82.Fert, toplum, devlet...vb bazında nefsi ile dünyalığı için iş birliğine girenler nefislerine zülüm edenler.

Fert, toplum ve devlet bazında nefsi ile dünyalığı için dinleriyle alış veriş edenler nefislerine zülüm edenler. Önermesini eleştiriniz.

İpucu;nefsiyle işbirliğine gitmekle anlaşmaya gitmek arasındaki farkındalığı anlamaya çalışın.

Yaptığı ve ürettiği her türlü gizli açık eyleminde dini vecibelerinin kıblesini; sadece kişisel, azınlık veya kavminin özgün menfaatine çevirmek veya buna endeksli uygulamanın farkındalığını anlamaya çalışın.

 

c.82 Nefsi yüzünde dünya nimetlerine köle olanlar nefsine en büyük zulmü yaparlar. Bunun en büyük nedeni inanç boşluğudur. . Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.82 Dünyayı kalben terk edip  kısmen de terk etmemek gereklidir. Ahret için dünya gereklidir. Bir mevzuda her ne olursa nefsimizin hakkını bir nebzede olsa vermeliyiz yani onunla yumuşak bir anlaşmaya gidilmeli yolundan gidilmemeli. Hakkı verilmez zulüm edilir ise karşımıza her seferinde daha büyük bir engel olarak çıkacaktır ve her seferinde aşılması bir nebze daha zorlaşacaktır. Havva AKGÜL

 

C.82.Nefsimizi yok sayarak yaşayamayız, nefsimizi başımıza taç yapıp ta yaşayamayız. Öyle bir hassas denge kurmalıyız ki, nefsimizi kendimize binek etmeliyiz, o bineğinde zaruret derecesinde ihtiyaçlarını karşılayarak yolumuza devam etmeliyiz. Dilek AKMAN

 

C.82 Bence önce bir toplum veya bir kişi dünyalık ve ahire tin ikisinde n birisine yükleyenler ikisinden birisine yüklenenler nefislerine zulüm ederler. Dünyada yaşıyor ve öleceğiz. Ahir et inancı dinlerimizde vardır. Ahir et için dünyayı boş verip ahrete çalışmak yanlıştır. Çünkü yememiz içmemiz için dünyaya da önem vermeliyiz. Sadece dünyaya önem vermekte çok yanlıştır. Sonuçta zamanı gelince ölüm vardır. Allaha ibadet etmek gerekir. Her ikisi de nefise zulümdür. Eğer her ikisini de ortak noktada götürülürse daha iyidir. Nefse zulüm etmiş olmalıyız. HÜSEYİN KAKCI

 

C.82 Bu insanlar kendi benliklerinin isteği doğrultusunda kendi çıkarlarını kovalamaya çalışırlar. Din inanç ve insani duygularını hiçe sayarak bütün kötülükleri yapabilecek karakterdedirler. Oysa insan fıtratında bu nefsi engelleyebilecek güç vardır. Bu gücü anlamaya çalışmak ve her şeyi menfaat için kullanmaya çalışmaktan kaçınmak gerekir. Sinan BAŞAR

 

C.82 Nefsi ve dünyalığı için iş birliğine girenler, kıblesini sadece kişisel ya da toplumunun menfaatlerine çevirenler kendini ve ahretini unutan zalimlerdir. Ümit MEMİŞ 

 

C.82 Nefis ve dünyalı içinde iş birliğinde olan insanlar aslında nefsine zulüm etmezler nefsine zulüm edenler nefsin isteği dışında hareket edenlerdir. Bu önermede yanlışlık nefis yönünde hareket eden nefsine zulüm etmiş olmaz iyilik etmiş olur. Hakan YILDIRIM 

 

C.82 İnsanlar kendi çıkarları için inançlarını ve tüm değerlerini hiçe sayıp her türlü şeyi yaparlar . AYFER EDE.              

 

 C.82 İnsanlar fertler kendi nefsi için her şeyi yaparlar kendi menfaatleri için inançlarını bir kenara bırakıp her türlü eylemde bulunurlar. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.82 Nefsi yüzünden dünya nimetlerine göz dikip,inanç bakımından zayıflayan bireyler kendi nefislerine zulüm etmekte,iradelerini kaybetmektedir.Bayram KARAÇINAR

 

C.82 İnsanlar nefsine bir had koyacak ve koymalı ama nefse zulüm etmek değildir. Yine nefsi için din tercihinde bulunmak ve dinlerle alışverişte bulunmak yine olmaz.Şahin CEYHAN

 

