81.Kafasına göre ilah arayan ve kafasına göre kainattaki sonuçlara anlam yüklemeye çalışan fert ve toplumlara ne denir?

İpucu;İnancında, dininde, imanında,yaşadığı her yerde hakikati ve gerçekleri aramada; kafasına, istemlerine, kesesine…vb nefsine göre ilah hayal etmek veya aramakla insanileşmek için fıtratına yararlı ilah kabullenmek arasında ki farkındalığı ve cehaleti 2-3 cümle ile izah ediniz.

 

C.81 Böyle insanlar inandığı gibi yaşama yerine, yaşadığı gibi inanmayı kolay gören ve hayatına düstur edinen iradesiz nefsinin zindanlarında çürümeye mahkum insanlardır. Buradaki sıkıntı nefse tabi olmak ve nefsinde devamlı daha fazlasını istemesidir. Havva AKGÜL

 

C.81. Böyle insanlara, toplumlara diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle insanlar yaşadıklarına göre inanmayı kolay görüp ona göre davranırlar. Kafalarına göre ilah ararlar. Dilek AKMAN

 

C.81 Ateist insan veya ateist toplum olarak nitelerim. Bunların hayata neden geldiğini nasıl bir yaşam sürdürmesi gerektiğini bilmeyen insanlar olarak görüyorum. Kendilerine göre ilah kabullenirler, şirk koşarlar ve günah işlerler.

Sinan BAŞAR

C.81 Bence kafasına göre ilah ve din arayan kişiler dinlerde yaptıkları işin günah ve çok büyük cezaları olduğu için kendilerince bir kılıfa uydurmak için dinler ve ilahlar yaratıyorlar. Bir zinanın büyük günah olduğu bildikleri halde bunu kabul etmeyip bin kurup buna uyguluyorlar. Dinlerinde kendini ırkının milletini bütün insanlıktan üstün gösteriyorlar. Yahudi ve Hıristiyanlar dinlerinde ki bazı maddeleri kendi kafalarına göre değiştirerek gerçek kitapların çok dışına çıkmışlardır. HÜSEYİN KAKCI

 

C.81 Nefsine, kesesine ve menfaatlerine göre ilah arayan ya da fıtratına yaralı ilah kabul etmek şirktir ve en büyük günahtır. Putperestler ateistler örnek verilebilir. Ümit MEMİŞ 

 

 

C.81 İnsanoğlu her zaman bir arayış içersindedir. Bu en eski toplumlarda sürüp gelen ve insanın doğasında olan bir şeydir. İnsan oğlu kendine göre doğruyu bulana kadar yani gerçek doğruyu (İslam’ı) bulana kadar bir arayış içersinde olacaktır. Hakan YILDIRIM  

                                                                                                                  

 

C.81 Batıl inançlı ve Allah inancı olmayan kişilere denir. Çünkü Allah inancının üstünde inanç arayanlar ancak kendilerini kandırıp batıl inançlara sığınırlar. AYFER EDE

 

 

  C.81 İnancı tam oturmamış veya inançsız kişiler kendi gereksinimlerine göre bir ilah yaratırlar ve yaşamı da buna uydurmaya çalıştırırlar. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.81 Kafasına göre ilah arayan kişi cahil,ateist ve yobaz insanlardır.Böyle kişiler aynı zamanda kainatta-

ki sonuçlara anlam yükleyerek hayal aleminde yaşayan aciz varlıklardır.Bayram KARAÇINAR

 

C.81 Böyle kafasına göre ilah arayan ve kâinattaki sonuçları kendisinin istediği gibi yorumlayan insanlar nefisperest insanlardır. Nefsin hoşuna gideni yapıyor veya ona göre uyarlıyor. Şahin CEYHAN

 

C.81 Bu fert veya toplumlar kendilerini boşlukta hissederler. Bu boşluktan kurtulmak için tutunacak dallar ararlar. Fatih TEKİN

                                                                                                         

C.81 Sahra çölünde yolunu kaybetmiş ya da büyük ummanda pusulasız kalmış gemilerdir. Bir kum fırtınası ve ya bir girdapta boğulmaya mahkumdurlar. Halit KIRIKTAŞ

                                                                                                         

c.81 Tek bir ilah vardır. Oda ALLAH CC’HU dur. Bunun dışında ilah arayanlara sapkın deriz. Kendi kafasından ilah oluşturanlara putperst diyoruz. . Mehmet ÜÇDAĞ

 

C .81 Bu gibi insanlar çıkarcıdırlar,çünkü sadece her şeyi kendi çıkarları doğrultusunda yaparlar.aslında toplumda inançlı gibi davranırlar,ama bu inancı yeri gelince yani hesabına gelmeyince isteğine göre değiştirme hakkını kendisinde görür,.onun için ilah onun istek ve hevesleridir.

