92.Peygamber ahlakına sahip insanların ve doğal ahlaka sahip insanların haklarını sokakta aramaları arasında ne fark vardır?

 

C.92 Bir kuyuya ipsiz inmeye çalışma mukabilinde fark mevcut olabilir. Peygamber ahlakı her şeyin üstünde bir ahlaktır. Her şeyin en iyi örneği orada mevcuttur onun yanında er beste eksik kalmaya mahkumdur. Havva AKGÜL

 

C.92 Hayvani ahlaka sahip olan kişiler hakları ararken diğer bireylerin haklarını gasp ederler. Bayram KARAÇINAR

 

C.92.Bu iki hak arayışı arasındaki en büyük fark birisinin bu hakkı hak ( Allah)için araması ve bunun diğer kişilere de örnek olması içinken diğerinin hak arayışı enaniyet var olanı koruma ve menfaat ölçüleri içindir. Şahin CEYHAN

 

C.92 Doğal (hayvani) ahlaka sahip olan insanlar haklarını ararken, diğer insanların haklarını gasp ve istismar ederler.  Ümit MEMİŞ 

 

C.92. Peygamber ahlakına sahip olunamaz ancak onun mertebesine yaklaşılabilir.o mertebedeki insanlarda haklarını sokaklarda aramaz Hak’ın kapısında arar. Dilek AKMAN

 

C.92 Peygamber ahlakı olan insan doğal ahlakı olan insandan daha farklı edepli hayâlı ve hakkını araması gereken şekilde arar çevresine ve diğer insanlara zarar vermeden arar. Ama doğal ahlaka sahip olan insan hiç kimsenin hakkını gözetmeksizin etrafı zararlar vererek arar. Hakan YILDIRIM  

                                                                                                                       

C.92 Yapılan eylemlere bakılırsa temelde ikisi de hakkını aramadır, amaçları aynıdır. Ancak bir tanesi etrafını kırıp yağmalar ve diğer fertlerin haklarını gasp eder. Yani hakkını başkalarının hakkını gasp ederek arar. Diğeri peygamber ahlaklı olanı ise, hakkını aklını ve ilmini birleştirerek somut adımlar atarak ve kimseyi rahatsız etmeyerek hak arayışını gerçekleştirir. Halit KIRIKTAŞ

                                                                                                         

 

C.92 Peygamber ahlakına sahip insanlar kimsenin hakkını gasp etmeyeceğinden bu tip insanlar haklarını sokakta aramazlar. Ancak doğal (vahşi) ahlaka sahip insanlar, peygamber ahlakına sahip olmadıklarından bu insanlar hak kavramını bilemezler ve sokaktan başka yerde insan haklarını gasp ederek kendi haklarını ararlar. Fatih TEKİN

                                                                                                         

C.92 Peygamber ahlakına sahip insanların kendi haklarını inançları doğrultusunda sokakta değil de ahrette arayacakları düşüncesindeyim. İnançları gereğince bu dünyanın geçici olduğunu ve ahrette haklarına ulaşacaklarını düşünürler. Sinan BAŞAR        

 

C.92 Peygamber ahlakı ALLAH(c.c) tarafından kuluna verdiği öğrettiği bir ahlaktır. Bu ahlak öyle güzel bir ahlaktır ki kimse bunun ahlakı neden böyle diyerek eleştiremez ve de kötüleyemez. Hor göremez. Doğal ahlak ise insanların oluşturduğu bir ahlaktır. HÜSEYİN KAKCI

 

C.91 Bir devletin uzun ömrü;adaletçi,dini,ırkı,mezhebi,dili vb. ne olursa olsun kabul edici,haklara saygılı,olmakla paralellik gösterir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

C.92 Peygamber ahlakının üstünde bir ahlak yoktur o her hakka sahiptir. Doğal ahlaka sahip insanda hakkını sokakta araya bilir ama Peygamber ahlakına sahip kişi kadar hakka sahip değildir. AYFER EDE

       

C.92 Herkes Peygamber ahlakına sahip olsaydı adaletsizlik hak arama olmazdı. Doğal ahlaka sahip insanlar en basit örneğiyle eylemlerde hakkını sokaklarda arıyor. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.92 Peygamber ahlakına sahip insanlar daha çok saygı göreceğinden daha etkili olabilir.Doğal ahlaka sahip insanların haklarını sokakta fazla araması fazla etkili olmaz. NAFİH ASLANCI

 

 

