90.Nesnel, sanal, döngüsel veya düşünsel düşünce hapishanesini aşamayan insanların ürettiği çok şeyleri eksiktir. Önermesini gerekçeli çürütünüz.

İpucu;Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçenler bizden değildir Hz. Muhammed As.

 

C.90 Doğrudur bu tip insanlar bir kalıbın dışına çıkamaz ve devamlı bir cenahları eksiktir. Havva AKGÜL

 

C.90. Hadisi Şerifte” iki günü bir olan bizden değildir” buyurmuştur efendimiz. Bugün ölecekmiş gibi ahrete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışmayı anlatmıştır bize. Dilek AKMAN

 

C.90 Belli bir konudaki düşünceye takılıp ve o düşünceleri aşamayan insanların dünya ya tek bir pencereden baktığı göz ardı edilemez. Dünyadaki varoluş nedenlerini bile unutan bu insanların dinimizce de uygun düşüncelerde olmadıklarını düşünüyorum. Sinan BAŞAR 

 

C.90- Bence çürütülecek bir kısmı yoktur. Çünkü ikisi birbirinden ayrı düşünülemez. HÜSEYİN KAKCI

 

 

C.90 Bilimin ötesinde ilim vardır. İnsan bunu hesaba katarak bir şeyler üretmelidir. Yani her iki yönü de düşünmelidir.  Ümit MEMİŞ 

 

C.90 İnsanlar nesnel, sanal, döngüsel düşlünceler üretilenler uygulanıp hayatta denenmedikçe üretilen düşünce eksik kalır. Düşünce hayat akışı içerisinde denenmeli ve uygulanmalıdır. Hakan YILDIRIM  

                                                                                                                        

 

C.90 Hayır. Çünkü insanlar düşüncelerinde o kadar çok şeyi yaşıyorlar ki hayatta yaşadıklarından daha fazla. Mesela yazarlar yazdıkları kitaplarla her şeyi yaşaya bilir her kılığa girebilirler. AYFER EDE

                                                                                                                                     

 

   C.90 İnsanlar tek bir şey için yaşamamalı. Dünyanın güzelliklerinden faydalanmayı da bilmeli fakat ahreti unutmamalı ikisini dengede yürütmeli. NİGAR ÖZTELLİ

 

   

C.90 Bu önermeden sadece insanların düşünsel ve ideolojik olarak gelişmesi ve statik olmaması anlaşılıyor. Fakat bu önermenin en büyük eksiği tek yönlü oluşudur. Yani sadece düşünsel değil duygusal ( dini, uhrevi, imani ) olarak da insanların daima olayların ve kendilerinin farkındalıklarını fark etmeleri sağlanmalıdır. Şahin CEYHAN

 

C.90 Sadece dünyası ve ahreti için çalışan insanlar düşünce hapishane aşamamış insanlardır.Bu insanların yaptıkları veya yapacakları her iş başka insanlara ve kendine zarar verir. Fatih TEKİN                                                                                                              

C.90 İnsan ruhuyla mana, bedeniyle nesnel aleme bağlıdır. Her ikisinin eksikliği de onu bir çıkmaza götürür. Aradaki dengeyi iyi ayarlamalıdır, önerme doğrudur. Halit KIRIKTAŞ

                                                                                                         

 

C .90İnsanların ürettikleri ürünlerin anlamlı olabilmesi için evrensel nitelikle olmasına özen göstermeli  ve  bütün herkese hitap etmeli.biz insanlar da bir şeyler yaptığımız da sadece içinde bulunduğumuz anın ihtiyacına hizmet etmemeli ,bunun yarınını da düşünerek bir şeyler yapmalıyız. Emine UĞUR

                                                                                                             

 

C.90 Evet dünyası için ahretinden ahreti için dünyasından vazgeçenler bizden değildir. Bunun dengesini kurabilmek lazım. Nihal GÜLÇEK

 

