70.İçinde yaşadığımız doğa o kadar hassas dengeler ve kanunlar üzerine inşa edilmiş ki;insanlar fert ve toplum bazında ancak bu sanal, nesnel, düşünsel, toplumsal ve diğer doğal döngülerin bereketli (ifrat ve tefritlerden uzak) sınırlara-hudutlara uyumlu kurallarla yaşarsa en sağlıklı geleceği hak etmiş olur.

A-Önermesinin eksiğini gerekçesiyle yazınız.

B-Sizce bu bereketli hudutların farzları nelerdir?

İpucu;tüm dini ve siyasi yönetim şekillerinin farzlarını yaşanan doğaya uyumlu farzlarla bir arada düşünün. 1

 

C.70 A-Doğa aslında o kadar hassas döngülere sahip değildir değişimlere müsaittir. Bizler o döngülere müdahalede bulunmasak ta değişime uğramıştır. Dinazorlar doğal bir döngünün içersinde yok olmuşlardır. Bizlerin etkisi ile değil.

B- Doğa ve insanlara zarar vermeyecek şekilde kendi bekamız için başkalarının bekasının kısıtlamayacak şekilde doğa ve insanlık içindeki oyunumuzu tamamlayıp bitirmektir.

                                                                                                          Hakan YILDIRIM

 

 

 C.70 A- Eksikliği yoktur. Tüm hassasiyetler, kurallar, her acıda verilen yaşantılar verilmiş zaten.

 

        B-Bereketli hudutlar ahlak kurallarının dışına çıkmamaktır. AYFER EDE

 

 

  C.70 A-Bence dengeli ve bütün kurallara uyumlu yaşarsa sağlıklı geleceği de hak etmiş olur. Gerekçede eksik göremiyorum. NİGAR ÖZTELLİ

 

 

C.70 Toplumlardaki ahlak kuralları ailelerin, aileleri oluşturan fertlerin kişisel dünyası ile yakından alakalıdır.İnanç sistemleri bu ahlak yargısının oluşmasındaki en temel dogmadır.Komünizmin sürdüğü toplumlarda başkasının eşini talep edip onunla beraber olmak o toplumun ahlak kuralı iken bizim toplumumuzda tamamen kabul edilemeyecek bir durumdur.Son din olan İslamiyet ise tamamen insanın sosyal yaşantısını kolaylaştıracak ve ahlak değerlerini yüceltecek bir inanç sistemidir.Havva AKGÜL

 

C.70. A. Önermesi doğrudur, eksikliği, İslam dininin kuralları ile yaşanmasından bahsetmemiştir. Güzel ahlak kurallarına uyulması gerekir,  insanlara hak edildiği gibi muamele yapılması gerekir. Dilek AKMAN

B. Fıtratın bereketli hudutları ve sınırları demek, insanoğlunun fıtratına uygun olarak liyakatli ve gerçek menfaatleri için güzel ahlakı taklit etmek demektir.  Din, fıtratın bereketli hudutları ve sınırları içerisinde emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Bilim, güzel ahlakı fıtratın bereketli hudutları ve sınırları içerisinde teknolojiden yararlanmasıdır. Dilek AKMAN

 

 

C.70 A- Kendi düşünceme göre bu maddenin eksikliği yoktur. Uyum sağlandıktan sonra hiçbir eksiklik olmaz. HÜSEYİN KAKCI

 

C.70     A Kendi düşünceme göre bu kurallar inancımın kuralları olduğu için gelecekte (ahrette) sağlıklı bir yaşamı hak etmiş oluruz.

                                                                                                                         Sinan BAŞAR

B Peygamber ahlakına uygun insancıl ve imanlı bir şekilde yaşamak.

