Taksonomi
 

İçindekiler
1-Taksonomi Nedir
2-İlk çalışmalar
3-Taksonominin Dayanak Noktaları
4-Morfolojik Karakterler
5-Genetik Karakterler
6-Fizyolok ve Biyokimyasal Karakterler
7-Ekolojik Karakterler
8-Etolojik Karakterler
9-Etolojik Karakterler
10-Taksonominin Çalışma Şekli
11-Taksonomik Yayınlar
12-Taksonominin Uygulama Alanları
13-Sistematik Ekoller
14-Taksonomik Gruplar
15-Tür Kavramı
16-Canlılar Alemi
17-Test

Filmin Özeti

BAŞLAT
TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi - Eylül 2008