80.A-Kuramsal olarak, bir ortamda, toplumda ülkede…vb var olan öğretim ve eğitim sistemlerinin vahşi rekabetin kalbur üstü ürünü olan; yönetenler siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist, muhalefet eden eylemsel tepki grupları da siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist, ifrat ve tefriti olarak eğitilip ortaya çıkıyorsa, yönetilenler bir türlü ülkedeki bu curcunaya anlam veremiyorsa bu insanları nasıl uyarırsınız?

B-Nasıl bir tedavi edici eğitim ve öğretim sitemi önerirdiniz?

İpucu;

-Siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist, siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşistler genlerinin gereğini yapmakta memnun ama yönetilenler anlam vermekte sıkıntı çekiyor.

-Siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşistleri hayatı zihinsel ve bedensel olarak kendilerine eziyet ettirmekten hoşlanma üzerine kurulmuş olup sonradan dövüldüm yandım deyip etrafı velveleye verecek kadar dalaverelerle ile ayakta duranlardır.

-Siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist inanç sahipleri, kendilerini şişleyerek, dağlayarak, dövdürerek…vb peygamberin yapmadıklarını topluma yaymakla kötü örnek azınlığı çoğunluğu zehirliyor.

-siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist siyasiler veya düşünsel yapıya sahipler; kendilerini zihinsel ve bedensel dövdürmek için siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadistleri tahrik ederek eylemler çıkarmaktan hoşlanırlar.

-Siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadistlerin hayatının her aşaması kavga üzerine kurulmuş kişiliklerdir.

-Siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadistlerde mahiyetindekilere ve başkasına zülüm etmekten zevk alan insanlardır.

-Sadizm ve mazoşizmin tedavisini araştırıp sorgulayın soruya öyle yanıt verin.

-Tarihteki bazı renkli simaların (siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist ve siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist);siyasi ve inanç açısından toplumsal duyguları nasıl sömürdüğüne dikkat ediniz.


C.80
A-Siyasi, düşünsel ve nesnel sadistler ile mazoşistlerin toplumdan dışlayarak yöneticilerin bunlar için önlem almasını talep etmeliyiz. . Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.80 Bu insanlarında yönetilen insanlarla aynı haklara sahip oldukları düşüncesindeyim. Kendilerine köle gören zihniyetlerin bunun çağ dışı olduğunu aynı amaç ve anlam için yaşadıklarını söylerim. Hiç kimsenin kimseden üstün olmayacağını anlatırım. Dinimizin buna yer vermediğini söyleyerek kendi düşünceme teşvik ederim ve güzel yönlerini ona anlatmaya çalışırım.

                                                                                                                         Sinan BAŞAR

C.80 A- İnsanları uyarmanın(yönlendirmenin) en etkili yolu günümüz insanı üzerinde de defalarca tatbik edilmiş ve başarılı olunmuş medyadır. Bir çok seneler robert koleji mezunları ülkemiz insanında insanmış gibi gösterilerek masum insanımız yönlendirilerek başımıza getirilmedi mi? Bu yüzden en etkin yol medya … Havva AKGÜL

        B- Kalbur üstü ile tabir edilen yapının önüne geçmek zordur ancak kalbur altına müdahalede bulunularak onlara daha fazla mesai harcanarak ,bilinçlendirilerek, ellerinden tutularak aynı seviyeye getirilebilir. Havva AKGÜL

 

C.80 A-Siyasi,düşünsel ve nesnel sadistler ile mazoşistlerin toplumdan dışlanarak yöneticilerin bunlar için özel önlemler almasını talep etmeliyiz.

B-Eğitim ve öğretim sistemimiz yanlış,bağnaz,kötü ve fesat düşüncelerden arındırarak sadist ve mazoşist düşüncelerden korumalıyız.Bayram KARAÇINAR

 

 

C.80 A-insanların, toplumların refahı için nasıl olunması gerekiyorsa öyle davranmalarını söylerim.

        B-Eğitim olanakta insan için ya da demokratik ve huzurlu bir toplum için eğitimi tavsiye ederim.

Şahin CEYHAN

 

C.80 A- Bu topluluklar insanlara zarar verdikleri için özerk ve toplumdan uzak bir bölgeye gönderilmelidir.  Ümit MEMİŞ 

         B- Sadistler ve mazoşistler peygamberin güzel ahlak sistemiyle eğitilirlerse kendilerini bulabilir ve sapkınlıklardan kurtulabilirler. Ümit MEMİŞ 

 

 

 

 

C.80 A- Eğer insanlar bir toplum içinde yaşıyor ve o toplumu oluşturuyorsa her kesim dikkate alınmalı ve ona göre hareket edilmesi gerektiği hakkında uyarı yapardım.

