Çiçek Kapilum


Dilsi Çiçek

Tüpsü ve Dilsi Çiçek

Tüpsü ve Dilsi Çiçek

Tüpsü ve Dilsi Çiçek

Kapitulum çiçek durumu dilsi ve tüpsü çiçekler ve en altta yeşilimsi involukrum (Brakte topluluğu).