67A.Bilmediklerimizin yanında; doğru bildiklerimizle ne kadarsınız, ne kadardırlar, ne kadarız?

İpucu;-İyice dost doğru bildiklerinizin hepsini düşünün.

-Kainatı aşan, doğa ötesi ve külli ilim havuzunu-sizden daha bilgilileri aşamayan yada onların kapsamında olan zihinsel dağarcığınızdaki net doğru bilgi ağı bütünlüğünü düşünün.

-Eksik, yanlış ve hiç bilmediklerinizin bütünü içinde bildiklerinizi; kamsam, anlam, irade, özgünlük, kişilik…vb açısından konumlandırın.

-Çok yönlü olarak net doğru bildiklerinizi ve bilmediklerinizi; mukayese ederek ve ilişkilendirerek muhakeme ediniz.

Vardığınız Sonuçlara dayalı olarak;

A-Kendinize değer biçin.

B-Her, toplum, kavim, devlet…vb değer biçin.

C-Tüm yaşamış ve yaşayacak insanlara değer biçin.

Geçmişten geleceğe;kainatta ve ötesindeki her varlığı, olayı, süreci, olguyu…vb özgün şeyi birer zere kabul ediniz. Bunun içinde bildiklerinize işaret koyunuz.

-Şimdi kendinizi ve bildiklerinizi bilmediklerinizin içinde konumlandırın.

- İnsan dahil tüm yaşamış, yaşayan ve yaşayacak varlıkların bildiklerinin ve külli ilim içinde konumlandırılmış düşünün!!

-İnsan cüzi bir ilme sahiptir. (ayet vardır)

-Allah CC’HU her şeyin alimi ve kadiridir (ayet var).

-Tüm sular mürekkep olsaydı Allah CC’HUN söylediklerini yazmaya yetmezdi(ayet var).

-Peygamberler, Rahmani ve şeytani alimler doğa ve ötesi konusunda çok şey bilir. İnsan cüzi bir ilme sahiptir (Ayet vardır).

-Bu asır ki bilim insanları ise nesnel ve yarı nesnel dünya ve cüzi doğa alimidirler.

 

C.67 A-Bir insan ne kadar çok şey biliyorum dese de dünya üzerinde ki bilginin zerre kadarını biliyordur. Kendimizden ele alırsak anatomi alanında uzman bir insanın insan anatomisini tam anlamıyla öğrenmesi bir ömrünü alır. Dünya üzerinde ki canlı, cansız varlıkları düşünün ki beynimize, hafızamıza kayıtlamamız yâda kodlamamız imkânsızdır.

B- Toplum olarak ele alırsak bir toplum her şeyi ile gelişmiş ve yetişen insanları olsalar bile her gün yeni bir bilgi elde edilir yani ne kadar dört dörtlük bir toplum olsa da dünya üzerinde ki bütün bilgiyi toplayamaz

C- Gelmiş geçmiş insanlara bakarsak her toplumda insanlar bir şeyler bulmuş, öğrenmiş dikkat edin yaratmış demiyorum olan bir şeyin farkına varmış yani keşfetmiş bu güne aktarmış fakat bakıyoruz yeni şeyler keşfediliyor yani ALLAH ilmine ulaşmak imkânsızdır.

                                                                                                          Hakan YILDIRIM  

 

 

C.67 Bilmediklerimin yanında bildiklerimle istediğim yerde ve yeterliyim. Kimileri ahlak inancı açısından istenilen yerde değildir. AYFER EDE

 

 

    C.67 İnsanlar çok cüzi bir bilgiye sahiptir.

 

           A-Benim bilgim ancak bir zerreyi oluşturur

 

           B-Toplum, kavim, devlet ise bir zerreden biraz daha fazla bilgiye sahiptir.

 

            C-Tüm yaşamış ve yaşayacak insanlar ise ancak bir nokta kadar bilgiye sahiptir.                        

