64.İki gencin veya olgun insanın sokak ortasında, açık sakin alanlarda ve toplumsal alanlarda bir birine fiziksel ve duygusal olarak ne kadar yakın olmalıdırlar veya davranmalıdırlar ya da yakın olmalarının sınırlarını bilimsel ve toplumsal gerekçesini yazınız?

İpucu; hayvanların karşı cinslerine karşı sokaklardaki açık sakın alanlardaki ve toplumsal alanlardaki hürriyetleri ile insanların hürriyetlerinin ölçüleri arasındaki çizgilerin sınırlarını gereklerini düşünün.0, 2, 3, 4, 5, 6,7

 

C.64 Toplum acısından insanların egolarını rahatsız edecekleri bir hareket veya davranışta bulunmadıkları sürece toplum tarafından bir sakıncası olamaz. Bilimsel bir sınırlaması yoktur.

            Hakan YILDIRIM 

 

 

C.64 İki insan bir toplumda ahlak sınırlarını aşmayacak derecede yakınlık göstermelidir. Yani insanlara kötü örnek olmamalıdır. AYFER EDE

 

 

  C.64 Topluma yanlış gelmeyen ve çevresindekileri rahatsız etmeyecek kadar. Ahlak kurallarını çiğnemeyecek kadar yakın olmalı. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.64 Karşı pozisyonda bulunan insan ile samimiyet öncüsünde ilişkiler kuvvetlidir  yakınlığının ölçüsü de bunun mukabilinde değişmektedir.  Eğer ki samimiyet yok ve o insanın etkilenme alanına girilmiş ise bu onun  hakkına tecavüzdür. Havva AKGÜL

 

C.64. İnsanlar sokak ortasında, toplumsal alanlarda karşılıklı konuşmaların da, hareket ve davranışların da toplumsal değerlerinin sınırlarını aşmamalıdırlar. Herşey de aşırılıklar zarar ve rahatsızlık getirir. Dilek AKMAN 

 

 

C.64 İki genç toplumsal alanlarda birbirine fiziksel olarak belirli bir sınırlılıklar içinde durmalıdır. Toplumsal alanlarda sürekli dudak dudağa durmaları hiç de iyi değildir. Bir erkeğin veya kızın herkesin içinde bedenin bölgelerini ellemesi hiç uygun değildir.Bundan toplumdaki insanlar rahatsız olur. HÜSEYİN KAKCI

C.64 Çevresindeki diğer insanların fıtratını zorlamadan, toplumun ahlakına uygun samimi, insancıl bir şekilde davranmalıdır. Diğer insanların haklarını gasp etmeden, dini inançlarına ters gelmeyecek davranışları seçmek ve yapmak en uygun hareketlerdir. Sinan BAŞAR

 

C.64 Güzel ahlak ve inanca dayalı, başıboş olmayan kontrollü davranışlar sergilenmelidir.

       Ümit MEMİŞ

 

C.64 İki olgun genç toplumsal alanlarda el ele, göz göze gelebilir ancak daha ileriye gidemez.(sarmaş dolaş öpüşmek, sevişmek... vb)

                                                                                                          Fatih TEKİN

 

C.64 İki gencin veya olgun insanın toplumsal alanlarda toplumu dikkate alarak toplumsal ahlak kurallarına uygun hareket etmelidirler.Bayram KARAÇINAR

 

C.64 İnsanlar hürdürler ama mutlak hür değildirler. Çünkü mutlak hürriyet hayvanlıktır.Bir insan çevrenin,toplumun ve kendi nefsinin hürriyetini gözetecek kadar hürdür ve hür olabilir.Şahin CEYHAN

 

C.64 Toplumun kabul edeceği ve peygamber ahlakının izin vereceği kadar yani insana yakışacak kadar yakın olmalıdır.

