89.Namaz kılarken insanlar savunmasızdır. Namaz kılmadan önce mutlaka her türlü güvenlik önlemleri düşünülmeli ve alınmalıdır.Bu konuda namaz kılan Müslümanlar bilinçlendirilmelidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

İpucu: Hz. Ömer RA ve Hz Ali RA Namaz kılarken, Hz. Osman RA Kuran-ı Kerimi okurken kahpe hainler tarafından şehit edilmiştir. Filistin’de Mescid-i Aksa’da bir cani-sapık tarafından Çok sayıda Müslümanlar Namazdayken topluca silahla taranarak şehit edildiler. 2009 Mardin katliamında namaz kılarken 44 kişi şehit edildi ve 3 kişi yaralandı. İstanbul’daki muhtelif camileri basan ve Müslümanlara habersiz saldırıp şehit eden sapıklar…vb türemiştir. O halde fert veya toplu halde namaz kılarken bu faktörleri dikkate alarak her türlü güvenlik tedbirlerini almak önemli gözükmektedir.

 

C.89 Örneklerdeki saldırılar içimizdeki münafık, iki yüzlü abdestsiz namazgahımıza yanaşmış insanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Tabi ki insan kendisine öyle bir ortam hazırlanmalı ki aklı başka şeylerle meşgul olmasın tam bir teslimiyet içerisinde olsun ancak günümüz insanında dünya telaşı arttığı için namaza vakit ayırma süresi azaldı eğer namaz için kendine müsait güvenli bir ortam ararsa namazı biraz zor kılar. Bazı önlemler alınarak tevekkül tam teslimiyet en iyisi. Havva AKGÜL

 

C.89. Bazen insanların aldıkları önlemlerde yeterli olmuyor, olacağı varsa olayların önüne geçilmiyor. Bu sadece namaz kılarkenki  tehlikeler için değil her olay için böyledir. Örneğin ABD deki ikiz kulelerin bombalanması gibi. İnsanlar tedbirsiz yakalanabilir. Yaşadığımız her an için tedbir alamayız. Dilek AKMAN


C.89-
Kendi dinimiz Müslümanlıkta insanların bu kadar acımasız olacakları bence düşünülmemektedir. Ama her zaman tarih tekerrür ettiği de açıktır. Binlerce insan bu zaman kadar camilerde yapılan saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Dinimize bu şekle ölenler için şehitlik mertebesi vererek onları yüceltmektedir. Ama Müslümanların bu konuda yardım için devletin yardım etmesi ve camilerde bir tane görevli polis durmalıdır. Ama bu mümkün değildir. Camii imamının cemaatten kişileri sırası ile görevlendirmeli ve bu sayede önlem alınmalıdır. HÜSEYİN KAKCI


C.89
Bence önerme eksiksiz bir önermedir. Sinan BAŞAR

 

C.89 İslam düşmanlarının çoğunlukta oldukları yerlerde güvenlik önlemleri alınmalıdır. Ancak namaz kılan bir insan sadece Allaha sığınır ve bu cahillerden çekinmez.  Ümit MEMİŞ 

 

 

C.89 Bence namaz kılarken önlemler almaya gerek yoktur ALLAH CC’nın namaz kılan Müslümanları korur ve gözetir. Ne güzel bir ölümdür ki ALLAH CC’nın huzurunda namaz kılarken ölmek.Hakan YILDIRIM                                                            

                                                                                                                       

 

  C.89 Namaz kılarken özellikle toplu namazlarda güvenlik sağlanmalıdır. Toplu namazların yapıldığı yer olan cami toplu namaz yapılırken kapıya güvenlik konulmalıdır. Gerçi insan namazdayken namaz anında daha güvenilir yer yoktur ama günümüz insanında ahlak din denen bir şey kalmamıştır. AYFER EDE

 

 

C.89 Kötü niyetli inançsızlara karşı ne kadar önlem alsanız da beklenmedik bir anda eylemini gerçekleştirecektir. NİGAR ÖZTELLİ

 

 

 

C.89 İslam dininde savaş zamanlarında ( bedir,uhud,hendek ) İslam ordusunda bulunan bütün fertler aynı anda namaz kılmayıp nöbetleşe namaz kılmışlardır. Bu da bir düşman saldırısının olabileceğinin en büyük göstergesidir. Günümüzde ise savaşlar karşılıklı muharebeler şeklinde değil de sinsi ve kalleşçe bir şekilde yapılmaktadır. Bu da düşman saldırısının ( düşmana açık bir şekilde görünmediği için ) ne zaman ve nasıl olacağı konusunda bize net bir fikir vermemektedir. Kısacası Anadolulun sakin bir kasabasında tabi eğer kasabada hasımlık ve kin nefret yoksa namaz kılarken birilerinin nöbet tutması çok abes olur. Ama eğer Kudüs’te Mescid-i Aksa veya kuzey ıraktaki herhangi bir camide Müslümanların namazı nöbetleşe kılmasının çok büyük faydası olacaktır. Şahin CEYHAN

 

C.89 Namazda olan insanın özellikle de camide yapacağı çok fazla bir şey yoktur. Ancak camilerin yanına karakol açılabilir ve özel güvenlik birimleriyle korunabilir. Diğer bir hususta bu durumun ahiretteki karşılığının suç işleyenlere izah edilmesi ile olabilir. Halit KIRIKTAŞ

                                                                                                         

C.89 Bu önlemler alındıktan sonra gerisi Allah’a bırakılıp tevekkül edilmelidir. Fatih TEKİN

                                                                                                         

 

