75.Belki de Sayın Barak Hüseyin OBAMA ABD ulusunun insanlığa olan simimi ve bilgece tepkinsin sınavı olacaktır. ABD toplumu bu liderini içine sindirebilir ve ona itaat ederse geleceğini garanti eden bir ulus olma yolunda ömrünü uzatıp ulus olamaya hak kazanır. Değilse eski dinler ve diasporaların(kopuntu) güç birliğinin ve dinamik bileşkelerinin yolunda yok olup parçalanmaya mahkûm olacak dolgu bir devlet olmayı ve anılmayı aşamayacaklardır.

Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

İpucu; Bir devlet için önemli olan insanlığa doğru empati(duygudaşlık) duyup kendini insanlığın ortak menfaati ve sıhhatli geleceği için çok yönlü doğru konumlandırmasıdır. Demirkuş 2009

-Her devlet ölümü tadacaktır.

-Kısaca bu bilge kişi samimiyetle Amerika’n Ulusuna “evet” dedi(İstemleri Hz. İsa AS. istemleri ile samimiyetle örtüşür), Amerikan ulusu ona samimiyetle “evet” demese bekli de her şeyini kayıp edecektir!!! Demirkuş 2009 Dua

 

C.75 Bence Amerika Birleşik Devletleri gibi ana politikası sömürgecilik olan bir ülkenin insanlığı hiçbir zaman düşünmeyeceği görüşündeyim çünkü; Amerika Birleşik Devletleri kendi refahından taviz veremez ve herhangi bir sorun ya da sıkıntıyla karşılaştıklarında kendi toplumunu rahatlatmak için her türlü oyunu oynarlar. Bence Obama’da diğerlerinden farklı değil sadece görünen yüzü insancıl olduğu için insanlar tarafından öyle algılanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri de bu gücünü elbette kaybedecektir.

                                                                                                                         Sinan BAŞAR

C.75 ABD ulusunda siyahî yani zencileri hor görülmekte ve sevilmemektedir. Zenciler içersinde ilk kez Sayın Obama başkan olmuştur. ABD de bu ilktir. Eğer Obama ya inanır ve onun yapmak istediklerin karşı görüşle karşı gelmezlerse ABD’nin yıkılası engellerin ve toplum birbiriyle kaynaşarak kendi içinde birilik beraberlik sağlar. HÜSEYİN KAKCI

 

 

C.75 Fevkaladesiyle bir devlet adamı halkıyla bütünleşmeli ve mukabilinde halkı adına da bütünleştirici olmalı. ABD Oboma ile bütünleşir ise ömrü uzar ve şu anda da Çin düşündüğümüzde de uzaması da her kes için hayırlı olur gibi görünüyor. Yalnız halk ile bütünleşmek yeterli değildir. Hz Ömer misali adalet,  Hz. Hamza timsali, Hz. Ali gibi vefa, hz Eyüp gibi sabır gerekmektedir. Havva AKGÜL

 

C.75 Her devlet günü geldiğinde ölümü tadacaktır.Önemli olan bir devletin insanlığa empati ile yaklaşıp kendini insanlığın ortak menfaati ve sıhhati için konumlandırmasıdır.Bayram KARAÇINAR

 

C.75 Zaten toplumların ömrünü uzatabilmeleri için ülkesinin ve dünya barışını isteyen liderlere itaat etmesi ile muvaffak olabilirler. Ama şu an için beklemekten başka bir şey yapamayız. Yine çıkarcı bir politika mı yoksa gerçekten samimimi bir politika mı onu zaman gösterecektir.Şahin CEYHAN

 

 

C.75 Amerikan milleti Obama ile aynı görüşlere sahipse (Duygudaş), insanlığın ortak menfaati ve sıhhati için evet derse geleceğini garanti eden bir devlet olabilir. Aksi halde eski sistem devam eder tarihten silinmiş imparatorluklar gibi yok olur. Ümit MEMİŞ 

 

C.75 Bir devletin sonsuzluğu yoktur. Bütün devletlerin bir sonu vardır ki bu son diğer devletinde başlangıcıdır. Bir lidere uymak onun tebaası altında toplanıp itaat etmek o devletin ömrünü uzatabilir. Fakat yinede o devlet ölümü tadacaktır. OBAMA ile aynı fikirleri savunmaya bilirler fakat itaat ederlerse ömrünü uzatabilir.

                                                                                                               Hakan YILDIRIM 

 

C.75 Obama topluma yeni bir yüz kazandırmaya çalışıyor olabilir. Ancak o toplumun hamuru kapitalist bir mantıkla yoğrulduğundan maske giydirilmesi de ABD ‘yi kurtaramayacak ve diğer zalimler gibi tarih sayfalarının lağım çukurlarından bir tanesine gömülecektir.

                                                                                                        Halit KIRIKTAŞ

 

c.75 Her devlet günü geldiğinde ölümü tadacaktır. Önemli olan bir devletin insanlığa empati ile yaklaşıp kendini insanlığın ortak menfaati ve sıhhati için konumlandırmasıdır. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.75 Bir devlet lideri ulusu ile iç içe olmalı ve insanlığın ortak menfaati için geleceği doğru yönlendirmelidir. Yine bir lider ulusu için ne kadar çabalasa da her devlet bir gün yok olmaya mahkumdur.

