7.İnsanlar hayvanlaşınca(doğallaşınca) doğal döngüye ve çevredeki tüm varlıklara en tehlikeli aşağılık varlık sıfatını taşırlar.Önermesini gerekçeli çürütünüz.

İpucu;19 ve 20 YY’IN teknoloji makineleriyle leşe konmuş bir aslan misali üzerinde gelecek nesillerin yaşayacağı yer küresinin asli beden dokusuna ait ; gazını, yağını içiyor ve bedenini liyakatsiz eritiyor.


C.7.
İnsanın fırsatı masum, günahsız ve temizdir. Daha sonra geliştiği çevrede insan zarar verici hale gelir. Salih ARSLAN

 

C.7)- İnsan kalkıp Allahın kurallarıyla değil de kendi koyduğu kurallarını uygulasa hem kendisine hem de tüm varlıklara zulüm etmiş olur. Çünkü nefsinin istediği şekilde kural koyar. .  Erdal SALDUZ

 

C.7.    İnsan, aklıdan dolayı diğer varlıklardan üstündür. İnsanlar bu akıllarını, insanlığa zarar vererek kullandıklarında canavarlaşabiliyorlar. Bu anlamda hayvandan daha aşağı bir varlık olabiliyorlar. Büşra Hafize BORA

 

                                                                                                                                             

C–7 İnsanların hayvanlaşması akıl ve ruh cihetiyle imkânsızdır. Dünyaya verilen zarar açısından bakarsak, her şeyin bir ömrü olduğu gibi dünyanın da ömrü vardır. Ve ömrün yıpranması ve yaşlanması ise, üzerinde yaşayanlar tarafından gerçekleştirilecek. (Ali AYDIN)

 

C.7. İnsan oğlu varoluş sebebiyle bu dünyaya faydalı ve yararlı olmaya gelmiştir.Bazen kötüye kullanılsa da genel olarak iyi kavramı herkes tarafından tercih edilir.Bu bağlamda insanların aşağılık varlık sıfatını taşıması mümkün değildir. Ebru YOLCU

 

C7- İnsanlar doğallaşınca normal bir hayvandan tek farkı düşünebilmesini de yok sayacak insanı hayvan gibi düşüneceğiz demektir. Normal bir hayvanın dengeye zarar verdiği görülmemiştir. Düşünen hayvan yani insan yaptığı makinelerle, silahlarla vb. çıkardığı gazlarla dünyaya onlardan daha fazla zarar veren yada tehlike arz eden bir varlık daha yoktur herhalde… Ferdi KODAŞ

 

C.7: İnsan sahip olduğu ahlak ve inanç bütünlüğünü kaybederse akılı bir vahşi hayvan olur. Buda inanılmaz derecede insanlığa zararlı bir etken olur. Bununla birlikte kendisini de kaybeder. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.7.İnsanlar her ne kadar hayvansal özelliklere sahip olsalar da, sahip oldukları düşünme yetisi onların hayvanlar gibi aşağılık bir varlık olmasını engeller.Çünkü hayvanlar gibi iç güdüyle değil mantıkla hareket edeler.  Pelin GÜMÜŞ

 

C:7)İnsanoğlu yaratıldığından beri doğayla ya iç içe ya da savaş halindedir. İnsanoğlu zamanla iç içe olmasının veya savaş halinde olmasının sonucunda doğayı bazen korumuştur bazen de tahribata uğratmıştır.Peki bunun nedenleri nelerdin insanoğlu hep kendisini aşmak ister.İnsanoğlu kendisindeki bu aşma isteği sonucunda kendini geliştirmiştir.Teknolojiyi kendisine hizmet edecek hale getirmiştir.Yine bunun faydaları olduğu gibi zararları da olmuştur.Ama insanın bu haliyle doğal döngüye ve çevredeki tüm varlıklara en tehlikeli aşağılık varlık sıfatını taşır diye bir şey diyemeyiz.Bu zorunluluk halinden doğan bir durumdur.İnsan doğaya zarar verdiği gibi doğanın korunması içinde hamlelerde bulunmuştur.Dolayısıyla insanı bütünüyle bu şekilde aşağılamak yanlıştır.Ama kendisindeki her şeyi aşma isteğinde de kısıtlama yapması lazımdır.Ya da kısıtlama demeyelim de içinde bulunduğu ortama elinden geldiğince zarar vermeden kendisini aşmalıdır.Teknolojiyi de tahribata yönelik değil düzeltmeye yönelik kullanmalıdır. Yusuf ACAR

 

C:7) insanların bazı özellikleri her ne kadar hayvanlarınkine benzese de, insanların Allah tarafından sadece ona verilen akıl ve mantık sayesinde hayvanlara nazaran daha üst seviyede ve mertebededir. Ama buda ancak İslamiyet-i güzelce yaşayan insanlar için geçerlidir. İlyas SÜNMEZ

 

C7)İnsanlar tamamen doğallaşamaz ve doğalaşmamalıdır.çünkü tamamen doğallaşırsak hayvandan bir farkımız kalmaz.İnsana akıl denen bir nimet verilmiş ve insan buna göre davranmalı,zaten akıl da insana doğalaşması için izin vermez Şükran GÜR

 

C7)İnsan her ne kadar bir hayvan olsa da. sahip oldukları düşünme yetisi onların hayvanlar gibi aşağılık bir varlık olmasını engeller.Çünkü hayvanlar gibi iç güdüyle değil mantıkla hareket edeler.sevda MUTLU

 

