9.Öğrencilerin öğrenmede öğretim yöntemlerine olan yatkınlığını belirlemek için nasıl bir yol izlerdiniz?

C.9.Uygulamadan önce seviye testi yaparım. Sonrasında da değerlendirme testi yaparım. Salih ARSLAN

 

C.9)- Öncelikle bazı testler, sınavlar yapılır ve öğrencinin hangi alanda daha başarılı olduğu, zeka düzeyi, dersleri sevip sevmediği ortaya çıkar.   Erdal SALDUZ

 

C.9.    Daha çok örnekler vererek imkan varsa görsel olarak anlatmak daha verimli ve akılda kalıcı olur. Büşra Hafize BORA

 

 

C–9 Bir deney gurubu, bir de kontrol gurubu oluştururdum. Deney grubuna normal şartlarda, kontrol grubuna ise öğretim yöntemleri uygulayarak bir eğitim verirdim. İksinin kıyaslanmasını yaparak ne kadar yatkın olduklarını öğrenirdim. (Ali AYDIN)

 

C.9.Tek tek denemek çok zamanımızı alabilir.Ben grup çalışmalarına yönelirdim ve bu gruptaki öğrencilerin eğilimine göre aşağı yukarı birer yargıya varabilirim. Ebru YOLCU

 

C9. Öğrencilerin öğrenmede öğretim yöntemlerine olan yatkınlığı ilk önce gözlem sonra da sınavla belirlerdim. Tabi aynı zamanda öğrencilerle sıcak bir bağ kurarak neye ihtiyaç duyduklarını onlardan daha iyi bilerek belirlerdim. Ferdi KODAŞ

 

C.9: Öğrencinin derste aktif dinleyici konumuna getirirdim. Belli sınavlarla öğrencinin bilgi düzeyini tamamen belirleyici nitelikte olmadığını, ona göre nasıl bir yol izlenileceğini belirlerdim. Ve en önemlisi öğretim diplomasından önce hayat diplomasını verirdim. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.9.Öncelikle var olan bilgileri öğrencilerin anlaya bileceği bir şekilde sıraya koyar o şekilde verirdim. Daha sonra çeşitli araç ve gereçler kullanarak bilgileri öğrenciye daha uygulaya bileceği ve benimseyeceği bir şekilde aktarırdım.   Pelin GÜMÜŞ

 

 

C:9)Öğrencilerin öğrenmede öğretim yöntemlerine olan yatkınlığını belirlemek için öncelikle her öğrencinin ortak yönlerini bulmaya çalışırdım. Zekâ yönünden, bedenen fark etmez. Sonra da anlatacağım konuyu görsellikle buluştururdum. Anlatacağım konuyu öğrencilerin bildiği çok kolay şeylerle ilişkilendirirdim. Yani soyutu somutlaştırarak, öğrenmeleri böylece daha kolay olurdu. Ama her şeyden önce öğrencinin motivasyon ve dikkatini etkin tutacak yöntemler arardım.Yusuf ACAR

 

C9)Sürekli var olanla yetinmeyip yeniyi yaratma yolundaki çabalarına bakarak öğrenebiliriz. Şükran GÜR

 

 

C9) ilk önce gözlem sonra da sınavla belirlerdim. Tabi aynı zamanda öğrencilerle sıcak bir bağ kurarak neye ihtiyaç duyduklarını onlardan daha iyi bilerek belirlerdim. Sevda MUTLU

 

C.9. Öğretim tekniklerinin temel amacı öğrencinin nasıl ve daha iyi anlamasını sağlamaktır.Sınıfın genel durumunu (zeka,akıl seviyesi vb.) göz önünde bulundurarak ve öğrencilerin en çok istedikleri öğrenme tekniğini uygulardım. Mehmet SARİBATUR

C.9- Öğretimin öğrenciye iyi aktarılması için konuyu fiziksel sosyal çevreyle ilişkilendirirdim. Cevdet ÇAKAR

