66.En hayırlı insan, fert, toplum, kurum, devlet, kavim…vb bazında olanakları, iradesi, fıtratı… vb fırsatları ölçüsünde güzel ahlak kurallarına uygun-uyumlu en doğru tercihlerle yaşayan ve yaşatanlardır. Önermesinin geçersiz ve yetersizliklerini ilave ediniz.

 

 

C.66 En hayırlı insan sadece güzel ahlaklı olması ile bitmez. ALLAH’IN varlığına ve birliğine inanmalı verdikleri için şükür mahiyetinde ibadet eden ve güzel ahlaklı olan kişidir.

                                                                                                          Hakan YILDIRIM  

 

 

C.66 Bence hiçbir geçersizliği yoktur tam tersine iyi ifade edilmiştir. AYFER EDE

 

 

 

C.66 En önemli yetersizliği eğitimdir. Bilinçsiz bir toplum ne kadar güzel ahlaklı uyumlu olursa olsun yetersizdir. NİGAR ÖZTELLİ

 

 

C.66 İnsan fıtratı mukabilinde bazı konularda karakteri ve ahlakı doğrultusunda hayatına yön verir. Ancak toplum düzenini bozmayacak ahlak kuralları çerçevesinde kararlar verdiği ve yaşadığı taktirde asi hareket etmemiş olur. Ve mevcut düzen üzerinde olumlu etkiler bırakır. Ancak insan oğlu “beşerdir şaşar” doğrultusunda bazen iradesi doğrultusunda  toplum düzenine aykırı kararlar verir. Hayırlı insanın olanakları her dem ahlak kurallarında yapamayabilir. Ama ahlak kurallarına aykırı birçok bilim adamı mevcuttur ne kadar ahlaksız olsalarda bir nebze faydaları mevcuttur. Havva AKGÜL

 

C.66. En hayırlı insanlar ya da toplumlar her zaman güzel ahlaka sahip olanlardı diyebiliriz. İnsanlar doğru tercihler yapmamış olabilirler, fakat başarılı olmaların da onların sahip oldukları doğru ve dürüstlük ahlakıdır. İnsanların her yönden dört dörtlük olmalarını bekleyemeyiz, yanlışları hataları olabilir. Fakat sahip oldukları bir güzel ahlak ya da özellik onları başarıya ulaştırabilir. Dilek AKMAN

 

C.66 Bence önermenin geçersiz ve yetersizlikleri yoktur. En iyisi bu şekildedir. HÜSEYİN KAKCI

 

                                                                                                             

            C.66 Bence önerme son derece doğru bir önermedir. Bir Müslüman için en güzel ahlak peygamber ahlakıdır. Bu ahlaka uygun-uyumlu bireyler bu dünyada ve ahrette huzurlu, refah bir hayat sürecekleri düşüncesindeyim.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

           

C.66 Güzel ahlakı hayatın tüm alanlarına ve sahalarına yaymak gerekir. Güzel ahlaka dayalı yaşam felsefesi oluşturmak gerekir. İrade ve fırsatlar ölçüsünde güzel ahlakta feyizlenmek yetersizdir.

 Ümit MEMİŞ

 

C.66 En hayırlı insan, fert, toplum… vb. Bazen de olanakları başkalarının çıkarlarını düşünerek o insanların düşüncelerine saygı duyarak, güzel ahlak kurallarını yaşayarak ve başkalarına örnek olarak ve öğreterek yaşayanlardır.

                                                                                                          Fatih TEKİN

   

C.66 En hayırlı insan, fert, toplun v.b sıralanırken bunları sadece ahlak kurallarını uygun-uyumlu en doğru tercihlerle yaşayan ve yaşatanlardır. Hayırlı insan demeğe uygun düşebilir ama en hayırlı diyebilmemiz için bu insanın her cihette hayırlı olması gereklidir ve elzemdir.Şahin CEYHAN

 

 

 

c.66 En hayırlı insan peygamber ahlakını benimsemiş ve bunu hayatında uygulayan insandır. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

C.66 En hayırlı insan toplumu, devletinin eksikliklerini düzelterek onları bir adım daha ileri götürmeye çalışan, müspet yönde değişim ve gelişim göstermesine yardımcı olandır.

