62.

A-İnsanların ve diğer varlıkların kimi/leri veya neyi/leri taklit etmeleri neden çok önemlidir?

B-

-Ahtapot doğal alandaki renkler niye taklit ediyor yada niye kral yılanını veya aslan balığını taklit eder.

-Kutuplar niye beyaz renklere bürünmüş?

-Ayılar kutupta neden beyazdırlar?

-İnsan hayat döngüsünde ürettiği enerji nereye enjekte ediyorsa yada ikram ediyorsa doğal olarak oradan feyizlenerek ahlakını geliştirir.

-Yani ürettiği hayat enerjisi tamamen doğaya veya vahşi varlıklara doğru ise kişinin ahlak feyzi vahşidir.

-Bir insan peygamberi samimiyetle taklit ediyorsa güzel ahlaklı olma olasılığı çok yüksektir.Önermelerini gerekçeli ret ediniz.

 

C.62 A-İnsanlar dünyaya geldiklerinde beyinlerinde bilgiler kodlanmış şekilde yoktur. Hayvanları ve insanları taklit ederek bu becerileri kazanırlardı.

B-Bu olaylar doğal denge ve modifikasyon sonucu meydana gelmiştir. Canlılar bunu istem dışı gerçekleştirir. Dış etmenlerin genlerdeki özellikleri farklı çıkmasına yol acar.

                                                                                                                     Hakan YILDIRIM  

 

C.62 A- İnsanlar her zaman kendinden iyi kişi ve durumları taklit ederler çünkü; onlar gibi olmak isterler.

 

        B-Ahtapot onlar gibi olmak istiyor. Onları kendinden üstün görüyor.

 

           Ayılara yaşayacak yer olsun diye.

 

          Beyaz olmasalardı buzların içinde çok kolay görünürlerdi ve avlanırlardı.

 

          İnsan emek verdiği bir şeyin karşılığını almak ister. AYFER EDE

 

 

        C.62 A- Çoğu zaman insanlar hayvanları taklit eder. Örneğin ayıp nedir bilmez davranışları

 

                B-Doğal alandaki taklitler doğaya uyum sürecidir. Çünkü doğaya uyum göstermezsen doğadan silinirsin

                   Karın rengi beyaz olduğundan; kutuplar karla kaplı bu yüzden beyazmış gibi görünüyor.

                 

                   Ayıların kutupta uyum yani adaptasyon sağladıkları için beyazlar.

            

                   Peygamber efendimiz insanlığa örnektir onu samimi bir şekilde taklit eden ahlaklı olma olasılığı yüksektir. Önermeyi ret edemiyorum. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.62 A-  Taklit edilenin ne veya kim olduğu  bir kanaviçenin veya motifin örneği çıkarılacak ise motif ne kadar düzgün ve doğru işlenmiş ise bu  bağlamda  örneği de o cihette düzgün olacağından taklit edilen nesne bu bağlamda önem arz etmektedir. Havva AKGÜL

        B –  Bu önermenin retti pek mümkün değildir çünkü bütün varlıklar hazır bulunduğu ortama ayak uydurmak mecburiyetindedir eğer ki mutlu veya rahat etmek istiyor ise..  Bu anlamda eğer ki bir asilik söz konusu ise zaman la o atmosferin etkisine girecek ve yavaş yavaş bir asimilasyon ve akabinde de adabtasyon hasıl olacaktır. Yani bu önermenin reddi biraz zordur. Havva AKGÜL

 

C.62. A. İnsanların taklit etmelerinin sebebi en iyiye en doğruya ulaşabilme isteğidir. Tabi önemli olan taklit edilenin doğru ve en iyi olmasıdır. Eğer doğruya ulaşmak istiyorlarsa tabi. Dilek AKMAN

B. Bir yerin yaşanılabilir bir ortam olabilmesi, ya da hayvanların bulundukları ortamda yaşayabilmeleri için adaptasyonun önemi büyüktür. Örneğin kutup ayılarının kutupta yaşayabilmeleri onların beyaz renkte olup adaptasyon sağlamalarındandır. Dilek AKMAN

 

 

C.62 A-Çünkü insanlar kişilikleri için kendilerine uygun kişileri veya sevilen popüler kişileri örnek alarak onlar gibi yaşarlar. Dikkate aldıkları kişi kötüyse kötülük yaparlar, iyi kişi ise iyilik yaparlar.

