79.Çevresindekileri kafasındaki şablonlara göre hareket etmeye zorlamak veya bu şablonlara göre davrandıkça sıcak ilgi ve ilişkide bulunmak. Bu şablonlara aykırı hareket eden fert ve toplumlara karşı ağız bükmek, afaki davranmak, nahoş tepkiler ve tavırlar takınan kişilere ne denir? Bu tip kişiler hakkında neler söylenebilir?

C.79 Bu kişiler yobaz, gerici ve cahil kişilerdir. Kafasındaki tapulanmış fikirlere karşı fikirlerdeki insanlara anlaşılamayacak tepkiler vermek, kabullenmemek bilimsel bir insan tipinde olmayacak özelliklerdir. Kendi ırkını diğer ırklardan üstün gören Yahudileri örnek vermek istiyorum. Bunlar ne dinde nede ilimde yerleri olmayacak insanlardır. Bunları hadislerde de görebiliyoruz.

                                                                                                                         Sinan BAŞAR

C.79 Bence bu kişiler cahil kişilerdir. Kendilerini kendince zeki görmektedir. Günümüz Türkiyesizde başörtülü kızları gerici diye üniversitelere alınmamakta ve zorla başını açtırmaktadırlar. Kendisine göre ne kadar açarsa bir kızsa o kadar hoş karşılanıp övülür. Bu bir yobazlıktır. Bu tür kişiler her şeyi kendileri istediği gibi olmasını ister. HÜSEYİN KAKCI

 

C.79 Bu tip insanlara kalıplara takılan insanlardır. İnsanlara insan oldukları için değil menfaat veya fikir bağdaşması doğrultusunda değer veren insanlardır. Bu tip insanlar tabiri caiz ise at gözlü takmış etrafını görmek istemeyen kendi bildiklerini doğru farklı düşünceleri yanlış ve değersiz sayan insanlardır. Hele bu tip insanlar çok okuyor ancak hala bazı şeylerin farkındalığı içinde değil ise kitap yüklü merkepten hiçbir farklılığı kalmayacaktır. Havva AKGÜL

 

 

C.79 Bu kişiler tek tip insan ve toplun isteyen farklı görüş ve düşüncelere kapalı sadist ruhlu insanlardır.Şahin CEYHAN

 

C.79 Bağnaz, menfaatlerini ön planda tutan ve bencil kişiler denilebilir.  Ümit MEMİŞ 

 

 

C.79 Böyle insanlara insan ve Müslüman denemez. Bence aşağılık bir yaratıktır hiçbir insan ,birilerinin şablonlarına göre hareket edemez herkesin kendine göre şablonları, doğruları, yanlışları vardır. O şekilde yaşar ve yaşamak ister kimse kendi bekası için başkalarının bekasına tecavüz edemez.

                                                                                                                         Hakan YILDIRIM  

C.79 Bu kişiler dünyaya at gözlüğüyle bakan tabuları arasında sıkışıp kalmış zavallı farelerdir ve yok olmaya mahkûmdur.

                                                                                                         Halit KIRIKTAŞ

           

C.79 Diktatör denir. Bu tip insanlar Her şeyin kendi dediği gibi olmasını ister. Başkalarının düşüncelerine saygı göstermezler.

                                                                                                          Fatih TEKİN

 

C.79. Menfaatçi insan denir, karşısındaki onun kafasında ki şablonlara uyarsa iyi, uymazsa kötü ilan ederse çıkarlarının insanı deriz bu kişiye. Dilek AKMAN

 

C.79 Bireylerin kendilerine göre doğruları vardır. Ama bu doğrular toplum tarafından da doğru sayılmalıdır. Bu tavırları takınanlara kendini bilir kişi denir..Bu kişiler ahlak kuralları çerçevesinde doğruları vardır ki bu kuralların dışına çıktığında topluma aykırı davranmış olur. AYFER EDE

 

C.79 At gözlüklü kişiler diyebiliriz. Bu kişiler yaşamdaki doğruları bile o gözlüklerden dolayı göremeyip yanlış kabul edebilecek kişilerdir. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.79 Şımarık, istediğim istedik kendini beğenmiş bencil vb. Böyleleri ile fazla içli dışlı olmamak lazım aksi halde pişmanlık duyarız. NAFİH ASLANCI

 

