Çekirdek


Çekirdek (Nukleus)

1-Ökaryot hücrelerde bir ya da daha fazla sayıda bulunan (kandaki alyuvarla da sonradan kayb olur).
2-Kalıtım materyali olan DNA ile çeşitli organik ve inorganik maddeleriçeren, çift zarla çevrelenerek
sitoplazmadan ayrılmış olan hücre organeli.
3-Nukleus bulunduğu hücrenin/sistemlerin yönetim merkezidir(beyni gibi iş görür).