61.Azmin elinde hiç bir şey kurtulamaz ve çok çalışılınca başarılmayacak şey yoktur. Önermesinin liyakatsizliğine, gizli şirk içerdiğini ve kavram-düşünce yanılgısını dikkate alarak çok çalışmanın en iyi karşılığını almak arasındaki en liyakatli alternatif öz deyişi siz çıkarsayın, üretin veya önerin.

-Bu öneriniz eğitimde öğrencilere derslerde örneklerle uygulansın.

İpucu;

-Çok azimli olmak ve çalışmakla her şeyin başarılamayacağından emin olun.

-Çok çalışkanlığın ve çok azimli olmanın meyvesinin en iyi alınabilecek yerin;azmin, emeğin en kusursuz ve bereketli karşılık bulduğu konumda değerlendirilmesinin gerekliliği, liyakati ve ön koşulu vardır.

-Allah CC’HUNA sadık inanan insanların samimi emanetlerini kötüye kullanmanın toplumsal döngülerde toplumsal tufanlara neden olduğu ile ilişkilendirmeye çalışın.

-Bu gün insanların saf ve temiz bu icabetleri nasıl değerlendiriliyor?

-Size taparcasına icabet edenlerin yada inan insanların o değerli sadık güçlerini, olanaklarını, erglerini ve enerjisini ne yapardınız?

-Bu güç, olanak, erg ve enerjiyi;

A-Asimile ederek kendinizden bir parça olarak mı değerlendirirsiniz?

B-Sizden daha iyi değerlendireceğinden emin olduğunuz daha güzel ahlaklı, terbiyeli,liyakatli, bilgili, alim ve bu işin ehli üst makama/makamlara mı bu güç, olanak, erg ve enerji ye kendinizin kilerini de ilave edip kıblesini daha güzel ahlaklı, terbiyeli,liyakatli, bilgili, alim ve bu işin ehli üst makama/makamlara çevirip değerlendirtirdiniz?

 

C.61 İnsanların yapabileceği şeyler çok sınırlıdır. İnsanlar bazen icat yarattım derler ama bilmezler ki ALLAH’IN verdiği maddeleri bir araya getirerek bir şey keşfetmişlerdir. Yaratmak ALLAH’A mahsustur. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmazsa ALLAH’IN verdiği yarattığı hiç bir şeyi kullanmadan bir taşı bile elde edemez. Şirk burada vardır. İnsan kendisini ALLAH’A şirk koşmaktadır. Hakan YILDIRIM  

                                                                                                                     

 

c.60 Bir arada yaşayacak bireylerin öncelikle birbirlerine saygılı, hoşgörülü, dürüst ve birbirlerinin özgürlüklerini zedeleyecek davranışlardan kaçınmalılar. Aksi halde bir arada yaşamayı uzun vadeli başaramazlar.  Mehmet ÜÇDAĞ

 

c.61 Elbette ki azimli olmak ve çok çalışmakla birçok şey başarılabilir. Çünkü hiç kimsenin hakkı ALLAH CC HU da kalmaz. O çalışan ve azimli olan her canlının hakkını verir. Ama ne kadar çalışılırsa çalışılsın ve ne kadar azimli olunursa olunsun hiçbir canlı her şeyi başaramaz. Düşünün bir canlı yağmuru ve karı yağdırabilir mi, dünyayı o muhteşem ivmeyle döndürebilir mi, arılara bal yapma yeteneği kazandırabilir mi, sudan ve topraktan insan yaratabilir mi,  Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

 

C.61 İyi bir sonuç almak için çok çalışmak yetmez. Doğru ve düzenli çalışmak gerekir. AYFER EDE

 

 

  C.61 Çok çalışmak her zaman başarıyı yakalamak değildir. Örneğin iskambil kağıtlarından kule yapan biri aylarını verdikten sonra dıştan gelen bir etki ile bir anda yerle bir olması gibi.Yani insan ne olacağını bilemiyor. NİGAR ÖZTELLİ

 

 

C.61 insan oğlu yaratılış itibari ile mükemmel  ama aciz bir varlıktır. Bu dünya üzerindeki emelleri  için  iki cihan sel verinin hadisleri ışığında çalışacak çalışacak elinden gelen her şeyi yapacak ama aciz bir varlık olduğu farkındalığı içerisinde yaratana tevekkül etmek mecburiyetindedir. Ama yüce yaratan bir ayeti kelimede calışın ben vereceğim diyor ve günümüzde de  bunun birçok örneğini yaşıyoruz. Ama her şeye rağmen Allah ın bizlere aciz kullarına  hiç bir şeyi verme mecburiyeti  olmadığıdır. Havva AKGÜL

