77.İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru

İnsanlar fıtratlarını dikkate alarak inançları gereği ne kadar dine liyakatli yaklaşmalılar?

-Bazı insanların nefisleri yabani hayvanlar gibi bazılarının da evcil hayvanlar gibidirler güzel ahlak seviyesine ulaşmaları için özel olarak terbiye edilmeye ve eğitime gereksinimleri vardır.

-Yabani hayvanların tercihleriyle doğal döngülerde varlığını sürdürme ve geleceğini sahiplerine teslim evcil hayvanların koruma altında sahiplerinin tercihlerine dayalı geleceğini karşılaştırınız. İnsanların nefisleri de hayvan gibidir.

-İslamiyet’te, Allah CC’HUNE teslimiyet; İslam’daki farz ve sünnetleri samimi gayretle uygulamakla doğru orantılıdır.

-İnsanların fıtratlarının farklılığı ve özgünlüğü nedeniyle sorumluluklarda faklıdır. Bir peygamberin fıtratına verilenlerle avamda sade bir insanın fıtratına verilenler arasında farklılık oranında sorumlulukları da farklıdır.

-Onun için herkeste peygamber kadar güzel ahlak beklenmemeli ve o raddeye kadar getirmek için dini kuralları kati uygulamaya da her fıtrat zorlanmamalı bu durum bazı fıtratları zorladığı için Allah CC’HUNA isyana götürür çok tehlikelidir. Mezhepler bunun için vardır. Bir insan fıtratının kaldırabildiği ve verim alabileceği kadar dine gayretle yaklaşmalıdır.

-Ancak Kuran-ı Kerimde gönderilen her şeyi olduğu gibi kabullenmekte ve mutlaka peygamberlerin yaptıkları uygulamaların en ideal ve en doğru olduğunu kabullenmekte zerre bile tereddüt etmemeli hatta avam önünde siyasi ağızla medyada tartışma edepsizliği, cıvıklığı ve cehaleti yapılmamalıdır.

-Halkın kafasını muallâk konularla karıştırmamak gerekir.

-Halkın önünde şeffaflık ve çıplaklık mantık cehaletiyle her şey tartışılmaz bunu sınırlarının güzel ahlaki, toplumsal terbiye ve toplumsal kargaşalık yaratmamak adına önemlidir.

-Tartışmalı konularda da mekruhlardan kaçınmalıdır.

-Gerekirse avam dışında tartışılır sonuç gerekçesiyle halka sergilenir.

 

C.77 İnsanlar dine bağımlılıkta hiçbir şüphe duymamalıdırlar. Allah CC’ hun koyduğu kurallar ve verdiği emirler zaten insanların güzel, ahlaklı, namuslu ve şerefli bir şekilde yaşamını sürdürebileceği kurallardır. Bu kurallar insan fıtratına uygun ve yararlı kurallardır.

                                                                                                                         Sinan BAŞAR

C.77 İnsanlık için Allah peygamberler göndermiş ve kimilerine dinler indirmiştir. Allah bunu niye yaptığı düşünüldüğünde haksızlıklar insafsızlıklar artmış olduğunu düşünmekteyim. Allah insanların güzel ahlak sahibi olmaları için peygamberlerine güzel ahlaklar indirmiş ve insanların terbiye olmasını sağlayarak onlarında başkalarını ahlaklandırması yöntemine gitmiştir. HÜSEYİN KAKCI

 

 

 

C.77 Ayetin dediği gibi “Biz hiç kimseye yükleyemeyeceği bir yük yüklemedik” sırrınca herkesin kaldırabileceği ve onunla kendi sorularına mutmain cevaplar alabildiği bir dini inanışa sahip olması lazım ve derece yaklaşmalıdır. Şahin CEYHAN

 

C.77 İnsan, fıtratının kaldırabileceği ve verim alabileceği kadar farz ve sünnetleri gayretle uygulamalıdır.  Ümit MEMİŞ 

 

 

c.77 Bir insan fıtratının kaldırabileceği kadar dine yaklaşmaya gayret göstermelidir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