C.82 Nefis haz duygusuna göre çalıştığından gözü kördür ve doyumsuzdur. Ancak ne ye kime karşı doyumsuzluğu kesin olarak belirlenemeyeceğinden toplum ve ya fertlerinde nereye sürükleneceği de belli olmaz. Bu bağlamda toplum ve ya fertler serseri birer mayın olur ve nerede patlayacağı belli olmaz.  Halit KIRIKTAŞ

                                                                                             

                        

C.82 İnsanlar ne dünyaları ne de ahretleri için nefislerine zulmetmemelidirler. Dünya ve ahretini kurtarmak için nefislerine eşit derecede davranmalıdırlar. Fatih TEKİN

                                                                                                         

C .82Kendi inanç vecibelerini kişisel çıkarları  ve nefsine göre değiştirenler aslında sadece kendilerine zulmediyorlar.ama bunun farkında dağilerdir,çünkü  kişisel istekleri ve dünyalık nefisleri ile o kadar meşguldürler ki..bunlar için inanç sadece kişisel isteklerine ulaşmak için bir araçtır. Emine UĞUR

                                                                                                              

 

C.82 Bu dünyanın geçici olduğunu unutup hep bu dünya da yaşayacağını düşünüp ona göre her şeyde menfaatini düşünmek nefsine zulmetmektir. Nihal GÜLÇEK

 

C.82 Nefsi ile alış verişe girenler doğru olan işler yerine kendilerine menfaat sağlayan işleri yaparlar, bu ise adil olmadığı için topluma zarar verir. Sinem DEMİR

C.82 Dünyevi yaşamın ebedi olmadığını düşünmek nefsi duyguları için yaşayanlara iyi bir cevap olabilir.           Tuba GÜZEL

 

C.82 Dünyada bazen nefisle işbirliği olmaktadır. Bir meslek seçiminde nefisle işbirliği içindedir. Celal ŞAKAR

 

C.82 Dini vecibeleri, hadisleri, ayetleri kendi menfaatleri için dünyevi işlerine göre ayarlamaya çalışan toplumlar nefislerini böyle tatmin ederler.     NAFİH ASLANCI

 

C 82 İnsan kendi menfaati için dini vecibelerinin kıblesini kendi menfaatine çeviremez. Şaban ADAŞ

 

C.82 Dünyalık konularında nefisle işbirliği olabilir. Örneğin  bir meslek seçiminde nefisle dünyalık işbirliği içindedir. Ama dünyalığı için nefsiyle alışveriş yapmak uygun değildir. Bu yolla kul  Allahtan uzaklaşabilmekte ve cehennemin dibini boylayabilmektedir. Kul  ilahın kurallarına uymakla  mükelleftir. Allah'ın  koyduğu kurallara  karşı alışveriş  hiçbir zaman olmaması gerekir.İsmet ALPYÜREK

 

C.82.Nefsi için dini kullananlar hiçbir zaman mesut olmazlar. Bu asırdakilerde dini siyasete alet ediyorlar .Mehmet Sebil KARACA

 

C.82 Nefsin terbiyesi dinle olur. Din kurallarıyla  şekillenir eğer inanç sistemi oturmamışsa nefis bireyi yönetir. Nefis asla doymayan bir canavar olduğu için tüm dünyayı kendi çıkarları dahilinde kullanır. Zehra Kut 

 

C. 82 Fert, toplum ve devlet dünyalık işler için nefsiyle işbirliği yapmamalı, dünyalık bir şey için diniyle alışverişe girmemeli, dine bu tür menfaatler karıştırılmamalı.     ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.82 Birey nefsinin belirlediği şekil de  değil de inancının belirlediği şekilde hareket etmelidir. Nefsine hükmetmek inançların bir kuralıdır.        Emrah TAN

C.82 Bu gibi insanlar yaratıcıya tam olarak tabii olmadıklarından dolayı,nefisleriyle işbirliği yaptıklarında sadece kendilerini kandırmış olurlar. Ahmet ŞAHİN

C.82 Nefislerini dünyalık işlere peşkeş çeken insan/lar, topluluk/lar, devlet/ler sadece kendilerine kandırmış ve kendilerini akıllarını dünya işleri iler doldurmuşlardır. M.Selim YALÇIN

C.82 Kim olursa olsun toplum, devlet veya fert asla nefislerini dünyevi bir şekilde terbiye etmemeli. Bu kesinlikle nefislerine zulüm olur. Kişi asla dini inancını dünyevi zevklere bağlamamalı ve dini bu konuda kullanmamalı. Nefis kolay kandırır insanı ama kimse buna kanmamalı. Hüseyin ŞERMET

C.82 Nefsi ile işbirliği yapıp nefsin liyakatsiz arzu ve isteklerine uyan fert, toplum nefsine zulüm etmiştir. Dinçer KÜÇÜK