                                                                                                                   NİGAR ÖZTELLİ

 

c.67 Haklı alimin güzel ahlak kurallarına uymayan birey, toplum, millet zalimlerin elinin altında ezilen, sefalete ve tufanlara uğrayanlar olacaktır. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

C.67 A- İnsan bir iki kelam bir şeyler okuyunca, öğrenince kendisini bir şey biliyorum sanır. Bunun bir örneğini de şöyle verebiliriz: insanoğlu kendisini dünya üzerinde çok büyük bir varlık zanneder, enaniyeti kabarır bazen anca bir uçak seyahatinde biraz yükseldikten sonra aşağıya bakınca ne kadar küçük olduğunun farkına varır. Bildiklerimizle bilmediklerimiz yanında kocaman bir hiçiz hele birde bun doğru yanlış mülahazası katılınca  koskocaman bir hiç oluyoruz. Havva AKGÜL

        B- Yani ifrat ve tefritten uzak durmalıdır. Efendiler efendisininde buyurduğu gibi bir işi beceremiyorsanız bile istikamet üzerine ölün buyuruyor. İnsan her konuda kendine bazı sınırlar çize bilmeli uyamasada uymaya çalışmalıdır.İnsan hayatında etki bırakabilecek her konuda (amel, sevgi, söz, iman. vb) ifrat ve tefritten uzak istikamet üzerine bir hayat yaşamak yeterli olacaktır. Havva AKGÜL

 

C.67. A. Ne kadar bilirsek bilelim bilginin sonu yoktur. Her öğrendiğimiz yeni bilgi, hiçbir şey bilmediğimizi gösterir bize. Bildiklerimiz öğreneceklerimiz karşısında okyanusta ki bir damla gibi kalır, birde bildiklerimiz arasında yanlış bildiklerimizin olduğunu da varsayarsak bilmediklerimiz bildiklerimizden baya fazla olur. Dilek AKMAN

B. Bilginin sonunun olmaması her toplum için aynıdır. Bence toplumların her yeni öğrendikleri şey onların ne kadar çok şey bilmediklerini gösterir onlara.Dilek AKMAN

 

C.67 Güzel ahlak kuralları insanların ve toplumun yazılışları itibari ile kendi aralarında Allah katında bir farkı yoktur. Ancak takva ile olur. Bu sebeple ahlak kurallarına itaat etmeyen kendisinden daha güçlü olan zalime boyun eğer. Ama ondan güçlüsü varsa oda ona boyun eğer. Günümüzün Amerikanı hiç bir şeye itaat etmemekte ve istediği her şeyi yapabilecek konumdadır. HÜSEYİN KAKCI

 

C.67 Bir toplumun ve içerisindeki bireylerin kendi dini görüşlerini yansıtan güzel ahlak kurallarından kopmuş, her şeyini unutmuş bir hale bürünmesi o toplumu karanlığa götürür ve toplum kendi kendini parçalamaya başlar. Sinan Başar

 

C.67 Allah ebedi bir ilme sahiptir. Her şeyi bilen sadece Allah’ CCHUDUR. İnsanlar ise cüzi bir ilme sahiptir. Peygamberler bile her şeyi bilmez. Sadece Allahın kendilerine verdiği cüzi ilmi kullanırlar. Ümit MEMİŞ     

 

C.67 Âlimlerinin güzel ahlak kurallarına uymayan insanlar, zaman gelecek kuralsızların zalimlerine boyun eğecek, onların köleleri olacaktır. İnsanların güzel ahlak kurallarına itaat etmesi sonucu toplumlar bozulur ve devletler yok olur. Fatih TEKİN

                                                                                 

           

 

C.67 Evet, bir insan, fert, toplum v.b kavramlarda ahlak sükût etmiş ise toplumlar, fertler, insanlar v.b başka güçlere diz çökmeğe mahkûmdurlar. Şahin CEYHAN

 

C.67 Zalime diz çökmekle kalmayıp tarih sayfasından silinmeye de mahkûmdur.

                                                                                                         Halit KIRIKTAŞ

C.67 Okudukça; " bildiklerimin sonsuz uzunluktaki bir kumsalda, bir kum tanesi kadar dahi olmadığını öğrendim." sözü bildiklerimizin ne kadar olduğunu çok güzel şekilde anlatmaktadır.  

