Genetik Denge ve Sürüklenme


Genetik denge

Genetik sürüklenme

Genetik

Genetik: Kalıtım bilimidir.
Genetik Denge : Bir populasyonun ardışık kuşaklarında allellerin dağılımının seleksiyon ya da mutasyonla değiştirilmedikçe sabit kalması durumudur.
Genetik Sürüklenme : Kendi arasında çoğalan küçük populasyonlarda heterozigot gen çiftlerinin bir ya da öteki allel bakımından doğal seçilim yerine şansa bağlı olarak homozigot duruma gelme eğilimidir.
Örnek:Canlılarda anormal X kromozomu tercihen inaktive edilmeli ve böylece genetik denge korunmalıdır.