C .92Peygamber ahlaklı ve doğal ahlaklı insanlar arasında her ne kadar fark olsa da ,sokakta ki hak aramaları bakımında aralarında bir fark yoktur..çünkü her ikisi hakkını aynı şekilde aramaktadır.her ikisi başka yollarda alamadığı hakkını aramakta,yada haksızlığa uğradığını düşünüp sokağa dökülmüştür.                                                                                                    Emine UĞUR

 

 

C.92 Peygamber ahlakına sahip insanlar kendilerini diğer insanlara göre çok daha fazla güvende hissederler. Nihal GÜLÇEK

 

C 92 Peygamber ahlakına sahip insanlar toplumsal süper egolarla belirlenmiş hakları ararken doğal ahlaka sahip insan id ve egolarla belirlenmiş hakları arar. Şaban ADAŞ

 

 

C.92 Peygamber ahlakına sahip insanların haklarını sokakta değil, doğru olan sonuca götürecek yerlerde aramaları gerekir. Olayların analizini yapmaları ve yanlışlarını görmeleri gerekir. Doğal insanlar gibi sokağa çıkıp sonuç üretemeyeceklerini bilirler. Ancak sonuca gidebilecekleri durum söz konusu ise elinden geleni yapmalılar. Farkları ise birisi Hakk’a  hizmet ederken, diğeri nefsine hizmet etmektedir. Sinem DEMİR

 

 

C.92 Doğal ahlaka sahip olan insan kendi değer yargılarına göre hareket ederken,  peygamber ahlakına sahip insan yaratıcısına ve getirdiği dine yakışır biçimde hareket eder.     Tuba GÜZEL

 

C.92 Kötü ahlaka sahip olan insanlar haklarını ararken diğer insanların haklarını görmezden gelirler. Celal ŞAKAR

 

 

C.92 Peygamber ahlakına sahip insanlar haklarını sokaklarda ararken saygılı, hoşgörülü bir şekilde, yani camideymiş gibi ararlar. Ama doğal ahlaka sahip olanlar yobazca, hunharca ve ne istediğini  bilmeden hak arama peşinde olur. İsmet ALPYÜREK


C.92.Çok fark vardır çünkü; peygamberler her şeyden önce beş sıfattan biri olan ahlak sıfatına mazhar olmuşlar  ve çoğu peygamberlere ve suhuf kitaplar vahiy yoluyla gönderilmiştir.Ama doğal insanların çok az kısmı iyi ahlaka sahiptir ama bunlardan en iyi ahlaka sahip olanlar herhangi bir peygamber ahlakına yetişemezler. Mehmet Sebil KARACA


C.92 Peygamber ahlakına sahip insanlar sokakta haklarını ararken başkasının duygularını incitmez.Canına, malına ve ırzına tecavüz etmez. Ama doğal ahlak sahibi insanlar kendi egoları için ve kendi haklarını korumak için başka insanların can, mal ve ırzına tecavüz eder.Çünkü böyle insanların inanç ve vicdan sistemleri gelişmemiştir. Zehra Kut 

 

C.92 Peygamber ahlakına sahip insanlar sebeplere riayet ettikten sonra sonucu ALLAH’ A (C.C) bırakırlar. Doğal ahlaka sahip bireyler tüm güç ve kuvvetin kendi ellerinde olduğunu düşünüp yanılırlar.                 ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.92 Peygamber ahlakına sahip insanlar haklarını ararken dürüst ve sistemli bir şekilde yapar, ama doğal ahlaka sahip insanlar ise başka şeyler başvurabilir dövüş kavga gibi.          Emrah TAN

C.92 Peygamber ahlakına sahip insanlar haklarını sokakta değil usulü adabıyla gerekli mercilere başvurarak hakkını ararlar. Ahmet ŞAHİN

C.92 Peygamber ahlakın sahip bireyler en üst düzeyde ahlak yapısına sahip bireylerdir ve gerçeğe ulaşmak için tefekkür ederler. Doğal ahlaka sahip bireyler ise süper ego insanlarıdır. M.Selim YALÇIN

C.92 Hak haktır, hak konusunda hiçbir ayrım yoktur. Hak nerde ise orda aranmalı.( kim olursa olsun) Hüseyin ŞERMET

 

C.92 Peygamber ahlakına sahip insanlar sadece ihtiyaçları olan liyakatli haklarını ararlar. Doğal ahlaklı insanlar ise sınırsız ve kendileri faydasız şeyleri bile isterler. Dinçer KÜÇÜK