68B.İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru

Atasözlerini, vecizeleri, halkın ve alimlerin özdeyişleri…vb

A-Bilimsel kanunmuş gibi

B-Ayetmiş gibi

C-Hadismiş gibi topluma sunmak ne demektir? Kavram ve düşünce yanılgısıyla ilişkilendirmeye çalışın.

İpucu;

-Her şey tersi ile ayaktadır?! Çok şey tersi ile bilinir. Nefsini tanıyan Rabbini, tanır.Allah CC’HU Tenzih ederim

-Kim olursan ol gel!? Kim olursan ol önce Allah CC’HUNA git.

-Çok bilen çok az bilen az yanılır?

-Yanılmayan yegâne zat Allah CC’HUDUR. Allah CC’HU her şeyi bilir.

-Az veya çok yanılmak yaratılanlara mahsustur. Önemli olan yanılgısını anladığı an doğru tercihlerle telafidir

-Peygamberler, rahmani, şeytani alimler ve deccal insanlardan daha çok şey bilirler. İnsan cüzi ilme sahiptir. (Ayet vardır). Tüm sular mürekkep olsaydı Allah CC’HUN söylediklerini yazmaya yetmezdi.(ayet var.)

 

 

C.68 A-Bilimsel kanunmuş gibi verilseler de zamanla o âlimlerin de yanıldığı görülmektedir. Bilimsel bilgi değişebilir, kesinlik arz etmez.

B- İnsanlar bazen âlimleri çok üstün biri gibi görürler ve gözlerinde çok aşırı büyüttüğünden sapkınlığa düşe biliyorlar, sapıklıktır.

C- Hadis gibi topluma sunmak çok yanlış ve doğru değildir. İnsan araştırmalı, incelemeli kendine göre doğru ise sadece bilgi olarak almalı hadis gibi görmemeli yoksa yanlış kuyusuna düşer.

                                                                                                          Hakan YILDIRIM  

 

C.68 A-Bilimsel kanun gibi olmuş olsaydı, ahlak kuralları kalmaz, insanlar farklı yönlere giderler

 

        B-Ayetmiş gibi olsa insanlık bunu kabul edemezdi. Allah CC ancak doğruları insanlara sunmuştur ama bazı atasözleri vardır ki ahlakın dışındadır. AYFER EDE

 

 

        C.68 A-Bilimsel kanun olarak kabul edilebilir.

               

               B-Ayet olarak kabul edilemez.

 

               C-Aynı şekilde hadis olarak da kabul edilemez. Çünkü insanlar neyi ne kadar bile bilir ki yanıla bilir de yanlışta yapar. Her şeyi istisnasız doğru söyleyip bilemez. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.68 A-Atasözleri bilimsel değil ve her yerde geçerli değildirler. Sadece öğüt verirler. Ümit MEMİŞ 

        B- Ayetler ebedi ilme sahip olan Allahın sözleridir. Tüm kâinatta geçerlidir. Atasözleri cüzi bir ilme sahip insanlar tarafından uydurulmuştur. Her yerde geçerliği değildirler. Ümit MEMİŞ 

         C- Hadisler peygamberin sözleridir Peygamberler ve rahmani âlimler insanlardan çok daha fazla şey bilirler. Ümit MEMİŞ 

 

C.68 Toplumumuzun tarihi İslam öncesine dayandığından özdeyiş ve atasözlerinin kökenleri de bu döneme dayanacağından dini terimlerle araların da tezat buluna bilir bu tür terim kullanmadan önce araştırılması mümin için doğru olur. Fatih TEKİN

                                                                                                         

 

 

C.68 Bilimsel kanunmuş gibi toplumlara sunmak belli bilimsel süreçleri geçebiliyorsa sunulabilir. Ama ayet veya hadismiş gibi sunmak bunun tartışması bile olmaz. Bu şekilde sunulamaz. Bu öyle bir şey olur ki, Allah’ın söylemediğini veya peygamberin ağzından çıkmayanı Allah’a veya Peygamber’e mal etmektir. Bu da çok çirkin bir şeydir. Hiçbir akıl sahibi bunu kabul edemez.  Şahin CEYHAN

 

c.68 Atasözlerini, vecizeleri, halkın sözlerini bilimsel kanun, hadis ve ayet gibi topluma sunmak gaflet ve cahilliktir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

C.68 I numaralı önerme daha liyakatli ancak önermenin D öncülünün elle tutulur bir tarafı yoktur. Bu öncül kaldırılmalıdır. Sinem DEMİR


C.68 A- Bilimsel kanun değildir bilimsel veridir.

B- Ayetlerin bir tek hangi kitapta olduğu bellidir fazla söze gerek yok.

C- Hadis olarak adı verilebilecek sözleri sadece peygamber efendimizin söylemiş olması gerekir.

Tüm bunların ışığında kavramları doğru anlamak ve algılamak gerekir.     Tuba GÜZEL

 

C.68 Liyakat olarak 2.ci önerme daha da önemlidir yani 2.ci önerme daha liyakatlidir. Anlaşma, kaynaşma, Katolik nikâh yapmak boş şeylerdir. Bunlar İslam dini ile bağdaşmaz. Celal ŞAKAR

 

C 68 A-Her atasözü bilimsel nitelik taşımaz.

B-Ayetler Allah ın sözleri atasözleri ise alimlerin sözleridir.Bunlar bir tutulamaz.

C-Her hadis bir atasözüdür.Ama her atasözü bir hadis değildir. Şaban ADAŞ

 

C.68 İkinci önerme daha liyakatidir. Medeniyetler arası, anlaşma ,kaynaşma, buluşma, Katolik nikahı yapmaya  kalkışmak beyhudedir. Çünkü bunlar din eksenli değildir.İsmet ALPYÜREK

         C.68-BNikahların dini yerlerde yapılmasında sakınca yoktur çünkü nikaha daha saygı gösterilir. Mehmet Sebil KARACA

C.68  A – Atasözleri, vecizeleri, bilimsel konulmuş gibi sunmak onların geçerliliklerinin bilimsel olarak kanıtlandığını ima etmeye çalışırlar. Dinçer KÜÇÜK

          B – Atasözlerin ve vecizelerin ayetmiş gibi sunulması tamamıyla doğru olduklarını zamanla değişmeyeceklerinin çalışılmasıdır. Dinçer KÜÇÜK

          C – Hadismiş gibi topluma sunmak ise peygamberin yüksek ahlakına eşdeğer olduğunu göstermeye çalışmaktır. Dinçer KÜÇÜK