96.Bilim İşçisi Kimdir? Bilim Dedektifi Kimdir? Bilim İnsanı Kimdir? Bilim Mühendisi Kimdir? Tanımlayınız.

İpucu;sanal, nesnel, yarı nesnel ve düşünsel bilim mühendisliğinin görevleri ve uygulama alanlarını düşünün. 

 

C.96 Bir işin sahibi o işin hizmetkarıdır pirensibi ile bilim işine uğraş verenlerde bu işe koşturan araştıran bu işe mesaisini himmetini bu yönde harcayan insanlardır. Havva AKGÜL

C.96 Bilim işçisi bilim için çalışan başka tabirle bilimin mutfağındaki kişilerdir.

        Bilim dedektifi: Bilimi araştıran sorgulayan ve daima daha iyiyi arayan kişidir.

        Bilim insanı bilim ile içli dışlı olan değişimin dinamikleriyle hareket eden kişidir.

        Bilim mühendisi: bilimin insanı ve insanlara yararı üzerine çalışan kişidir. Şahin CEYHAN

C.96 Bilim işçisi bilim için çalışan, Bilim dedektifi bilimi inceleyen, Bilim insanı bilimle uğraşan, Bilim mühendisi bilimin prensiplerini ortaya koyan kişidir.  Ümit MEMİŞ 

C.96 Bilim işçisi; Bilim için hiç durmadan ameleliğini, ustalığını, çıraklığını yapan kişidir.

Bilim dedektifi; Bilim içerisindeki iyi, kötü, yarayışlı, zararlı bilgileri belirleyip toplumu uyaran kişilerdir.

Bilim insanı; Bilimsel bilgi kurallarını elde edebilme şeklinde düşünen insandır.

Bilim mühendisi; Bilim temelden çatıya kadar her noktası hakkında bilgi sahibi olan kişidir.       Hakan YILDIRIM  

C.96 Bilim işçisi; bilim için çalışan, bilim dedektifi; bilimi inceleyen, bilim insanı; bilimle uğraşan ve bilim mühendisi ise; bilimi araştıran ve inceleyen kişidir. Mehmet ÜÇDAĞ

C.96 Bilim işçisi: Bilimsel bilgiyi bir hamal gibi taşıyan ne hayatında uygulayan ne de insanlığın yayarına sunamayandır.

Bilim dedektifi: Araştırma ve deneyler üzerinden var olan olguları keşfetmeye çalışan kişidir.

Bilim insanı: Bilimi yaşamına yansıtan ve onu geliştirendir.

Bilim mühendisi: Bilim dedektiflerinin buluşlarını bilim dünyasında bilimin bedenini inşa edenlerdir. Halit KIRIKTAŞ

C.96 Bilim işçisi, bilimsel bilgileri işleyerek yeni şeyler üreten insandır. Bilim dedektifi, bilimsel kavramların yanlış ve aksak yönlerini araştırır. Bilim mühendisi ise, bilimsel bilgiler üzerinde bilimsel mekanizmalar üreten uğraşan insandır.  Bilim insanı ise, kendini bilime adamış ve bilim uğrunda her şeyi göze alan insandır.Fatih TEKİN

C.96 Bu tanımların hepsi bilimle uğraşan ve insanları doğruya yöneltecek bilimsel konularda araştırma yapan kimselerdir.

Sinan BAŞAR

C.96 Bilim İşçisi: Bilimsel bilgilerin elde edilmesi için çalışan yani bilim adamlarıdır.

        Bilim Dedektifi: Unutulmuş olan veya henüz bulunmamış, bilginin farkına varılmamış bir bilgiye ulaşan kişidir.

        Bilim Mühendisi: Bilimsel bilginin elde edilmesini tasarlayan çözümler üreten bölümdür.     HÜSEYİN KAKCI

C.96 Bilim işçisi bilimle uğraşan kişidir. Bilim dedektifi bilimi araştıran kişidir. Bilim insanı bilimi bilim yapan kişidir. Bilim mühendisi bilim yapan inşa bilimi kuran kişidir. AYFER EDE

C.96 Bilim için çalışmalar yapar, bilimi araştıran, kişidir NİGAR ÖZTELLİ

C.96 Bilim işçisi; Bilim adına bir şeyler çabalayan kişidir. Bilim dedektifi; Bilimi sorgulayan, izler süren ve bir sonuca varmak isteyendir. Bilim insanı; Bilimle uğraşan ve bilim adına bir şeyler üretendir. Bilim mühendisi; Bilim içim proje üretendir.  NAFİH ASLANCI

C .96Bilim işçisi bilimsel çalışmalarda her türlü çalışmalarda katkıda bulunan gecesini gündüzüne katan ve kendini bilime adayan kişilerdir.

     Bilim dedektifi ise bilimsel konuları araştıran daha çok sorgulayan ve doğada ki olaylar arasındaki ilişkileri gözleyen,ne olup bittiğini seyreden insanlar bilim dedektifliğini yapanlardır.

