87.A.Bir sisteminin; insanı münafıklaştırması veya fahişeleştirmesi, dürüstleştirmesi, kahpeleştirmesi, hayvanlaştırma, namuslulaştırması, edepsizleştirmesi…vb fıtratını zorlaması olası olabilir mi?

C-Bazı yöneticilerin, eğitimcilerin, idarecilerin kanunların esnekliklerinde inisiyatiflerini;halkına ve öğrencilerine cahilce veya kahpece nefsi kullanabilir mi? Bu kanunlardan mı kaynaklanır yoksa yöneticilerden ve eğitimcilerden mi kaynaklanır?

D-Sizce inisiyatifini liyakatsiz kullananlara nasıl önlemler alınmalı?

İpucu:cezai kanunlara baş vurmak ve uygulamaya gereksinim duyma oranı, toplumlumdaki güzel ahlaklı insan sayısıyla ters orantılı olduğundan emin olun.

 

C.87 A- Olabilir ancak insan her şeye rağmen dayanabilecek  mücadele edebilecek gücü kendinde hissetmeli tek doğru dürüst insan kalmış ise oda gittiği yerde her dem güller açtırmalıdır. Bir bozulma aslına aykırı hareket söz konusu olabilir ancak hesap günü bahane nefis dırdırları kale alınmayacak. Havva AKGÜL

         C- Olabilir ve isteği doğrultusunda değişik dolaplar çevrilir. Bir eğitimci, yönetici her daim tamamlayıcı olmalı eksik gideren konumunda olmalıdır. Havva AKGÜL

         D- Yakalanılabiliyor ise caydırıcı cezalar. Allah korkusu ve kul hakkını yüce yaratanın bile affetmediğinin bilmeleri anlıyor ve inanıyorsa yeterli olur. Havva AKGÜL

 

C.87. A. Evet olası olabilir. İnsanları hayvanlaştırarak, edepsizleştirerek bir zenginlik ve para hırsının ortaya çıkmasına sebep olan sistemler vardır. Dilek AKMAN

C. Evet kullanabilir. Bu durum kanunların esnekliğinden kaynaklanabilir, fakat daha çok eğitimci ve yöneticilerden kaynaklanan bir durumdur. İnisiyatiflerini nefsi kullanıp kullanmamak eğitimcilere, yöneticilere kalmış bir durumdur. Nefsi, kişinin kimliğidir. Dilek AKMAN

D.  Görevini kötüye kullanıyorsa bu insanlar görevlerinden alınmalı, kınama cezası verilmelidir. Hiç kimsenin inisiyatiflerin de nefsi davranmalarına izin verilmemelidir. Dilek AKMAN

 

C.87  A Olabilir. Sinan BAŞAR

B Bence kullanabilir. Yöneticilerden ve eğitimcilerden kaynaklanan sorunlardır. Buda o insanların düşünce yapısına bağlıdır. Sinan BAŞAR

C. Onlara bu davranışların doğru olmadığını, böyle devam etmemeleri gerektiğini ve toplumca tepkilere yol açacağını anlatarak onlara kazanmaya çalışırız. Bu insanların kendini değiştirmemesi sonucunda toplumdan uzaklaşırlar. Sinan BAŞAR

 

C.87A- Bence olabilir. En küçük örneği aile sistemimizdir. Bir ailede birey nasıl yetişirse o şekilde yaşar. Veya bir kurumda çalışan bireyin işi gereği patronunun dediğini yapmak zorundadır. Patronun yaşam tarzı verdiği işler kişiyi etkiler. Bunun sonucunda namussuzlaşması edepsizleşmesi mümkündür tam terside mümkündür. İşi gücü namussuzluk şerefsizlik olan bir kişiyi ahlaki değerler yükleyerek kişiyi namuslulaştırmak mümkündür. Sistemin etkisi vardır. HÜSEYİN KAKCI

C-Bence yöneticilerden kaynaklanır. Fransızlar daha önceki senelerden ermeni soykırımını kabul etme yasası çıkarmışlar ama daha parlamentonun onayından geçmemiştir. Ama geçenlerde gazetede okuduğum bir habere göre Fransa da okula giden bir Türk öğrencisi ermeni soykırımını kabul etmediği için ceza olarak evine göndermişler. Ve ya kabul edersin ya da okuldan atılırsın diye söylemişler. Daha suç olduğu kabul edilmediği halde suç olarak uygulanmıştır. Burada yöneticinin suçudur. Ama kanunlarında böyle bir esnekliği de olmamalıdır. HÜSEYİN KAKCI