C.9.Nasıl öğreneceğini bir takım sorularla belirler. Gerekli ortam ve şartları sağlardım. M. Ercan KARA

C9)Eğitim öğretimde en etkin metot yaparak yaşayarak metodudur.fakat hiçbir metot tek başına yeterli

değildir.bütün metot yöntem ve teknikler iç içe uygulanmalıdır. Ubeydullah ERTAŞ         

 

   C.9. Öğrenmede kolaylık sağlayacak yöntemlerle ilgili bir anket yaparak çıkan sonuca göre bir yol izlenir.  Sema YILDIRIM

C.9.Konuları anlatırken öğrencisinin gözlemlerine ve etrafta olan somut şeyleri kullanmak gerekir. Beyrivan GÖKTAŞ

C 9.Öğrencinin anlayacağı bir şekilde yol izlenmelidir.Yani öğrenciye görelik yapılmalı. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.9- En iyi yol mülakattır bence. Serdar AKTAŞ

 

C.9- Öğrenciler gözlenmeli, onlarla sohbet edilmeli ve sınav yapılmalıdır. Serpil ARİCİ

 

C.9- Öğrenciler gözlenmeli ve onlar için uygulama olanları yaratırdım.Mikro öğretim vazgeçilmezim olurdu. Seyfettin SEYHAN

 

C.9. Öğrencilerin öğrenmede öğretim yöntemlerine olan yatkınlığı ilk önce gözlem sonra da sınavla belirlerdim. Tabi aynı zamanda öğrencilerle sıcak bir bağ kurarak neye ihtiyaç duyduklarını onlardan daha iyi bilerek belirlerdim. Fatma ALTUN

 

C.9-Sözlü ve yazılı geniş(kapsamlı) bir sınava tabi tutulması yeterli olurdu. Murat YILANLI

 

 

C.9-Öncelikle öğretimde her öğrencinin aynı dalda başarılı olamayacağının farkında olup öğrenciler arasındaki farkları göz önüne alırdım ve öğrencilerin seviyelerini ölçmek için onları sınava tabii tutardım. Kemal ASLAN

 

C.9. bir matematik öğretmeni olarak matematiği sevdirir ve anlamaları için somutlaştırmaya çalışırım. Problemleri daha kolay çözebilmeleri için pratik bilgiler söylerim.

                                                                                                          Ersin ŞİMŞEK

 

C.9.öğretim yöntemlerinin öğrenci üzerindeki etkilerine dikkat ederek, bu yöntemleri öğrencilerin üzerinde farklı şekilde uygulanarak,

 

                                                                                                       Mehmet Rauf ORHAN

C:9)  Bence yöntem belirlemede önce öğrenciler okula gidilmeli bir yerden sonra her öğrencinin ilgilerine, ihtiyaçlarına, zekâ türüne, sosyal yaşantına ve inançlarına göre öğrenci sınıflaması yapıldıktan sonra uygulanacak yöntem belirlemeli ve uygulanmalı.       Kerim DURMAZ                                             

 

 

C.9: Gözlem yaparak yada soru cevap şeklinde olabilir. Serkan İNAN

 

C.9 Öncelikle öğrenciler için en faydalı olabileceğini düşündüğüm birkaç yöntem belirleyip onları uygulamaya koyardım.Öğrenciler en çok hangisinde olumlu sonuç gösteriyorsa onu seçer,uygulamaya devam ederdim. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C9) Öğrencinin zekâsı bir konuyu nasıl öğrenir nasıl öğretilir deyip ondan sonra ona güre düşünüp program yapmak lazım. (Mehmet ULUS)

 

(C.9) Ders anlatırken, ödev verirken nasıl davrandıklarını, nasıl çabaladıklarına bakara.

Ayfer GÜRBÜZ

9-) Öğrencilere öğretim yöntemleri ve teknikleri verilip öğrenciler gereken aşamalardan geçirilir. Uyum ve uyumsuzluk süreci dahilinde öğrenci yatkınlıkları ortaya çıkarılır Metin ERGÜL.