85.İnsanlığın güvenli geleceği için;belli başlı bilimsel veya toplumsal çalışmalarda ve araştırmalarda neleri algılamada, uygulamada aynı anlamı/ları çıkarmaları gerektiği, belli başlı bilimsel veya toplumsal çalışmalarda ve araştırmalarda neleri farklı yorumlayabilecekleri konularını şeffaflaştırmaya, liyakatli farkındalığını kavramaya yada anlaşmaya varmaları ve eğitimde bunları hemen uygulamaya koymaları çok büyük önem taşıyan insanlığın eğitim ve öğretim farzları gibidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

 

C.85 Eğitim ve öğretim şarttır ancak eksik olarak insanlara objektif düşünme güdüsü farklı olabilme manası ve rahatlığı verimlidir. Havva AKGÜL

 

C.85.İnsanlara objektif düşünme ortamı sağlanmalıdır. Dilek AKMAN

 

C.85- Bence bu önermede bir eksiklik yoktur. HÜSEYİN KAKCI


C.85
İnsanların herhangi bir konudan aynı anlamı çıkarması veya farklı yorumları yapmalarının kısıtlanması bana göre mantıksızdır. Herkesin aynı düşünceleri düşünmesi imkânsızdır Sinan BAŞAR

. Sonuçta madalyonun iki yüzü vardır. Doğrular görecelidir ve herkes düşüncesinde özgürdür.

C.85 Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar faydalı ise ve insan hayatını kolaylaştırıyorsa eğitim öğretimde verilmesi gerekir. Ümit MEMİŞ 

 

C.85 İnsanlar kendilerine göre yorumlar çıkarmalı bunları karşılaştırarak aynı veya farklı düşündüklerinin farkına varmaktır. Aynı düşüneceğim veya farklı düşünmeliyim diye kendini şartlandırmamalıdır. Hakan YILDIRIM  

                                                                                                                              

 

C.85 Bunların yanında ahlaki kurallarda araştırılıp incelenmesi gerekiyor. AYFER EDE

                                                                                        

 

 C.85 Eğitim de sadece bilimsel ve toplumsal çalışmalar ve araştırmalar yapılmamalı aynı zamanda ahlaki kurallara da yer verilmelidir. NİGAR ÖZTELLİ

 

 

C.85 Bu bilimsel çalışmalar ve araştırmaların Allah CC’HUNA şirk koşmadan insanların yaşam koşullarını kolaylaştırması şartı ile yapılması gerekir.Bayram KARAÇINAR

 

C.85 İnsanlığın güvenli geleceği için belli başlı bilimsel araştırmalar yapılır. Yapılan araştırmaların ortak bir dünya görüşünden sonra uygulamaya konulması insanlığın gereği ve yararınadır. Şahin CEYHAN

 

 

C.85 İnsanlığın geleceğini güvence altına alma adı altında günümüzde on binlerce gizli çalışma – klonlama, GDO vb – yapılmış sonuç olarak bunlar tam tersi bir etki göstererek insanlığı bir kara deliğe ve akabinde bir yok oluşa sürüklemektedir. Bu bağlamda yapılacak araştırmalar ahlaki etik normları içerisinde yürütülmeli bilim için her şey mubahtır mantığı acilen terk edilmelidir.

                                                                                                          Halit KIRIKTAŞ

 

C.85 ancak bu çalışmaları uygulamadan önce belli yerlerde pilot uygulaması yapılıp daha sonra tüm ülkede uygulamaya gidilmelidir. Fatih TEKİN

                                                                                                         

 

 

C 85 Önermenin eksikliği şudur;bir kere insanlığın güvenli geleceği için belli başlı değil  bütün bilimsel konularda araştırmalar yapılmalı ,daha sonra elde edilen bulgular denenmeli ,doğruluğu kanıtlanmalı.eğer elde edinilen bilimsel bilgiler olumlu sonuçlar verirse ondan sonra eğitimde uygulamaya konulmalıdır. Emine UĞUR

                                                                                                   

 

C.85 Bunun yanında dini eğitimde verilmelidir. Nihal GÜLÇEK

 

 

C.85 Bütün insanların doğruları bir olmadığı için ortak paydada buluşmalarını beklemekte hayalperestlik olur. Sinem DEMİR

 

C.85 Teoride bu söylenenlerin pratikte de yapılabilir olduğunu gözlemleyebilmek ya da örnek yerler var ise pilot bölgelerde benzeri yapıların oluşturması gerekir.    Tuba GÜZEL

C.85 İnsanın geleceği ve kendini güvende bulması için öncelikle insan temel ihtiyaçlarını gidermelidir.[Yeme, içme ve cinsellik] daha sonra sevgiye ihtiyaç vardır ve daha sonra birey bunları karşılaşmış olmuşsa birey kendini gerçekleştirmiş olacaktır. Celal ŞAKAR

 

C.85 Bu farzların da yerine getirilmesi gelecek için mühim bir ayrıntıdır. İnsanların aynı yorumları yapması yada farklı düşünce ve yorumların yapılması doğruya ulaşmada önemli bir yöntemdir.    NAFİH ASLANCI

 

c.85 Bilimsel çalışma ve araştırmalar insan hayatına zarar vermeyecek şekilde ve insanın maneviyatını zedelemeyecek şekilde yapılabilir.’’İlim Çin’de de olsa gidip bulunmalı’’ Mehmet ÜÇDAĞ

 

C 85 Bunların toplumsal süzgeçten geçtikten sonra eğitime uygulanması gerekir. Şaban ADAŞ

 

C.85 Önermeyi ortaya koyabilmemiz için bunun toplumun dini değerleriyle örtüşmesi gerekir. O zaman ortaya koymada eğitim ve öğretimin İslam’la bir olması şarttır. Çünkü İslam tertip ve düzenin ta kendisidir. Sevgi ve hoşgörü dinidir. İslam da refah veya ferahlık vardır.İsmet ALPYÜREK

 

 

C.85. Evet ilim çocukluktan  kabre kadar herkes sorumludur  . Mehmet Sebil KARACA

 

C.85 insanlığın güvenli geleceği için tek tip düşünce farklı yoları ve yöntemleri bulmayı engeller bunun için çok farklı düşünce sistemleri olmalı.buda insanlara eğitimle verilir. Zehra Kut 

 

C. 85 İnsanlığın güvenli geleceği için, yapılan çalışma ve araştırmaların olumlu ve olumsuz yanları mutlaka tespit edilmeli ve ona göre sunulmalıdır.          ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.85 Burda güvenli bir gelecek için sadece toplumsal ve bilimsel değerlerin eğitiminden bahsedilmektedir. Bu yetersizdir inançsız bunların hiç biri bizi güvenli bir geleceğe götüremez.     Emrah TAN

C.85 Geçmişten ders alarak Peygamber ahlakından uzak yaşamış toplulukların helakini araştırarak Peygamber ahlakını yaşayarak, yaşatarak,  öğrenerek ve öğreterek insanlığın güvenli geleceği sağlanabilir. M.Selim YALÇIN

 

C.85 Bütün bunlar toplumun refahı ve huzuru doğrultusunda uygulamaya koyulmaya. Faydalı değilse, huzur bozarsa eğitime sunmanın gereği yok. Hüseyin ŞERMET

C.85 Algıda değişmezlik sadece eğitimde uygulanarak insanlık için güvenli gelecek oluşturulamaz.İnsanın tüm yönlerini yaşam tarzını kapsayacak şekilde uygulanmalıdır. Dinçer KÜÇÜK