VAN HAVZASI ENDEMİK BİTKİLERİ SANAL KİTABI KULLANIM KILAVUZU

I-İstenen Sayfaya Ulaşmak (Flip To…)

1-Tüm sayfaları pul halinde göster (Flip to/Overview)
2-Taksonların evrim sırasına göre dosya isimleri listesi yani içerikleri (Flip to/contents)
3-İlk sayfa (Flip to/First page)
4-İndeks safhaları (Flip to/Index)
5-Kitabın ön kapağına ulaşmak (Flip to/Front Cover)
6-Kitabın arka kapağına ulaşmak (Flip to/Back Cover)
7-Yapılan işlemi “geri al” (Flip to/Undo-Redo)
8-Dosya ismini yazarak sayfaya ulaşma (Flip to/File Name)
9-Sayfa numarasını yazarak sayfaya ulaşma (Flip to/File Number)

II- Kitaptaki Sayfa Yer İmleri (Bookmarks)

1-“Van Havzası Endemik Bitkileri” makalesine veya “Evrim sırasına göre dizilmiş familyalara” ulaşmak (Bookmarks/Flipto bookmarked page)

III-Araçlar (Tools)

1-İstenen sayfaya numara ile ulaşma ayarı (Toos/Flipping Control)
2-Sayfaları otomatik çevir (Tools/Auto Flipping)
3-Slayt gösterisini başlat (Toos/Slide Show)

IV-Seçenekler (Options)

1- Kitap Cilt Bağlantı Seçenekleri (Options/ book binder)
2- Fon Müziğini Kabul et (Options/Enable Background Music)
3- Sayfa Çevirme Süresi (Options/Set Flipping Speed)
4- Otomatik Sayfa Çevirme Seçenekleri (Options/Set Auto Flipipng)
5- Slayt Gösteri Seçenekleri (Options/Set Slide Show)

Van havzası endemik (özgün) bitkileri sanal kitabının pratik bazı kullanım bilgileri;

Örnek Uygulama 1;

a-Flip Album de, “Flip to/File Name” sol tıklanır,
b- Boşluğa draba ismini yazılır, 
c-İstenen taksonun ismine 2 kez tıklanır veya “Flip to” ikonuna basılır,
d-Görüntü alanın ortasında ok varken fare sağ tıklanır; “Preview/play” e sol tıklanır,
e-Görüntü alanında fare tekrar sağ tıklanır; “Preview (Normal)” a sol tıklayalım ve görüntü çerçevesindeki alan, aşağı/yukarı-sağa/sola kareleri sürüklenerek daha yakinen incelenir,
f-Fareyi sol tıkladığımızda ekran normale döner.
g-Sayfalar çevrilirken görüntü alanın DIŞINDA (Beyaz zemin üzerinde) fare sol tıklanır veya klavyedeki sağ sol oklarına tıklanır.

Örnek Uygulama 2;

a-Flip Album de, “Flip to/Page No” sol tıklanır boşluğa “142” yazarak “OK” e basılır,
b-Görüntü alanın DIŞINDA (Beyaz zemin üzerinde) fare sağ tıklanır,
c-“Window Frame” ye sol tıklanınca kitap EN BÜYÜK pozisyonda kullanma hazır hale gelir.
d-Görüntü alanın DIŞINDA (Beyaz zemin üzerinde) fareyi sağ tıklanır,
e-“Window Frame” ye sol tıklanınca kitap NORMAL pozisyonda kullanma hazır hale gelir.

Örnek Uygulama 3;

a-“Flip to/Overview” sol tıklanır,
b-Ok, pul görüntünün üzerine getirilerek yuvarlak mercek görününce; fareye 1-2 kez sol tıklanır. Büyüyen görüntü alanında fare sağ tıklanır; “Preview (Normal)” sol tıklanır. (Özellik Kuru materyal görüntüleri büyültülerek scan edildiği için “Preview (Normal)” ibaresi sadece bu resimlerde gözükür, normal fotoğrafların hepsinde bu ibare gözükmeyebilir.
c-Yuvarlak mercek dosya ismi veya yazı üzerine sürüklenir, el ve ok görününce sol tıklanarak istenen sayfaya ulaşılır.

Örnek Uygulama 4;

a-“Options/Set Slide Show/Choose Color” dan slayt gösteri zemini için siyahtan farklı bir renk seçilir, “OK” tıklanır.
b-“Tools/ Slide show” sol tıklanarak slayt gösterisi başlatılır.
c-Durdurmak için; fare sol tıklatılır veya ESC tuşuna basılır.