94.İllüzyon, geçici, sonlu, sihir ve gerçek kavramları arasında ne fark vardır?

İpucu;Sihirbazların yaptığı işlere illüzyondur. Bu kainatta hiç bir şey gerçek(tüm enerji halleri ve varlıkların hepsi) değil her şey geçicidir(sihirdir). Adem AS, Kainat gerçekten geçici olan bu kainat beldesine geldi ve oraya döndüler ve dönecekler.

-Zaten enerji hayat bulmak için kainatta titrek (sürekli değişim döngüsü)) bir döngü içinde büyük kıyametin geleceği güne yol alır. Kainattaki enerji dengesizdir. Yaşamak için değişmeye mutlak gereksinim duyduğu için ebedi değildir ve sonludur.

-Gerçek;ebedi olan her şeydir. Bu nesnel kainatta sınırlı gerçekler veya geçicilik vardır.

-Gerçeğin dışındaki her şey geçici ömre sahip sihirli bir hayattır. Yada sihirli-sınırlı-geçici gerçektir. Yani ebedi değildir.

-Enerji halleri ve tüm varlıklar hep kainattan önceki ilimdeki minimum yapışık haline ve yaratıldığı nura (Allah CC’HUNA dönmek ister).

-Biz göğü genişletmekteyiz. Bu genişleme eylemi durduğu an büyük kıyamet kopar enerji ilimdeki ve Allah CC’HUNE kavuşur (Allah CC’HU sonradan tekrar kainatı yaracağını-dirilteceğini bildirmişidir.)

-Sanki kainatın bir nefeslik canı var (göğü genişletmekteyiz/ayet) genişletme gücü durduktan sonra sonsuz güçte kurulmuş tüm kainatın yücelmiş ve yükselmiş potansiyel enerjisi var gücü ile ilk yaratıldığı ilim boyutuna ve haline yıkılarak( büyük kıyamet) inmeye başlar ve büyük kıyamet son

bulur.

 

C.94 Sihir,illüzyon bir aldatmaca olup sonu olan veya ikinci bölümü olan bir filimdir ve sonuç olarak bir aldatmacadan örtmeden ibarettir. Gerçek ki üzeri hiçbir şey ile kapatılamayan kapatılsa bile belirli bir kuluçka döneminden sonra yerinden ok gibi fırlaya bir yaydır. Güneş balçıkla sıvanmaz  atasözündeki gibi güneşte bir gerçektir. Havva AKGÜL

 

C.94 İllüzyon,geçici,sonlu ve sihir ebedi olmayan gerçeklikten uzak kavramlardır.Ancak ‘’gerçek’’ ebedi olan her şeydir.Bayram KARAÇINAR

 

C.94 İllüzyon genel anlamda göz yanılsaması yani kısa süreli aldatmacadır. Sonlu ve geçici kavramları ise o an için bitmeyecekmiş gibi görünen ama aslında ebedi olmayan anlamlarına gelir. Gerçek ise ezelden ebede olan şeydir ki o da Allah (CC)’dır. Şahin CEYHAN

 

C.94 Gerçek değişmeyen ya da en az değişen durumdur. Diğer kavramlar sonlu sınırlı ve değişebilen kavramlardır. Ümit MEMİŞ 

 

C.94. İllüzyon;  Gerçek bir nesnenin duyular üzerindeki izlenimlerinin yanlış değerlendirilmesidir.

 

C.94 iliz yon bir şeyi karşıdaki insan fark etmeden yapmak demektir. Sonlu sonu olan demektir. Sihir İllüzyondan ibarettir. Gerçek ise her kez tarafından kabul edilen şeydir. İllüzyon, sonlu, geçici, sihir gerçeğin saklanması sona ermesi anlamına gelmektedir. Hakan YILDIRIM 


C.94
İllüzyon: göz aldatmacası kandırmasıdır.

Geçici; bir temeli olmayan çabucak silinebilecek manasındadır

Sihir: İllüzyondan biraz daha eski yöntem ve el çabukluğudur.

      Gerçek ise; her ortamda hiçbir koşula bağlı olmadan ve hiçbir yardıma ihtiyaç duyman var olabilendir. İllüzyon sihir geçici ve sonlu kelimeleri son olmaya mahkum durumları nitelerken gerçek varlığı ebediyeti sınırsız olan durumları niteler. Halit KIRIKTAŞ


C.94
İ İllüzyon;  sihir işidir. İnsanların bakıp da göremedikleri olaylardır. Gerçek ise ebedi olan her şeye denir yani sonsuzdur. Fatih TEKİN

                                                                                                         

C.94 Ebedi olan gerçek dışında diğer kavramların hiçbiri gerçeği yansıtmaz ve sonlu kavramlardır. Bu kavramlar insanlık için görülebilen kavramlardır. Sinan BAŞAR

C.94 Bence İllüzyon;  , geçici, sonlu, sihir kelimeleri ebedi değildir. Sonu vardır. Ama gerçek sonsuzdur, ebedidir. Her zaman var olan gerçektir. Kavramlar arasında bu fark vardır. HÜSEYİN KAKCI

 

C.94 İnsan geldiği yere yani ebediyete gidecektir. Günümüzde her şey gelip geçicidir. Hayatta hiç bir şey gerçek değildir. Her şey sihirli bir hayattır. Her şeyi gözümüzde canlandırıyoruz yani illüzyon yapıyoruz. Her şeyin bir sonu vardır. AYFER EDE

 