                                                                                                          Fatih TEKİN

 

C.75. Bir devlet başkanının başarılı olabilmesi için bulunduğu toplumla bütünleşmesi ve onlarla empati kurması gerekir. Toplumun birlikte hareket etmesi gerekir. Devletin ömrünün uzun olabilmesinde bunlar etkilidir. Hz. Yusuf’un bolluk içerisinde yaşarken israftan kaçınması toplumun rahat bir şekilde yaşamasını sağlamıştır.  Dilek AKMAN

 

C.75 Herkes kendi hayatında kendi yaşadıklarıyla yanlışıyla doğrusuyla sınav olacaktır. AYFER EDE

 

 

C.75 Bir devletin ömrü mutlaka bir yerde bitecektir önemli olan bu yaşam aralığını doğru değerlendirmekte. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.75 Halkın beklentilerinin yanında kilise fazla bağlı kalmazsa yine ABD eski süper gücüne sahip olacaktır.     NAFİH ASLANCI

 

 

C.75ABD ulusu OBAMA gibi bir liderinin samimiyetine güvenip arkasında giderse beklide eski saldırganlık vasfından biraz uzaklaşır,biraz insancıllaşır.belkide OBAMA göründüğü gibi samimi değildir,tam tersini dünyayı etkileyerek bu sefer silahla değil oyunla insanlığı avucuna almaktır.bu ABD’nin yeni siyasi bir oyunu olabilir.

                                                                                                   Emine UĞUR

 

C 75 ABD onun artılarına evet değip eksiklerini düzeltmelidir.Yoksa sonu yakın bir çöküşün esiri olacaktır. Şaban ADAŞ

 

C.75 Evet her ülke ölümü tadacağından bu kaçınılmaz bir sondur. Ancak eğer sayın OBAMA insanlara saygılı olursa ömrü biraz daha uzayabilir. Nihal GÜLÇEK

 

 

C.75 Doğadaki kanun; “her nesne; doğar, büyür, yaşar ve ölür.” Osmanlı çağlara damgasını vurdu, misyonunu tamamladı ve  tarih sahnesinden çekildi. ABD’de böyle olacaktır. Kimi devlet Hakk’a kimi devlet batıla hizmet edip misyonunu tamamlar. Doğru yaptıkları elbette kabul görülecektir ancak önemli olan doğruların yanlışlardan çok çok fazla olmasıdır. ABD’nin Obama için sınavını zaman içinde göreceğiz. Sinem DEMİR

 

C.75 Bu konudaki samimiyetini göstermek için tüm dünya üzerinde kurmaya çalıştığı hegamonyaya ve çıkarları üzerine kurgulu siyasetlere tamamen son vermeli ve zulüm içine soktuğu halkların yaralarını sarmalıdır.           Tuba GÜZEL

 

C.75 Tarihe bakıldığında Osmanlı devletinin yok olduğu görülür. Amerika devleti de yok olacaktır. Irkçılıktan ya da milliyetçilikten olur. Celal ŞAKAR

 

C.75 Her devlet bir gün yok olup gidecektir. tıpkı Osmanlı gibi. Amerika’da yok olacaktır. Ha bu ırkçılıktan, ha bu milliyetçilikten olur gerçekten yok olacaktır. Önermede şahısla yok olma izlenimi ortaya çıkmaktadır. Ama, bu bir süreç. Kişiyle başlar bunun belirtilmesi  ve zaman aralığı belirtilebilir.İsmet ALPYÜREK

 

C. 75 Bir devlet için önemli olan halkıyla hoşgörü içerisinde adaletle hükmedecek yönetim yapılmasıdır.     ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.75 Devlet bir insan gibidir. Doğar yaşar ve ölür. Burada önemli olan yaşarken ne yapmış olduğudur insanlık için.        Emrah TAN

 

C.75 Dünya ABD ‘ye değişimi dayattığı için değişti. Çünkü içinde yaşadığımız çağ daha çok barış savunuyor. Bu yüzdende Barak Hüseyin Obama’yı seçti. Obama barışı savunuyor çünkü dünya ve ABD toplumu barış istiyor. Zehra Kut

C.75.Sayın barak Obama’nın  başa gelişi Amerikan halkının yeniliklere açık olduğu demokrasiye taraftar olduklarının bir göstergesidir .Çünkü ;  yıllar önce zencilerin insan sayılmadığı bir ülkede bir zencinin başkanlık yapması  bunun bir delilidir.Mehmet Sebil KARACA

C.75 Barrak OBAMA ‘ benimseseler bile,ulus bir devlet olsalar bile bir gün kıyamet kopacağında mutlaka son bulacağı için eksik bir önermedir. Ahmet ŞAHİN

C.75 Belki de bu ABD nin yükselişinin son noktası olarak değerlendirilebilir. Barak Hüseyin Obama dan sonra çöküşe geçeceği anlamı çıkarsanabilir. Devletleri insanlar gibi düşünecek olursak Her nefis ölümü tadacaktır ayeti aklımıza gelmektedir. M.Selim YALÇIN

C.75 ABD her ne kadar yeni Başkan ya da yeni Bakanlara sahip olsa da diğer devletlerin saygınlığını alması için öncelikle yanlış karşısında dur demesini bilmeli. Eğer bu yeni gelişen olaylar karşısında halen aynı diplomasi düşüncelerle hareket edecek olursa kusura bakmasın ama ABD hiçbir zaman insanlığın beyninde aldığı profil ve kılıftan kurtulamaz. Hüseyin ŞERMET

C.75 Hiçbir ulus liderine itaat ederek geleceğini garanti  altına alamaz. Çünkü lider her şeyi kusursuz yapacak diye bir garanti yoktur. Dinçer KÜÇÜK