74.-Hem insanlığın ortak payda menfaatini istemek ve savunmak hem de ülkeler arasında sınırların kaldırılmasına karşı çıkanlara kimledir, Neden karşı çıkıyorlar?

-Kangrenleşmiş devlet hudutları ve millet ilişkileri ne demektir?

-Doğal(vahşi) demokrasi rejimini ihraç etmeğe kimler çok arzulu gözüküyorlar?

-Sizce kangrenleşmiş devlet hudutları ve toplum ilişkileri, ne zaman en aza indirgenir?

İpucu;İnsanlığın ortak payda menfaatlerini ve ülkeler arasında devlet sınırlarının varlığını bir arada savunmak büyük bir çelişidir.

-Fakirlerin ülkelerine gelmesinden korkan zenginlerin halkları günde kaç saat çalışıyor yoksullar günde kaç saat çalışıyor.

-Kavimlerin yararlı özgünlüklerin korunmasına dayalı olarak devlet sınırların ortadan kaldırılmasına ve ekonomik para borsa oyunlarının sıfırlanmasına yönelik çözümler önerin.

 

C.74 İnsanlığın ortak payda menfaatlerini istemek ve bunun akabinde devlet sınırlarının kaldırılmasına karşı çıkmak çok büyük bir çelişkidir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.74 Bu zihniyetler emperyalist zihniyetlerdir. Bu düşüncelere karşı çıkmalarının nedenleri kendi çıkarlarını engelleyecek ve sömürge yapamayacak olmalarıdır. Bu zihniyet hiçbir zaman insanlığı düşünmemiştir. Bu sömürgeci zihniyetleri en aza indirgemek için bunların yürüttüğü zihinsel, düşünsel politikalara itibar etmeyip toplumu bilinçlendirmek gerekir.

                                                                                                                         Sinan BAŞAR

C.74 Bence sömürgeciliktir. Hem ortak menfaatleri savunarak dostmuş gibi görünerek milletlerin sömürülmesidir. Amerika dünya de ışını ön planda tuttuğunu söyleyerek her devletin barış içinde olmasını istiyor. Ama kendisi çıkarlarını ön planda tutarak başka devletleri sömürmeye çalışmakta ve

Silah satarak iki devleti milletti birbirine savaş açtırmaktadır. HÜSEYİN KAKCI

 

C.74 Bu tip insanlar tabiri caiz ise dünyada yükünü tutmuş insanlardır. Korkuları da pazar payından kendilerine düşen paydanın azalma korkusudur  veya ticaret yapıyor ise aynı işi kendisinden daha dürüst ve sağlam yapan insanların hasıl olması korkusudur. Dürüst insan mümin sıfatıdır. Yalancılık dolandırıcılık münafıklık sıfatıdır. Havva AKGÜL

 

C.74 Zengin gelişmiş,çıkarcı ve inancı körelmiş devletler insanlığın ortak payda menfaatlerini istemekte fakat ülkeler arasında sınırların kaldırılmasına karşı çıkmaktadır.Çünkü menfaatlerine uygun düşmeyen durumlar ortaya çıkacağı için bu duruma karşı çıkmaktadırlar.Bayram KARAÇINAR

 

C.74 Tüm bunlar çıkar meselesine dayalı olarak, yapılan şeylerdir. Kendisi ile çelişenler çıkarına uygun hareket ettikleri için çelişkilere düşüyorlar. Bunun tam tersi de düşünenler de sadece insanlığın faydası ve çıkarını düşünenlerdir. Şahin CEYHAN

 

 

C.74 İnsanlar evrensel ahlak ilkelerini benimsediğinde hudutların ve sınırların kalkacağı gerçektir. Sınır ve hudutların kalkmasını istemeyen devletler sadece menfaatlerini düşünenlerdir. Ümit MEMİŞ 

 

C.74 Toplumların kendilerini aslında karşı çıkmaktadırlar. Toplumlar arası farklılıklar olduğundan hiçbir toplum yozlaşarak ve kendi kültürünü kaybetmek istemez.

·                                                                                                                                                                                                     Kangrenleşmiş devlet hududu hiçbir şekilde başka milletlerin kendi toplumları içerisine başka insanları sokmayan, kendi insanını da dışarı göndermeyen toplumlardır.

·                                                                                                                                                                                                     Doğal demokrasi rejimini takibi güçlü insanlar ister çünkü doğal seleksiyonda güçlü oldukları için istediği her şeyi yaptırma gücüne sahiptir.