 

C.61. Evet doğrudur,  azmin elinden hiç bir şey kurtulamaz ve çok çalışılınca başarılmayacak şey yoktur ama unutulmamalıdır ki, ALLAH (cc) istediği sürece gerçekleşir. Dilek AKMAN

 

 

 

C.61 Azim ile başarılamayacak şeylerde vardır. Mesela yaratı haşa Allah gibi olmak. İnsanları düşünmesi bir şeyler üretmesi Allah izin verdikçe olur. Oksijensiz yaşayamayız. Allahın verdiği nimetler dışında yiyemeyiz ki zaten yoktur. HÜSEYİN KAKCI

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

            C.61 Her büyük bir başarının altında ilahi bir güç yatar. İfade etmek istediğim bence Allah CC’HUN isteği olmadan insanlığa ışık tutabilecek büyük bir başarı elde edilemez.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

                        A Hayır. Bunun Allah CC’HU tarafından bana nasip olduğunu düşünürüm.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

                        B Bu yolu da denerdim ve daha bilgili, güzel ahlaklı ve terbiyeli kişilerden bilgi alırdım.

Sinan BAŞAR

           

C.61 Allahü Teâlâ istemedikçe hiçbir şey olmaz. Önemli olan yeterince çalışıp gereği yapıldıktan sonra Tevekkül edip gerisini Allaha bırakmaktır. Ümit MEMİŞ

 

 

C.61 A- Asimile ederek kendinden bir parça olarak değerlendirmemizdir. Bu güç tüm insanlar içinde bulunan bir enerjidir.

B- Bu gücü kendime gücüme ilave edip kıblesini daha güzel, terbiyeli, liyakatli bir şekilde değerlendiririm. Fatih TEKİN

                                                                                                         

 

 

C.61 Bu önerme liyakatsizlik ve gizli şirk içermektedir.İnsan aciz bir varlıktır ve cüzi bir ilme sahiptir bu yüzden Allah’a şirk koşmamalı yapılmayacak şeylerin peşinde ısrarcı olmamalı. Bayram KARAÇINAR

                                                                      

 

C.61 İnsanlar her ne yaparsa yapsın eğer yaptığı işi ihlaslı bir şekilde yaparsa onun mutlaka karşılığı vardır. Nitekim haksızlar dahi haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlastan dolayı başarılı olmuşlardır. Şahin CEYHAN

 

C.61 İnsan çalışma azmiyle ancak yaratıcı tarafından belirlenen hudutlara uzanabilir. Bu hudutlar kainatın var olduğu andan itibaren belirlidir.bu bağlamda azimle insan ancak bu hudutlara ulaşma süresini kısaltabilir ve geçireceği  süreçte daha mutlu olur. Azimle bu hudutlar aşılamaz ama hudutlara varma sürecinin cereyanı değişebilir. Halit KIRIKTAŞ

                                                                                                         

C.61 Yapman gereken her şeyi yap sonra “tevekkül” et. Sinem DEMİR

 

C.61 Azminde iyi bir amaca yönelik olması gerekir. Cenab-ı Allah bizlere her türlü nimeti ve kainattaki tüm bilgi havuzunuzu kullanımımıza açmıştır. Dolayısıyla insanların yaradanına yakışır azimli ve çalışkan kullar olması gerekir. Peygamber efendimizin de söylediği gibi cahillerden dost tutmayınız aynı ortama girmeyiniz. Çünkü cahillerle aynı ortamda kalan körelir ve zamanla onlardan farkı kalmaz.

A- Hayır.

B- Tabi ki.   Tuba GÜZEL

 

 

C.61 Azmin elinde hiç bir şey kurtulamaz ve çok çalışılınca başarılmayacak şey yoktur,önermesi aslında kısmen doğrudur.çünkü biliyoruz ki genelde hedefine en çok azimli olan insanlar daha çok ulaşır,ama bunun yanında ne yaparsak yapalım hedefimize bir türlü ulaşamayız.bundan da şu sonuca varırız;eğer kaderimizde varsa olur,yok eğer kaderimizde yoksa ne edersek edelim kesinlikle amacımıza ulaşamayız.kaderle ilgili bu..

