Gametogenesis


Gametogenesis

Diploid gamet ana hücrelerinden mayozis ile haploid gamet hücrelerinin oluşumudur. Gametler mayoz bölünme ile oluşur ve dişi ve erkek gamet olmak üzere iki çeşitdir.
Örnek: Germ hücrelerinden erkek ve dişi gametlerin oluşumudur.