·                                                                                                                                                                                                     Bence hiçbir zaman insanlar bunu gerçekleştirmez ancak ve ancak birbirine çok aşırı ihtiyaç duyduklarında gerçekleşir.

                                                                                                              Hakan YILDIRIM  

 

C.74 Burjuva kesimin çıkarlarına ters düştükleri için sınırların kaldırılmasına karşı çıkmaktadırlar. Halkın dayanışması ve devletin değiştirilemez hudutlarıdır.     NAFİH ASLANCI

 

 

 

C.74 Devlet sınırları yalnızca toplumun güvenliği için benimsenmelidir. Buna karşın vize, oturma veya çalışma izinleri gibi uygulamalar kaldırılabilir. Ancak burada art niyetli misyonerler göz önünde bulundurulmalı ve bilinç olarak denetlenmelidir.

                                                                                                         Halit KIRIKTAŞ

 

C.74 Kangrenleşmiş devlet hudutları; geçerliliğini yitirmiş devlet kanunları milletin ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğinden aralarında bir ilişki bulunmamaktadır. Bu kanunlar ne zaman milletin ihtiyaçlarına cevap verecek şekile dönüştürülürse o zaman kangrenleşmiş devlet hudutları ile toplum ilişkileri en aza indirir.

                                                                                                          Fatih TEKİN

 

C.74. İnsanlar arasındaki eşitsizliği kaldırmak ve insanlar arasında adaleti uygulamak gereklidir. Bu da kuraların insan doğasına uygunluğu ile olanaklıdır. Çünkü insanın eşitsizliği doğrudan doğruya insanın kendisinden gelir. Karşı çıkanda insanlardır ve karşı çıkmalarında ki sebep hiç şüphesiz menfaatlerine uymamasıdır. Dilek AKMAN

 

 

C.74 Bunlar fikirleriyle çatışanlardır ne istediklerini bilmeyenlerdir.

 

       Kangrenleşmiş devlet hudutları: sadece belli bir sınırı kapsayan sınırlardır

 

       Bence insanlar ne zaman bencillikten kurtulurlarsa bu ilişki en aza indirgenmiş olur. AYFER EDE

 

 

C.74 Ülkeyi yönetenler ya da şu şekilde diye biliriz; ben ülkemden yiyeyim ama başkası benim ülkemden yemesin diyenlerdir.

 

               Milleti birbirinden ayıran insanı insandan ayıran sınırlardır

 

               Gözü doymamış ve sadece kendisini düşünen milliyetçi insanların toplumdan silinmesiyle

                                                                                                                            NİGAR ÖZTELLİ

 

 

C.74 İnsanlığın ortak menfaatini isteyip,ülkelerin sınırlarının kaldırılmasını istemeyenler sahte yüzlü insanlardır,bunlar kendi çıkarları zarar görmesini istemiyorlar

     kangrenleşmiş devlet hudutları ;devletler arasındaki sınırlarının hiçbir zaman kaldırılmaması ve bu devletlerin milletlerinin ilişkileri hiçbir zaman normale dönmemesidir.

    Kendi çıkarları için uğraşanlar demokrasinin ihraç edilmesinden daha çok iştahlı görünürler.

     Ancak bütün insanlık kedini birbiri  için feda edebilecek seviyeye gelince en aza inebilir.

                                                                                                 Emine UĞUR

 

C 74 Medeniyet ve sözde laiklik zırhına bürünmüş rant ve menfaat köleleri de denebilir. Şaban ADAŞ

 

C.74 Bunu isteyenler kapitalist güçlerdir. Onlar sınırlar kalkmadan halkları sömürmek istiyorlar. Nihal GÜLÇEK

 

C.74 Kapitalist devletler kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir. Zaten ihtiyaçları olan iş gücünü fakir devletlerin insanlarından karşılamakta ve kendileri sefa sürmektedirler. Bunlar insanlığın ortak menfaatlerini düşünmemekte, sadece kendi menfaatlerini düşünmektedirler. Karşı çıkma sebeplerine menfaatlerine ters düşmeleridir. Zaten bunlar bize muhtaç, ihtiyacımız olduğu an faydalanırız mantığıyla hareket etmektedirler. En aza indirileceği zaman ise “yaratılan yaratandan ötürü sevildiğinde bu sınırlar kalmaz.” Sinem DEMİR

 

C.74 İnsanları kendi emelleri ve istekleri doğrultusunda yönetmek ve yöneltmek isteyenlerdir. İnsanoğlunun dünyevi zafiyetleri bu durumun sürekli yinelenmesine sebep oluyor. Düzelebilmesi için yeni bir çağın başlaması kesindir. Tuba GÜZEL

 

 

C.74 Bu tür insanlar menfaatlerini düşünen kişilerdir. Bu tür kişiler her şeyin onlar için olması isterler sadece kendilerini düşünürler. Celal ŞAKAR

 

C.73  Menfaat insanlarıdır bunlar.Bunlar eldekilerin yok olup gideceğinden korktukları için  karşı çıkıyorlar.