                                                                                                         Halit KIRIKTAŞ

C.66 İfadeye beraber yaşayan ve yaşatandır sözcüğü eklersek hayırlı insanı tamamlamış oluruz. Çünkü hayırlı bir insan egoist olamaz, sadece kendi fikirlerini önemli göremez. İstişare ederek sonuca varır. Sinem DEMİR

C.66 Bu geçersizliklere en güzel örnek şu olabilir. Bu kavramlardan her insanın tam anlamıyla ne anladığı ve  buna karşılık ne yaptığıdır. Örnek olarak ahlak ve sevgi kavramlarının insandan insana farklılık göstermesi gösterilebilir. Tuba GÜZEL

 

C.66 Hayırlı insan,fert toplum,kurum ,devlet fırsat buldukça değil,her durumda güzel ahlaklı yaşamalı ve yaşatmaya çalışmalıdırlar.                                                                     Emine UĞUR

                                                                                       

C.66 Geçersiz bir yanı yoktur ve yetersiz herhangi bir yanı da göremiyorum. .     NAFİH ASLANCI

 

C.66Olabilecek her şeyi söylediniz. Eleştirecek bir şey yok bence. Nihal GÜLÇEK

 

C.66 Güzel ahlak demekle yetinmek yanlıştır. Bunu en güzel ahlak sahibi olan peygamber efendimizin ahlakı dâhilinde olmalıdır. Celal ŞAKAR

 

C 66 Bence tastamam bir önermedir eksiği yok ki geçersiz olsun. Şaban ADAŞ

 

C.66 Güzel ahlak kuralları demekle yetmez. Bunun İslami ve Muhammedi kurallarla uyumlu olması gerekir.İsmet ALPYÜREK

 

C. 66 En hayırlı insan öğrendiği güzel ahlakı yaşayan ve yaşatandır.    ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.66.önerme   geçersiz  değil çünkü hadisi şerifte de belirtildiği gibi insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.Mehmet sebil KARACA

 

C.66 Yetersiz bir şey yok burada gerçekten böyle biri hayırlı bir insandır.        Emrah TAN

 

C.66 Günümüz düzeninde güzel ahlak sahibi insanlar kullanılmakta.Ve kendi çıkarlarına göre onları yönlendiriyorlar. Toplumda güzel ahlak sahibi insanlar cahil, yobaz ve geri kalmış olarak nitelendiriliyorlar. Zehra Kut

 

C.66 İnsanlar fıtratlı ve iradeli olabilirler. Fakat fıtratlı, iradeli olan ahlaksız olursa o zaman bir değeri kalmaz. Bence bir insan etik kurallar çerçevesinde toplumun değer yargılarını göz önünde bulundurarak yanlışın yanlış, doğrunun doğru olduğunu yaşayarak karar vermesi ile anlamlandırabilir. Hüseyin ŞERMET

 

C.66 İnsanlar fırsatları sayesinde değil,yakın çevresiyle iyi iletişim kurabildiği ölçüde güzel ahlak kurallarına uygun-uyumlu en doğru tercihlerle yaşayanlardır.Zira zengin insanların harama yönelme olasılığı daha yüksektir. Ahmet ŞAHİN

 

C.66 En hayırlı insan, fert, toplum, ……..vb bazında olanaklarını zorlayarak toplumun bekasını kendi bekasından ütün görerek sürekli fırsatlar yaratarak peygamber ahlakıyla yaşayıp bunu kendinden sora gelen nesle aktarabilen insanlardır.M.Selim YALÇIN.

C.66 Fırsatların kalmaması yada şartların uygun olmaması güzel ahlak kurallarına yaşamayı engellememesi gerekir. Dinçer KÜÇÜK