B- Birlik ve beraberlik içersinde ortak değer yargıları ve kültürü içerisinde eğitim yapmaları şeklinde öneride buluna bilirim

                                                                                                     Hakan YILDIRIM  

C.80 A- Önce bu insanların hatalarını belirlerim, sonra bu insanları bulup hatalarını yüz yüze görüşerek uyarıda bulunurum.

B- İnsanların haklarına ve düşüncelerine saygılı, ifrat ve tefrite kaçmadan kendini bilen bireyler yetiştirecek bir şekilde eğitim-öğretim düzenlerdim.

                                                                                                          Fatih TEKİN

C.80 A- Bazen bir musibet beklemek gerekir.Üç tane darbe görmüş olan bu halk kendisini toparlayıp sağlam bir zemin bulamamış ve hala sallantıdadır. Bu nedenle bu musibeti hak etmektedir

 

B- Eğitim sistemi temel bozukluklarının ve yanlışlıklarının farkına varmış ve bunları analiz etmiş ve panzehirlerini üretmiş olmalıdır. Politik yönetimin etkisinden ayrılmış olmalıdır.

                                                                                            Halit KIRIKTAŞ

 

C.80. A. Eğer bir toplumda yanlış giden bir şeyler varsa bunlara dur demek gerekir. Bunu da toplumun ilgisini en iyi şekilde nasıl çekebilirsek o şekilde yapmalıyız. Kanıtlara dayandırarak yalansız bir şekilde medya aracılığıyla yapılabilir. Dilek AKMAN

B. İnsanlara eşit değer vererek herkese ayrım gözetmeksizin en üst düzeydeki eğitim şartlarından yararlanmasına olanak sağlamak.Dilek AKMAN

 

 

C.80 A-Bu insanları demokratik düşünmeye davet edip, ellerini vicdanlarına koymalarını söyleriz. Eğer kişide de Allah korkusu ve vicdan varsa zaten bunları yapmazdı.

 

        B-Daha demokratik, daha objektif bir eğitim öğretim. AYFER EDE

 

 

 C.80 A-Eğitim öğretimde bu tür vahşi rekabetlere girmesine izin verilmemeli

 

          B-Hakkımızı savunarak yada sesimizi duyurarak. NİGAR ÖZTELLİ

 

 

 

C.80 A- İnsanların ortak paydasını bulup hepsini burada toplamaya çalışır, gerekli olan bilgiyi verip halkı eğitirim.

 B- Sadist ve mazoşist gibi kendini dağlayan, şişleyen, jiletleyen insanların o davranışlarından vazgeçirmeye çalışırdım.     NAFİH ASLANCI

 

 

C.80 A-Yönetenler ve muhalefet edenler ortalığı çarcunaya  veriyorlarsa bundan biraz da kendi payımızın olduğunu düşünüyorum,eğer herkes üzerine düşeni yaparsa meydan bu sadistlere kalmaz ve yönetilenlerden biraz çekinirler en azından.yok eğer yönetenler yönetilenleri arkasından gelen bir koyun gibi görürlerse zaten istekleri doğrultusunda hareket ederler.Bu yöneticiler sesimizi duyurarak koyun olmadığımızı göstererek uyarabiliriz

  B -Var olan eğitim –öğretim sistemi kökten değiştirilmeli,sadist ve mazoşizt ruhlu insanları değiştirebilecek bir eğitim sistemi geliştirmeli.                                     Emine UĞUR

 

C 80 A-Bir sonraki yönetimde onları etkisiz kılarak.