                                                                                                                                    Sinan BAŞAR

 

 

C.70 A- Hassas dengelerin ve bereketli hudutların yaşamımızı etkileyen ve ilgilendiren kısımlarını bilmek yeterlidir. Ümit MEMİŞ 

         B- Eğer bu bereketli hudutları bilirsek hayata daha kolay uyum sağlayabiliriz ve böylece doğadan zarar görmeyiz. Ümit MEMİŞ 

 

c.70 A- ALLAH CC’HU mükemmel bir dünya yaratmıştır. İnsanın tek yapması gereken ona şükretmek, onun yolundan gitmek ve dünyaya uyum sağlamaya çalışmak olmalı. Mehmet ÜÇDAĞ

B-Bu hareketli hudutların farzları bu doğal dengeye zarar vermemek ve bu dengeye zarar verecek durumların oluşmasını engellemektir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

C.70 A-İçinde yaşadığımız doğa o kadar hassas dengeler üzerine kurulmuştur ki ,bu dengenin bozulması durumumun da doğal denge bozulur ve insanlar da bundan etkilenir.

B-Bu hudutlar İslam da şerri kanunlarla ve kesin bilgilerle çizilmiştir.

                                                                                                          Fatih TEKİN

 

 

C.70 A-Kainatın yaratıcısı olan Allah CC’HU eşsiz ve mükemmel bir dünya yaratmıştır.İnsanın tek yapması gereken bu eşsiz dünyaya uyum sağlaması ve Allah CC’HUNA şükretmesi,iman etmesidir.

B-Bu bereketli hudutların farzları bu doğal dengeye zarar vermemek doğal dengeye zarar verecek durumları ortadan kaldırmaktır.Bayram KARAÇINAR

 

C.70 Önermesinin eksiği yoktur. Bu bereketli hudutların farzları dini farzların yanında ahlak kurallarına en iyi şekilde uymak ve doğanın kendine has dengesine ters düşmemektir. Şahin CEYHAN

 

C.70 A- Önermede eksiklik yoktur.

B- Farzlar doğaya ve çevreye haz duygularından ve sömürgeci zihniyetten uzak durarak kullanılmalı ve gelecek nesillerle aktarmak için korunmalıdır.

 

                                                                                                                    Halit KIRIKTAŞ

 

C.70 A-Yaşam bireysel kurallar üzerine kurulursa muhakkak sekteye uğrar. Eğer ilahi kurallar üzerine kurulursa birey kendi sorumluluğunun dışına asla çıkmaz.  
B-İlahi kurallara tam itaattir. Sinem DEMİR

C.70 A- Sınırların kalktığı bu çağda ve de teknolojinin dünyayı küçülttüğü bu zamanda bunları yapabilmek kolay değil.

B- Bir çok kavmi içinde barındırması.    Tuba GÜZEL

 

 

C.70A-Toplumun bu hassas dengeleriyle uyumlu yaşayan herkes sağlıklı bir gelecek hak eder mi acaba?

B- Bu hudutların farzları doğanın dengesini bozacak her türlü ifrat ve tefritlerden uzak olmaktır

                                                                                                             Emine UĞUR

 

C.70 A-Dini olmakta dile getirilseydi herhangi bir eksiği kalmazdı

B-Bu kurulan düzenin bozulmaması.    NAFİH ASLANCI

 

 

C.70 a- Bunun yanında güzel İslam dininin belirlediği sınırlar içinde yaşamalı. Nihal GÜLÇEK

         b-Bu bereketli hudutların farzları Allah a şükretmektir. Nihal GÜLÇEK

 

C.70 A- Allah CC’HU mükemmel bir dünya yaratmıştır. İnsanın yapması gereken Allah CC’HUNA şükretmesi ve iman etmesidir.

B-Doğal dengeye zarar verecek durumları ortadan kaldırmaktır. Celal ŞAKAR

 

C 70 A-Bu sınırlar sadece doğal döngülerle değil biraz da dini kurallarla çizilmelidir.

B-Farzları:liyakatli olması toplumun her kesimince kabul edilmesi ve benimsemesidir. Şaban ADAŞ

 

C.70 A- Yaşadığımız doğa düzeniyle, nizamıyla o kadar güzel bir şekilde yapılmış ki birbirini tamamlayan,bütünün parçaları gibi yani; biri olmazsa diğeri olmaz ve bu şekilde anlam kazanmıştır. Ve bunun bir şekil alabilmesi içinde belli başlı kriterlerden oluşması gerekir. İçinde  bulunan  insanoğlunun olan bu düzenin hareketli ve otoriter olması içinde kendi içinde kural ve kaidelerle her türü alanda yenilikler yaparak doğayı yaşatmayı çalışır.

