84.İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru

A-Kuramsal olarak tüm insanlık adına veya başkası adına, "İslamiyet’in değişmez duruşunu değiştirmek yada politize etmek için";dinler arasında köprüler kurma ve ortak payda arama yetkisini, ağabeyliğini ve hakkını kendide gören fert, toplum…vb dinler arası diyalog mucitleri veya kaşifleri haklı mı?

B-Gerçekte dinde buna gerek veya müsaade var mı?

C-Yada dinler arasında ortak payda aramaya yönelik ayet var mı?

D-Diniyle alış veriş yapmak veya yaptırılmak yada dinini pazar çıkarmak ne demektir?

E-Kuramsal olarak namaz kılan öğrencilerin ders arasında hocasından özel zaman istemesinin diniyle gizli alış verişle ilgisi olabilir mi?

İpucu;

-Bekli de bu durum ortaçağ papazlarının mezhepler arasında ortak payda arama zaruretini çağrıştırıyor.

-Dinini başka dinlerle ortak payda köprü atarak revize etme alameti, cehaleti yetkisi ve cüreti çok büyük şeyler ifade ediyor gibi.

-Dininizle alış veriş yapmayınız.(Ayet)

-Allah CC adına , İslam adına, insanlık adına …vb başkalarına adına ve hesabına tüm dinlere ortak payda aramak veya dinler arasında köprü oluşturmaya kalkışmanın ardındaki tehlike ne olabilir?

-Beklide bu cüreti, cehaleti…vb kendinde görmek;insanlık için soysal, zihinsel, düşünsel, nesnel ve sanal tufandır.

-Aslında bu tip fert ve toplumlar bu eylemleriyle gerçekte kendi şahsi dinlerini pazarlamaya, ortak paydalı inanç sistemi arayışına girişmiş cahiller veya gizli münafıklardır.

-Dinler arasında köprü oluşturmak kime ne yarar kime ne zarar verir?

-Tarihte hiç böyle dinler arası ortak payda arayan cesur diyalog mucitler çıkmamıştır.

-Dinde davranışlarıyla örnek olmak esastır. Dinini ve bilimini yaşadığın toplumda hayatına uygulayarak hayır görerek örnek olmak beklide en iyisi.

C.84     A Bu düşünceleri kendisinin veya toplumunun çıkarı için değil de gerçekten insanlığın buradan yola çıktığının düşünerek bu konuları dayatma olmadan yapmak ile olabilir. Bu yola doğruları bulabilmek için başvurulabilir. Sonuçta böyle bir durum olmasaydı dinler ve inançlar nasıl yayılabilirdi ki.

Sinan BAŞAR

                        B Her şey insanın dünyadaki doğru yolu bulması ve gerçeğe ulaşması için vardır. Bu konuda yeterli dini bilgiye ulaşamadığım için müsaade olup olmadığını bilemiyorum.

Sinan BAŞAR

                        C Bilmiyorum. Bilgisi olan birisine ulaşamadım.

Sinan BAŞAR

                        D Hıristiyanların inançlarında cennetten toprak alma, dünyada günahlardan arınma gibi davranışları vardır. Bana göre bu davranışlar dinle alış-veriş yapmaya örnektir. Bu davranışları dinimizle karşılaştırırsak ne kadar yanlış olduklarını görebiliriz.

Sinan BAŞAR

                        E Bu davranışı alış-veriş olarak kullanacak öğrencilerin gerçek anlamıyla namaz kıldıklarına inanmıyorum. Bu düşüncelerle namaz kılan bir öğrencinin hocanın bu inisiyatifini kullanıp kendisini kandırmaktan başka bir şey yapmadığı düşüncesindeyim.

