IŞIK KUTUSUNU ÜRETEBİLİRSİNİZ

ABSTRACT (publication)

       A device for transferring pictures, images of motionless beings and objects to the computer, depending on the quality of the scanner. This device; provides remarkably good results in transferring three-dimensional images of motionless beings and objects to the computer with a qualitated imaging and printing when used with scanners. The quality of the images during the stages of photo cameras, films, picture printing yields to the saving of time and economy.
     Our device also provides facility for the analysis of the images of various entities in a number of fields in digital environment with a magnitude up to 60 times bigger than the real object (6000 %). It is very cheap and practical in the manifold uses of the scanners.
     An equality has been formulated in order to give the approximate count of the real magnitude depending on the dpi and the zooming counts.

ÖZET  (yayin)

       Buluş; tarayıcının (scanner) özelliklerine bağlı olarak, resim, hareketsiz cisim ve varlıkların görüntülerini bilgisayara aktarma cihazıdır .Bu cihaz;
tarayıcılarla resim ve cisimlere ait üç boyutlu görüntüyü bilgisayara aktarmayı, görüntü ve baskı kalitesinde daha mükemmel sonuca ulaşmayı sağlar. Fotoğraf makinası, film, resim baskısı aşamalarındaki görüntü kalitesi, zaman ve ekonomik kaybı ortadan kaldırır.
      Alınan görüntülerde % 6000 e (gerçek cismin 60 katı) kadar büyültme ile, çeşitli sahalarda, varlık ve cisimleri dijital ortamda inceleme olanağı sağlar. Maliyeti ucuz, tarayıcıların çok yönlü kullanılmasına imkan veren ve verimli hale getiren bir cihazdır.
     Bu cihaz ile yapılan çalışmalarda, dpi ve zoomlama değerlerine bağlı olarak, gerçek büyültme oranını yaklaşık veren bir eşitlik geliştirilmiştir.

                 Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu Sayfası
                    
 (The Virtual Herbarium of Lake Van Basin)

 Draba rosularis BOISS
The Magnification Test; 3.4 X

Draba rosularis BOISS
The Magnification Test; 3.4 X

Işık Kutusu (Light Box)

Adjustment Ruler and Plaque
(Ayar Cetveli ve Plakası)

Hoop Box (Kasnak Kutu)

The Magnification Test; 11.4X

The Magnification Test; 15X

The Magnification Test ; 18X

The Magnification Test; 56X

The Magnification Test ; 57X

The Magnification Test; 11.4X

Patent investigation (Uluslararası İncelemeli)

Patent investigation (Uluslararası İncelemeli)

Patented (Ulusal Patentlenmiş)

Ranunculus aucheri BOISS
The Magnification Test; 3.4 X

The Magnification Test; 3.4X

The Magnification Test; 3.4X

The Magnification Test; 3.4X

The Magnification Test; 3.4X