73.Öğrencilerimizin en büyük gereksinimi olan dağarcıklarına;

-Bebeklikten üniversite bitimine veya sonrasına kadar zihinsel alt yapılarını gerçek ve mutlak gerekli bilgilere ait sanal, soyut ve yarı somut kavramlar ilişkisiyle donatılmış dinamik zihin sisteme sahip olmaları,

-Zihinlerine, sanal ve nesnel fen-teknoloji bilgisini mayalamaktır.

-Zihinlerine, kavimlerin kültürel özgünlükleri-ortak paydalarına ait yararlı, gereksiz ve zararlı bilgilerini mayalamaktır.

-Zihinlerine, toplumsal ve doğal döngüler arasındaki gerçek yararlı, gereksiz ve zararlı ilişkiler mantığı bilgisini mayalamaktır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız

 

C.73 İnsanların günümüzde her şeyi bilmesi mümkün değildir. Çünkü zamanımızda çok geniş bir bilgi birikimi vardır. Bu nedenle gelecekte öğreneceğimiz bilgilerin temel bilgisi verilmelidir. HÜSEYİN KAKCI

 

C.73 Bence öğrencilerimize hayatta ki öğretilebilecek her şeyi öğretmek yararlı olur. İnsanlığa zarar getirebilecek bilgileri de karşılaştırma yapabilmeleri için öğretmek gerekir. Sinan BAŞAR

 

C.73 Bu önerme zihinler için güzel mülahazalar içeriyor ancak körpe zihinleri gereksiz ve zararlı şeylerle meşgul etme gereğinin olmadığı kanısındayım. Havva AKGÜL

 

C.73 Öğrencilerimizin zihinlerine sanal,nesnel ve toplumsal ahlaki bilgileri,mantıki bilgileri,fenni bilgileri,ilmi bilgileri,dini ve ahlaki bilgileri mayalamak gerekir.Bayram KARAÇINAR

 

C.73 Önermeye katılıyorum. Tüm bunları yapmak temeli iyi oturtulmuş bir binasın diğer bütün durumlara hazır olduğunu gösterir. Ama kendisinin neyi isteyip ve çıkarını düşünenlerdir. Şahin CEYHAN

 

C.73 Bilim ve teknolojinin gerekli kısmını zihinlere mayalamak gerekir. Gereksiz ve zararlı bilim ve teknoloji insanlığın sonu olabilir ( örn: Atom bombası)  Ümit MEMİŞ 

 

C.73 Yanlış sapıkça dinlerle mayalanmaktadırlar. Yanlış düşünce ve ön yargılarla mayalanmaktadırlar. Hakan YILDIRIM  

                                                                                                                  

 

C.73 Peygamberimizin güzel ahlakını aşılamak,  İslami en güzel şekilde öğretmek, toplumsal ve kültürel değerlerimizi aktarmaktır. Fatih TEKİN

                                                                                                         

 

C.73 Amaç dağarcıklarda yaralı ve müspet ilimlerin sahip olduğu bilgileri toplamaktır. Gereksiz ve zararlı bilgi bir virüs gibi fert dağarcığına zarar verir. Bu bağlamda bu nitelikteki bilgiden kaçınılmalıdır. Halit KIRIKTAŞ

                                                                                                       

 

C.73. Her kavram ancak zıttı ile var olur. Gerçekleri, yararlıları, doğruları öğrenebilmesi için yanlışları, yararsızları bilmesi gerekir. Dağarcığını bu şekilde oluşturur. Dilek AKMAN

 

C.73 Zihinlerine hayatın neden var olduğunu neden ve sonuçlarını yerleştirmek çünkü; insanoğlu kademeli yaşar. Yani zihinlerine kolaydan zora şeyler yerleştirilir. AYFER EDE

 

 C.73 Bunların yanında sözel-sosyal bilgiler, ahlak kuralları ve faydalı davranışlar verilmelidir. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.73 Öğrencilerin üniversiteden sonra kelime dağarcığı arttırılabilir.Hepsini o iki dönem arasına sıkıştırmamak lazım. Fen ve teknolojinin yanında sosyal bilgiler ,matematikte öğretilmelidir.   NAFİH ASLANCI

