65.Zevk için hayvan ve bitki beslemenin sakıncalarını veya gerekliliğinin bilimsel ve toplumsal gerekçelerini yazınız.

 

C.65 Hayvan ve bitkiler insanların eğlence ve zevk ürünleri olamaz. Çünkü onlarda bir yaşama hakkı verilmiş doğal hayatlarına müdahale hakkımız yoktur. Kendi zevkimiz için onların yaşam hayatına müdahale hakkımız yoktur.

                                                                                                          Hakan YILDIRIM  

 

C.65 Bilimsel açıdan pek bir gerekçesi yok. Ama türün devamını sağlamış olurlar. Toplumsal gerekçeleri hayvanları korumuş olurlar, bitki devamlılığını sağlarlar. AYFER EDE

 

 

 C.65 Doğal yaşama ait canlılar kendi yaşam alanlarında kalmalı. Örneğin bir kuşu gökyüzünden kopartıp kafese koymak hem doğaya hem canlıya zarar vermektir. NİGAR ÖZTELLİ

 

 

C.65  Bir manada böyle objeler fazla yoğun olan insanların hayatında olması gereken unsurlardır çünkü böyle nesnelerle uğraş  çalışma ortamında insan üzerindeki birikmiş negatif enerjiyi boşaltma aracı görevi görmektedirler. Hasıl olan enerji bunlarla  zaman geçirerek boşaltılmaz ise değişik kötü sonuçlar doğurmaktadırlar.  Ama bu objeler üzerinde faydasız uğraş veren insanları da hayattan soyutlamaktadır. Genel anlamda gereklidirler. Havva AKGÜL

 

C.65. Bitki ya da hayvanları zevk için beslemek insanlarda şefkat ,sorumluluk ve merhamet duygularını güdüler. Onların da bu kainatta var olmasının bir anlam taşıdığını anlar ve bizimle onlar arasında ki farkları görüp ne kadar çok nimete sahip olduğumuzu ve şükretmemiz gerektiğini hatırlarız. Gerekliliğini bu şekilde açıklayabiliriz. Sakıncaları da olabilir bu durumun, sakıncası insanlarda bitki ya da hayvanlara karşı bağımlılık oluşmasıdır ve gerektiğinden fazla değer yüklenmesidir. Dilek AKMAN

 

 

 

C.65 Zevk için hayvan beslemek beslenecek hayvana bağlıdır. Evinde zevk olsun diye timsah beslemek bilimsel açıdan sakıncalıdır. Timsah doğası gereği hayvan yiyerek beslenir. İnsanları da yiyeceği düşünülürse hiç de doğru bir davranış değildir. HÜSEYİN KAKCI

 

 

 

C.65 Zevk için besleyeceğimiz hayvanları veya bitkileri başkalarına hiçbir zararı dokunmayacak şekilde besleyebiliyorsak bence uygunsuz bir tarafı yoktur. İnancımızda bunun yeri varsa günah değilse hayvan beslemenin bir zararının olmadığı düşüncesindeyim. Sinan Başar

 

 

C.65 Afrika kıtasında ve Hindistan da açlık susuzluk ve sefaletle yaşayan o kadar insan var iken zevk için hayvan besleme insanlık dışıdır. Ümit MEMİŞ 

 

C.65 İnsanlar kendilerini yalnız hisseder ve bu yalnızlığını gidermek için kedi,  köpek gibi hayvanlar besler ancak bu hayvanların insan sağlığı açısından tehlikeleri vardır.Yine insanlar bitkileri besler ancak bu bitkilerin kapalı ortamlarda beslenmesi insan sağlığı açısından uygun değildir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Fatih TEKİN

 

 

C.65 Zevk için hayvan beslenmesi  hayvanların sevilmesi açısından güzel ama insanlardan daha fazla değer verilmesi yanlış bir davranıştır.Bitki yetiştirilmesinin herhangi bir sakıncası yok aksine sağlığımız için bitki yetiştirilmelidir.Bayram KARAÇINAR

 

c.65 Gün geçtikçe bazı hayvan ve bitkilerin yaşam alanları daralmasına bağlı olarak nesilleri tükenmekle karşı karşıya kalınıyor. Evrende hiçbir şey boş yaratılmamıştır ve her şeyin bir görevi olduğu için nesli tükenme tehlikesi geçiren canlılar koruma amaçlı yetiştirilebilir. Zevk ve sevilmek için hayvan ve bitki yetiştirmek bence pek mantıklı değil. Çünkü sevilmeye muhtaç o kadar insan var ki… Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.65 Toplumsal ve bilimsel olarak hayvan ve bitki beslemenin sakıncalı olduğu kadar gereklidir de. Örneğin bir çiftçinin hayvan beslemesi doğal ve gereklidir. Ama bir insanın evinde köpek beslemesi sakıncalıdır. Yine bitki beslemenin de dozunu kaçırmadan beslenmesi doğaldır. Şahin CEYHAN

 

C.65 Hayvanlar ve bitkiler doğaları gereği yaşama ortamlarına insan hayatını tehdit edici bir takım faktörler bırakır. Ayrıca yalnızca zevk duygusunu tatmin etmek için hiçbir canlının doğal yaşam ortamından koparılarak ev gibi bir mekâna kapatılması yani özgürlüğünden alı konulması alenen bir hak gaspıdır ve doğru değildir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     Halit KIRIKTAŞ

 

C.65 İnsan sevgisi ön planda olacak şekilde diğer varlıkları beslemek doğru olur. Kimi hayvan ve bitki besleyicilerinin bu varlıklara gösterdiği şefkat o kadar abartılı ki diyebilir ki kendi öz evlatlarına böyle bir sevgi beslemiyorlardır dersiniz. Her işte ölçülü olmak oldukça önemlidir. Diğer varlıkları sevmeliyiz ancak abartıya kaçmamalıyız. Sinem DEMİR