B- Kişinin yaptığın bu değişim ve yeniliğin etkenleri olarak öncelikle kural, sevgi-saygı, düzen, anlayış, hoşgörü vs. şartlarla  doğanın anlayış ve bereketini artıran unsurlardan ibarettir.İsmet ALPYÜREK

 

C. 70 A- İçinde yaşadığımız doğa çok hassas dengeler ve kanunlar üzerine kurulmuştur, .kâinatta bu açıdan baktığımızda israfa kaçmadan yaşarsak sağlıklı bir geleceğe sahip oluruz.

B- Dini farzları yerine getirdiğimiz zaman hayatımız bereketlenir.     ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.70.A-Toplumsal yaşamlarda en çok dikkat etmemiz gereken hürriyet ve özgürlük altında hareket ederken başkasının hürriyetine ve özgürlüğünü kısıtlamamak lazımdır. Mehmet Sebil KARACA

         B-İslam'ın  koyduğu kurallara göre hareket etmek Hz. Peygamberimizin sünnetine tabi olmak  İslam alimlerinin gösterdiği yolda ilerlemek lazımdır. Mehmet Sebil KARACA

 

C.70 A-Katılıyorum eksiği yoktur.

B-Saygıdır. Yeter ki kimse kimsenin değer yargıları incitecek bir şeyler yapmasın.       Emrah TAN

 

C.70 A Aslında doğa son derece dayanıklı ve kendi kendini yenileme ve dengelem gücüne sahiptir.İnsanlık var olduğundan beri doğayı tahrip etmektedir.Ancak doğa yinede kendini ayakta tutmuştur.Bu yüzden doğanın çok hassas ve çok çabuk etkilendiğini belirten önerme yanlıştır. Zehra Kut

 B Doğayı tahrip etmemek ve doğayı kurumaktır. Doğayla uyumlu olmak şarttır. Zehra Kut

 

C.70 A) Her şey bir denge abidesi şeklindedir. Bir canlının yok olması o canlıdan beslenen başka canlının yok olmasına sebep olur. Bu da doğal dengenin bozulmasına neden olur. Hüseyin ŞERMET

        B) Fakat insanlar bu doğal dengeyi kendi elleri ile yok ediyorlar. Bunu yapanlar yönetime gelen şahıslardır. Ya da insanları din olgusu olarak farklı kategorilerde değerlendiriyoruz. Müslüman’ın Müslüman’dan başka dostu yoktur. Diye düşüncelerle insanlığı yok ediyoruz. Hüseyin ŞERMET

 

C.70 A-Toplumda insanları yaşamlarını sürdürebilmeleri için hep kural koymak,sınırları kalın çizgilerle belirlemek insan hayatını çok monotonlaştıracağı için insan hayatı çekilmez hale gelir.

B- Bu farzlar din,dil,ırk v.b. kriterlerdir. Ahmet ŞAHİN

 

C.70 A-İnsan sürekli üretme tüketme eğilimi içerisindedir. Doğal hayata ise hassas dengeleri bulunmaktadır. Doğal hayat bir zincirin halkaları gibi düşünecek olursak zincirde eksik bir halka nasıl zinciri bozuyorsa doğal dengedeki herhangi bir eksiklik doğadaki bütün olayları etkiler.

B-Doğal dengeye zarar vermeden ondan ün mükemmel ürünü elde etmeye çalışarak. M.Selim YALÇIN

C.70 A – Yaşadığımız doğal, sanal, düşünsel, nesnel vb. diğer doğal döngüleri liyakatli kullanılmasının yanında güzel ahlakında olması gerekir ki; sağlıklı gelecek kurulsun. Dinçer KÜÇÜK

        B – Bu bereketli hudutların farkları insanlar arasındaki ilişkilerin olumlu sonuçlar getirecek şekilde olmasıdır. Dinçer KÜÇÜK