 

 

C.73Öğrencilerin zihinsel alt yapılarını sadece sanal ,nesnel fen teknoloji bilgisini,kavimlerin kültürel özgünlüklerini ,Zaralı ve yararlı bilgileri,mayalayarak tamamlamak yeterli değildir.onların zihinsel  ve düşünsel altyapılarını ancak zamanla ve yaşayarak ,yaşatarak geliştirebiliriz.  Emine UĞUR

C 73 Biz öğrencileri eğitirken yararlıları aşılayıp zararlılardan haberdar etmeliyiz.Böylece öğrenci zararlıları kendi kendine daha kolay yenebilir. Şaban ADAŞ

 

C.73Bunun yanında dini eğitimde verilmelidir. Dini bütün insanlar eğitilmelidir. Nihal GÜLÇEK

 

 

c.73 Öğrencilerimizin zihnime sanal, nesnel ve toplumsal ahlaki bilgileri ile mantıki, fenni, ilmi, dini bilgileri mayalamak gerekir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.73 Verilen bilgiler gereksiz değildir. Ancak bu bilgilerin yerinde temel bilgiler. Dini bilgiler, insanı bilgiler de verilmelidir. Bilimsel bilgiler ile dini bilgiler harmanlanmalıdır. (Dini bilgiler ile fen bilimleri bir arada verilmelidir.) Sinem DEMİR

 

C.73  Eksik olan ahlaktır.    Tuba GÜZEL

 

C.73 Önerme genellikle nesnelliğe yer vermektedir. Bunu biz bir örnekle ifade edersek din ve hukuk kuralları birleştirilebilir. Celal ŞAKAR

 

 

C.73 Baktığımızda önermeye hep nesnel görüşler yer almaktadır. Bunu biraz daha genişletebiliriz. Örneğin, hukuk kurallarıyla dini kuralları birleştirip mayalanabilir.Bunu ve  bunun gibi görüşler geçtirilebilir.İsmet ALPYÜREK

 

 C. 73 Öğrencilerimizin en büyük gereksinimi olan güzel ahlak sahibi olmaktır. Topluma faydalı bireyler yetiştirmek.        ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.73 İnsan doğumuyla öğrenmeye başlar  hayatının sonuna kadar olumlu ve olumsuz bir çok şey öğrenir ve dağarcıklarının genişlemesine neden olur.        Emrah TAN

 

C.73 öğrencilerin insani özelliklerinin geliştirilmemesi ve öğrencilerin ahlak ve vicdani gelişimlerine önem verilmesi. Zehra Kut

C.73.Eğer bu tür sözler sadece olduğu gibi alınsa eksik kalır geniş tefsir yapılması lazım bu tefsirinde her asra uygun yapılmalı Örneğin; peygamber Efendimiz    s.a.v dünya balık ve öküzün üstündedir  tabiri yanlış anlaşılmaktadır hatta bazı alimler tarafından bile tekzip edilir çünkü kast edilen mana dünya direk balık ve öküz üstünde değil demek istenilen tarımda öküz ile hasılat elde edilir. Balık ise, denizden yararlanmak demektir . Kuran-ı kerimde de  bununla ilgili ayetler vardır. Mehmet sebil KARACA

C.73 Önermede sözü edilen gereksiz ve zararlı bilgileri onlara mayalamamak gerekir. Ahmet ŞAHİN

 

C.73 Sevgi, saygı, aidiyet duygusu ve en önemlisi peygamber ahlakı mayalanmalıdır. M.Selim YALÇIN

 

C.73 Tabi ki de gerekli, yararlı, işe yarar, kültürünün gerekliliğini anlatan, fen-teknolojik bilgileri içeren konuları mayalamaktır. Hüseyin ŞERMET

C.73 Öğrencilerin zihinsel altyapılarını yapılandırırken sanal, soyut ve yarı somut bilgilerin yanında kültürel değerlerin yaşantısal gerçeklerinde öğretilmesi  gerekmektedir. Dinçer KÜÇÜK