       HÜSEYİN KAKCI

        B-Kutuplar Dünyanın şekli, kendisi etrafında ve güneş sistemi etrafında dönmesi nedeniyle altı ay güneş görürler altı ay güneş görmez. Bu nedenle kutuplarda sular donarak buzulları oluşturmaktadır. Ve kar erimeleri çok az olmaktadır. Kutuplarda farklı türlerde ayılarda yaşamaktaydı. Ama kutupların soğuk olması nedeni ile doğal seleksiyon sonucu sadece beyaz ayılar yaşamlarını sürdürmektedir.

                                                                                                                      HÜSEYİN KAKCI

 

c.62 Bir arada yaşayacak bireylerin öncelikle birbirlerine saygılı, hoşgörülü, dürüst ve birbirlerinin özgürlüklerini zedeleyecek davranışlardan kaçınmalılar. Aksi halde bir arada yaşamayı uzun vadeli başaramazlar.  Mehmet ÜÇDAĞ

 

            C.62     A Çünkü canlılar her zaman kendilerine elit kişilikler seçerler. Seçtiği modelin güzel yanlarını, benzemek istediği yönlerini taklit ederler. Bu canlıların fıtratında olan bir özelliktir. Bir Müslümanlın veya insanlığın sahip olabileceği en güzel ahlak peygamber ahlakıdır.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

                        B Kutuplar çok soğuk bölgeler olduğu için orada yaşayan canlıların bu ortama uyum sağlayabilmek için çeşitli değişikliklere uğramışlardır. Kutup ayılarının beyaz olması buna örnektir. Aynı cins ayı başka bir iklim şartlarında yaşasaydı daha farklı fenotip özelliklere sahip olurdu. Tıp ki insanların çevresine uyum sağlayabilmek için topluma göre kendini şekillendirmesidir. Sinan BAŞAR

 

C.62 A-İnsan taklitle bazı özelliklerini geliştirebilir.(usta-çırak ilişkisi) ama her şeyi taklitle kazanamaz. Ümit MEMİŞ

        B- Güzel ahlak taklitle kazanılmayan, inanca bağlı geliştirilebilinen bir özelliktir. Ümit MEMİŞ

 

C.62 A- İnsanların kendilerinde bulamadıkları özellikleri başkalarında görüp de hoşuna giderse taklit eder.

B- Çünkü hayvanların beslenebilmeleri ve tabiata ayak uydurabilmeleri için renkleri çok önemlidir. Nitekim güneş ışınlarını çok eğik açılarla alan ve bundan dolayı yılın büyük bir kısmını soğuk geçiren kutuplarda, kutup ayılarının kış ortamına beyaz renkleri ile ayak uydurmaları buna iyi bir örnektir.

                                                                                                          Fatih TEKİN

 

 

C.62 A- Çünkü insanlar bir şeyler öğrenirlerken gözlem yaparlar. Bu da doğal olarak kendisine yakın olan ve seçtiği kişileri taklit etmeye meylederler.

        B- Bu bize kainata her şeyin bir düzen bir ahenk içinde olduğunu gösteriyor. Bir karışıklık yok. Burada etken rol insanındır. Çünkü taklit ettiği kişiler çok önemlidir. Şahin CEYHAN

 

C.62 A- Taklitler insanları veya doğayı kısır döngülere hapseder. Buna karşı gelişim ve değişimin gerçekleşebilmesi mevcut bulanan iyi özelliklerin alınıp, kötülerinin silinmesi ve iyi özelliklerin geliştirilmesine bağlıdır.

