68A.I-Medeniyetler arası
A-Anlaşma,
B-Kaynaşma,
C-Buluşma
D-Katolik nikâhı yapmak yapmaya kalkışmak.
II-Dünyadaki tüm kültür, din, lisan… vb azınlıklar dahil kavimler(halklar) arası özgünlüklerin(küldür, değer yargıları, din…vb) yararlı, zararlı ve değersiz doğal-yapay gelenekleri, örfleri, adetleri, tabuları...vb etkisizleştirme ve liyakatli-yararlı ortak payda;
A-Anlaşma,
B-Kaynaşma,
C-Buluşma
D-Katolik nikâh yapmak veya yapmaya kalkışmak?!
-I ve II numaralı önermelerin hangisi insanlık için daha liyakatlidir.
-Seçtiğiniz önermenin içindeki liyakatsiz şıkları gerekçesiyle yazınız.
İpucu;
-Bazı doğal kavimlerde medeni olmayan halklar olabilir ama hiçbir halk özgünlüksüz değildir.
-Tüm kavimlerdeki değer yargıları örf, adet, tabuların… vb yararlı, zararlı ve değersiz oluşlarının tartışmaya açılması ve eğitimle alternatifleri ile yer değiştirilmesi veya tamamen kaldırılması.
-En azında toplumsal düşünsel ve çevresel döngülere katkılarının tartışmaya açılması. Bunların bazıları en az sigara kadar zararlı olanları vardır.

 

C.68 I- Medeniyetler arası önermesi

İnsanlık için liyakadlıdır ama insanlar arası anlaşmalar, kaynaşmalar ve buluşmalar olabilir fakat Katolik nikâhı kabul edilemez. Dinler arası bir birliktelik olmaz. Dünya üzerinde tek bir din vardır oda İslam’dır. Diğerleri bozulmuş ve yozlaşmıştır.

                                                                                                                   Hakan YILDIRIM  

 

C.68 Medeniyetler arası olanlar daha ehemmiyetlidir. Çünkü 2. Şıkta  topluluklar arası çatışmalar oluşabilir. Alt şıklar dada her hangi bir liyakatsizlik görünmüyor. Havva AKGÜL

 

C.68. I. Önerme insanlık için daha liyakatlidir. D şıkkı hariç diğerleri uygunluk taşımaktadır. Medeniyetler kendi inançları doğrultusunda hareket ederler. Katolik nikahı yapmak kendi inancının dışında ki inançlara ters düşmektedir. Dilek AKMAN

 

C.68 Bence 1.önerme daha doğrudur. Dünyadaki herkes ortak bir değerler içinde yaşayabilir. Ortak bir değerler içinde yaşayabilir. Anlaşarak ve kaynaşarak günümüz ayıbı olan savaşları katliamları yapmak vicdansızlıktır. Her dinin nikâh yapma kültürü ve âdeti vardır. Her din kendi dinin gereğini yapmalıdır. HÜSEYİN KAKCI

                       

C.68 Bence II numaralı önerme insanlık için daha liyakatlidir.

            “Katolik nikâh yapmak veya yapmaya kalkışmak” bu gerekçe insanlığın başka topluma bağımlı kalmasına kendi özgünlüklerinin yok olmasına neden olabilir.

                                                                                                                         Sinan BAŞAR

c.68 1 nolu önerme liyakatlidir. Bunun D şıkkı liyakatsizdir. Çünkü dinimize ters düşmektedir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

C.68 Medeniyetler arası ittifak yapmak daha liyakatlidir. Dünyadaki topluluk ve halkların dini inançları, örf ve adetleri, tabuları farklı olduğu için bu toplumlar anlaşamazlar. Ümit MEMİŞ

 

 

C.68 Medeniyetler arası buluşma insanlık için daha liyakatlidir. Bu buluşma ile insanlar dillerini, dinlerini, kültürlerini, örflerini, adetlerini ve gelenek göreneklerini öğrenerek kaynaşacaklardır.

                                                                                                          Fatih TEKİN

 

   

C.68 Benim bu sorudaki iki önermeden anladığım II’nci önerme doğru şekilde kurgulanırsa tüm şıklarıyla yerinde bir iş yapılmış olacaktır. İkinci önermede herkesin inancında, örfünde vb kavramlarında rahat olacağı fakat ortak paydaya geldiğimizde belli bir yolun izlenmesi gerektiğini anlıyorum. Şıklara gelecek olursak;

 

A-     Anlaşma kelimesi yeteri kadar açık olumsuz bir yanı yok.

B-     Kaynaşma tüm insanların yapması gerektiği bir eylem.

C-     Teknolojinin de bize bugün gösterdiği gibi aslında dünya çok küçük dolayısıyla insanların buluşarak birbirlerini her anlamda tanımaları insanlık ve yaşam adına faydalıdır.