A-Dünyayı, kâinatın yaratılışındaki sanatı görünce bir şey biliyorum sözünü ağzıma alamam. Bu sanat karşısında insanın bilgim var diyemem.   
B-
En değerli devlet adil olan devlettir ancak bu değer bile onu ayakta tutmaya yetmiyorsa çok fazla bi değerinin olduğunu söyleyemeyiz.    
C-
Yaşamış ve yaşayacakların en değerlisi Hz. Muhammed'dir. Allah'ın emirlerini yerine getirip ve Hz. Peygamberin sünnetini yaşayabilirsek o zaman değerlenebiliriz. Sinem DEMİR

 


C.67 Sınırlarını bilemediğimiz kainatta bir kum tanesi bile değil isek bilgi içinde bu geçerlidir. Dolayısıyla ancak bilmemiz gerektiği kadardık kadarız kadardılar. Yani bilgi evrende kayıtlı ise biz arayarak keşfederek buluyoruz. Kendini bu işe vakfetmiş ve ömrünü bu yolda araştırmaya vermiş olan nice alimlerde bir sonrakilerin çalışmalarına öncü oldular.

A- Yolun başındayım.

B- Bilimi doğru anlayan kullanan uygarlıklar bizden önde Amerika, Uzakdoğu, Avrupa gibi biz ülke olarak son yıllarda bilimsel çalışmalara daha çok önem vermeye başladık ama yinede yolun başındayız.

C- Geçmişte İbn-i Sina gibi örnek bilim öncüsü insanlarımız vardı gelecekte niye olmasın örnek alınmalı. Tuba GÜZEL

 

 

C.67Dünyada sonsuz ilim vardır ,bu ilme ancak Yaratanımız sahip olabilir.bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında ,denizin bir damlası kadardır.

A-Bir çok konu hakkında bilgi sahibiyim ama bilmediğim konu kadar da bilgiden habersizim diyebilirim.

B-Her toplum kendine göre doğru bildikleri şeyler var,bu topluma göre değişir.ama sonuç olarak her devletin,toplumun mutlak gerçek ve yanlışları vardır

C-Geçmişte yaşamış b ütün insanların ilimleri cüzidir.bunlara peygamberleri de dahil etmek mümkündür.çünkü peygamberler dahi ancak kendilerine verilen ilim kadar bilirler.Emine UĞUR

C.67 Önerme geçersiz olamaz ama eksik ola bilir eksikliği kişi bazen ahlak olduğu halde edemeyebilir. Celal ŞAKAR

 

C 67 Bir filozof:Benim en iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. Diyebiliyorsa ben kendimde böyle bir kıyaslamaya dahi ihtiyaç duymuyorum. Şaban ADAŞ

 

C.67  Hiç bir şeyim.

A- Faniyim, okyanusta pireyim.

B- Ummanda bir mikrop.

C- Sonsuzun içinde yalnızca 1 sayısıyım. İsmet ALPYÜREK

 

C. 67 Haklı âlimin güzel ahlak kurallarına itaat etmeyen nefsine itaat ediyordur. ZEYNEP ERDOĞAN


C.67.
Alim olan kişi ahlaka uygun davrandığı sürece halk tarafından  sevilir ve sayılır. Aksi  taktirde halktan olmayan kişi veya gruplara maskara olur. Mehmet Sebil KARACA

 

C.67 Kimse kimsenin kölesi değildir. İyi insan kötü insanın yanında kötü insan iyi insanın yanında diz çökmeye mahkum değildir.        Emrah TAN

 

C.67 Gerçek anlamda inançlı olmayan yada inanç kurallarına göre yaşamayan insanlar mutlak suretle başkasının zalimliğine maruz kalır. Onun için ahlak kurallarına göre yaşamalıyız. Bunun en güzel örneği Allah’a inanmayan insanların helak olmasıdır. Zehra Kut

 

C.67 Çok bilmek insanlar için ayırt edici bir özelliktir.Allah C.C.’  nun da buyurduğu gibi ‘’ hiç bilenle bilmeyen bir olur mu’’ demiştir.Buradan da anladığımız üzere bilen insan çok değerlidir. Ahmet ŞAHİN

 

C.67 İnsan, fert, toplum, …vb bazında peygamber ahlakına yaklaşmış  ahlaka sahip alimin ürettiklerine, topluma sunduklarına toplum eğer yüz çevirirse şüphesiz alimin karşında mezalime dönmüş olacaklardır. Buda geçmişte de olduğu gibi insan, fer, toplum helaka sürükleneceklerdir. M.Selim YALÇIN

C.67 Haklı alimin güzel ahlakına itaat etmeyen insan, toplum, devlet zarar göremeye mahkumdur. Dinçer KÜÇÜK