67B.İnsan, fert, toplum, kurum, devlet, kavim…vb bazında haklı âliminin güzel ahlak kurallarına itaat etmeyen güçler zalimine diz çökmeye mahkûmdurlar. Önermesinin geçersiz ve yetersizliklerini ilave ediniz.

 

C.67 Haklı âliminin güzel ahlak kurallarına birebir uymaya bilir fakat bunun farkına varıp kendine göre doğru olanlarını kabul etmeli ve farkında olmalıdır.

                                                                                                          Hakan YILDIRIM 

 

 C.67 Geçersizdir.Kimse güzel ahlaka sahip olmayan birine diz çökemez. AYFER EDE

 

 

C.67 Böyle bir diz çöküşe farz derecesinde mecburiyet yoktur.  Belirli bir dönem her söylediğiniz doğru olsun ancak her doğru her yerde söylenmez  sözü doğrultusunda bazı konularda sessiz kalınabilir. Ve inanıyorsak üstünsünüz deniliyor  ve  bazı değerlere sahip insanların bazı konularda arkasında güçü hissettiğinde dimdik durmalı ve asla kararından caymamalıdır. Havva AKGÜL

 

C.67. Hayır haklı alimler ya da insanlar güzel ahlak kurallarına itaat etmeyen güçler zalimine diz çökmeye mahkumdurlar diyemeyiz. Çünkü bilen kişi, haklı olan kişi savunduğu düşüncesini sahiplenirse hiçbir şeye diz çökmek zorunda kalmaz.  Dilek AKMAN

 

 

C.67 Güzel ahlakı bir yaşam şekli haline getiren ve tam manasıyla iman eden müminlere zalimler ve vahşiler zarar veremez. Ümit MEMİŞ 

 

C.67 Ne kadar öğrenelim ya da ne öğrenelim yine de bilmediklerimizin yanında devede kulak kalır. Tabi bir de bildiklerimizin ne kadarı doğrudur. Şahin CEYHAN

 

C.67 Zalime diz çökmekle kalmayıp tarih sayfasından silinmeye de mahkûmdur.

                                                                                                         Halit KIRIKTAŞ

C.67 Haklı âlimin ölüm korkusu yoktur ancak güçlü ve zalim olan birisinin ölüm korkusu vardır. Haklı âlim güzel ahlak ve toplum için kendinden vazgeçebilir, oysa güçlü zalim kendinden vazgeçemez. Vazgeçemediği için hakli âlime eninde sonunda diz çöker. Sinem DEMİR

 

 

C.67 Bir önceki soruda olduğu gibi bu soruda da bu kavramdan ne anladığımız kısmına dikkat etmek gerekir.  Yani haklı âliminin güzel ahlakı kavramından ne anladığımız ve buna karşılık neyi yaptığımız bence yerinde bir cevap olacaktır.    Tuba GÜZEL

 

C.67Bir toplumun uzun ömürlü olması ,o toplumda bulunana fertlerin,insanların kurumların güzel ahlakla ahlaklanması ile ilgilidir.yok eğer bir toplumda ahlak kurallarına itaat etmeyen insanlar varsa bunları güzel ahlaka diz çöktürmeye zorlamaya mahkum etmek doğru değil.

                                                                                                              Emine UĞUR

 

C.67 Toplum öncüsü olan kişilere itaat etmeyenler başka güçlere diz çökmeye mahkumdurlar.Bunu da ancak beraber bir şekilde haklı ailemeuyarak yapabiliriz.     NAFİH ASLANCI

 

C.67 Hayır insan bunlara sahip olduktan sonra öbür dünya da olsa bile hakkını alır. Nihal GÜLÇEK

 

C.67 Bildiklerimiz kadarıyız. Celal ŞAKAR

 

c.67 Doğru olarak bildiklerimiz bilmediklerimiz yanında okyanusta bir su damlası kadardır. Biz bildiklerimizi yazmaya çalışsak bir kalemin mürekkebi bile bitmez. Oysa ALLAH CC’HU ayette diyor ki; tüm sular mürekkep olsa bile bildiklerimi yazmaya yetmezdi. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C 67 İyisine göğüs germeyen kötüsüne boyun eğer. Şaban ADAŞ

 

C.67 Önerme aczi kanaatimce doğrudur.İsmet ALPYÜREK

 

C.67 Dooğrudur Mehmet Sebil KARACA

 

C.67 Toplum değerler bütünüdür. Fert toplumda kendini belli bazı kurallara bağlı kalarak yaşamını sürdürür. Bir kişinin toplum içerisinde sergilediği vakalar o toplum sorumludur. Örneğin; yaşadığı toplumda iş bulamayan açlık sınırında olan bir insanı düşünelim. İlk önce hırsızlık yapar veya banka soyar. Bu tür olaylar etik kuralların dışında, fakat biz olayı incelediğimizde suçu o şâhısa atarız ama işin iç yüzü o değil. Toplumun o kişiye sunduğu yaşamdır asıl sebep olan. Hüseyin ŞERMET

 

C.67 İnsanın bildiğinin bilmediklerinin yanında ihmal edilebilecek kadar azdır. Ancak bu hiçbir şey demek değildir. Dinçer KÜÇÜK