98.Fertten en geniş toplumsal kitlelere kadar ahlakı bağışıklık sistemini gerekçeli geliştirmek koşulu ile sosyal yaşantımızda kötü veya eksik ahlak sahibi fert ve grupların toplumsal ortak payda peygamber ahlakını çürütmemeleri için yaşatıcı izolasyon(tecrit edici değil) önlemleri almamız gerekir. Önermesinden ne anlıyorsunuz.

İpucu;örneğin aynı torbadaki çürümüş birkaç limonun diğer sağlam limonları çürümesine engel olmak için her limonu özel kağıda sarmak gerekir. Sokakta sevişerek dolaşanlara sevgi ahırı yaptırmak.

 

C.98 Efendiler efendisinin buyurduğu gibi üzerimizdeki elbise nasıl eskiyor ise imanımızda aynı şekilde eskiyecektir ve devamlı bir zinde kalma ve kendini yenileme çok önem arz etmek tedbir . ve devamlı zinde olmalı ve bundan haz olması sağlanmalıdır. Havva AKGÜL

 

 

C.98 Her ne kadar insanlar ‘‘özgürdür’’ açısından baksak da toplumu oluşturan ve toplumlarda kemikleşmiş normlar vardır.İyi kötü göreceli kavramlar olmalarına rağmen evrensel ahlak ilkelerinin olduğunu belirtmekte fayda vardır. Toplumu kötü yönde kanalize eden insanların bu davranışlardan dolayı insanların zarar gördüklerine ikna edebilirsek sorun kendiliğinden çözülür. Şahin CEYHAN

 

C.98 Kötü veya eksik ahlaklı insanları (Doğal ahlak) güzel ahlaklı insanlardan ayırmak gerekir. Böylece kötü ahlaklı insanlar başkalarına zarar veremez. Ümit MEMİŞ 

 

C.98. Sosyal yaşantımızda kötü veya eksik ahlak sahibi fert ve grupların toplumsal ortak payda peygamber ahlakını çürütmemeleri için önlemler alınması gerekir. Peygamber ahlakını yaymamız gerekir. İnsanların kötü ve yanlışını düzeltir. Dilek AKMAN

 

 

C.98 Yani diğer insanların Peygamber ahlakının yanlış göstermelerine izin vermeden ona önlemler almalıyız diyor ki; o önlem ise Peygamber ahlakını birey olarak yaşamak ve diğer insanlara göstermektir.

                                                                                                                        Hakan YILDIRIM  

 

 

C.98 Yönetim rejimi toplumun ve devletin bekasını tehdit edecek durumları önceden görmeli ve bu durumları yok etmeli ya da tedavi etmelidir. Vücut bir hastalığı ya tamamıyla dışarı atar ya da onu çevreleyerek gelişmesini önler.

                                                                                                                      Halit KIRIKTAŞ

 

C.98 Bu insanların peygamber ahlaklı insanları da bozmamaları için bilinçlendirilmeli ve toplumda sadece kendilerinin yaşamadığının farkına varmaları sağlanmalıdır.

                                                                                                          Fatih TEKİN

C.98 Toplumdaki ahlak düzenini bozacak insanları toplumdan uzak tutarak toplumu etkilememelerini sağlayacak önlemler almak.

Sinan BAŞAR

           

 

C.98 Bence en güzel ahlak peygamber ahlakıdır. Ahlaki değerlerinde eksikler veya çelişkiler bulunan insanların veya toplumların düzeltilmeleri peygamber ahlakı ile sağlanmalıdır. Ahlaki değerlerinde eksikler veya çelişkiler bulunan kişiler ahlaki değerleri zayıf olan kişileri de bozar. Bir kasada bulunan domateslerden birisi çürümüş ise onu oradan çıkarmazsak diğerlerini de bozar. Bu toplumda da böyledir ahlaki değerlerinde eksikler olan kişiler diğerlerini de bozar. HÜSEYİN KAKCI

 

 

 

C.98 Burada anladığımız toplum yapısını bozacak kişilerin ya toplumdan çıkarmak yada onları topluma kazandırmak. AYFER EDE

c.98 Toplumun ahlaki, siyasi, iradi vb. yapısını bozmaya çalışanların o toplumdan uzaklaştırılmasıdır. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

 C.98 Toplumda uygun olmayan fert veya grupları dışlamadan topluma ve toplum kurallarına uygun hale getirmek. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.98 Toplumda kötü bir ahlaka sahip insanlar vardır. Bu insanların Peygamber ahlakını (güzel ahlak) bitirmemesi için bazı önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.   NAFİH ASLANCI