Kangrenleşmiş devlet hudutları karşılıklı menfaat ilişkisine dayalı sistemlerdir. Aslında ülkeler arası din farklılıkları da olabilir. Ama en uygunu kapitalist menfaatlerdir.

En fazla arzulu bulunanlar Laikçiler ve kapitalistçilerdir. İsmet ALPYÜREK

 

C. 74 İnsan, toplum ve devletlerin gelişmesini, kalkınmasını, huzurlu, hoşgörü içinde bir hayat yaşamalarını istemeyen bazı şer güçler vardır.     ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.74 Karşı çıkan kapitalist kesimdir.bazı milletler birbirinin varlıklarından habersiz. Küreselleşme olduğunda kalktığında en aza inebilir.       Emrah TAN

 

C.74 Sömürgeci devletler temelde ortak paydalarda buluşurlar. Ama söz konusu ekonomik çıkarlar ve ortak Pazar alanları olunca sözde menfaat isteyenler asıl amaçlarını beyan ederler. Çünkü bu insancıl devletler sadece kendilerine demokrattırlar. Devletler sınırlar koyarak insanları tecrit ediyorlar böylece kangrenleşmiş sınırlar ortaya çıkar bunu ortadan kaldırmak için özgür ülkeler kurulmalı. Sınırların olmadığı insanlığın özgür olduğu ülkeler. Zehra Kut

C.74.Kendi menfaatlerinden korkanlar buna karşı çıkıyorlar Çünkü; onlar ortak menfaati isterken kendileri yaparken isterler  bu tür insanlar demokrasiyi ve ülkedeki olumlu gelişmeleri istemezler Mehmet sebil KARACA

C.74 Karşı çıkanlar milletini hükümetle,yasalarla değil de orduyla yönetilmeye yüz tutmuş devletlerdir.Çünkü devletler arasındaki sınırın kaldırılması örneğİn AB üyeliği gibi bir durum olduğunda ordu hiçbir siyasi konuda söz sahibi olamayacağına göre ordu zihniyetli insanlar buna karşı çıkacaktır. Ahmet ŞAHİN

C.74 Farklılıklara saygı duyan insanlardır ancak bazı gerçekleri göz ardı etmektedirler. Bunlar; Her toplum, medeniyet, devlet kendi örf, adet, aidiyet duyguları ile yaşar ve bunlar arasında farklılıklar vardır. Sınırların ortadan kalkması bu farklılıkların ortadan kalkıp evrenin tekleşmesine sebep olacaktır.

-Kangrenleşmiş millet ilişki ve hudutlar geçmişine saplanıp kalan milletlerde görülmektedir.

-Zengin topluluklar doğal demokrasiyi ihraç etmeye arzuludurlar. M.Selim YALÇIN

C.74 - Bir düşünün elinizde her gün para üreten bir makine var siz bu makineyi herkesle paylaşır mısınız? Tabi ki de aç gözlü iseniz hayır. Bu sınırların kalkmasını istemeyen insanların menfaatlerini çok aşağıda düşünenler bu tür insanlardır. Hüseyin ŞERMET

        - Öyle bi boyuta gelmiş ki artık insanlar zoraki bi etkileşim ve paylaşım içindedirler. Hüseyin ŞERMET

        - Bunlar gözlerini bir avuç toprak doldurur dediğimiz halde kulak arkası yapanlardır. Hüseyin ŞERMET

        - Eğer milletler arası kaynaşım güzel ve seviyeli bir derecede olursa ve insanlar bir birlerine zoraki bağlıymış gibi bakmadıkları sürece en aza indirgemiş oluruz. Hüseyin ŞERMET

C.74 Hem insanın ortak menfaatlerini istemek hem de ülkeler arsındaki sınırların kaldırılmasına engel olanlar kendi imkanlarını başkalarıyla paylaşmak istemezler. Dinçer KÜÇÜK