                                                                                                         Halit KIRIKTAŞ

C.64 Toplumsal adaba dikkat etmek gerekir. Nefsin sınırı yoktur ancak superegonun isteklerine kulak verilirse daha doğru hareket edilmiş olur. Sinem DEMİR

 

C.64  Toplum değerlerinin gerektirdiği ölçüde olmalıdır.     Tuba GÜZEL

 

c.64 Toplumsal alanlarda toplumsal kurallar geçerlidir. Bu kurallar yazılı değildir. Ama herkes tarafından bilinir. İnsanlar bu kuralları göz önünde bulundurarak birbirlerine yakınlaşmalılar. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

C.64 Elbette ki bir toplum kendine göre doğruları var,işte iki gençte sokaktaki birbirlerine yakınlıkları bu doğruların dışına çıkmamalıdır,toplumun ahlak yapısını çökertecek davranışlarda kaçınmalılar.

           

                                                                                                                                            Emine UĞUR

 

 

C.64 Toplum düzenini ahlaki değerlerini hiçe saymayacak şekilde davranmalıdırlar.  NAFİH ASLANCI

 

C.64 İnsanlar eğer hayvanlar gibi sokak ortasında hiçbir şey e dikkat etmeden birbirlerine yaklaşırsa o zaman hayvandan bir farkı kalmaz. İnsan nefis sahibi olduğundan dini çerçevede insanlar birbirine yakın olmalıdır. Nihal GÜLÇEK

 

C.64 İnsanlar ne kadar samimi olsalar dahi aralarında kesinlikle bir mesafenin olması gerekir. Karşı cinsle sokağa çıkılmamalıdır. Celal ŞAKAR

 

C 64 Topluma karşı empati kurduklarında rahatsız edici durumlara çizgileri kendilerine çizmelidirler. Çünkü kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şaban ADAŞ

 

C.64 Mesafe tahrik olunmayacak şekilde olmalıdır.Bu durumdan duruma ve kişiden kişiye  göre değişir. En iyisi karşı cinsin dışarıya çıkmamasıdır.İsmet ALPYÜREK

 

C. 64 İnsanları olumsuz yönde etkilememeye dikkat etmeli ve ona göre davranmalıdırlar.                       ZEYNEP ERDOĞAN

                       

C.64.Diğer insanların duyguları tahrik etmeyecek şekilde olmalıdır. Gelecek neslinin kötü bir şekilde devam etmesi de bunun bilimsel bir kanıtıdır. Şuan ki  Avrupa’nın hayasızlığı herkesce  taklit etmesi bir örneğidir . Mehmet Sebil KARACA

 

C.64 İlk olarak insan hayvan değildir ve hayvanlar davranmamalıdır. Daha öncede belirttim insanlar için fiziksel veya duygusal olsun kalın kırmızı çizgilerin olması gerekir.          Emrah TAN

 

C.64 Bilimse açıdan insan fizyolojik olarak cinsel güdülerle doğar bu yüzden karşı cinsle fiziksel temasta bulunduğunda   cinsel güdüler uyanır.Bu yüzden toplum karşı cinsle belli bir mesafenin olmasına karar vermiştir. Zehra Kut

 

C.64 İnsanlığın değişmez bir olgusu da sevmektir. Yani birbirine yakın olan 2 sevgilinin sokak ortasında serpildiği durum toplum tarafından çok irdelenen bir vakadır. Bu durumun toplumdan tepkin almaması için o kişilerin daha farklı mekânlarda yakınlaşmaları uygun olur.   Hüseyin ŞERMET

 

C.64 Birbirilerine dinimizde öngörülen kriterler dahilinde yaklaşmalıdırlar. Ahmet ŞAHİN

 

C.64 Haya ve edep sınırlarını aşmamalıdırlar. Bilimsel olarak da insanların gördüklerinden etkilendikleri ve bu tür durumların insanların liyakatsizleşmesine sebep olur. M.Selim YALÇIN

C.64 Açık alanlarda ve toplumsal alanlarda iki olgun insan çevreye sözlü yada sessiz küfür etmeyecek şekilde iletişim kurabilir. Dinçer KÜÇÜK