                                                                                                       Emine UĞUR

 

C.81 Sapmış ve sapkın bire toplum denir. Nihal GÜLÇEK

 

C.81 Marksist – Leninist birey ve toplum denir. Sinem DEMİR

 

C.81 Sapkın denebilir veya eski köye yeni adet peşinde olanlar denebilir.     Tuba GÜZEL

 

C.81 Bu tur kişiler sapık ve kendilerini tanımamışlardır. İnsanın inanacağı tekbir kişi olmalıdır. Birde fazla varlığa inanırsa sapıklığa uğranır. İnanılacak tek kişide ALLAH [cc]dür. Celal ŞAKAR

 

C.81 Bunlar sapkın toplumlardır. İllaki bir şeylere anlam yüklemek gerekmez. Çünkü yeryüzündeki her varlık ALLAH’ın varlığına birer delildir.   NAFİH ASLANCI

 

C 81  Kafatası zihniyeti denir. Şaban ADAŞ

 

C.81 Böyle toplumlara sapık toplum ve fert denilir. Birey hakikati ve gerçekleri aramada bir tek yere varır. O da Allah CC’ dür. Fıtratı gereği ilah araması sonucunda  ise  birey sapıtabilir     böylece  farklı ilahlara inanır ve sonu cehennem olur. Aradaki fark budur. İkinci tür  arayış  cehalet tipidir. Sonuç  net

 

 C.81.Firavun ve firavunlaşmış kişiler denir. Mehmet Sebil KARACA


C.81.Cehalet,  bilginin yeterince kullanılmasıdır. Gediği yerine  koyamamaktır.İsmet ALPYÜREK

 

C.81 gerçek ilah çıkarsız, ödünsüz kabul edilirken kafasına göre ilah arayanlar kendine temelde fayda ve çıkar sağlayan ilah hayal ederler. İneğin kendisine süt verdiği için kutsal kabul edip tapan insanlardır.kafalarındaki ilah temelde fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayandır. Zehra Kut 

 

C. 81 Kafasına, nefsinin isteklerine göre ilah aramak cehalettir. ALLAH(c.c)’un emir ve isteklerini insanın fıtratına uygundur.         ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.81 Kafasına göre ilah arayan yeryüzünde kendisinden daha iyi daha gelişmiş canlı veya cansız bir varlık bulamaz. Sonuç yüklemeye gelince insanoğlu olayları nasıl görmek isterse o şekilde yorumlar. Kafasına göre ilah arayan tek bir yaratıcının olduğuna inanmalıdır. Kafasına göre ilah arayan insanlara kafasız insan denir.       Emrah TAN

C.81 Bazı insanlar araştırarak,sorgulayarak,gözlemleyerek ilahların farkına varırlar.Bazı insanlar ise körü körüne inanırlar.körü körüne kuru bilgilerle inanan insanlardan inancı sözde inançtır.En ufak bir şüphede sarsılabilir ama araştırarak inanan insanın inancı kolay kolay sarsılmaz. Ahmet ŞAHİN

C.81 Bazı topluluklar körü körüne bazı inanışlara yönelirler ve hiçbir dayanak noktaları yoktur bazı topluluklarda ise insanlar sorgulayarak düşünerek görerek ve yaşayarak inanışlara yönelmişlerdir. Aradaki en büyük fark körü körüne bir şeylere bağlanan toplulukların helaka uğraması diğere toplulukların ise günümüze kadar inançlarını sürdürebilmişlerdir. M.Selim YALÇIN

C.81 İlah insanları yaratır ve onlara bazı şeyleri emreder. Yani anca İlah toplumlara yapması gerekenleri söyler. Ancak kendi kafasına göre ilah yaratanlar (Putperestler gibi) kâinatı kendi çıkarlarınca anlayanlar sapkın ve cahildir. Hüseyin ŞERMET

C.81 İnanmak insanın fıtratında vardır. Tarih boyunca insanlar çeşitli varlıklara inanmışlardır. Bu şekilde elde edilen inançlar gerçeği yansıtmayan batıl inançlardır. Dinçer KÜÇÜK