91.Geçmişte yaşamış, yaşayan veya gelecekte yaşayacak olacak külli (total) varlık iktidar ve hükümran sadece bir varlık vatandaş olsaydı ya da tam tersi olsaydı ne olurdu?

İpucu;Çoğunluk padişah, fert veya azınlık sömürülen vatandaş.Bu önermeyi çeşitli düşünce sahalarına ve alanlarına genelleyin veya benzeterek kurgulayıp uygulayın.

 

C.91 İnsanlar hep bir tip insan tarafından yönetilir ve bir kere yanlış yapılmış ise ömrü boyunca bunun cezasını çekerdi.  Ama bir kerede bu maya tutturulursa da Osmanlıdaki babadan oğla olduğu gibi uzun bir müddet bir millet ihya olur. Havva AKGÜL

 

C.91 Nice büyük saltanatlar zamana ve şartlara yenik düşerek parçalanmıştır.Devletin uzun ömürlü,refah ve huzurlu bir ortamı oluşturabilmesi için eşitlikçi,adaletçi,inançlı,özgürlükçü ve ahlaklı bir yaşam felsefesi sunması gerekir.Bayram KARAÇINAR

 

C.91.İnsanoğlu fıtratı gereği acizdir ve her şeyi tek başına yapamamaktadır. O yüzden yeryüzündeki kurum kuruluş, organizasyon toplum ve iktidar ve ülkelere bakıldığında ( her ne kadar sömüren ve sömürülen ilişkisi olsa da bütün bunların faili organizatörü bir insan kurum kuruluş ve ya cemiyet değildir, aksine insanlar kurumlar ve toplumlardır. Şahin CEYHAN

 

C.91 Güzel ahlaklı, imanlı ve adil yöneticilerin yönettiği kişiler de ahlaklı ve imanlı olur. Nefsini ve çıkarlarını ön planda tutan yöneticilerin yönettikleri kişiler ise vahşi ahlaka sahip olurlar. Ümit MEMİŞ 

 

C.91. Altı yüzyıl yaşam sürmüş olan Osmanlı devleti içerisinde her milletten, farklı inançlara sahip insanları sinesinde barındırmıştır, fakat şimdiki ülkeler demokrasisine baktığımız da geçin başka milletleri barındırmayı, kendi milletlerinin haklarını korumaktan  acizler. Dilek AKMAN

 

 

C.91 Tek bir varlık olsaydı dünya üzerindeki her şey hakkında fikir sahibi olan yaşayarak öğrenme gerçekleştiren çok bilgili olur dünya üzerinde sözü geçen biri olurdu. Bütün dünya o ve onun soyundan oluşurdu. Bütün insanlar o kişinin altında toplanırdı belki de huzurlu kardeşlik olurdu.

                                                                                                                        Hakan YILDIRIM 

 

C.91 Teklik bir düzeni realiteyi meydana getirir. Kâinattaki mükemmel denge ve işleyiş ALLAH CC’HUN tek olmasının bir ispatıdır. Ancak toplumun başına adaletiyle Ömer ilmiyle Ali sadakatiyle Ebu Bekir olan birini bulup getirmek nerdeyse imkânsızdır. Bu nedenle 21. yy da en iyi yönetim şekli cumhuriyettir. Halit KIRIKTAŞ

                                                                                                         

 

C.91 Günümüz dünyasında monarşik bir yönetim gerek bilimsel gerekse sosyal alanda gelinen son noktadan dolayı çağdaş anlayışla ters düşüyor. Buna karşın günümüzde kullanılan demokratik yönetimin ve politikadan temel alan genellikle maskeli yüzler tarafından planlar uygulanarak icra edilmesi bu yönetim şeklinde monarşi gibi gereksiz kılmaktadır. Osmanlının son dönemlerinde kullanılan ve Abdülhamit döneminde yıldızı parlayan meşrutiyet gerek toplumumuz gerekse zamanımız açısından en uygun olan yönetim şeklidir. Konuyu toparlamak gerekirse günümüz Türkiye’sinin yönetim şekli meşrutiyet olmalı. Fatih TEKİN

                                                                                                         

C.91 Böyle bir güce sahip olan bir varlık insan olsaydı bu gücü olumsuz yönde kullanabilirdi. Böyle bir gücü kendi lehine çevirerek ve kendini yükseltecek davranışlarda bulunarak sömürgeciliğe zorlayacağını düşünüyorum.

