63.Doğal demokrasi nefsin işletim sistemi yüksek zeka seviyesine tabii insanlara öncelik tanır öne çıkarır ve tercih eder. Akla tabii insanlara öncelik tanımaz tam tersi aklın hiçbir değeri yok ve dez avantajlı bir yaşam döngüsüne konmuştur. Her kes zekası oranında her şeyden nasiplendirilme kurallarına bağlanmıştır.Önermelerini gerekçeli ret ediniz.

 

C.63 Nefsin işletim sistemi ile insanların zekâları arasında bir bağ kurulamaz. Nefsinin istediğine uyanlar daha zekâlı, aklına uyanlar daha zekâsız böyle bir şey söylenmez ki zekâsı çok olan nefsini terbiye eden insandır, Hakan YILDIRIM  

   

C.63 İnsanlar aklı başında ve iyi insanları tercih etmelidir. Çünkü akıl hiçbir şeyle ölçülemez değerdedir. AYFER EDE

 

 C.63 Fakat para daha önde paran yoksa hiçbir şeyin yok paran varsa hem en büyük sensin hem en zeki sensin. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.63 İnsan çevresindekilere göre çok zeki ola bilir ama bu zekayı akıl ile yönlendirmediği taktirde hiçbir manası yoktur . örneğin çocuklar için her zaman kullanılan bir tabir” çok zeki ancak” diye başlayan sözleri peşi sıra “ama enerjisini sokakta harcıyor hiç ders çalışmıyor” kelimeleri takip etmektedir. Havva AKGÜL

 

C.63. Zekanın anlam teşkil edebilmesi akılla beraber kullanımıyla olur.Zeki olmak tek başına yeterli olmaz. Zeki olupta aklını kullanamayan çok insan görmüşüzdür çevremizde.  Dilek AKMAN

 

C.63 Bu yanlış, insanın çok zeki olması onun her zaman üst düzeyde yer alacağını göstermez. Bir bilgiyi zeki insan tek söyleme anlar.Zeki olmayan insan ise birden fazla bilginin söylenmesi sonucu algılar.Burada insanın çalışması ön plana çıkmaktadır.Einstein,bile zeki olmasına rağmen anlaşılamamış okulda geri zekalı olduğu söylenerek atılmıştır.Ancak başarısını çok çalışması sayesinde zekiliği anlaşılmıştır.Çok zeki olmak her zaman üstlerde alınacağını kanıtlamaz.

HÜSEYİN KAKCI


C.63
Bence bütün üstün zekâlı insanlar hayattan istedikleri oranda faydalanamazlar. Bu zekâyı öne çıkarabilecek bir ortam ve irade gücü olması gerekir. Akli seviyesi normalin altında olan insanlar da hayattan istediği şekilde yararlanma fırsatı bulabiliyor. İnsanların dünyadaki çizgileri nasipleriyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

 

 

C.63 Nasiplendirilmenin akılla ilgisi yoktur. Allah herkese nasibi olan rızkı verir. Ümit MEMİŞ

 

C.63 Doğal demokrasi nefsin işletim sistemi her zaman zekâ seviyesi yüksek bireyleri öne çıkarmayabilir. Çünkü doğal(vahşi) demokrasi dengesi söz konusudur. Fatih TEKİN

                                                                                                         

 

C.63 Zeki ve alim insanların parada pulda gözü yoktur.Bu insanlar kendini ilme,bilime,dine adamışlardır.Bayram KARAÇINAR

 

C.63 Doğal demokrasi öncelik olarak akla değil, yüksek zeka seviyesine hitap eder. Bu aşılmayacak bir durum değildir. Şahin CEYHAN

 

 

C.63 Zekâ hayvanlarda dahi var olan özelliktir. Ancak akıl ve şuur ancak insana ait bir vasıftır. Zekâ bir maden akıl ise onu işlemenin bir yoludur. Bu bağlamda ham madde işlenmeden kimsenin işe yaramaz. Zeki ve zekâsını aklıyla şekillendiren insanlar kabul görmelidir. Halit KIRIKTAŞ

                                                                                                        

C.63 Akıllı insan aklını başkasına emanet etmez, başkasına kullandırtmaz. Doğruyla yanlışı ayırt edip, doğruya hizmet eder. Akıllı insan avantajlıdır, akıl insana dezavantaj değil. Avantaj kazandırır. Sinem DEMİR

 

C.63 Kainatta her varlığın gördüğü bir işlev vardır. Cenab-ı Hak boşu boşuna onu yaratmamıştır.    Tuba GÜZEL


C.63Demokrasilerde zeka seviyesi yüksek insanlara değil ,bütün insanlara eşit mesafede yaklaşılmalıdır,insanlar zekaları seviyesine göre nasiplenmesi de yersiz. Emine UĞUR

 

 

C-63 İnsanları yönettiği için gerekli olan böyle olur.      NAFİH ASLANCI

 

 

C.63 Doğal demokrasi de doğal kurallar olduğundan olabilir. Nihal GÜLÇEK

 

C.63 Böyle bir önermenin red edilmesi söz konusu olamaz. Çünkü zekiler her zaman başa gelirler. Celal ŞAKAR

 

c.63 İster doğal ister yapay demokrasi olsun uygulanan tüm canlılar içindir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C 63 İnsanlar dünyadan eşit bir şekilde nasiplendirilir. Aklın üstünlüğü insanı ahlaki mertebelere ayırır. Şaban ADAŞ

 

C.63 Önerme doğrudur.Reddedilmez. Çünkü zeka düzeyleri yüksek kişiler daima başa geçer(istisnası vardır). Zeka düzeyi düşükler başa geçemezler.İsmet ALPYÜREK

 

C. 63 Önermenize katılıyorum.      ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.63 Reddedilemez.çünkü önerme doğrudur. Mehmet Sebil KARACA

 

C.63 İnsan denildiğinde akla ilk gelen şey zeka dır. Bu yüzden zeka her insanda vardır. Kullanan kullanamayan vardır sadece nasip ise kullandıkları zekanın ürünü olarak onlara geri döner.          Emrah TAN

 

C.63 Vahşi yaşamda nefis ön planda akıl arka plandadır. Bundan dolayı doğal yaşamda olan bir insanı sadece nefisleri kontrol edip yönlendirir ve nefisin elverdiği ölçüde başarılı olur.Zehra Kut

 

C.63 Akıl insanların düşünme ve hareket etme gibi özelliklerini kontrol eder. Ve akıllı olan kişi toplumda değer kazanır. Fakat akıl olmadığı durumlarda ise kişi hiçbir değere sahip değildir. Hüseyin ŞERMET

 

C.63 Çünkü akıl zekayı kullanabilme yeteneği olduğuna göre insanlara zekalarını kullanabildiği ölçüde,yani akıllı olduğu ölçüde öncelik tanınır.o yüzden bir insan çok zeki olduğu halde bu zekasını kullanamıyorsa dez avantajlı bir yaşam döngüsüne katılır. Ahmet ŞAHİN

 

C.63 insanların zekasının olması doğru hareket ettiği anlamı taşımaz. Birey çok zeki olabilir  ancak düşüncelerini akıl süzgecinden geçirmeden hayata uygular ise insan doğasının vahşileşmesine sebep olur. M.Selim YALÇIN

C.63 Demokrasilerde birçok alternatif vardır. Sade yüksek zeka seviyesine sahip insanlara öncelik verilmez. Aynı zamanda aklını kullanan insanlarında ön planda olunması kaçınılmazdır. Dinçer KÜÇÜK