B-Toplumsal sorunları liyakatli çözüme kavuşturacak bir eğitim öneririm. Şaban ADAŞ

 

C.80 a- Bu insanlara daha çok dini anlamda bir eğitim vererek uyarabiliriz. Nihal GÜLÇEK

         b- Eşit demokratik ve dini çerçevelerde bir eğitim verilebilir. Nihal GÜLÇEK

 

 

C.80 A-Toplumda var olan bu insanların niyetlerin öğrenmelerini öneririm. Bu çerçevede bir reçete oluşturabilirler. Neye hizmet ettikleri amaçlarının ne olduğu öğrenilmeden bu tip insanlara karşı bir önlem alamazsınız. Bu nedenle öncelikle bu tip insanları çok iyi analiz etmeleri gerektiğini söylerim. 
B-
En iyi model peygamber modelidir. Bana göre Hz. Hamza’yı şehit eden Vahşi’den çağa damgasını vuracak Sahabe Vahşi çıktığına göre bundan daha güzel ve önerilebilecek bir sistem olamaz. Sinem DEMİR

C.80 A- Bu işin sonunun nereye gideceğini anlatarak ve örneklerle göstererek

B- Öğretime dayalı değil öğrenime dayalı bir sistem.      Tuba GÜZEL

 

C.80 A-Sadistler ile mazoşistlerin toplumdan dışlanarak bunlar için özel önlemler almasını talep etmeliyiz.

B-Eğitim ve öğretim sistemimiz yanlış, bağnaz ve kötü düşüncelerden korumalıyız. Celal ŞAKAR

 

C.80 A-En güzel uyarıcı Kurandır.Bunlar kurandan fayda bilmeyen insanlardır. önemli alan bunlara  kuranı yaşatmaktır.

B-Eğitimin en verimlisi İslami eğitimdir. Efendimiz zamanında da  kapkara insanlar  nurdan bir çehreye bürünmediler mi?  Demek ki  bunlara yönelik en önemli eğitim İslami ve Muhammedi eğitim cihetleridir.İsmet ALPYÜREK

 

C. 80 Siyasi, düşünsel ve nesnel mazoşist siyasiler veya düşünsel yapıya sahipler eylemler çıkarmaktan hoşlanırlar, topluma yanlış fikirler aşılarlar, zulüm etmekten zevk alırlar, yönetilenler bunlara bir anlam veremez.        ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.80 A-O insanların kaybettiklerini önüne dökülüp uyarılmaya çalışılır.

B-Tedavi edici ileriye götürücü ve yararlı bir eğitim sistemi önerirdim.        Emrah TAN

 

C.80 A Eğitim ve öğretim sistemimizdeki yanlışlığı ortaya çıkarır ,siyasilerin kendilerine eziyet etmek haricinde insanlara ve ülkeye yarar sağlayıcı işlerle uğraşmalarını tavsiye ederdik ülken için faydalı değilsen siyasete yapmazsın. Zehra Kut 

 B Siyasi yönlendirmelere göre eğitim verilmemeli. Daha çok çocukların ahlaki ve kişilik gelişimlerini ön plana çıkaran eğitim ve öğretim sistemi yaklaşımı benimsenmeli. Zehra Kut 

C.80.A-Başta Allahın adaletini anlatarak sonra da iyi örnek insanları göstererek Hz Ömer adaleti gibi örnek olmak. Mehmet Sebil KARACA

B-Önce objektif öğretmenler yetiştirerek , İlme hizmet edecek şekilde  okullarda öğrencileri doğru yolu bulmasında bir ayak olmasıdır. Mehmet Sebil KARACA

C.80 Bu gibi hareketleri yapan insanlar çoğunlukla provokasyon amaçlı gösteriler düzenlediklerinden dolayı gerekli emniyet tedbirlerinin alınması gerekir.Böyle kişilerin psikiyatr tarafından tedavi görmeleri gereklidir. Ahmet ŞAHİN

C.80 A-Peygamber ahlakını örnek göstererek uyarmaya Peygamber gibi  yönetim yapmaya yönlendirerek.

B- Örf, adet, sevgi, saygı ve Peygamber ahlakına dayanan bir eğitim. M.Selim YALÇIN

C.80 A) Bu tür insanları nasıl durdurmak mı? Biraz zor olacak ama onlara güzel bi tokat atarsak durabilirler. Hüseyin ŞERMET

        B) Bu sistemde yönetici olanları tek tek terfi edip yerine ahlaki terbiyesi çok iyi olan ve çeşitli testlerden başarıyla geçen kişileri getirmeli. Ayrıca bu Sadist, Mazoşist insanları tam olarak eleyemiyorsak o zaman onları dönüştürmeye çalışırız. Hüseyin ŞERMET

C.80 A – Bu insanlar yetiştirildikleri mevcut eğitim ve öğretim sistemi ile uyarılabilir. Dinçer KÜÇÜK        B –Yanlışlıları  ortadan kaldıracak şekilde yeni bir öğretim modeli geliştirerek buna son verilebilir. Dinçer KÜÇÜK