72.Doğada her şey eğimlidir savı eksik veya yanlıştır? Önermesini eleştiriniz.

İpucu;doğada bazı doğal ve yapay hallerde yada çekim alanı değişimi veya dengeli iki çekim alanı arasındaki ışık ve nesnel varlıklar mutlak eğimli hallerinden net düz(doğrusal) hallerine terfi etmeleri veya geçmeleri beklenir.

Göz bebekleri, soğan kabuğundaki kristaller...vb bazı nesnel varlık ve organlar belli mesafede ve çekim alanları çelişkisinde düzgün geometrik şekilleri vardır.


C.72
Bazı doğal ve yapay hallerde veya bazı çekim alanları değişiminde nesnel varlıklar ve organlar belli mesafede düzgün geometrik şekiller alabilirler. Örneğin soğan kabuğundaki kristaller. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.72 Doğadaki her şey eğimlidir. Bana göre doğru bir tezdir. Allah CC’ hun her şeyi belli bir nizam ve kurallara göre yarattığını düşündüğüm için doğadaki her şey Allah CC’ hun istekleri doğrultusunda eğimlidir.

                                                                                                                         Sinan BAŞAR

C.72 Doğada her şey eğimlidir. Çekim alanları değişimleri onların içlerindeki potansiyellerin değişmesini etkilemez. Allahın kuralları içersinde gerçekleşir. HÜSEYİN KAKCI

 

C.72 Örneğin mükemmel bir varlık olan insanın bile hem müspet manada hem de menfi manada eğilimleri vardır. Yanılma payı yükseltir. Ama inanan insanlar  hadis ışığında taze bir fidana benzetiliyor ve  yağmur, çamur, fırtına .. vs nedenlerden dolayı yatsa bile tekrar dimdik ayağa kalkar deniliyor. Ama bir müşrik koca bir çınara benzetiliyor yattım mı bir daha kalkmamacasına. Her varlığın bir dünyası vardır bir başkasının dünyasına meyil edebilir ancak kendi dünyasına özüne dönebilecek kadar da cesur olabilmesi gerekir. Havva AKGÜL

 

C.72 Bazı doğal ve yapay hallerde veya bazı çekim alanları değişiminde nesnel varlıklar ve organlar belli mesafede düzgün geometrik şekiller alabilirler.Örneğin göz bebeği.Bayram KARAÇINAR

 

C.72 Doğada her şey eğilimlidir tartışılır. Ama genel rölative teorisi ışığın uzayda yıldızların çekim alanlarından geçerken eğilmesi gerektiğini öngörmüştür. Nitekim 1919’da Güneş tutulması sırasında yapılan gözlemler teorinin öngörüsünü kabul etmiştir. Şahin CEYHAN

 

C.72 Doğada her şey çevresini etkiler ya da çevresinden etkilenir. Bütün enerji her şey geldiği yere, Allaha yönelir.  Ümit MEMİŞ 

 

C.72-Aslında insan etrafına baktığında pürüzsüz hiç bir şey yoktur dünya, gezegenler, insan vücudu denizlerde bile dünyanın yuvarlaklığına bakıldığında bir eyim vardır dünyada her şey eğimlidir. Burada eksiklik, yanlışlık yoktur.

                                                                                                          Hakan YILDIRIM  

C.72 Doğadaki varlıkların çoğu belli çekim kuvvetlerinin neticesinde bir yönelme eğilimi gösterirler. Ancak insan ve diğer canlılarda bulunan ruhun doğal ve nesnel bir dünyaya ait olmamasıyla ve hiçbir etki veya güçten etkilenmemesiyle bütün varlıkların eğilimi olduğu söylenemez. Nitekim ışık ışınlarında olduğu gibi.

                                                                                                        Halit KIRIKTAŞ

 

C.72 Doğa da her şey eğilimli değildir çünkü dengeli iki çekim alanı arasında ki ışık ve nesnel varlıklar mutlak eğimli hallerinden düz(doğrusal) hallerine geçerler.