Sinan BAŞAR

 

C.84 A-Bence haklıdır. Dünyaya inen dinler Allahın in insanların kendisini anlamasını ve kendisine ibadet etmesi için dünyaya göndermiştir. 3 tane hak din vardır. İslamiyet’ten önceki dinler kendi dinlerin kitabını ve dinini işlerine gelmediği için değiştirmişlerdir. Şu anda hak in Müslümanlıktır. Ama bunu bilmeyen çok sayıda Müslüman olmayan kişiler vardır. Dinler arasında bir bağ oluşturularak her üç dinin özelliklerini kıyaslama yaparak hangi dinin daha iyi olduğunu üşünerek bulabilirler. HÜSEYİN KAKCI

 

B- Bence dinde vardır. Çünkü Allah Kura’n ı kerimin çok yerinde Peygamber(s.a.v.) efendimize ‘Habibim hiç düşünmezler mi ki’ diye çok söz geçmektedir. Allah(c.c.) insanlığın düşünerek de gerçek dini ve Allah ı bulabileceği göstermektedir. HÜSEYİN KAKCI

 

C- Benim kendi bilgilerime göre yok. Ama yoktur diyemem. HÜSEYİN KAKCI

 

D- bence insanların dinini satması dinini ticaret olarak kullanmasıdır. HÜSEYİN KAKCI

 

E- Önce kişiden kişiye değişir. Eğer hoca dinini eğitimden önce görüyorsa dinine eğer veren öğrencilerine daha iyi not verir. Ama sadece dini anlayışı olan bir hoca için dinini gereğini yapıyor anlamıdır. Yani bu sözün önü arkası açıktır nereye çekersen oraya gider. HÜSEYİN KAKCI

 

c.84 B-Gerçek dinde dini değiştirmeye ve dini politize etmeye yer yoktur. Mehmet ÜÇDAĞ

C-Aksine ‘‘dininizle alışveriş yapmayınız.’’(ayet). Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.84 A- İslamiyet’in duruşu değişmezdir. İslamiyet’in duruşunu değiştirmeye kalkışanlar cahiller ve münafıklardır. Ümit MEMİŞ 

         B- Kesinlikle gerek yoktur. Dinini toplumuna yada kendi hayatına uygulayarak hayır görmek en iyisidir. Ümit MEMİŞ 

         C- Dinde yeri yoktur. Allah ayetinde ‘’Dinle alış veri etmeyiniz der’’.  Ümit MEMİŞ 

         D- Dinin değişmez duruşunu değiştirmek ve dini politize etmek demektir. Ümit MEMİŞ 

         E- Allahın en sevdiği iş vaktinde kılınan namazdır. Bunun dinle gizli alış verişle ilgisi yoktur. Ümit MEMİŞ 

 

 

C.84 A-Kesinlikle haksızdırlar. Dinler arası diyalog diye bir şey olamaz dünya üzerinde tek bir din vardır oda İslam’dır. Dine davet vardır fakat bu diyalog onları kabul etmek şeklinde olamaz ve kabul edilemez.

B-Dinde buna müsaade yoktur dine davet vardır onları doğruya davet edebiliriz fakat diyalog diye bir şey olamaz.

C-Ortak payda diye bir şey olamaz ALLAH din bozulup toplumlar bozulunca insanlara tekrar Peygamber göndermiştir. Yani daha önceki din asimile olmuştur. Ortaklık düşünülemez sapkınlığa gidilir.

D-Dini ile alış veriş olamaz bunu yapanlarda zaten gerçekleten o dine mensup insanlar değildir.

E-kişinin böyle bir hakkı yoktur. Bu hocanın kendi inisiyatifine bağlıdır. Hakan YILDIRIM  

                                                                                                                             

C.84 A-Dinler arası köprü kurmak yanlıştır zaten tek ve geçerli bir din vardır.

 

        B- Dinde buna müsaade yoktur.

 

        C-Bunlara dair ayet yoktur.

 

         D-Örneğin sahtekar insanların sakal uzatıp kendini dindar gösterip yalan yanlış davranışlarda bulunması.

 

        E-Bu örnek tam olarak dinle alış verişi anlatmaktadır. AYFER EDE

 

 

        C.84 A-Bence haklı değildir.Dinler arası köprü kurmak cehaletten gelir.Örneğin Hıristiyanlıktan sonra Müslümanlığın gelme sebebi Hıristiyanlığın bozulmasıdır  bozulmuş bir dinle geçerli dinde köprü kurmak ne kadar doğru olur.