C.90 Einstein bilim dünyasının bir numaralı insanı, öbür âlemin ne kadar bilinceydi bilinmez ama bu dünya bilimine katkısı oldukça fazla… Binlerce üretken bilim adamını düşünce yönüne ket vurmuşken, başka alanlarda oldukça üretken oldular. Sinem DEMİR


C.90 Bu kişilerin takdirine kalmış bir durumdur yani ahret için dünyadan vazgeçmeyi tercih etmiş olabilir. Veya Dünya yaşamına değer veriyor olabilir. Fakat her ne olursa olsun dünyadaki yaşamı anlamsız olmamalı eğer öyle olsa idi insanoğlu mağaralardan çıkmaz ve ilkel yaşamaya devam ederdi.     Tuba GÜZEL

 

C.90 En hayırlı kişi ‘’ Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasını terk etmeyendir’’ hadis. Celal ŞAKAR

 

C.90 Bence böyle değildir. Çünkü nesnel,sanal,döngüsel ve düşünsel düşünce hapishanesi aşamayan insanlar kendi hayatlarından mahkum olabilirler.Ürettiği çok şeyi eksik olabilir ama bize göre eksik olabilir.Kendisine göre böyle değildir.  NAFİH ASLANCI

 

c.90 İlim bilimi kapsar.İnsanlar hem ahireti hem de dünyası için çalışmalıdır. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C 90 Nesnel ve sanal düşünceler bir hapishane değil sürekli  kendini yenileyen dejenerasyon merkezleridir.Bu merkezlerdeki insanlar ürettikleri ile mutludurlar. Şaban ADAŞ

 

C.90 Kişi nefsinin esiri olmaması gerekmektedir. Bilakis nefsiyle savaşıp  mağlup etmesi gerekir. Kişi nefsaniyetini yenmedikçe cennete giremez gibi.. Bu sorunda ünlü düşünür Andre Gide' nin söylediği gibi; ''Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insanlar yeni okyanusları keşfedemez'' düşünce bazındaki  kabuğunu kırmadıkça üretmiş olduğun hiçbir  fikrin anlamı olmaz olsa da faydasız olur.İsmet ALPYÜREK

C.90.Çürütülmez çünkü ; ne kadarda bilgiye sahip olsa ayette belirtildiği gibi kitap yüklü merkeplerdir. Mehmet Sebil KARACA

 

C.90 İnsanlar ölümü yok sayarak dünyayı ebedi mekan gördükleri için ötesini düşünmezler.Hep bu dünya için çalışırlar ya da imanlı insanlar sadece ahiret yaşamını düşünerek sadece onun için çalışırlar.Temel olarak iki düşünce sistemi de hatalıdır.Çünkü hiç ölmeyecekmişiz  gibi dünya için yarın ölecekmişiz gibi ahret  için çalışmak gerekir.Hadisini kendimize  şiar edinmeliyiz. Zehra Kut 

 

C. 90 Önermenize katılıyorum.     ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.90 Ben çürütemem çünkü bende aynı fikirdeyim.          Emrah TAN

C.90 Örneğin dünyayı bir hapishane gibi görerek davranan insanlar yani kalıplarının dışına çıkan insanlar Peygamber Efendimizin sözüne göre  hata yaptıklarından dolayı bu önerme yanlıştır. Ahmet ŞAHİN

C.90 İnsanlar bazı kalıpların yani ALLAH CC koyduğu kuralların dışına çıkmaya uğraştıkları zaman muhakkak geçmişte olduğu gibi yine helake uğrarlar. M.Selim YALÇIN

C.90 Her insanın bir düşünce kütüphanesi vardır. Bide her insanın kütüphanesinde eksikliklerde vardır. Hüseyin ŞERMET

C.90 Kendisini herhangi bir düşünce sisteminin metriksine hapsedenler birçok şeyin varamazlar. Ürettikleri ürünlerde eksik kalır. Dinçer KÜÇÜK