D-     Katolik nikahı kavram olarak ömür boyu sürecek olan evliliği tanımlamak adına bir deyim olarak da dilimize geçmiştir.Dolayısıyla kavram olarak anlamı gayet makul.      Tuba GÜZEL

 

 

 

 

C.68 İki şıkkında d şıkkını çıkardığımızda iki şıkta insanlık için liyakatlidir. Şahin CEYHAN

 

 

C.68 I. Önerme daha makuldür.

 

A- Antlaşma yapmak dünya toplumlarının oluşturduğu evrensel toplumun kırmızıçizgilerini belirler.

 

B- Kaynaşma toplumları müspet ve namüsbet durumlara sürükleyebilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

 

C- Buluşma ortak bir zeminde bir araya gelmektir.

                                                                                                        Halit KIRIKTAŞ

C.68 A-Ulvi değerleri olmayan insanlar, bazı fani ifadeleri putlaştırabilirler, sanırlar ki bundan daha güzeli yoktur ancak kainatı okuma ilimleri olsa bulundukları gafletten hemen vazgeçerler. Bu putlaştırma o kadar fazla ki bunu idrak edemezler.   
C-
Allah'ın kelamıyla eşdeğer tutmaktan daha büyük bir gaflet olamaz. Tek söyleyebileceğim kelime "Allah ıslah etsin."  
C-
Bu duruma kendi ülkemizde de rastlamaktayız. Kimisi eşdeğer tutmayı bırakın, hadisi yok sayabilmektedir.  Hadisi yok saymak, Kur an'ı kör gözlerle okumaktır. Alimlerin hadisleri neşrederken gösterdikleri titizliği görmezden gelip, sahih olmayabilir o zaman hadis'e güvenmemek gerekir diyebilecek kadar gaflet çukuruna saplanmış olan ve Alim geçinen insanları görebilmekteyiz. Yanılgıdan dönebilirler, ancak yanılttıklarını döndürmek için bulamayabilirler. Sinem DEMİR

 

 

C.68 Medeniyetler arasında anlaşma ,kaynaşma ,buluşma ,küçük toplumların asimile olması ,ortadan tamamen yok olması anlamına gelir,büyük toplumlarında gücüne güç katması,kendi değer ve yargılarını dünyada benimsemeye çalışmaktan başka bir şey değil.katolik nikahı yapmaya kalkışmak ise kendi toplumunun değer yargılarından ,inançlarından tamamen sıyrılmak demektir.bu yüzden bu önermeler insanlık için liyakatli olamazlar                                                    Emine UĞUR

 

 

C.68 II.önerme daha liyakatlidir.D şıkkında Katolik nikah yapma veya kalkışmak maddesi herkes için geçerli değil çünkü herkes katolik değil.     NAFİH ASLANCI

 

 

C.68 I de D seçeneği yanlış olur çünkü herkesin kültürü farklıdır. II de B ve D olmamalı. Nihal GÜLÇEK

 

C.68 Liyakat olarak 2.ci önerme daha da önemlidir yani 2.ci önerme daha liyakatlidir. Anlaşma, kaynaşma, Katolik nikâh yapmak boş şeylerdir. Bunlar İslam dini ile bağdaşmaz. Celal ŞAKAR

 

C 68 2. önerme daha liyakatlidir.Ama kavimler arası özgünlüklerin yararlı tarafını pekiştirmek yararsızlarını etkisizleştirmek doğru olur. Şaban ADAŞ

C.68 A-Değişmesi imkansızmış gibi görülmesi, samanlıkta iğne aramak gibi yanlıştır . Doğrusu samanın içinde için de iğne aramak olacak.

B- Doğruluğuna şüphe gösterilmemesidir.

C- Efendiler efendisinin sözlerinden daha  önemli olarak gösterilmesidir.İsmet ALPYÜREK

 

C.68.A-Anlaşma örneğin Hudeybiye antlaşması buna örnek  olarak verilebilir. Mehmet Sebil KARACA

         B- Kaynaşma olmaz  çünkü Müslüman Müslüman ile dost olur. Mehmet Sebil KARACA

         C-Antlaşmalar için buluşma olabilir.  Mehmet Sebil KARACA

 

C.68 A ve D şıkları liyakatsizdir. Çünkü farklı din dil örf ve adet kültürleriden bahsediliyor tür insanlar mutlaka çatışma içerisinde olacaktır.      Emrah TAN

 

C.68 A-Mutlak doğru olmayan bir şeyi mutlak kabul etmektir.

B-İnsanların sözlerini ALLAH CC nun sözlerine bir tutmaktır. ALLAH CC şirk koşmaktır.

C-Peygambere saygısızlıktır. M.Selim YALÇIN

C.68 Birinci önerme insanlık için daha liyakatlidir. Çünkü ikinci önerme dünyadaki tüm kültür, din, insan, örf, adet tabuları etkinsizleştirmeyi ve liyakatli bir ortak paydayı kabul etmektedir. Bu da olanaksızdır. Dinçer KÜÇÜK