C .89 Evet peygamberimiz zamanında buna uygun örnekler vardır.savaş meydanın da bir grup namaz kılarken diğer silahlı gurup namaz kılanları korumakla görevlendirilirdi.diyelim ki namaza durmadan her türlü tehlikeye karşı tedbirimiz aldık ve namaza durduk ve tehlikeye maruz kaldık o zaman ne yapacağız namaza devam mı edeceğiz,hayır namazı terk edip kendimiz korumalıyız,tehlike uzaklaştıktan sonra namazımıza devam ederiz. Emine UĞUR                                       

 

C.89 Namaz kılarken insan savunmasız değildir. Allah CC’HUN huzurunda insan savunmasız olabilir mi belki de en güvenilir yer namaz kılınan yerdir. Nihal GÜLÇEK

 

 

C.89 Kul ile Allah arasına kimse girmemeli. Namaz kılarken güvenlik önlemi almadığı halde müşrikler tarafından öldürülemeyen insanları biliriz. Secde anı insanın Rabbine en yakın olduğu andır. En yakın olunan anda Rabbinin huzuruna yol almak ayrıcalıktır. Sinem DEMİR

 

C.89 Örnek olarak Hz Ali (R.A.) çok dikkatli ve akıllı bir insan olmasına rağmen vede kendisine gelebilecek böyle bir saldırıyı düşünebilmesine rağmen böyle bir önlem almamıştır.Sebebi ise gayet açık bir insanın en saf ve en temiz haliyle yaratanıyla buluşma anında başka hiçbir şeyin anlamı yoktur.Böylesine bir güzel insan namaz kılarken ona kılıç çeken kişinin  tüm kötülüğü ve alçaklığı da gayet açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.Kaldı ki Hz Ali (R.A.) bu olay sonrasında ağır yaralandıktan sonrada söylediği söz ile yine kendisine yakışır bir davranış sergilemiştir. Bu söz anlatıldığına göre şöyledir: “Fuztu ve Rabb’il Ka’be!” (Kabe’nin Rabbine and olsun ki, kurtuluşa erdim!).             Tuba GÜZEL

 

C.89 İnsan ibadetlerini yaparken kesinlikle önce güvenli bir yer seçmesi gerekir. Çünkü her an çevreden olumsuz olaylar yaşanabilir. Örnek Mardin katliamı. Celal ŞAKAR

 

C.89 Namazda insan Rabbinin huzurunda olduğundan dış dünya ile ilgilenmez bu yüzden savunmasızdır. Camilere güvenlik kameraları takılmalıdır.  NAFİH ASLANCI

 

C.89 Namaz kul ile ALLAH CC’HUNA en yakınlaştığı andır. ALLAH CC’HUNA sığınan kimsenin ölümden korkusu yoktur. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C 89 İnsan namazda savunmasız olabilir.Ama tamamen kendimizi Allaha teslim ederiz.Böyle bir anda öldürülmek şehitlik mertebesi ile mükafatlandırılır.Saldırıyı yapanları ise neden böyle bir şey yaptığını sorarak onu bu yola iten sebepleri ortadan kaldırmalıyız. Şaban ADAŞ

 

C.89 Namaz kılarken tedbirli olmak güzeldir.  İnsi ve şeytani mahluklara karşı tedbir almak faydalıdır. Şöyle bir durumda vardır. Namazda ölmek yüksek mertebe olan şehitliğe terfi söz konusudur. Dolayısıyla namazda ölmek dezavantaj görünse de  bünyesinde müthiş bir avantajı barındırmaktadır.İsmet ALPYÜREK

C.89.Bunun önlenmesi için her insanın arkasına bir yasakçı değil de herkesin vicdanında  bir bekçi olduğu kanaatini uyandırmak. Nitekim İslam kahramanı imam Ali( r.a)”Düşmanları tarafından ona bir hücum manası hatıra gelmemek  , sırf namazdaki huzuruna pek çok olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvur ile namazdaki huzuruna mani olunmamak için bir muhafız ifriti  Allahtan  niyaz etmiş “Mehmet Sebil KARACA

 

C.89  Namaz esnasında savunmanın gereksiz olmasının düşünülmesinin temelinde yanlış hurafeler vardır.Zira inançlı insanlar herkesi kendi gibi imanlı sayıp ona göre davranarak hataya düşmektedir.Günümüzde imansız ve münafık insanlar namazın kutsallığını hiçe sayıp savunmasız yakaladıkları için insanları şehit etmektedirler. Bu yüzden namaz kılarken kendi savunma sistemimizi kurmalıyız. Zehra Kut 

C. 89 Kâinattaki tüm olaylar ALLAH’ IN (C.C) izni ve iradesiyle vuku bulur.    ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.89 Asında herkes namaz kılarsa problem yoktur. Ama öyle bir şey olmadığı için ,eğer bir tehlike sezilirse güvenlik önlemleri alınmalıdır.           Emrah TAN

C.89 Bu önermeye göre insanlar uykularında da savunmasızdırlar ve uykularında da güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir.bu kadar güvenlik tedbiri de günde 5 vakit yani her namaz saatinde yapılması gerekeceğinden çok masraflı ve gereksizdir. Ahmet ŞAHİN

C.89 insanlar tüm yaşam anlarında savunmasızdırlar. Kaza ve kader vardır. İnsanların ellerinden gelen tek savunma mekanizması her türlü tedbiri alıp takdiri ALLAH CC bırakmalıdırlar. M.Selim YALÇIN

C.89 İnsan doğası gereği kendisini tehlikelerden koruyabilir. Namazda bir ani tehlike varsa tabi ki önlemimizi almalıyız. Hüseyin ŞERMET

C.89 Namaz kılarken gereken tedbir alınıp tevekkül edilmelidir.İnsan sadece aldığı tedbirlerle tüm sorunlardan kurtulamaz. Dinçer KÜÇÜK