 

B- Peygamber güzel ahlaktaki en son huduttur. Bu nedenle ahlakının ötesi olmadığından ahlakı aşılamaz.bu bağlamda peygamber ahlakını aynen taklit etmek yerine hareketlerinin ve felsefesinin özümsenerek yaşanılması ve yaşatılması daha doğru olur.Taklit amaç olmaksızın bir işlevi aynen yapmaktır.Amaçsız davranışlar insanı mutluluğa değil bir mahvoluşa götürür.Bu bağlamda peygamberin taklidi değil anlaşılması ve özümsenerek yaşama yansıtılması gerekir.     

                                                                                                          Halit KIRIKTAŞ

 

C.62 A-Yaşamlarına devam edebilmek, beslenmelerini sağlayabilmek ve tehlikelerden korunabilmek için taklit ve kamuflaj hayvanlar için çok önemlidir.  
B-İnsanı hayvanlardan ayıran fark “akıl”dır. İnsan isteyecek, yapacak artık hakkımda hayırlısı deyip takdiri Allah’a bırakacak. Sinem DEMİR

 

C.62 A- Bence önemli değildir.

B- Sadece bunları söz ile söylemek yeterli olmuyor. Bazı şeyler yaradılışla gelir ve her insan kendisine yazılmış kaderi yaşar.     Tuba GÜZEL

C.62A-Biz insanlar sevdiklerimizin ,beğendiklerimizin iyi taraflarını alıp onlara benzemeye çalışırız.yine bizi sevmeyenlerin silahları ile silahlanıp kendimizi koruruz.

B-Deniz aleminde kral yılanı ve aslan balığı daha güçlü olduğundan,ahtapot da  kendini bunlara benzeterek aslında kendini saldırılara karşı koruma ya çalışmaktadır

Çünkü kutup ayıları çevrelerine uyum sağlayarak çevresinin rengine bürünmüştür.böylece çevresinde daha güvende olmuş olurlar

                                                                                           Emine UĞUR

 

 

C.62 A-Toplumda ancak böyle yaparak kendilerine yer bulabiliyorlar.

B-Taklit ederken ister istemez onun ahlakından etkilenir.     NAFİH ASLANCI

 

 

C.62Önemlidir. Örneğin peygamber efendimizi taklit etmek sünnettir. Bu daha erdemli bir insan olmamızı sağlar. Nihal GÜLÇEK

 

C.62 A-İnsanoğlunun dolu yanları olduğu gibi boş yanları da vardır.

B-Kendilerini korumak için.

-kar yağışın fazla olmasından.

-doğaya karşı dirençli olmak için.

-enerji sürekli dönüşür halinde olduğu için.

-güzel ahlak her kez tarafından alınıp hayatına geçirmesi gerekir. Celal ŞAKAR

C 62 A- Birebir taklit değil de kendine örnek alıp iyi yönlerine benzemek çok önemlidir.

B-Bir insanın samimiyetle peygamberi taklit etmesi insanı kesinlikle güzel ahlaklı kılar. Bu konuda olasılık olamaz. Şaban ADAŞ

 

C.62 A-insan fıtratında bir boşluk bulunmaktadır.bunun doldurulma şeklinde n biride modelle doldurmadır.Dolayısıyla, bu yüzden, taklit önelidir.

B- Kendilerini korumak ve yaşamlarını devam ettirmek ayrıca sık olmasa da besin elde etmek amacıyla taklidi kullanmaktadırlar.

 Çok kar yağdığı ve çok soğuk olduğu için.Soğuğa karşı dayanmak ve yaşamak için. Doğrudur. Önerme kesinlikle ret edilmez, doğrudur.İsmet ALPYÜREK

 

 C. 62 A-İnsanlar sosyal canlılardır ve toplu halde yaşarlar. Doğal olarak birbirlerine muhtaçtırlar. Çoğu zaman çevremizdeki insanları taklit etme yahut örnek alma yoluna gideriz. İyi, dürüst, bilgili insanları örnek alırsak hayatımız ona göre şekillenir.

