97.A-Devletin, medyanın, siyasetçilerinin ve mahiyetindeki halkların toplumsal ve çevreye icabet ahlakı değer ölçülerinde derin çelişkiler ortaya çıkıyorsa bu çelişkinin ve zıtlığın kaynağı ne olabilir?

B-İktidar ve muhalefet olarak; boğuşarak, savaşarak, anlaşarak… vb insanları, halkları yönetmek ne demektir?

İpucu;hayvani yönetim sistemlerinin insan ahlakı, değer yargıları ve doğal fıtratı üzerine süper etkilerinin yansımasını düşünün.

 

C.97 A-Güçler temerrüzü tam oluşmamış ve manalar içinde manalar oluşturulmuştur. Güçler çatışması olabilir. Eğitim sistemi ele alınmalıdır. Havva AKGÜL

 

        B- bir kimseyi her kes seviyorsa o insan iyi bir insan değildir. Ateş olacak yerden duman çıkmalıdır demir tavında dövülür ise şekil alır. Bir çalışma tartıma var ise tefrit e kaçmamak kaydı ile güzel sonuçlar alınılabilir. Havva AKGÜL

 

C.97 A-Bu çelişkilerin ve zıtlığın kaynağı çıkarlarını koruma isteğidir.

B-Laik ve parlamenter yönetim.Bayram KARAÇINAR

 

C.97 A-Devleti, siyaseti, medyayı oluşturan  insanlar olduğuna göre;ideolojik ekonomik sosyoekonomik ve sosyokültürel durumlar bu çelişkinin kaynağı olabilir.

        B- Bu cümleden anlaşılan tüm olumsuz durumlara rağmen halkları daha iyi yönetmek için her şeyi yapmaktır.Yani amaca giden her yol mubahtır. Şahin CEYHAN

 

C.97 A- Böyle toplumlarda çelişkilerin ve zıtlıkların kaynağı menfaattir. Ümit MEMİŞ 

        B- Birey adına karar vermek demektir.  Ümit MEMİŞ 

 

 

C.97 A- Bu zıtlık gerçekten o üst makamlara gelen kişilerin bizler değil başka insanların etkisinde o üst makama getirmişiz onlarda bize hizmet değil onlara hizmet etmektedir. Sadece toplumun gözünü boyamaktır

B- İktidar demek o devlette büyük çoğunluğu almış parti ve milletvekillerinin topluluğudur. O devleti yöneten kişilerdir. Muhalefet ise Deniz Baykal gibi her şeye karşı çıkmak değildir. Yapılan olay ve olgular hakkında hükümetin eksikliklerini ve doğru yanlarını gösteren, eleştiren,  destekleyen guruptur.

                                                                                                              Hakan YILDIRIM 

 

C.97 A- Kaynak kesinlikle şudur ki toplum dört bir yandan kan emici başka toplumlar tarafından kuşatılmıştır. Kuşatılmış ve bu kan emicilerin toplumdaki destekçileri tarafından yok oluşa sürüklenmektedir. Örneğin Türkiye Devleti.

B- Aslında zıtlık bir sistemin çok çabuk ilerlemesini sağlar. Bir merdivenin basamakları gibi hızla tırmanmamıza yardımcı olur. Ancak burada gaye değiştirilerek karşıdaki noktayı yıkmak olursa sistemin çöküşüne meydan hazırlar.

                                                                                                                      Halit KIRIKTAŞ

 

C.97 A- Tüm insanların tek bir ahlak ölçütüne (peygamber ahlakına) sahip olmamalarında insanların ahlak değerlerinde ortaya çıkan çelişkiler vurgulanabilir. 

B- İktidar ve muhalefet partileri kendi ilkeleri doğrultusunda kendi değer yargılarını başka insanlara aktarmak için birbirleriyle mücadele ederler. Ya da ortak bir karara varırlar.

