69.İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru

Atasözlerini, vecizeleri, halkın ve alimlerin özdeyişlerini;ayetlere, hadislere, gerçeklere ve kanunlara dayandırarak eleştirmek ne demektir?

 

C.69 Bir insan âlim olabilir sonuçta bilgili bir insandır ama alim olması onun hata ve yanlışlara düşmeyeceğini göstermez. Âlimde sonuçta insandır ve eleştirile bilir ama haklı ve doğru dayanaklara göre eleştirilmelidir. Hakan YILDIRIM  

                                                                                                           

 

 

 

C.69 Bazı atasözleri, vecizelerin, özdeyişlerin ahlak kurallarının dışındadır ve ayetlere hadislere ters düşmektedir. O yüzden her şey var olduğu gibi olmalıdır. AYFER EDE

 

 

 C.69 Ayetlere, hadislere, gerçeklere dayandırmak yanlıştır çünkü atasözleri vecizeleri insanlar söylediği için yanılma payı yüksektir ve mükemmel bir şekilde düşünemezler.

                                                                                                                           NİGAR ÖZTELLİ

 

 

C.69 Bence bu bir cahilliktir. Her atasözün içerisinde farklı anlamları vardır. Âlimleri âlim yapan bilginlikleridir. Âlimler bir söz söylerken ayetleri hadisleri düşünmüştür. HÜSEYİN KAKCI

 

 

C.69 Söylendiği tarihteki geçerliliğine değil de günümüz şartlarını düşünerek doğruluğuna göre yorumlamak olduğunu düşünüyorum. O zamanki boyutlar ele alındığında manidar bir cümle olduğu düşüncesindeyim. Sinan BAŞAR

           

C.69 İnsanlar yaşamlarını dine bağlı olarak ( ayet hadis sünnet…) sürdürmeleri gerekirken atasözlerine özdeyişlere ve vecizelere göre yönlendirmek cahilliktir. Ümit MEMİŞ 

 

 

C.69 Mesnetsiz ve dengesizce bir davranıştır.Çünkü ayetler ve hadisler bize yüce Allah tarafından gönderildiği halde atasözleri ve vecizeler insanların sözlerini içermektedir.Bayram KARAÇINAR

 

C.69 Evet Atasözlerinin vecizelerin v.b. ayetlere, hadislere, gerçeklere ve kanunlara dayandırmak eleştirmek doğru mudur, yanlış mıdır? Bunun mukayesesini belli ölçütlere göre yapmak mümkün olabilir. Şahin CEYHAN

 

C.69 Atasözleri ilk çıktığı zaman tam belli olmadığından ve toplumun İslam’dan önceki yaşamından ileri gelebileceğinden bunların din ve iman açısından doğruluğunun eleştirilmesi makul bir tavırdır.

                                                                                                        Halit KIRIKTAŞ

 

C.69 Nefisleri kendilerini o kadar köreltmiş ki gaflette olduklarını bile idrak edemezler. . Bu tür insanların dinlenebilecekleri bir fikirleri olamaz. Ağızlarından çıkan söze itimat edilemeyecek kadar değersizdirler. Sinem DEMİR

 

C.69 Doğru ile yanlışı ayırt etmek kavramları doğru algılamaya çalışmak demektir.    Tuba GÜZEL

 

 

C.69 Peygamberimize gelen ayet ve hadisi o tarz sözlerle eleştirmek söz konusu dahi olamaz.     NAFİH ASLANCI

C.69 Gerçek anlamlarından kullandıkları için bu özdeyişleri hadislerle ve kanunlarla desteklemek gerekir. Celal ŞAKAR

 

C 69 En doğrusunu bulmaya çalışmak demektir. Şaban ADAŞ

 

 

c.69 Atasözlerini, vecizeleri ve özdeyişleri hadislere, kanunlara ve gerçeklere dayandırarak eleştirmek insanların aydınlanmasını, aradaki doğru ve yanlışları daha iyi görmesini sağlar. ‘’İlim Çin’dede olsa gidip bulunmalı’’(hadis). Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.69 Gerçek anlamlarının dışında kullanıldığı veya ifade edildiği için doğruların doğrularla ifade edilmesidir.İsmet ALPYÜREK

C.69 Bildiklerimiz bilmediklerimiz yanında denizde damla sayılabilecek seviyededir. Ünlü bir şahsın dediği gibi bilmediklerimi ayaklarımın altına koyarsam başım göğe değerdi.Kelimesi bunu en veciz şekilde açıklar.  Mehmet Sebil KARACA

 

C.69 Ne tamamen yanlış nede tamamen doğru bir şeydir.       Emrah TAN

 

 

C.69 Gerçeği bulmaya çalışmak demektir. M.Selim YALÇIN

C.69 Ata sözlerin vecizelerin ayetlere, hadislere gerçeklere dayanarak eleştirmek onların eksikliklerinin, yanlışlıklarının olduğunu ispatlamak içindir. Dinçer KÜÇÜK