C.7. Bu önermeyi çürütemiyorum.Çünkü doğayı en fazla bozguna uğratan varlık insandır.Bütün insanların yaşamadığı bir doğayı kendini izole edebilir.Daha düzenli ve temiz olur. Mehmet SARİBATUR

C.7- İnsanların doğallaşması tabileşmesidir ve bu da fıtrileşmedir. Fıtraten merhamet duygusunu taşıyan insanoğlu onun vahşileşmesine engel olur. Cevdet ÇAKAR

C.7.İnsani insan yapan aklıdır. Hayvanlarında aklını kullanamayacağına göre ve yapısı olarak o kadarda güçlü olmadığına göre o kadarda tehlikeli olamazlar. En azından hepsi olamaz. M. Ercan KARA

C7)Bence bu önerme doğru olduğu için çürütemeyiz.çünkü;insan akıl sahibi olduğundan yapabileceği tahribat çok yüksek olur.bir aslan acıkınca en çok karnını doyuracak bir hayvana zarar verebilir.ama bir insan yaptığı bir atom bombasıyla bir ülkeyi haritadan silebiliyor Ubeydullah ERTAŞ

 

 

C.7. Doğallaşan insanların aklı gitmediği için hayvan sıfatını taşıyamazlar. Sema YILDIRIM

C.7.Bence insanlar doğallaşınca doğanın bir parçası olurlar ve doğayla birlikte var olan bütün yaratıklara  saygı duyarlar.Aksine kendilerini soyutladıkça akıllı ve doğanın dengeleri bizim için yaratılmış onu yiyelim sömürelim gibi saçmalıklara girerler. Beyrivan GÖKTAŞ

 

C 7.İnsan düşünen bir varlıktır.Düşündüğünde bir aslan dan  daha fazla yırtıcı olur. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.7- İnsanlar doğallaşınca doğal döngüye daha rahat alışabileceğinden önerme yanlıştır. Serdar AKTAŞ

 

C.7- İnsanların hayvanlaşması yargısı yanlıştır. Ayrıca doğada o kadar tehlikeli hayvanlar, varlıklar varken akıl ve zekaya sahip olan insan için yapılan bu ağır eleştiri anlamsızdır. Serpil ARİCİ

 

C.7- İnsanlar hayvanlara hükmettikten sonra birbirlerine de hükmetmeye başladılar.Bu güç istemiydi.Aydınlık olarak gördüğümüz ışık gözümüzü kör etmekten başka bir işe yaramadı.

 Seyfettin SEYHAN

 

C.7.İnsanlar hayvanlaşınca hayvanlardan daha tehlikeli olabilirler. Doğaya daha çok zarar verirler. Örneğin günümüz teknolojisini kullanarak vahşileşmişlerdir. Gelecek nesillere sağlıksız bir dünya miras bırakılmaktadır. Fatma ALTUN

 

C.7-insanlar akil ve irade sahibi varlıklardır.bu nedenle tam olarak hayvanlaşmaları düşünülemez. Murat YILANLI

 

C.7-İnsan akıl sahibi bir varlık olarak düşünme yeteneğine sahiptir.Bu nedenle insanların tamamen hayvanlaşması mümkün değildir Kemal ASLAN.

 

C.7.insanlar yeryüzünün halifesidir. Yeryüzü onlar için yaratılmıştır. Bu yüzden insanoğlu insan olduğunu bilmeli ve ona göre yaşamalıdır. Ersin ŞİMŞEK

 

C.7. Allah cc insanı akıl sahip olarak yaratmıştır. İnsan bu aklı iyiye kullanmasıyla bütün yaratıklardan daha üstün mertebeye ulaşabilir. Ancak bunu kullanmaması veya kötüye kullanması halinde de bütün yaratıklardan daha alçak bir mertebede bulunmaktadır. Mehmet Rauf ORHAN

                                                                                          

C:7)  İnsanlar her ne kadar hayvanlaşsa da düşünebilen, akıl sahibi ve duyusal yani vicdani bir yapıya sahip olduğu için diğer varlıklardan daha üstündür. Dolaysıyla en kötü insandan bile her daim aşağılık bir varlık vardır.    Kerim DURMAZ 

 

C.7: İnsanoğlu akli, fikri ve düşünebilme yeteneğine sahip olarak gelecek nesillerin gazını, yağını içiyor ve bedenini liyakatsiz eritiyor. Oysa hayvanlaşırsa (doğallaşırsa) diğer hayvanlardan farkı olmaz. Hatta doğanın en aciz hayvani olur. Serkan İNAN

 

 

C.7 İnsanlar hayvanlaşınca tüm varlıklara ve çevreye en zararlı hale gelirler ve hayvanlardan daha aşağı bir seviyeye düşerler. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C7) İnsan hayvanlaşınca yeryüzünde bulunan bütün hayvanlardan daha aşağı konuma gelebilir. Buna inanan İslami tatmıştır çünkü Allah-u Teâlâ insanları hayvanlaşması için göndermemiştir. Gönderseydi insanla hayvan arasında fark olmazdı. (Mehmet ULUS)

(C.7) İnsanoğlu yaptıklarıyla bazen hayvanların derecesine inebiliyor. Ama gene de akıl ve iradesiyle tavından kurtulabilir. Bu yüzden aşağılık varlık sıfatını insanda kullanmak doğru değildir. Ayfer GÜRBÜZ


(C 7-)
İnsanlar hayvanlaşınca vahşileşip doğal çevresini tahrip etmekte ve kendi sonunu hazırlamaktadır. İnsanlar bu çirkin eylemlerini yaparak çevresini ve çevresindeki insan dışı varlıkları aşağılaştıramaz bilakis kendileri aşağılık sıfatına geçerler. Metin ERGÜL