Sinan BAŞAR

        

C.91- Bir milleti veya devleti yönetmek için tek kişi yeterli değildir. Atalarımızın bir sözü vardır akıl akıldan üstündür. Yani tek kişi ile bir millet yönetilemez. Geçmiş dönemlere padişahlar bile karar vermeden önce vezirlerine danışmış hocalarına sormuştur. Birden fazla kişinin yönetici olduğu bir yerde de her kes farklı bir şeyler ister buda yönetimin durması anlamına gelir. Yönetim de düzen olmazdı. HÜSEYİN KAKCI

 

C.91 O zaman her zaman birileri ezilirdi. Bu da ahlakça, dinimizce hiç uygun değil. Çünkü Peygamber efendimiz ne kimsenin birileri üzerinde hüküm sürmesine ne de birilerini hep ezilmesini ister. AYFER EDE

                                                                                                                                          

 

C.91 Örneğin yöneten tek kişi tüm menfaat ve çıkarları doğrultusunda yönetilen fert veya azınlığı sömürecektir. NİGAR ÖZTELLİ

 

 

C.91 Toplum içinde kargaşa olur, düzen kurulmazdı. NAFİH ASLANCI

 

C .91Eğer külli varlık ve iktidar  bir vatandaş olsaydı o zaman her şey daha farklı olurdu,uzun ömürlü olan devletler kısa süre yok olup gidecek,yönetim sisteminde tekdüzelikler olacaktı.tam tersi olsaydı yani çoğunlukla yer değiştirseydi o zaman da toplumda kargaşalık kaçınılmaz olur,her şey birbirine karışır.işin içinden çıkılmazdı. Emine UĞUR

 

C.91 O zaman her şey daha karmaşık olurdu. Nihal GÜLÇEK

 

C 91 Başların ayakları yönettiği yerde fazilet ; ayakların başları yönettiği yerde rezalet vardır. Şaban ADAŞ

 

C.91 Sürekli anarşizm olurdu. Tüm insanları mutlu yaşatacak bir sistemi insanoğlunun inşa etmesi mümkün değildir. Bu sistemi kudreti sonsuz olan yapabilir. Sinem DEMİR

 

C.91 Mesela Fransız devrimi olmasaydı batı çok farklı bir noktada olurdu. Çünkü Fransız devriminin önemli sonuçlarından bazıları şunlardı:

1- Yıkılmaz diye düşünülen hatta egemenlik hakkını Tanrı'dan aldığı iddia edilen mutlak krallıkların yıkılabileceği ortaya çıktı.

2-  İlkel şekli Yunan şehir devletlerinde, gelişmiş şekli İngiltere ve ABD'de görülen demokrasi, Kıta Avrupası'nda da gelişmeye başladı ve Batı medeniyetinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.

3- Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.

4- Milliyetçilik ilkesi, siyasi bir karakter kazanarak çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili oldu.

5- Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri yaygınlaşmaya başladı.

6- Şahsi güçlere, zekâya ve girişim yeteneğine ortam hazırladı.

Bir başka örnek olarak da sanayi devrimi olmasaydı bugün sahip olduğumuz teknolojik nimetlerin bir çoğu ya olmayacaktı ya da yüzyıllar sonrasına kalacaktı.    Tuba GÜZEL

 

 

c.91 Bir devletin uzun ömrü;adaletçi,dini,ırkı,mezhebi,dili vb. ne olursa olsun kabul edici,haklara saygılı,olmakla paralellik gösterir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.91 Devletin uzun ömürlü, refah ve huzurlu bir ortamı oluşturabilmesi için özgürlükçü ve ahlaklı bir yaşam felsefesi sunması gerekir. Celal ŞAKAR

 

C.91 Hayat çekilmezdi. İktidar ve güç geçmişte gelecekte insanların elinde olsaydı; Adalet tecelli etmezdi. İsmet ALPYÜREK

 

C.91.Dengesizlik olurdu .Mehmet Sebil KARACA

 

C.91 İnsanların çoğu aynı statüde olursa düzen bozulur.Bu sefer padişahların en güçlüsü kim kavgası ortaya çıkar ve birbirlerini yok etmeye çalışırlar.Bu yüzden saygınlık eşitlik ve özgürlük ilkelerine göre bir düzen olmalı. Temelinde güzel ahlak kuralları olmalı. Zehra Kut 

 

C. 91 Hükümran sadece bir varlık olsaydı daha iyi yönetilirdi. Tam tersi durumunda kargaşa olurdu.      ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.91 O zaman hayatın yaşamanın hiçbir anlamı kalmaz.          Emrah TAN

C.91 İnsanlar istedikleri şekilde yönetilmelidir.Sadece bir kişiyle tüm devletin yönetilmesi gibi saçma bir durum oluşurdu.O şekildeki bir devlet çabucak parçalanabilirdi. Ahmet ŞAHİN

C.91 Topluluklar, uluslar, devletler her zaman kendilerini iyi yönetecek insanlara muhtaçtırlar.Ancak bu topluluk, ulus, ve devleti yönetecek kişiler eğer sırdan insanlar olursa muhakkak helaka uğrarlar. Bu varlıkların yönetecek insanlar peygamber ahlakına sahip olmalıdırlar. M.Selim YALÇIN

C.91 Varlığın her döneminde, kesiminde kesinlikle yöneticilik üst, alt kavramları var olmalı. ALLAH (C.C.) bile insanlara rehberlik etsin diye ( yoldan çıkmışlara) peygamber yollamıştır. Hüseyin ŞERMET

C.91 Varlık iktidar ve hükümran sade bir varlık olsaydı yönetim sistemi değişmeden ya devam ederdi ya da ortadan kaldırılırdı. Dinçer KÜÇÜK