 

               B-Bence yada bildiğim kadarıyla dinde buna müsaade yoktur.

 

               C-Ben hiç duymadım.

 

               D-Diniyle alış veriş yapmak dini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktır. Örneğin ayetleri kağıda yazıp muska adı altında para kazanmak gibi

 

               E-Bu örnekte kendi menfaati için kullanıyor. NİGAR ÖZTELLİ

 

 

 

C.84 Bu çalışma sırf bir dinin kurallarını değiştirmek için ve bozmak için yapılıyorsa zaten bunun hiçbir yerde yeri yoktur. Ama dinler arasındaki diyalog ise bunda bir sakınca yoktur. (Kast ettiğimiz ilahi dinlerdir.- Çünkü bu dinlerin ortak noktalarını saymakla bitmez. Yine dedik ki dini ile insanların alışverişte bulunması (5 Vakit değil de 3 vakit namaz kılmak ) caiz değildir. Şahin CEYHAN

 

 

 

C.84 Yanıtlamak istemiyorum. Fatih TEKİN

                                                                                             

C.84 Yanıtlamak istemiyorum. Halit KIRIKTAŞ

                                                                                                         

 

 

C.84 A-Doğru değil, çünkü İslam bireye uymaz, birey İslami kaidelere uymakla yükümlüdür.
B-Hayır gerek ve müsaade yoktur. Çünkü Din insana yetmeyecek kadar dar kapsamlı değildir. Aksine kapsamı oldukça geniştir ancak insanoğlu nankör olduğu için dini yetersizmiş gibi göstermeye çalışmaktadır. Ancak din akıl edemedikleri kadar geniş kapsamlıdır. Kalp gözleri açık olanlar bunu kolaylıkla idrak edebilirler.
C-
Bilmiyorum.

D-Cahiliye demektir.
E-
Hayır, öğrenciler bu izne mecbur bırakılmasa izin alma teşebbüsünde bulunmadan kolaylıkla namazlarını kılabilirler. Sinem DEMİR

 

C.84 A- İslami ne siyasete ne politikaya nede dünyevi çıkarlara alet etmemek gerekir.

B- Hoşgörü var ama diğer dinler arasında köprü kurmanın olduğunu düşünmüyorum.

C- Yok.

D-Dini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak.

E-Olamaz .   Tuba GÜZEL

C.84 A-Mucitleri ve kâşifleri ne yaptıklarını bilmeyen dengesiz kişilerdir. İslamiyet asla değişmez çünkü gerçek bir dindir.

B-Gerçek dinde dinin duruşunu değiştirmek yoktur

C-Yoktur. Aksine [SENİN DİNİN SANA BENİM DİNİM BANA ]ayet vardır

D-Diniyle alışveriş dini olmayan dinsiz toplumlara has davranıştır.

E-Hayır. Kişinin diniyle gizli alışverişi olmaz. Celal ŞAKAR

 

 

C.84 A- Hayır haklı değil. Çünkü İslamiyet son din olduğu için bugüne kadar gelen dinlerin en son halidir. Ondan dolayı bu kaşifler haklı değiller.

B- Hayır

C- O kadar dini bilgim yok bu soruya ancak ayetler hakkında ciddi bir hakimiyeti var olan kişi cevap verebilir.

D- Dinsizlikten başka bir şey değildir.

E-  Bur da herhangi bir art niyet aramamak lazım, onun için ilgisi olabilir.   NAFİH ASLANCI

 

C 84 A-Dinler arasında bir köprü olamaz.Hele hele İslam ile başka bir din arasında böyle bir diyaloga  da dolayısıyla kaşife de ihtiyaç yoktur.

B-Gereksizdir

C-İslam’ınF başka bir dinle ortak paydası olamaz.

D-Din simsarı denir.

E-Bu bence bir pazarlık değil istektir. Şaban ADAŞ

C.84 A- Dinler arasında ortak bir payda, bir diyalog arama şarttır. Lakin herhangi bir ferdin, toplumun... yalnızca kendinde görmesi ve buna binaen ağabeylik yapması yanlıştır ve bu kabul edilecek bir şey de değildir ve dolayısıyla  haklı bir tarafı da  söz konusu değildir.