 A-Hayır kendimden bir parça değil inanmış olduğum inançların,ideolojinin bir parçası olarak görüyorum

B-Kendimizden daha ehil insan ve makamlara bu gücü ergi ve enerjiyi bu makam ve insanlara çevirmek daha doğru olur.çünkü eğer biz bunlara inanmışsak  bunlara güvenmemiz gerekir. Emine UĞUR

 

 

 

C.61 Bazen çok azimle çalışmak ters tepki verebiliyor.Onun için düzenli planlı ve programlı bir şekilde çalışmak lazımdır.   NAFİH ASLANCI

 

C 61 İnsan bazen ne kadar çalışırsa çalışsın her şeyi başaramıyor. Buda demektir ki liyakatli azim olmalıdır. Şaban ADAŞ

 

C.61 Bazen hayır olarak bildiğimiz şeyler şer,  şer olarak bildiğimiz şeylerde de hayır olabilir. Çok çalışarak yapamayacağımız başaramayacağımız şeylerde olabilir. Ama dikkat etmek gerek. Nihal GÜLÇEK

 

C.61 Düzenli ve azimli çalışan her kez başarılı olacaktır. Çünkü her başarı azmin altında yatar. 

A-Asimile ederek kendimden asla değerlendirmezdim

B-Kim değerlendiriyorsa onun için önemlidir. Celal ŞAKAR

 

C.61 Düzenli ve verimli yapılan her iş, sonucuna vardırır. Örneğin verimli ve düzenli çalışan öğrenciler sınavlarını başaracaklardır.

Kötü ve yobaz olarak değerlendiriliyor.Hiçbir yapamayacağımı düşünüyorum.

A- Hayır , değerlendirmezdim.

B-Ben değerlendirmezdim; kim değerlendiriyorsa ben ona bırakırdım.İsmet ALPYÜREK

 

C. 61 Çok azimli olmak ve çalışmakla her şey başarılmaz. İnsanoğlu çok aciz ve zayıftır. Çok şeyleri arzu eder ve ister fakat ulaştıkları elinin yetişebildiği yere kadardır. ALLAH(C.C)’in izniyle kâinattaki bütün olaylar vuku bulur. Yalnız bizler sebepler dairesinde elimizden geleni yapmalı ve sonucunu KUDRETİ SONSUZ’  bırakmalı tevekkül etmeliyiz.            ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.61.Çalışmanın da belli bir kriteri vardır hazım etmeden başka çalışmaları ileriye ket vurabilir.Ve elinden geleni kadar yaptıktan sonra tevekkül etmesi lazım aksi halde muvaffak olamaz.Yani kendi vazifemizi yapıp Cenabı Hakkın vazifesine karışmamak. Mehmet Sebil KARACA

 

C.61 A- Kendini asimile ederek hiç bir şey olmadığını gösterir.

B-Kesinlikle öyledir. Hiçbir şey bilmeyen eleştiriyi de değerlendirmeyi de bilemez.     Emrah TAN

 

C.61 İnsanın kaderinde yazılan neyse o olur.Temelde bunu gerçekleştirmek için çalışmak gerekir ama çalışmak ta bir yere kadardır.Çünkü Allah takdir etmezse gerçekleşmez. Zehra Kut

 

C.61 Çok çalışınca başarılmayacak şey yok düşüncesi eksik ve azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz bu da eksik. Örneğin; ben gece gündüz her gün sınava çalışıyorum ama ne hikmetse geçemiyorum. Azmin elinden kurtulamayan olsaydı o zaman ben çok büyük bi görevde yer almak istiyorum ama torpil olmadan o göreve gidemiyom azim olmasına rağmen. Demek ki azmin elinden bazı şeyler kurtulamıyor ve çok çalışınca gerektiği kadar şey başarmış oluruz. Hüseyin ŞERMET

 

C.61 Böyle bir söz bütün iradenin insanın elinde olduğunu kabul ettiği için yaratıcıyı yok sayarak ya da insanın ondan daha üstün olduğunu ifade etmeye yönlendirebileceği için gizli şirk içerir.bunun yerine çok çalışırsak en iyi karşılığını alırız demek daha doğru olur. Ahmet ŞAHİN

 

C.61 Bu tür atasözleri deyimler insanların isterlerse her şeye ulaşabileceğini ima etmektedirler. Ancak çalışmak ve azimli olmak yetmemektedir insanlar ölümlü varlıklardır ve her şeye tek başlarına ulaşmazlar ancak çalışıp elinden geleni yaptıktan sonra takdiri ALLAH CC bırakmalıdırlar. M.Selim YALÇIN

C.61 Çok çalışmakla her şeyi başarılamaz. Önemli olan enerjinin doğru, düzenli ve planlı kullanılmasıdır. Ancak azimle ve doğru stratejiyle başarı elde edilir. Dinçer KÜÇÜK

C.62 A - İnsanlar ve diğer varlıklar taklit için liyakatli modeller seçmeleri gerekiyor.Eğer yanlış model seçilirse taklit yapan da yanlışa düşmüş olur. Dinçer KÜÇÜK