                                                                                                          Fatih TEKİN

 

C.72. Doğada bulunan her şey bir şeylere eğilimlidir. Fıtratımızda da bastırılmış ve dışa vurulmuş eğilimler vardır. Örneğin yetiştiğimiz çevreye bağlı olarak gelişen eğilimlerimiz vardır, bunlar yanlış ya da doğru olabilir. Bunları değiştirmek bireye kalmıştır artık. Dilek AKMAN

 

 

C.72 Doğru. Doğada her şey bir şeylere eğilimlidir. Zaten böyle olmazsa hayat devam edemez, hayat monotonlaşır. AYFER EDE

 

C.72 Evrende eksik veya yanlış yoktur. Doğadaki her şey değil bazı şeyler biyolojik veya genetik yapısından dolayı eksik veya eğimli olabilir. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.72 Göz bebeklerinin düzgün şekli vardır ama fazla ve loş ışıkta büyüyüp küçüldüğü içinde her şey değilde bazıları dersek daha doğru olur.       NAFİH ASLANCI

 

C.72 Fizik kurallarına göre olaylar bulundukları konumdan başka konuma geçme eğilimdedir.ama aynı şeyi insanlar için söyleyebilir miyiz,mesela bütün insanlar değişme eğilimi içerisindedir desek yanılmış olmaz mıyız?o yüzden doğada her şey eğilimlidir önermesi hatalıdır.           Emine UĞUR

 

 

 

C 72 Dünyadaki her şey eğimlidir.Nesnel varlıklar yer çekimine bağlı bir eğime sahipken düşünsel öğeler ahlaki durumlara eğimlidir. Şaban ADAŞ

 

C.72Uygun şartlarda her şey bir eğilim içerisindedir. Örneğin yer çekimi etkisiyle düşüş eğilimi. Nihal GÜLÇEK

 

C.72 Doğada her şey belli bir denge içindedir. Tesadüfe yada dengesizliğe yer yoktur. Sinem DEMİR

C.72 Eğimli yada nesnel olarak bükülebilen değişebileni ifade eder. Ancak mutlak olan bir şey var ki oda Cenab-ı Allah’ın yoludur.Eğilip bükülemeyecek ve başka anlamlar yüklenmeyecek yol budur.     Tuba GÜZEL

 

C.72 Bazı çekim alanları değişiminde nesnel varlıklar ve organlar belli mesafede düzgün geometrik şekiller alabilirler. Celal ŞAKAR

 

C.72 Eğim bir çok durumda söz konusudur. Ama olmayan durumlarda olabilir. Gerçi Dünya şartlarında eğim her yerde neredeyse vardır.Ama metafizik aleminde bakılacak olursa eğim olmayabilir. Hatta belki hiçte yoktur. Çünkü biz gözümüzle gördüğümüze inanmayı tabu etmişiz. Birde öteye bir hayat var, bu hayatta da eğime yer yoktur bence...İsmet ALPYÜREK

 

C. 72 Doğada her şey eğilimlidir. Bazı nesnel varlık ve organlar belli mesafede ve çekim alanları çelişkisinde düzgün geometrik şekilleri vardır.     ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.72 Belli bir süreç için sonra eğimlidir. Ama değişmeyen değer yargıları vardır.       Emrah TAN

 

C.72 Doğa yaratılırken belli kurallar ve bir hikmetle yaratılmıştır. Bu nedenle doğa mükemmel bir düzen içindedir. Zehra Kut

C.72. Bunların yanında dini tahşidat    yapılmadığı  zaman öğretilen bilgilerin ahlak dışı olması kaçınılmazdır. Mehmet sebil KARACA

C.72 Doğada her şey eğimlidir çünkü hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır.Bu yüzden her şey mutlaka başka bier şeye eğimlidir. Ahmet ŞAHİN

C.72 Doğada her şey eğimlidir ancak bu eğime karşı bir tepkileri de söz konusudur eğer etkiye karşı koyacak büyüklükte bir tepki yok ise tüm dağa kainat bir elmanın yüksekten düşmesi gibi tepe taklak olurdu. M.Selim YALÇIN

 

C.72 Eğimli olmasa sıradan basit bi yaşam olsaydı zaten doğanın güzelliğini bulmamız ve anlamamız zor olurdu. Her şey basit ve açık cevaplar olsaydı ki bu da sıkıcı olurdu monoton bi yaşam demek olurdu. Hüseyin ŞERMET

C.72 Doğuda her şey eğilimli değildir. Çünkü tüm neneler başka nesnelere dönüşme, benzeşme eğilimi göstermezler. Dinçer KÜÇÜK