C.77 İnsanlar dinini önce iyi tanımalı ve iyi bir şekilde öğrenmelidir. Kulaktan dolma bilgilerle o dini yaşamaya çalışmamalıdır. Çünkü insanlar yalan yanlış bilgilerle bizi o din hakkın da yanılta bilir hatta sapıklığa götüre bilir. Dini iyi tanımalı eğer o dine inanıyorsa bunu hayat tarzı yaşam şekli ile göstermelidir. O dini tam anlamı ile yaşamlıdır. Hakan YILDIRIM  

                                                                                                            

 

C.77 Fıtrat insana ilahi olarak verilen bir fazilettir. Bu fazilet aslında yüce yaratıcının varlığını ve onun yardımına ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Bu bağlamda insan hangi fıtrata sahip olursa olsun dine uygun yaşayabilir. Dört büyük sahabe farklı fıtratta olmalarına karşın dini en güzel şekilde yaşayabilmişlerdir.

                                                                                                      Halit KIRIKTAŞ

C.77 İnsanların fıtratları farklı ve kendilerine özgüdür. Her insan bir peygamber kadar güzel ahlaklı olamaz. Ancak onun seviyesine yaklaşabilir. Bu yüzden dine aşırı, katı bir şekilde bağlanmadan İslami yaşamalıdır. Fatih TEKİN

                                                                                                         

 

 

C.77 İnsanlar inanları gereği ve inançları doğrultusunda yaşamalı. Hayvani duygulardan uzak olmalıdır. AYFER EDE

 

 C.77 İnsan fıtratını düşündüğümüzde içindeki hayvani duygular onu dinden uzaklaştırıyor.                                                           

                                                                                                                                   NİGAR ÖZTELLİ

 

C.77 İnsan nefsine hakim olabildiği derecede liyakatli yakalamalıdır. Aksi taktirde nefsine yenik düşerse her iki taraftan da kaybeder.    NAFİH ASLANCI

 

C 77 Bence ellerinden geldiğince yaklaşmalıdırlar.Elden gelmeyen yapılamaz zaten. Şaban ADAŞ

 

C.77 İnsanoğlundan beklenen; helal olanı yapmak, haram olandan ise kaçınmaktır. Belli meseleler tartışılabilir ancak bu durum şova dönüştürülmemelidir. Gerçek manada doğruyu bulmaya çalışan insan, ortamı çok iyi ayarlar, öncelikle işin ehilleri ile konuşur, tartışır ve bir sonuca varır. Pırıl pırıl beyinleri bulandırmaktan korkar, adımını atarken her şeyi hesaplar. Kendi ilmini en büyük görmez. Zaten âlim insan, Allah’ın sonsuz ilmi ve kudreti karşısında hiç olduğunu bilir, kibirli olmaz. Böyle âlimlerin fikirleri ve düşünceleri önemlidir. Kendisini dev aynasında görenler gün gelir mutlak doğruları bile tartışır hale gelir. Kendisine faydası olmayanın insanlığa faydası zaten olamaz. Sinem DEMİR

 

C.77 Dinin kutsal varlıklarına ve değerlerine zarar vermeyecek ölçüde liyakatli yaklaşmalıdırlar.    Tuba GÜZEL

 

C.77 İnsan kendi fıtratlarını anladığında dine karşı liyakati olması gerekmektedir. Celal ŞAKAR

 

C.77 İnsan fıtratlarını kaldırabildiği ölçüde dine karşı liyakatli olması gerekmektedir. Fıtratı kaldırmasa bir süre dini vecibeleri uygular ve sonra tökezleyebilmektedir. Maazallah Esfeli Safilin seviyesine inebilir. Olumlu ve dengede ise insanı meleklerin  rütbesinden daha yüksek rütbeye taşır.İsmet ALPYÜREK

C.77 Tüm yönüyle liyakatli yaklaşmalıdır. Çünkü insanın fıtratında hür bir irade vardır.      Emrah TAN

C.77.Din fıtrata göre ayarlanmaz insan kendi fıtratını dine göre ayarlamalıdır,aksi takdirde herkes dini yanlış yaşar.Mehmet Sebil KARACA

C.77 İnsanlar Peygamber ahlakına ulaşmak için çabalamalıdırlar. Dinlerede Peygamber ahlakıyla yaklaşmalıdırlar. M.Selim YALÇIN

C.77 Dinde insanların fıtratlarına göre sorumluluk verilmiştir. Herkes dini gereğini yerine getirebildiği kadar liyakatli davranmalıdır. Dinçer KÜÇÜK