                                                                                                          Fatih TEKİN

C.97     A İnsan temel hak ve özgürlüklerini tam boyutuyla yansıtamadığı için ve tüm insanlara eşit davranmadığı için kaynaklandığı düşüncesindeyim.

Sinan BAŞAR

                        B Sözde demokrasi.

Sinan BAŞAR

           

C.97A-Bence farklı kültürlerden ve ahlaklardan etkilenme olabilir. Veya yeni bir ahlaki değerler oturtmaya çalışan bir devletten oturtulmamış ahlaki değerler olabilir.  HÜSEYİN KAKCI

       B-Bence çobancılıktır.  HÜSEYİN KAKCI

 

 

 

C.97 A- İnanç eksikliği olan ve kişiliği tam oturmamış insanlardan çelişkiler çıkar

 

        B-Şuan günümüzde ki siyaseti örnek verebiliriz çünkü bir birleriyle boğuşup sataşmaktan başkada bir şey yaptıkları yok. AYFER EDE

 

 

 

    C.97 A-İnanç eksikliğinden ve kendisiyle doğru olmayanlarda çelişkiler çıkar

 

               B- İktidar ve muhalefet hayvanlar gibi savaşarak didişerek halkı yönetiyorsa demek ki ne birbirlerine saygıları nede halka saygıları yoktur. Buna günümüz siyasetini örnek verebiliriz.

                                                                                                                         NİGAR ÖZTELLİ

 

C.97 Bu çelişkinin kaynağı tabiki  insandır. İnsanın olduğu yerde her zaman sorunlar olmuştur. Bu çelişkinin nedeni de üstteki kişilerin iyi seçilmiş kişiler olmamasıdır.   NAFİH ASLANCI

 

 

C .97A -Devletin ,medyanın ve siyasetçilerinin toplumsal ve çevreye icabet ahlakı  değer ölçülerindeki bu çelişki ;insanları etkilemek ,kendilerini kabullendirmek için takındıkları sahta ahlaktan kaynaklanır.

         B - İktidar ve muhalefet boğuşarak ,savaşarak veya anlaşarak,halkın ahlakını  ve doğal fıtratını etkilemeye çalışmaktadır.bu şekilde hareket ederek halkın gözünde daha popüler olmaya ,daha çok gündemde kalmaya çalışmaktadırlar.

                                                                                                       Emine UĞUR

 

C.97 a- Olsa, olsa dini unutmaktan fitne fesat çıkarıp kendini düşünmekten olabilir. Nihal GÜLÇEK

          b-Böyle yaparak aslında halkların menfaatini düşünmek değil de kendini düşünmektir. Nihal GÜLÇEK

 

C 97 A-Siyasal rant olabilir.

B-Propaganda siyaseti ile başa gelmiş anti insani yönetimler  yönettikleri toplumu kaosa götürebilirler. Şaban ADAŞ

 

 

C.97 A-Planlı toplumu yozlaştırmaya çalışmaktadırlar. Doğru görünümlü davranıp, yanlışlıkları insanlara empoze etmeye çalışan insanlar böyle davranırlar.
B-
İktidar ve muhalefet daha doğruya ulaşmak için çalışırlar. İktidar, muktedir olandır. Muhalefet ise  denetleme mekanizmasıdır.  Bu iki birim daha doğruyu bulmak için çalışırlar. Farklı akıl ancak ortak amaç üzerindedirler. Toplumun huzur ve mutluluğunu inşa etmeye çalışırlar. İktidar ve muhalefetin çalışma mekanizması böyle olmalıdır. Sinem DEMİR

 

C.97 A- Devletin, medyanın, siyasetçilerinin ve mahiyetindeki halkıyla aynı dili konuşmadığı ve kendi çıkarlarını rantlarını kolladığı düşünülebilir.