 

 

C .98Toplum ahlakını çökertmeye çalışan,ahlaksızlığı yaygınlaştırıp,insanları hayvani duygularına esir etmek isteyen ,ahlaksızlığı medeniyet zanneden kendini bilmezler mutlaka her dönem de vardır.bu ahlaksızlara karşı bir nevi tedbirler alınmalı.bunların insanlar üzerindeki etkileri en aza indirgenmeli.özellikle bize ahlaksızlığı hoş göstermeye çalışan medya ve benzeri yayın organlarına karşı uyanık olmalıyız,saf insanlarımızı,çocuklarımız bu tehlikelerden   muhafaza etmeliyiz

                                                                                                                 Emine UĞUR

 

C.98  Yani ahlaksız olanları toplum uzaklaştırmak .  İki tür insan oluşturmak biri ahlaklı olan diğerleri ahlaksız olanlar. Nihal GÜLÇEK

 

C 98 Kötüleri belli bir alana toplayıp onları ıslah etmeye çalışırken iyileri zararlarını yok etmeyi anlıyorum Şaban ADAŞ

 

 

C.98 Tecrit etmek yeterli olmaz. Teknolojinin bu kadar gelişmesinin dezavantajlarını toplum olarak yaşamakla karşı karşıya kalmaktayız. (sokakta sevişenleri, yada ahlaksızlık yapanları tecrit etsek bile) Sağlam karakterli ve doğru yaşamayı amaç edinen insanlar yaşatırsak, ahlaksızlık yapanlarda elbette doğruya ereceklerdir yada bunlar kendi kendilerini toplumdan tecrit edeceklerdir. Sinem DEMİR

 

C.98 Toplum içerisinde genel geçer değer yargılarına göre bir düzenleme ile hareket edilmesi gerektiğini anlıyorum. Tuba GÜZEL


C.98
İyi verim vermesi için tarladaki zararlı otları yok etmek gerekir. Toplumun ahlaki yapısını bozan kişiler toplumdan atılmalıdır. Celal ŞAKAR


C.98 Toplumun  diğer bozulmasını önlemek maksadıyla bozuk insanları (örneğin mankenleri) karantinaya alıp bekletmektir.İsmet ALPYÜREK

 

 

C.98.Edebildiğimiz kadar toplumdaki azgınlaşmış insanları uyarmak eğer bu uyarmakla olmuyorsa gerekirse o ülkede bulunan kanunlara göre cezaya çarptırılması gerekir.bu asırdaki insanlara duamız şudur ki;” Allahım ruhu cesedine ,aklı midesine , kalbi nefsine hakim olanlardan eyle Amin!” Mehmet Sebil KARACA

 

C.98 İyi ahlak sahibi insanlar kötü ahlak sahibi insanları iyi yöne çekmeli. Ahlaki ve vicdani duyguları tam oturmuş insanlar değişmez bu yüzden izolasyon önlemleri almamız gerekmez. Çünkü imanın ışığı diğer insanları da aydınlatır. Zehra Kut 

 

C. 98 Sosyal yaşantımızda karşılaştığımız kötü veya eksik ahlak sahibi kişilere iyiyi, doğruyu anlatmalı, eğitmeli, yaptıkları kötü işlerin ileride karşılarına olumsuz bir tablo olarak çıkacağı anlatılmalı. Hayatına mutluluk değil huzursuzluk ve zarar getireceği belirtilmeli.    ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.98 İnsanların peygamber ahlakına sahip çıkmaları, gerekirse bütün insanlara empoze etmelidir. Emrah TAN

C.98 Peygamberin ahlak kurallarına uymak toplumun çürümüş meyvelerini verimli kullanmak demektir. Peygamber ahlakına sahip toplumlar kendi araların bireylerin kangrenleşmiş yerlerini daha fazla ilerlemede bireyden kesip alacaklardır. M.Selim YALÇIN

C.98 Her toplumda kötü ve eksik ahlaklı bireyler vardır. Toplum bunlara karşı önlem almalı. Hüseyin ŞERMET

C.98 Sosyal yaşamda kötü veya eksik ahlak sahibi fert veya grupların diğer insanların ahlaki değerlerini olumsuz etkilememeleri için onların kontrol altında tutulması gerekir. Dinçer KÜÇÜK