 

C.65 Birincisi bu sorudaki zevk için tanımının hayvan bakan/besleyen insanlar tarafından farklı tanımlandığını söyleyebiliriz. Gereklilik veya sakıncalı olduğu hallere gelecek olursak yine kişilerin kendi insiyatiflerine kalmış bir durum. Sonuçta hayvan bakmayı kabul etmiş bir insanın dikkat etmesi gereken,özen göstermesi gereken hususlara karşı önlem alması gerektiğini biliyor olması gerekir.Mesela eğer evinde kedi veya köpek gibi bir hayvan besliyorsa bu hayvanın aşılarının düzenliliğini kontrol etmesi ve dışkılaması halinde eğer bu durum dışarıda söz konusu oluyorsa gerekli önlemi alarak insanların ortak yaşam alanlarından uzaklaştırması gerekmektedir.   Tuba GÜZEL

 

 

 

C.65Zevk için hayvan besleyen canidirler,çünkü hayvanlardan bir yarar sağlamadıkları gibi onların özgürlüklerini kısıtlamış olurlar,doğal dengeyi bozmuş olurlar.ama aynı şeyi bitkiler için kısmen söyleyebiliriz,ihtiyacımız için bitki yetiştirmemiz gerekli,düşünün meyve bahçesi çok olan bir insanın bu meyveleri çürümeye bırakması acı gerçeği gözler önüne koyar .              Emine UĞUR

 

 

 

C.65 Bitki ve hayvan besleyerek idlerini tatmin etmiş olurlar.Bilimsel olarak bir sakınca görmüyorum ama toplumsal olarak hayvan ve bitki beslemek insanların streslerini alır doğa sahip çıkması sağlar . NAFİH ASLANCI

 

C.65 Zevk için hayvan besleyip hayvana insan gibi davranıp insan isimleri takmak büyük hatadır. Günahtır. Nihal GÜLÇEK

 

C.65 Zevk için hayvan ya da bitki beslenmenin kesinlikle olumsuz yönlerinden çok önemli yönleri vardır. Bir bitkiyi koklamak hayatta en güzel duygudur. Doğanın dengesi içinde önemlidir. Celal ŞAKAR

 

C 65 Hayvan besleyeceğine insan besle o daha hayırlıdır.Ama insan besleyemiyorsan hayvan besle ki içindeki negatif enerjiyi atabilesin. Şaban ADAŞ

 

 

C.65 Zevk için bitki ve hayvan beslemek veya yetiştirmenin zararı yoktur.Yararı vardır (Ama esrar dışında). Doğal dengeye bir katkı söz konusu olabilir.Eğer yetiştirilmez ise insan bulanıma girer çünkü insan sosyal bir varlık veya çevreci bir varlıktır.İsmet ALPYÜREK

 

C. 65 Doğada yaratılan canlı varlıklara karşı şefkatli davranmak gerekir. Yalnız insanlar sokaklarda aç, kimsesiz, soğuktan iki büklüm olmuş bir şekilde dolaşırken hayvan besleyip mamaları için milyonlar vermelerini doğru karşılamıyorum. Hayvan sevgi sininde belli bir sınırı vardır.        ZEYNEP ERDOĞAN

C.65.Sakıncası ekonomik yönden olabilir mesela evde timsah ,köpek beslemesi özellikle şehirde de olsa sakıncası çok . Ama köylerde olsa belki o kadar çok sakıncası olmaz özellikle koyun gibi sürü güvenliği için köpek beslemek  faydalıdır  fakat şehirlerde   kuş, keklik vb. gibi hayvanları beslemek Mehmet sebil KARACA                    

 

C.65 Zevk için yapılan hayvan ve bitki beslemenin ne sakınca nede gereklilikleri vardır. Sadece dikkat edilmelidir canlılara.        Emrah TAN

 

C.65 Hayvanların en rahat var olduğu ortam doğal yaşam döngüsü olduğu için onları evcilleştirmek hem hayvanların hem de doğal çevrenin dengesi bozulur.Çünkü bütün hayvanların doğada bir görevi vardır.Aynı zamanda hayvanları evcilleştirdiğimizde onlara verdiğimiz sevgiyi ve parayı insanlara vermeliyiz . Zehra Kut

C.65 İnsan düşünen sosyal bir varlıktır. Hayvan sevgisini fazla büyütmemek lazım aksi taktirde bir hayvan ne düşünür ne de aklı vardır. Ve insana hastalıkta buluşturabilir. Örneğin; Amerika’nın Arizona eyaletinde bir kadın bitkileri o kadar çok seviyor ki akşam yatarken bile odasının her köşesine farklı bitkiler almış ve bu olay ölümüne sebep olmuş. Çünkü bitkiler akşam ışık almadığı için fotosentez yapmaz solunum yaparlar. Hüseyin ŞERMET

 

C.65 Böyle bir durumun en büyük sakıncalarından biri zamanın boşa sarf edilmesi olabilir.Faydaları ise insanlara hayvan sevgisi aşılamayı,çevreyi koruma bilincini aşılaması olabilir. Ahmet ŞAHİN

C.65 Zevk için sakıncalıdır. Çünkü birey zevk için beslediğinde doruk noktasına ulaştıktan sonra vazgeçer buda doğal döngüyü bozacak etkilere sebep olur. M.Selim YALÇIN

C.65 Zevk için beslenen kedi, köpek vb. hayvanlara insan sağlığını tehdit edecek hastalıkların oluşmasına sebep olur.Diğer tarafta bitki ve nesli tehlikedeki canlıların beslenmesi ve yetiştirilmesi doğal denge için olumlu etkiler oluşturulur. Dinçer KÜÇÜK