99.Namuslu insanlar;doğru şeyleri sıklıkla özellikle söyleyen, uygulayan ve fıtrat farzları oranında kendilerini topluma ve çevresine yararlı konumlarda tutan dürüst kişilerdir.

-Namuslu insanların yaşantısının bekasını namussuzların insafına teslim eden fert, toplum, devletler olabilir mi? Kuramsal olarak varsa veya ilerde ortaya çıkarsa insanları fahişeleştiren ve vahşileştiren bu konumlardan kurtuluş reçeteleri önerin.

-Namuslu insanlar kendilerini, namusuz insanlardan daha doğru konumlandırmazsa sosyal tufan kopar.

-Namuslu insanlar namussuz insanlardan daha cesur olmalıdır.

İki önermenin edep ve topluma ders vericiliği açısında eksiklerini, tahrik edici ve edebi açısından karşılaştırın yada doğru önermeyi siz önerin.

 

C.99 Evet bu şekilde ezici devletler olabilir ve mevcutta.  Bu iki önerme tastamam doğrudur ancak namuslu dürüst insan evladı devamlı okumalı her şeyin en iyisi o olmalı emaneti kimseye teslim etmemelidir. Havva AKGÜL

 

C.99 Namussuzluğun yok olması için namuslu insanlar cesaretlice davranarak namussuz davranışlardan kendini alıkoymalı peygamber ahlakına uygun yaşamalıdır.Bayram KARAÇINAR

 

C.99 Namuslu insanların bekasını namussuz insanların eline düşüren yine namuslu insanlardır. Haksızlığa başkaldırı, çıkarsız ve enaniyetsiz bir duruş tüm bunların çözümüdür. Şahin CEYHAN

 

C.99 Namuslu insanlar kendilerini daha doğru konumlandırarak ve daha cesur olarak, namussuz insanların insafına kendilerini teslim etmemelidir. Ümit MEMİŞ 

 

 

C.99. Namuslu insanların kendilerini, namusuz insanlardan daha doğru konumlandırmaları ve namuslu insanların namussuz insanlardan daha cesur olmaları gerektiği önermesine katılıyorum. Çünkü kendilerini onlardan doğru konumlandırmazlarsa daha cesur olmazlarsa namuslu insan diye bir kavramdan söz edilemez. Namuslu insanların yaşantısının bekasını namussuzların insafına teslim eden fert, toplum, devletler vardır ve bu ileride daha çok artacaktır. Önemli olan namusluların doğru yollarından sapmamalarıdır. Dilek AKMAN

 

 

C.99 Namuslu insanlar dünyayı ve milletleri yönetmelidirler. Namuslu insanların bekası namussuz insanların bekasına bırakılmamalı, namussuzları bekası sınırlandırılmalıdır. Namuslu insanlar pısırık ve çekingen olmamalı tam tersi cesur ve ne dediğini bilen bir kişiliğe sahip olmalı namussuzların kafalarını çıkarmalarına izin vermemelidir.

                                                                                                                        Hakan YILDIRIM  

 

c.99 Namuslu insanlar, namussuz insanların onların hayvani ve erotik duygularını ortaya çıkarmasını engelleyecek şekilde kendilerini konumlamalıdırlar. Böylece namussuz insan sayısı gün geçtikçe azalmaya mahkum olacaktır. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

 

C.99 Namuslu insan her bakımdan toplumunun ve devletinin güvenlini ve refahını her şeyde ön plana çıkaran bu konuda her gerçeği her doğruyu yaşatan ve yaşattırandır. Ayrıca namuslu insan davasında bir Yavuz gibi cesur –zalime karşı- , bir Yunus kadar şefkatli – mazluma karşı-  olandır.

                                                                                                                      Halit KIRIKTAŞ

 

 

C.99 Namuslu insanların bekaları namussuzların eline teslim eden toplum devlet olabilir. Bunun önüne geçmek için namuslu insanlar namussuz insanlardan daha cesur olmalı. Kendini doğru konumlandırmalıdır.

                                                                                                          Fatih TEKİN

C.99 Namuslu insanlar kendilerini namussuz insanlardan koruyabilir. Namussuz tabirini kullandığımız insanları ortamdan arındırarak istedikleri toplum ve çevreyi oluşturabilirler.

Sinan BAŞAR

           

C.99 Bence namuslu kişilerin bekasını namussuzlar teslim eden fert ve toplumlar vardır. Şu anda Filistinli Müslümanların bekasını İsraillere verilmiş ve istedikleri gibi katliamlar işkenceler şerefsizlikleri istediği gibi yapmaktadırlar. Başka devletler bunu bildikleri halde yardım etmemekte ve buna göz yummaktadırlar.  HÜSEYİN KAKCI

 

   

 

C.99 Hayır olamaz. Var olamaz. İnsanları vahşileştirmemek namuslu insanların kendi elindedir. İnsan kendi bekasını korumasını bilmelidir. AYFER EDE

 

C.99 Namuslu insan toplum devlet tarafından konumlandırılmalı, namussuz insana yer verilmemelidir. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.99 Birincisi namuslu kişilerin yönetimi gereklidir. Baştakiler namuslu ise sorun yoktur. İkincisi ise namuslu insanlar var oldukça dünyada her zaman tutunacak bir dal vardır.  NAFİH ASLANCI

