76.İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru

-Yabani hayvan hayat felsefesiyle yeryüzünde nefsini yaşatmak ne demektir?

-Evcil hayvan hayat felsefesiyle yeryüzünde nefsini yaşatmak ne demektir?

-Yarı evcil hayvan hayvani hayat felsefesiyle yeryüzünde nefsini yaşatmak ne demektir?

-Peygamberin güzel ahlak hayat felsefesiyle yeryüzünde nefsini yaşatmak ne demektir?

-Diğer hayat felsefesiyle yeryüzünde nefsini yaşatmak ne demektir?

Bu yaşama stillerini, intihar etmeyi değişmez keder çizgileri ve tercihe dayalı kader çizgileriyle ilişkilendirmeye çalışın.

İpucu; Allah CC’HU istisna tüm varlıkların değişmez kader çizgilerinden biri döngüsel ölümdür.

-Yeryüzünde iradesi ve olanakları ölçülerinde yaşama stilini benimseme ve yaşama döngüsü şekilleri tercihe dayalı kader çizgisine dayalıdır.

-Bizden istenende irademiz ve olanaklarımız ölçüsünde peygamberin hayat felsefesine dayalı tercihli kader çizgimizi değerlendirmemizdir.

-Diğerleri(insanlar) hayvanların kader çizgilerine tabiidir veya kasten zararlıysalar verdikleri zarar ve gasp ettikleri haklar oranında Allah CC’HUN koyduğu nizam gereği; kiri, pası ve gasp ettiği hak kadarını cehennemde temizlenip zarar ve gasp edilen hak ve hayat temiz olarak liyakatli yerine veya hak sahibine iade edilir.

-Kendisi şirk koşmamış ve kul hakkı üzerinde kalmamışsa temizlenip cennetine gönderilir.

-Bir insan ne kadar az günahla dönerse o oranda büyük nimetlerden yararlanır tam tersi olanlar o kadar küçük oranda nimetlerle cennetinde konumlanır gibi gözükmektedir.

-Cennetteki yerim ve nimetim büyük olsun diye dünyasından vazgeçip dini korumaya kalkışanların, şiddete karışmayan cahil insanları, hastaları, kadınları, çocukları, masum-mazlum sivil halkı, yaşlıları katıl edenleri yada Müslüman’ım diyip böyle toplu katliam yapanların düştüğü liyakatsizliği ve pintiliği veya cehaleti ile cennetine ucuz kavuşmayı sanmanın ucuzluğunu, din cahilleri ve liyakatsiz radikalleri varın siz düşünün.

-İslam’da nefsini savunmanın ölçüleri ve savaş ölçüleri bellidir.

-Savaşta kadınlardan, masum-mazlum sivil halktan, yaşlılardan, çocuklardan, hastalardan ve şiddete karışmayan cahillerden…vb eşlenik durumlardan uzak durulur.

-Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçenler bizden değildir (hadis vardır)

 

C.76 İnsanların iradesi ve olanakları ölçüsünde peygamberin güzel ahlak hayat felsefesi ile kendini değerlendirmesi ve kendi çizgilerini belirlemeleri gerekmektedir. İnsan kendi inanç ve güzel ahlak duygularıyla nasıl bir hayatta olduğunu ve nasıl bir hayata gideceğini şirk koşmadan, yargılamadan bulur ve kendi yaşam felsefesini belirler.

                                                                                                                         Sinan BAŞAR

C.76 Peygamberin ahlakını yaşatmak örnek almak güzel ahlak sisteminin devam ettirmektir. Peygamber ahlakı haksızlığa zulme karşıdır. Ve herkes tarafından beğenilir ve hoş görülür. Bu nedenle herkes adaleti sevgiyi saygıyı yaşatmak için peygamber ahlakını devam ettirir. HÜSEYİN KAKCI

 

C.76 Peygamberin güzel ahlak felsefesiyle nefsi yaşatanlar en güzel hediye olan cennete gitmeyi hak ederek;yabani,evcil,yarı evcil hayvan nefsi yaşatanlar ise cehennem ile cezalandırılarak kader çizgileri çizilmiş olacak.Bayram KARAÇINAR

 

C.76 Tüm bu saydıklarınız insanların tercihleri doğrultusunda ortaya çıkan yaşam tarzlarıdır. Kimisi bi haber bir yaşam tarzı sürdürürken kimisi yarı haberdar kimi de her şeyin farkında ve niye, niçin, nasıl, “nereden geldim” “nereye gidiyorum” v.b bir hayat tarzı ile yaşamaktadır.Şahin CEYHAN

 

C.76 Peygamberin güzel ahlak sistemiyle nefsimizi yaşatmak bizden istenendir. Evcil hayvan, yabani hayvan ya da yarı evcil yayvan ahlak felsefesini esas alanlar geleceğini sahiplerine teslim ederler. Ümit MEMİŞ

 

 

C.76 Peygamberin güzel ahlak felsefesiyle nefsini yaşatanlar en güzel hediye olan cennete giderek; yabani, evcil, yarı evcil hayvan nefsini yaşatanlar ise cehennemle cezalandırılarak kader çizgileri çizilmiş olacak. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

 

 

C.76  Düşünmeyen arzu ve istekleri doğrultusunda kural ve güzel ahlak sahibi olmayan insan demektir.Başkalarının söylemesi ve itaat etmek şeklinde yaşayan demektir. Kendi fikir ve düşüncesi yoktur.Bazen arzularına göre bazen de insanların isteklerine göre yaşayan demektir.