C.94 İllüzyon göz yanılmasıdır. Geçici: yaşamımız geçidir. Sonlu: Dünya ve enerji son bulacaktır. Gerçek: Ebedi olan ölümden sonraki hayattır. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.94 İllizyon; var olan birşeyi farklı algılamaktır. Geçici; bir olayın bir olgunun zamanın gelip gerçekleşmesidir. Sonlu; bir varlığın zamanın dolması , bitmesidir. Sihir; Varlığı hak olmasına rağmen ALLAH tarafından yasaklanan insanlara zarar veren, onların faydasına olmayan bir nevi kandırmacıdır. Gerçek; Bir maddenin olağan, doğal halidir.    NAFİH ASLANCI

 

C .94Gerçek kavramlar,doğada yaratılmış olan özgün şeylerdir;illüzyon ve sihir ise gerçek kavramları kopya eden ve ömrü kısa olan ,sadece insanın gözünü boyayan kavramlardır.sihirli kavramlar gerçekleri kopya ettiği için aynı zamanda sahtedir,yani olmadığı halde varmış gibi insanı kandıran bir takım hayali şeylerdir diyebiliriz.                                                                  Emine UĞUR

 

 

C.94 İllüzyon sadece göz yanılmasıdır. Ama sihir dinimizde geçmekte yapılabilir ama günahtır. Nihal GÜLÇEK

 

C 94 İllüzyon belli bir enerji ile desteklendiği için enerji ortadan kaldırılırsa İllüzyonda biter.Ama gerçekler belli bir enerji ile değil ayet ve hadislerle desteklenir.Bu yüzden  de bakidir. Şaban ADAŞ

 

C.94 İllüzyon, geçici ve Sonlu kelimeleri belli bir zaman aralığını temsil eder. Gerçek ise doğru olanın süreçte sürekli olmasıdır. Sihir ve İllüzyon daha çok ruhi kısmı, geçici ve sonlu dünyevi kısmı, gerçek iste hepsini ve daha fazlasını bilineni ve bilinmeyene kapsar. Sinem DEMİR

 

C.94 İllüzyon ya da yanılsama insanoğlunun duyularındaki bir takım eksik yanlarının kullanılmasıyla yapılan bir çeşit oyun olarak tanımlanabilir. Gerçeklikteki fiziksel olayların algılanması sırasında yalnız bir nesnellik içinde kayda geçirilmez, sürekli değişim gösterebilir  kimi düzeltmeler ve tamamlamalardan  geçirilerek.  Örnek olarak okunan bir kitaptaki kimi dizgi yanlışlıklarının farkına varılamaması gösterilebilinir. Ne var ki, algılama sırasında başvurulan değiştirmeler, örneğin;  herhangi bir yere atılmış olan bir kağıt  poşetin, uzaktan bir hayvana benzetilmesi gibi yargılar oluşabilir. Bu tamamen gerçek bir illüzyondur.  Nedenleri öznel ya da nesnel olabilmekle beraber  bütün normal insanlar bu durumu görebilir.   Tuba GÜZEL

 

c.94 Gerçek, değişmeye en çok direnç gösteren her şey olarak tanımlanabilir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.94 İllüzyon, geçici, sonlu ve sihir ebedi olmayan kavramlardır. Ebedi olan[gerçektir]. Celal ŞAKAR

 

C.94 Bunlardan bazıları gerçeği bazıları yalanı ifade etmektedir. Mesela, illüzyon ve sihir yalan düzenbazlığı, geçici ve sonlu gerçeği ifade etmektedir. Veya illüzyon,sihir; insan zırvası, sallamasıyken, gerçek, sonlu,geçici yaratıcının koymuş olduğu kurallardır.İsmet ALPYÜREK

 

C.94.İlüzyon ,geçici, sonlu, sihir  bir yanılgıdır. Gerçek var olan şeydir.     Mehmet Sebil KARACA

 

C.94 İllüzyon, geçici, sonlu ve sihir aslında gerçeğin taklididir. Bunlar birer yalan ve göz aldanmasında ibarettir.Gerçek ise ebedi olandır. Allah katında varlığı kabul edilip desteklene yegane şey hakikattir. Zehra Kut 

C. 94 Bu kainatta insanların ortaya koyduğu illüzyon, sihir gibi olaylar gerçek dışı göz yanıltmacısıdır. Sonlu olan sonlu olan kâinatta yapılanlar da geçicidir. Asıl gerçek olan kıyametin kopmasıyla ortaya çıkacaktır.  ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.94 Bunlar arasındaki tek fark gerçektir.            Emrah TAN

C.94 İllüzyon,geçici,sonlu,sihir,gerçek gibi görünen aldatmacalardır.bu yönleriyle de gerçeklerden ayrılırlar. Ahmet ŞAHİN

C.94 İllüzyon, geçici, sonlu, sihir hiçbiri varlıklarını sürdüremeyen kavramlardır. Doğada birbirine dönüşen enerji hallerindedirler. Kainatta ebedi sonsuz olan hiçbir şey yoktur her her şey ölümü tadacaktır. Ebedi ve sonsuz olan yalnızca ALLAH CC dur. M.Selim YALÇIN

C.94 Dünyada madde ve ruh vardır. Dünyadaki her şey gerçek sonlu ve gelip geçendir. Madde enerji olur, ruh bedenden uçar. Sihirbazların yaptığı İllüzyonik hareketler ise gerçek değil göz yanılgısıdır. Hüseyin ŞERMET

C.94 Gerçek, değişme ihtimali az olan ya da olmayandır. İllüzyon sihir vb. ise geçici şeylerdir. Dinçer KÜÇÜK