D-Bence insanın eğitiminin kalitesine önem verilmeli belli bir ahlaki değerler oturtulmalı ve böyle şeyleri önlemek için gizli şekilde görevliler göndererek kontrol edilmeli. HÜSEYİN KAKCI

 

C.87 A- Sistem hayvani ise nefsi istekler ön planda ise fıtratı zorlayabilir. Ümit MEMİŞ 

        C- Yöneticiler nefislerini cahilce ve kahpece kullanabilir. Bu kanunlardan değil kendilerinin hayvani ahlakından kaynaklanır. Ümit MEMİŞ 

        D- Güzel ahlaklı adil kişilerin başa getirilmesi gerekir.  Ümit MEMİŞ 

C.87 A-İnsanın fıtratında değildir ve bu bir fıtrat zorlaması değildir. İnsanın zaman içerisinde yozlaşması değişimi ve nefsine uyumu ile gerçekleşen bir olgudur.

C-Bu yöneticilerin, eğitimcilerin, idarecilerin kötü niyetli olmaları nedeniyle kullanırlar. Bu kanun veya yapıyla alakalı değil sonuçta kanunları oluşturanda insanlardır değiştirilebilir esnetilebilir bu kişi ve şahıslardan kaynaklanır.         

D-Toplum tarafından cezalandırılarak dışlayarak önlemler alına bilir. Böyle insanların önleri kesilmelidir.

                                                                                                                         Hakan YILDIRIM     

c.87 A-Sistem hayvani ise nefsi istekler ön planda ise fıtratı zorlayabilir.

C-Yöneticiler nefislerini cahilce ve kahpece kullanabilir.Bu kanunlardan değil kendilerinin hayvani ahlakından kaynaklanır.

D-Kendini gerçekleştirmiş ve peygamber ahlakını benimsemiş kişiler getirilmelidir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 C.87 A-Eğer sistem zorlayıcı ve yanlış değerlerden oluşuyorsa  bütün bunlar olası olabilir.

        C-Bu yöneticiye bağlı eğer zayıf bir yöneticiyse inisiyatiflerini halkına kahpece kullana bilir

        D-Toplumda bu kişilere değer vermeden söz sahibi yapmadan yada başa getirmeden olabilir.

                                                                                                                                      AYFER EDE

 

   C.87 A-Sistem eğer tamamen baskıcıysa zorlayıcı ezici kurallardan oluşuyorsa münafıklaştırır da hayvanlaştırırda.

           C-Kullanabilir bu tamamen yöneticiden ve eğitimciden kaynaklanır. Çünkü koyacağı kurallarda kendisine ve  düşüncesindeki kurallara bağlıdır. Kuralları yöneticisini yansıtır.

           D-Toplumda bu tür kişileri söz sahibi yapmayıp silerek yapıla bilir. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.87 A-Bir sistem bozuk ise insanı her türlü kötü fıtrata zorlayabilir.

C-Bazı yöneticiler,eğitimciler,idareciler nefsine yenik düşüp kanun esnekliğinden nefsini kötüye kullanabilir.

D-Cezai kanunlara başvurulabilir.Bayram KARAÇINAR

 

 

C.87  A- Ebetteki olasıdır. Çünkü insanlar sürekli inşası devam eden bir varlıktır. Bu yüzden herhangi bir sisteme göre inşası yapılabilir.

         B- Bir yerde kanunlar esnek olabilir ve bunun neticesinde bazı insanlar bunu çıkarları için kullanabilirler. Ama ben insanım diyen biri vicdanın sesine her zaman kulak vermelidir.

         C- İlla bir kağıt üzerindeki ceza değil de toplumca o an inisiyatifini liyakatsiz kullananlara müdahale etmeli ve tepkimizi koymalıyız. Çünkü devlet her insanın başına bir polis dikemez.

         D- Cezalar adil ve kanunlara göre olmalıdır. . Şahin CEYHAN

 

 

 

 

C.87 A- Eğer bu insan İslam’a tam olarak bağlı ve peygamberin güzel ahlakına sahip ise mümkün değildir.

B- Daha çok kullanılabilir. Daha çok kişinin karakterinden kişiliğinden kaynaklanır. Bozuk bir kişiliğe sahipse yapabilir.