Bu dünyanın bir sınav dünyası olarak düşünen ALLAH CC’HUNUN hoşuna giden hareketler yaparak ALLAH CC’HUNUN emir ve yasaklarına göre hareket eden yaşayan insandır.Nefis (şeytan) ‘ının istediği şekilde yaşayan nefis nereye sürüklerse o şekilde yaşayan insandır. Hakan YILDIRIM  

                                                                                                                  

 

C.76 Aslında insanla hayvan arasındaki ince çizgi insanın iradesini kullanarak nefsini terbiye etmesinin altında yatıyor. Bu bağlamda nefsin köpeği değil, nefsi köpekleştirenlerden olmak gerekir. Halit KIRIKTAŞ

                                                                                                     

 

 

C.76 Bastırılmış duygularını yaşatmak.

 

         İnsanın içindeki uysalı yaşatmak ve tüm duygularını.

 

         Duygularını tam olarak yaşayamamak.

 

         Peygamberin güzel ahlak felsefesiyle yaşamak huzur içinde yaşamaktır.

 

        Diğer hayat felsefesi insanın farkına varamadığı ama var olan hayatı yaşamasıdır. AYFER EDE

 

 

 

        C.76 Yabani hayvanlar sadece kendileri için yaşarlar bu nefse sahip insanlarda böyledir. Kendileri için yaşarlar ve amaçsız yaşarlar.

 

               Evcil hayvanda ise örneğin kedi yaşadığı evin kurallarına uyar ve önüne yemek gelir ama bu yemeği hak edebilmesi için görevlerini yerine getirmesi gerekir. Bu insanlarda da aynıdır sana sunulan nimetleri hak edebilmen için yapman gereken görevleri yerine getirmen gereklidir. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.76 Yabani hayvan hayat felsefesi ile yaşamak ne ahlaki,örfi,dini vb değerleri olmamaktır. Evcil de ise kendisini dizginleyip çevresine herhangi bir zarar vermemektedir. Yarı evcil ise ikisi arasında kalmaktır. Peygamber ahlakı ile yaşayabilmek bir erdemdir.       NAFİH ASLANCI

 

C 76 İnsan öyle mükemmel bir şekilde yaratılmıştır ki kendisini hangi hayat felsefesine yöneltirse o yolda ilerleyebilir.Hayvan felsefesi inana hayvani durumlara insan felsefesi insanı insani durumlara peygamber ahlakı felsefesi de insan erişilmeze götürür. Şaban ADAŞ

 

 

C.76 A-Tamamen hayvani nefse çalışmaktır. Sınır tanımazlar. Hak – hukuk bilmezler.
B-Biraz daha insancıldırlar. Nefsanî yaşarlar ancak sınırları daha bellidir.
C-Toplumu zedelemek istemezler ancak nefsine de engel olamazlar. Yaptıklarını gizli yaparlar, gözden ırak olmaya çalışırlar. Akılları ağır basar ancak nefisleri devreye girince akıl devre dışı kalır.
D-Peygamber örnek insandır. Onlar nefislerini akıllarının esiri ederler. Hayatın idamesi için çalışırlar. Nefislerinin esiri olmazlar, nefislerini kendilerine esir ederler.
E
-Doğal doğrularla değil, kendi oluşturdukları doğrularla yaşarlar. Sınırlarını belli toplumsal kurallara göre değil, kendi düşünce ve kalıplarına göre belirlerler. Ne yapacakları belli olmayan tiplerdir. Sinem DEMİR


 

C.76 Kısaca insana ve hayvana özgü olan şeyler arasındaki farkı bilmemek demektir. Peygamberin güzel ahlak hayat felsefesini nefsine uygulayıp yaşayan kişi ise hak yolunda ilerliyor demektir.     Tuba GÜZEL

C.76 Peygamberin güzel ahlakı ile yaşayanlar cennete gitmeyi hak ederek; yabani ve hayvan nefsi ile yaşayanlar ise cehennemi hak etmiş olurlar. Celal ŞAKAR

 

C.76 Erotizmin sokakta, toplumun önünde yaşatılmasıdır.İsmet ALPYÜREK

 

C.76.-Günümüz ehli  sefahat  insanlarının tavırlarıdır. hayvan  gibi  geçmişten elem alıp gelecekten endişe etmedikleri için hayvan gibi yaşarlar. Bu tür hareket edenlere yabani hayvan felsefesi ve nefsini yaşatmak demektir. Mehmet  Sebil KARACA

C.76 Yabani hayat liyakatsiz yaşamdır. Evcil hayvan nötr hayattır. Yarı evcil hayan bir şeylere ulaşmak için çabalamadır. Peygamber ahlakı bir insanın ulaşabileceği son noktadır. M.Selim YALÇIN

C.76 Yabani hayvan, evcil hayvan ve yarı evcil hayvan hayat felsefesiyle yeryüzünde nefsini yaşatmak hiçbir toplumsal kurallara, ahlaki değere uymadan davranış sergilemektir. Peygamberin güzel ahlakı hayat felsefesiyle nefsini yaşatmak ise insan olmanın gereği için liyakatli yaşam tarzıdır. Dinçer KÜÇÜK