B-Yüce dinimiz,Dini Muhammedi'de böyle bir payda arayışı olabilir. Payda olmaz ise İslamiyet’e başka dinlerden girişlerde olmayacaktır.

C-Bütün dinlerin kaynağı Rabbi-i Rahimdir. Bu bile ortak bir payda değil mi? Tabi ki ortak bir paydadır.

D-Dünyalık menfaatlere binaen dinini değiştirmek ve dinini rencide etmektir. Dine karşı lakayt davranmaktır. Aslında dini yaymak ve paylaşmakta olabilir.Yani Emri bin maruf nehiyanelmünker olabilir.

E-Namaz İslamiyet’in şartıdır. Herkese farzdır. Bu yüzden ders saatlerinin  buna binaen ayarlanması gerekir. Öğrencinin izin istemesi gizli alışverişle alakası yoktur.İsmet ALPYÜREK

 

 

C.84 A- Hayır haklı değil. Çünkü İslamiyet son din olduğu için bugüne kadar gelen dinlerin en son halidir. Ondan dolayı bu kaşifler haklı değiller. Mehmet Sebil KARACA

B- Hayır çünkü yanlış. Mehmet Sebil KARACA

C-Evet ama  o kadar dini bilgim yok bu soruya ancak ayetler hakkında ciddi bir hakimiyeti var olan kişi cevap verebilir. Mehmet Sebil KARACA

D- Dinsizlikten başka bir şey değildir. Mehmet Sebil KARACA

E-  Bunda herhangi bir art niyet aramamak lazım, onun için ilgisi olabilir.   Mehmet Sebil KARACA

 

C.84 A-Kesinlikle haksızdır. Çünkü inanç ayrıdır insanların inançlarını alet olarak kullanmak çok yanlıştır.

B-Asla yoktur.

C-Bilmiyorum ama sanıyorum ki yoktur.

E-Bu insanın samimiyeti önemlidir. Herhangi bir ark niyet yoksa olabilir.       Emrah TAN

C.84 A-Bu önerme kaşifleri haksızdır.

B-Dinde buna gerek ve müsaade yoktur. Doğruyu bulma ve buldurma vardır.

C-Hayır

D-Din tüccarlığıdır. Dini politize etmektir.

E-Öğrencinin samimiyetine bağlıdır. Samimiyetsiz kişilerin diniyle alış veriş yaptığı savunulabilir. M.Selim YALÇIN

C.84 A- Kendilerince haklı olabilirler. Bence Müslümanlığa ortak aramak ALLAH (C.C.)’un dediği gibi cehennemi tatmaktı. Buna cüret edenler tabi ki Müslümanlık karşıtı düşmanlardır. Hüseyin ŞERMET

        B- Müsaade yoktur. Olsa ALLAH (C.C.) bunu söylerdi. Hüseyin ŞERMET

        C-Dinler arasında köprü oluşturulursa tabi ki bütün güzel yollar Müslümanlığa çıkar. Hüseyin ŞERMET

        D-Dinini pazara çıkarmak sapkınlık ve dinsizliktir. Hüseyin ŞERMET

        E-Kesinlikle yoktur, olmamalı. Hüseyin ŞERMET

C.84 A – İslamiyet’in değişmez duruşunu değiştirmek ya da politiğe etmek için dinler arasında ortak payda arama yetkisini kendisinde bulanlar haksızdır. Dinçer KÜÇÜK       

         B – Gerçek dinler toplumsal diyalogu emrederler. Dinçer KÜÇÜK       

         C – Bütün ilahi dinlerin kaynağı birdir. Dinçer KÜÇÜK       

         D – Menfaatleri uğruna dinini değiştirmek ya da zarar vermeye çalışmaktır. Dinçer KÜÇÜK       

         E – Namaz her şartta kılınabilecek düzeyde kolaylık sağlamıştır. Özel zaman istemenin dini ve gizli alışveriş yapmanın ilgisi yoktur. Dinçer KÜÇÜK