C- Bu tip insanlar cezalandırılmalı gerekirse görevinden alınmalı. Fatih TEKİN

                                                                                                         

C.87 A- Eğer sistem içerisinde yer alan insanlar temeli sağlam zemine oturtulmuş kültür ve dine sahip ise yıkılmaz duvar gibidirler. Ancak cehalet mahzenine hapsolmuş toplumlar çok kolay deforme olup parçalanabilir. Nitekim tarihte bu tarz çok kullanılmış ve toplumlar köleleştirilmiştir. Örneğin Osmanlıdan kopan devletlerin birçoğu.

 

B- Kanunlar aslında basit bir cümleden başka bir şey değildir önemli olan onun işleve girme şeklidir. Bu bağlamda sadece bir kitaptan oluşan anayasayı suçlamak yerine onu işleve koyan ve arz-istekleri doğrultusunda kullanmaya çalışanlar suçlanmalıdır.

 

C- Bu tip insanlar her zaman ve her toplumda vardır. Bunlar bana göre bir virüstürler. Bu bağlamda  toplumun bilgi ilim ve akılla ve güçlendirerek bu şahıslara karşı  önlem alınması sağlanabilir.

                                                                                                          Halit KIRIKTAŞ

 

C .87A-Ever bir sistem insanın fıtratını zorlayabilir.Zalimler tarafından yönetilen bir devlet düşünün o devletin hudutlarında yaşayan insanların kişisel isteklerine göre yaşamalarına zorlanması kaçınılmazdır.aksi şekilde davrananlar  zülüm görecek ,değişmeleri istenecek,kendilerini değiştirene kadar da rahat bırakılmayacaklar.

 C -Evet kullanabilirler,çünkü bu insanlar ne yazık ki nefislerine uyup emri altında olan insanlara kahpece nefsi kullanabilirler.insanların heveslerine göre davranması yasaların yetersizliklerinden de kaynaklanabilir.örnek olarak milli eğitim sistemini verebiliriz.eğitim sistemi eğer ihtiyaçlara cevap veremiyorsa ,öğretmenler mevcut eğitim sistemi ile pek yaralı olamayacaklar,bu da onları kendi kişisel isteğine göre davranmasına itecektir

D-Görevlerini liyakatsizce kullananlara karşı yaptırımı olan yasa ve kanunlar çıkartılmalı.Bu şekilde davrananlar tespit edildiğinde derhal görevlerinden uzaklaştırılmalılar.      Emine UĞUR

 

C.87 a- Evet böyle sistemler olabilir. Nihal GÜLÇEK

         c-Bu hem kanunlardan hem yöneticilerden kaynaklanabilir. Nihal GÜLÇEK

         d- Kurallar çerçevesinde yaptırıcı güçle alınabilir. Nihal GÜLÇEK

 

 

C.87 A-Evet olabilir. Çünkü insan doğası gereği sistemin kurallarına bağlı olarak hareket eder.
C-
İdarecilerin ulvi ya da insanı değerlerinin olmamasında kaynaklanır. Bireyin mayasında insanlık yoksa sistemler o birey için bir yerden sonra hükmedemez.

D-Görevlerine derhal son verilmelidir. Sinem DEMİR

 

C.87 A- Olabilir

C- Duruma göre hepsinden biraz kaynaklanabilir

D- Belli sayıda bir hak verilmeli bu hakları aştığında görevinden men edilmeli.    Tuba GÜZEL

 

C.87 A-Sistem bozuk ise insanı her türlü kötülüğe zorlayabilir.

B-Kullanılan alan çok. Örnek üniversiteler

C-Bazen insanlar nefsine yenik düşüp kötüye kullanabilir.

D-Ceza kanunlara başvurur. Celal ŞAKAR

C.87 A- Olabilir. İnsana Allah tarafından verilen bir irade , bir de akıl vardır. Çünkü; insan aklını ve iradesini birleştirerek kendi yolunu çizer. Yani herşey insana bağlıdır.

C- Yöneticilerden ve eğitimcilerden kaynaklanıyor. Çünkü kanunlar bellidir, değişmez. Bu kanunların nasıl uygulanması gerektiğini de yöneticilerin ve eğitimcilerin elindedir.

D- Bence oturup ilk önce düşünüp mantıklı bir şeyler üretmek lazım. Hemen karşı çıkmak yanlış olur. Mesela bazı tarafsız mahkemeler kurulabilir. Ceza kanunu çıkarılabilir.    NAFİH ASLANCI

 

C 87 A – Olabilir.Uyulan kılavuz insanı vezirde yapabilir rezilde..