B- Takiye denebilir ya da maskeli balo ve onun sahte yüzleri.     Tuba GÜZEL

 

 

c.97 A-Bir toplumdaki çelişki ve zıtlıkların en büyük kaynağı; o toplumu oluşturan fertlerin yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesidir. Mehmet ÜÇDAĞ

B-Birey adına karar vermek ve parlamenter yönetim biçimiyle alakalıdır. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.97 A-çelişkilerin kaynağı çıkarlarını koruma isteğidir.

B- Parlamenter ve Laik yönetim. Celal ŞAKAR

 

C.97 A-Boş ve hayırsız şeylerin teknesine binip uçsuz bucaksız, rotası belli olmayan gemiye binmeleridir. Zaten siyaset  başlı başına bir zırvana, bir yalandır. Siyaset, yalanının ta kendisidir.Dolayısıyla siyasetçi çelişki ve zıtlığın kaynağıdır.

B-İnsanları aptal görmenin ta kendisidir.İsmet ALPYÜREK

C.97.A-menfaat tır  çünkü bu tür siyasi çelişkilerde hep yolsuzluklar dile getirirler.Zaten siyaset menfaat üzerine dönen bir canavardır . Mehmet Sebil KARACA

B-Süründürmektir. Mehmet Sebil KARACA

 

C.97 A Devletin, medyanın, siyasetçilerin ve onların mahiyetindeki halkların ahlak sistemlerinin gelişmemesidir. Allah korkusu ve sevgisi yüreğine işlememesidir. Zehra Kut

B Halkla kafa bulmak ve halkı kullanmaktır. Zehra Kut 

 

 

C. 97 A- Devletin, medyanın, siyasetçinin ve mahiyetindeki halkın ahlak anlayışları, düşünce yapıları çelişiyorsa bu yapılan işlerin çıkarlar doğrultusunda yapıldığını gösterir.

B- İnsani hak ve özgürlükleri hiçe sayarak yönetmek demektir.    ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.97 A-Kesinlikle medyadır. Çünkü medya her şeyi çarpıtıyor.

B-İnsanlık dışı bir yöntemdir. Hiç kimse insanların haklarını yönetemez iktidar ve muhalefet insan hakları için en iyi şeyleri yapmakla hükümlüdür.       Emrah TAN

alanında mühendislik fakültesi mezunu insandır diyebiliriz. Ahmet ŞAHİN

C.97 A-Siyaset yalanlar üzerine inşa edilmiştir.Medya da siyasi haberleri çarpıttığından dolayı böyle bir çelişki yumağı oluşmuştur.

 B-Saçmalıktan öteye gitmez.Çünkü iktidarda olan partinin sözünün geçerli olması gerekirken,bunların dışında muhalefet partilerinin de sözleri geçerli sayılmaktadır.Bu yüzden bu şekilde bir yönetim ülkeyi kaosa sürükler. Ahmet ŞAHİN

C.97 A-Devlet, medya ve siyasetçilerde meydana gelen zıtlık her bir yapının kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarından ve kendi çıkarlarından üstün gördükleri içindir.

B-İktidar ve muhalefet kendi bekalarını birbirlerinin ve toplumun bekasından üstün gördükleri için toplum kargaşa ve bilinmezliğe sürüklenir. Böyle bir yönetimle yönetilen devletlerin refaha kavuşmalar söz konusu değildir. Cehaletle yönetmek demektir. M.Selim YALÇIN

C.97 A) Faydalı bir çatı ( Din, Devlet birlikteliği) altında toplanmayı becerememek. Hüseyin ŞERMET

        B) Önce kendi fikirlerini benimseyip herkesi kendisi gibi düşündürmek. Kişileri kendi kafalarınca yönetmek tabi ki mutluluk ve refah içindir. Hüseyin ŞERMET

C.97 A – Yönetim şekli ile yönetilen halkın fıtratı bağdaşmıyorsa çelişkiler ortaya çıkar. Dinçer KÜÇÜK       

        B – Halkı kendi çıkarlarını ön planda tutarak yönetmektir. Dinçer KÜÇÜK