 

c.79 Bu tip insanlar çevresindeki herkesi de kendisine benzetmeye çalışırlar. Bunlar farklılıkları kabullenmeyip, sadece kendilerini ve kendi doğrularını görürüler. Mehmet ÜÇDAĞ

c.79 Bu tip insanlar çevresindeki herkesi de kendisine benzetmeye çalışırlar. Bunlar farklılıkları kabullenmeyip, sadece kendilerini ve kendi doğrularını görürüler. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C .79 Herkesin kendi düşünce ve ideolojisine göre davranmasını isteyen hasta ruhlu insanlardır,bencildirler ,dünyanın merkezinde sadece kendilerini görürler,ben merkezcidirler.bu gibi insanların istekleri bitmek bilmez,her gün yeni bir istek karşımıza çıkarlar.insanların düşüncelerine saygılı olmayan bu tip insanların kendilerini de değiştirmezler.çünkü dışarıya karşı kapalıdırlar,hep yerlerinde sayarlar.                                                                            Emine UĞUR

 

C 79  Egoist denir.Egoizme (kendini beğenmiş) esir olmuştur. Şaban ADAŞ

 

C.79 Bunlara asimilasyoncu denilebilir. Herkesi kendine benzetmeye çalışmak ahlaksızlıktır. Nihal GÜLÇEK

 

C.79 Bu tip insanlara bencil insan denir. Bu tip insanlar kendi fikirleri dışında başka fikirlerin doğru olabileceğini düşünmezler. Her şeyin en iyisini kendilerinin yapabileceğini düşünürler. Kendilerinden daha akıllısının olabileceğine ihtimal dahi vermezler. Her şeyi kendi kontrolünde tutmak isterken Kaybetmeye tahammül edemezler. Bu tip insanların ne kendilerine, ne de topluma bir faydaları olamaz. Sinem DEMİR

C.79
Hoşgörüsüz ve anlayışsız  denebilir.    Tuba GÜZEL

 

C.79 Bu tür kişiler egoist kişilerdir. Toplumun en alçak kişileridir. Celal ŞAKAR

 

C.79 Bu tür fertler egoist fertlerdir. Bu tür fertler bedbahtın en önde gidenleridir.İsmet ALPYÜREK

 

C. 79 Bu tip kişiler insanlara kendi düşüncelerini empoze etmeye çalışan zorba insanlardır.     ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.79 Eğer bir insan istediklerini yapmıyorsa sadece başkalarının istekleri doğrultusunda hareket ediyorsa ona piyon denir. Bu tür insanlar ezilmeye ve kullanılmaya mahkumdur.          Emrah TAN

 

C.79 Bu tip kişiler kendi benliğine hizmet eden, kendi dediğini yapan insanlar ister. Kendini evrenin ve dünyanın hakimi görür. Kendi doğruları dışında doğru yoktur. Bunların dışına çıkan insanlar ona göre küfre gitmektedirler. Çıkarcı, egoist ve çıkarcıdır. Zehra Kut

C.79.Bu tür kişilere diktatör denir. Bunlar yapmak istedikleri şeyleri kendi doğrularına göre yaptırmak isterler. Aksi takdirde karşısındakini kin ve adavet beslerler.Tarih buna şahittir. Mehmet Sebil KARACA

C.79 Bu gibi kişiler sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden,başkalarının hak ve hukukuna saygı göstermeyen,her yaptığı iyilikte karşılık bekleyen insanlardır. Ahmet ŞAHİN

C.79 Menfaatinin insanı denebilir. Her insan değerli bir varlıktır ve düşünceleri değerlidir. Eğer düşüncelerinin yanlış olduğunu düşünüyorsak o kişilerle oturup doğruyu da yanlışı da birlikte tartışıp hakikate ulaşmaya çalışılmalıdır. M.Selim YALÇIN

 

C.79 Bu tiplere ne denir bilmem ama bu tipleri alıp bir çamur kümesine sokup çıkaracaksın. Sonra yüzüne batığın zaman yakışıyorsa onu tekrar tekrar sokup çıkaracaksın. En sonunda kişi kendinden geçmiş ve artık takati kalmamış ve pişman olmuşsa onu güzelce yıkayıp otlak alana salacaksın. Bunu kendi yanımda söylüyorum hitap olarak algılamayınız. Hüseyin ŞERMET

C.79 Çevresindekileri kendi kafasındakilere göre yönlendirmek, ona uymayanları dışlayan kişiler kendi kendilerini beğenmiş,kendilerini üstün güren kimselerdir. Dinçer KÜÇÜK