          B-Önermelerinize katılıyorum.         ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.62.A-Hem dünyası hem ahreti için çok faydaları vardır çünkü biri Allah’ın koyduğu kanunlarla hareket ettiği zaman çok muvaffakiyetlere vesile olmuş tarih buna şahittir.Asrı saadet buna örnektir Mehmet Sebil KARACA

B-Reddedilmez çünkü bir insan peygamberi samimiyetle taklit ettiğinde güzel ahlaklı olur örneğin dört halifenin peygamberimizi iyi taklit etmesinden hem güzel ahlaklı olur hem diğer güzel hasletleri de kazanması , aşere-i  mubaşere vb. Mehmet Sebil KARACA

 

C.62 İnsanlar olmak istedikleri kişileri taklit ederler. Çünkü onu taklit ederek o olabildiklerini sanırlar ama taklit değil de sadece örnek alınmalıdır iyi yönleri.      Emrah TAN

 

C.62 A Varlıklar kendi doğal döngülerini el verdiği şeyleri ve insanlıkları için peygamber ahlakını göz önüne alıp onu taklit etmelidir. Zehra Kut

  B Bunlar doğal döngünün parçalarıdır. Reddetmiyorum. Zehra Kut

C.62 A) Bebeğin dünyaya geldiği andan taki 2 ya da 3 yaşına kadar annenin yardımıyla yaşar. Bu yaştan sonra artık çevreye uyum sağlaması ve yaşaması için taklit etmesi ve etrafa dikkatlice bakması gerektiği için taklide gerek duyar. Hüseyin ŞERMET

        B) Çünkü ahtapotun yemek yemek için ve yaşamak için kamuflaja girmesi şart. Hüseyin ŞERMET

           - Karın rengi yok ama kristal yapıya sahiptir. Bu kristal yapıdan dolayı ışığın yansımasıyla beyaz renk alır. Hüseyin ŞERMET

           - Ortama uyum sağlamak için (adaptasyondan). Eğer beyaz olmasalardı ya da çok kıllı olmalarının nedeni soğuğa dayanıklı olmalarındandır. Hüseyin ŞERMET

           - İnsan ahlakını istediği doğrultuda alır. Bunu bir yerlere birikimden çok etrafa uyumundan kaynaklanır. Hüseyin ŞERMET

           - Zaten peygamberler bunun için gönderilmişlerdir. Bizler onlara uyup onları taklit edelim diye. Bir kere bir insan bir peygamber kadar iyi ahlaklı olamaz ama onun yaptıklarını taklit ederse iyi ahlaklı olabilir. Hüseyin ŞERMET

C.62 A-İnsanlar model alarak öğrenen bir canlı oldukları için gözlem yaparlar ve çevresindeki diğer başarılı insanları taklit etme eğilimindedirler.Hayvanlar da yaratılış mucizesi olarak diğer hayvanları veya cansız varlıkları taklit edebilirler bu da onların çevreye uyumunu kolaylaştırır. Ahmet ŞAHİN

C.62 A-İnsanların öğrenmelerinin büyük bir bölümü çevresindekileri taklit yoluyla öğrenir.

B-Hayvanlar doğaya uyum için değil nesillerine tehdit oluşturan diğer varlıklardan korunmak için yani nesillerinin devamı için renk alırlar. İnsanlarda Peygamber ahlakını ahiret hayatını ve dünyasını iyi yaşamak için ulaşmaya çalışırlar. M.Selim YALÇIN

C.62 A - İnsanlar ve diğer varlıklar taklit için liyakatli modeller seçmeleri gerekiyor.Eğer yanlış model seçilirse taklit yapan da yanlışa düşmüş olur. Dinçer KÜÇÜK

        B – Ahtapotun doğal alandaki renkleri takip etmesi kendisine uygun modeli seçerek kendini dış tehlikelere karşı korur. Dinçer KÜÇÜK