C-Beşer şaşar.Hele hele liyakatsiz ise.

D- Yönetime gelecekler bir türlü ahlak testinden geçmelidir. Şaban ADAŞ

 

C.87 A-Laiklik din olarak bize servis edilmeye çalışılıyor. Bu yüzden laiklik insanı namlusuzlaştırır, hayvanlaştırır, zihniyetten, yobazlaştırır. Müslümanlık ise insanı insanlaştırır. Sistemin  fıtratı  zorlaması olabilir.

B- Kullanılan alanlar çok. Örneğin; üniversiteye  it, kahpe vb... girerdi ama türbanlı giremezdi. Bu keyfi,  yobaz bir kullanımdır. Bu sistemden kaynaklanmaktadır.  Kişiden, kanundan kısacası  tüm unsurlardan kaynaklanır.

C- Toplumca böyleleri dışlanmalı ve alaşağı edilmelidir.İsmet ALPYÜREK

C.87.A-Evet şuan ki sistem bunu yapıyor. Mehmet Sebil KARACA

C-Evet olabilir kanunlardan da kaynaklanıyor çünkü; açık saçık her kurumda çalışabilir ama namuslu olan kişilere izin verilmiyor. Yöneticililerden de kaynaklanıyor çünkü; yöneticilerin çoğu liyakatsizdir. Mehmet Sebil KARACA

D-Liyakatsiz olduğu alanlarda istihdam edilmemeli eğer mecburi olursa takip edilmeli. Mehmet Sebil KARACA

 

C.87 A Olabilir. Sistem insanı yönlendirir ve hakimiyeti altına alırsa hamurunu dilediği gibi şekillendirir.

 Zehra Kut

C Bunlar yönetici ve eğitimcilerden kaynaklandığı gibi bazı kanunlardaki eksikliklerden kaynaklanır kısaca toplum kurallarını uygulamakta kanunlarla beraber insanlarda etkilidir. Zehra Kut 

D Bu kanunların ahlak kurallarına ve vicdani duyguların yönlendirdiği şekilde düzenlenmelidir. Zehra Kut 

C. 87 A- İnsanlar belli bir sistemden etkilenip kötü tavırlar sergileyebilirler.  ZEYNEP ERDOĞAN

B- İnisiyatifini liyakatsiz kullananlara karşı protesto yapılmalı, gerekli yer ve zamanda uygun bir dille karşı çıkılmalı.      ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.87 A-Olabilir sadece inançsız insanlar yapar.

B-Böyle bir şey asla olmamalı böyle yapan insanlara eğitimci, idareci denmez bu inançsızlardan kaynaklanır.

C-İnançlarını güçlendirerek başka yolu yoktur.      Emrah TAN

C.87 A-Mümkündür,olabilir.

B-Kullanabilirler.Bu yöneticilerden ve eğitimcilerden kaynaklanır.

C-Müeyyide uygulanmalıdır. Ahmet ŞAHİN

C.87 A-İnsan çevresinden etkilenen bir varlıktır ve eğer bulunduğu sistem onu zorluyorsa fıtratı değişebilir.

B-

C-Kullanılabilir. Bu eğitimciden de kanun koyucudan da kaynaklanabilir.

D- kanunlar daha açık yapılarak. İnsanlara bu kurallar öğretilerek yapılabilir. M.Selim YALÇIN

C.87 Sistemler her zaman kendi amaçlarınca kanun ortaya koyar. Buna ulaşmaya çalışır. Tabi ki kötü sistemler fıtratı kötü yönde zorlar. Bu da tabi ki kanunları ile gerçekleşir. Sistem kanunlarını koyar yönetir ve eğitimcilerde uyar. Hüseyin ŞERMET

C.87  A – İnsanı yönlendiren bir sistemin insanın fıtratını zorlamsı olasıdır. Dinçer KÜÇÜK       

         C – Bazı yönetici, idarecilerin konuların esnekliğinde inisiyatiflerini cahilce ve liyakatsizce kullanabilirler.Bu yönetici ve eğitimciden kaynaklanır. Dinçer KÜÇÜK       

         D -  İnisiyatifini liyakatsizce kullananlar için cezayı kanunlara başvurmak gerekir. Dinçer KÜÇÜK