Coccus


Coccus

Tek tek ya da koloni halinde bulunabilen, yuvarlak şeklindeki bakterilerdir.