      Bilim insanı ,elde edilen bilimsel bulguları düzenleyen ,anlamaya çalışan,anlatan ,yaymaya çalışan    insanlardır

      Bilim mühendisi ise elde edilen bilimsel bulguları uygulayan ,insanlığın hizmetine cevap verecek şekilde kullanan kişilerdir.                                                                       Emine UĞUR

C.96 Bilim işçisi bilimin kölesidir. Bilim dedektifi sürekli her şeyi merak edip araştırandır. Bilim insanı bilimi yaşayandır. Bilim mühendisi hepsidir. Nihal GÜLÇEK

C.96 Bilim dedektifi doğadaki sorunu tespit edendir.Bilim işçisi bu sorunu bilimsel basamaklarla çözmeye çalışandır.Bilim mühendisi çözülen sorunu yasa ve kanun haline getirendir.Bilim insanı ise bunların hepsini yapabilendir. Şaban ADAŞ

C.96 
Bilim İşçisi : Tabiri
caizse bilim için her şeyini ortaya koyandır. Bu işin hamalıdır.
Bilim Dedektifi : Olaylara
kuşkuyla yaklaşan, sürekli problem arayışında olan insandır.
Bilim İnsanı : Bilim
severdir.
Bilim Mühendisi:
işi profesyonel olarak gerçekleştiren bilimcidir. Sinem DEMİR

C.96 Bilim işçisi: Bilimsel çalışmalarda üretime katkıda bulunan kişi ya da kişiler. Bilim Dedektifi: Keşfedilmiş yada keşfedilecek bilimsel çalışmaları takip eden izleyen yada var olan sonuçlardan yola çıkarak neden/sonuç ilişkisi ile sebepleri tespit eden kişi yada kişiler.       Bilim İnsanı: Bilim insanı ise bilim ve ilim yolundaki çalışmaları destekleyen,  takip eden ve üreten kişi ya da kişiler.  Bilim Mühendisi:  Bilimsel verilerle hareket eden ve bu doğrultuda çalışmalar yaparak sonuçlar elde eden kişi ya da kişiler.    Tuba GÜZEL

C.96 Bilim insanı hayatı anlamaya, yüce Allah’ın yarattığı dünyanın güzelliğini fark etmeye ve diğer insanlara bilgi paylaşmaya çalışandır. Celal ŞAKAR

C.96 Görülmeyeni, bilinmeyeni bildiren her şey ve herkestir.

Bilimde yapacağın her türlü atılım da seni ve her şeyi yoklayan ve kollayan nesnedir.

İlim ve bilim de kendini yetiştiren ve pekiştiren kişidir.

Bilimi ve ilmi değerleri birleştirip özgün bir model elde edendir.İsmet ALPYÜREK

C.96.sürekli ilimle uğraşandır.  Bilim dedektifi yanlış olan bilimleri araştırır.bilim insanı bilimle meşgul olandır. Bilim mühendisi dengeli bir şekilde hareket eder. Mehmet Sebil KARACA

C.96 Bilim işçisi dünya için çalışan insandır. Bilim dedektifi dünyadaki olayları anlamaya ve ortaya çıkarmaya çalışan insandır. Bilim insanı düşünen insandır. Bilim mühendisi insanlık yararına çalışan yaşamı ve evreni anlamlandıran insandır.Yeni buluşlar ortaya çıkaran kişidir. Zehra Kut 

C. 96 Bilim işçisi, bilim için çalışan kişi. Bilim dedektifi, bilimi araştıran kişi. Bilim insanı, kendini bilime adayan kişi. Bilim mühendisi, bilim içinde gerçekleşen yeni buluşlar ortaya koyan, yeni teknikler üreten kişi.  ZEYNEP ERDOĞAN                                     

C.96 Bilim işçisi; bilim için çalışandır. Bilim dedektifi; bilim için bilgi toplayandır. Bilim insanı; bilim yapandır. Bilim mühendisi; bilgileri bir araya getirendir.         Emrah TAN

C.96 Bilim işçisi bilim için çalışandır.bilim dedektifi bilime katkı sağlayacak bilgilerin güvenliğinden sorumlu kişilerdir.bilim insanı kendisini bilime adamış insanlardır.Bilim mühendisi bilimin belli bir alanında mühendislik fakültesi mezunu insandır diyebiliriz. Ahmet ŞAHİN

C.96 Kainatta var olan varlıkların  olgu ve olayların neden sonuç ilişkilerini inceleyen insanlardır. M.Selim YALÇIN

C.96 Bütün bu saydığınız kişiler kendinin bilime adamış ve sürekli insanlığın iyiliği için çeşitli mekânlarda uğraşanlardır. Hüseyin ŞERMET

C.96 Bilim işçisi bilimi kendine yük eden kimsedir. Bilim dedektifi bilime göre kendine yön arayandır.        Bilim insanı, bilimle uğraşan bilimin ilerlemesini sağlayan insandır. Bilim mühendisi ise bilimin yarar ve zararlarını ortaya koyan kimsedir. Dinçer KÜÇÜK