 

 

 

C .99Namuslu insanlar her toplumda mutlaka güçlüklerle karşılaşırlar,bunun sebebi insanlığı namussuzluğa meyilli olmasından kaynaklanır.namuslu insanlar kendi hayatlarını namusuzların insafına bırakamazlar,doğru bildikleri şeyleri  her ne pahasına olursa olsun her yerde söylemelidir,namussuzlara meydanı boş bırakmamalıdır. Emine UĞUR

                                                                                                          

 

C.99 Öyle devletler olabilir. Namuslu  insanın bekasını namusların elinde tutan. Öyle bir durumda namuslu insanlar cesur davranmalıdırlar. Nihal GÜLÇEK

 

C 99 Namuslu insanlar kendilerini doğru konumlandırırken namus yoksunlarına da eğitici ders niteliğinde davranışlar sergilemelidir Şaban ADAŞ

 

C.99 Doğru insan; öyle bir dosdoğru olacak ki düşmanları sadece ona güvenecek. En doğru insanın yaşamına bakarsak, düşmanları bile kendi hısımlarına güvenmeyip emanetleri Hz. Peygambere teslim etmediler mi? Namuslu, dürüst, doğru insan Hz. Muhammed gibi yaşamalı ki toplumda huzur ve mutluluk ortaya çıksın. Cahiliye devrinden saadet devrine götüren modelden daha güzel bir örnek olabilir mi? Asla olamaz.  Namuslu insan dava adamı olmalıdır. Toplumun huzur ve mutluluğu için fedakârlık yapabilecek fertler olacak kadar namuslu olmalıdır insan. Ancak bu şekilde namussuzlarla baş edilebilir. Sinem DEMİR

 

C.99 Bu iki önermede de söylenenlere katılmakla birlikte gerçekleştirilebilmesi için halkın bilinç seviyesinin ve eğitim seviyesinin önemli seviyede artması ve bu namussuzlardan hesap soracak bir sistemin işleyebilir şekilde planlanması gerekir.      Tuba GÜZEL

 

C.99 Namuslu insanlar namussuz insanlardan cesaretli olmalıdır. Yoksa namusuz insanlarla baş edilmez. Celal ŞAKAR

 

C.99 Olabilir. Genellikle laik devletler böyledir. Namussuzlar hep iktidardadır. İslami esaslar benimsendiği takdirde  namussuz insan sayısı azalacaktır.Bu yüzden İslami esaslar benimsenmelidir.

Bu iki önermede toplumu ikaz etmektedir. En çok namuslu insanları.  Namuslu insanlar toplumun en üst kademesine çıkmalıdırlar. Namuslu namussuz kavramı kutuplaştırmaktadır. Buna binaen çatışma çıkması mevcut olabilir. iki önerme karşılaştırıldığında toplumda namuslu insanların saygı gördüğü açık ve aşikardır.İsmet ALPYÜREK


C.99.Her insan doğarken iyi fıtrat üzerine doğar. Namuslu insanlar bekasını namussuz insanların eline vermemelidir.Hakikat kitaplar kıymetsiz ellerde kıymetsiz olduğu gibi namuslu insanlarda namussuz insanların yanında ezilir. Mehmet Sebil KARACA

C.99 Namuslu insanlar kendilerini namussuz insanlardan tecrit etmemeli ve kendini bu insanlarda üstün görmemeli.İslamiyet’in temelinde insan sevgisi vardır bu yüzden namussuz insanlara yaklaşırken İslam kardeşliği temelinde yaklaşılmalıdır. Zehra Kut 

 

C. 99 Namuslu, edepli, hayâlı insanlar daha cesur olmalı. Bu insanlar fert, toplum ve millete faydalı olan dürüst kişilerdir.          ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.99 Maalesef var bunlardan kurtulmanın tek yöntemi peygamber ahlakıdır ben katılıyorum.      Emrah TAN

C.99 Namuslu insan doğru şeyleri sıklıkla söyleyen değil bildiği doğruları yaşamında sıklıkla uygulayandır.Doğruları bilen birisi bu doğruları uygulamaya koymadığı taktirde namuslu insan niteliğini kazanmış diyemeyiz. Ahmet ŞAHİN

C.99 Namuslu insanlar namussuz insanlardan aha cesur olmalıdırlar ki dünya cehalete doğru kaymasın. Aksi takdirde namussuz insanlar kendi bekalarını üstün göreceklerdir. Buda yüzünü doğrudan kaçırma ve yanlışa sürüklenme olacaktır. M.Selim YALÇIN

C.99 Namuslu insanlar mutlaka gerektiği gibi yaşamalı asla toplumun huzurunu bozan namussuzlar ( toplumu fahişeleştirenlere) müsaade etmemeli. Hüseyin ŞERMET

C.99 Bazı fert, toplum, devletlerde namuslu insanların bekası namussuz insanların insafına teslim edilmiş olabilir. Bu durumdan kurtulmak için namuslu insanların iyi konumlandırılması lazım. Dinçer KÜÇÜK