60.Birden çok insan uzun süre bir arada yaşamayı tercih edeceklerse en önemli tercihleri ne olmalıdır?

İpucu;Birlikte yaşayacak insanların veya varlıkların;nesnel, düşünsel, zihinsel ve sanal…vb enerji halleri farzları bir arada hayata uygulanırken, hayat döngüsünde hayat bulurken yada yaşamını idame ettirirken birbirine etkilerinin pozitif yada yaşatıcı oluşu ile birlikte yaşayabilirlikleriyle doğru orantılı, negatif yada öldürücü yok edici oluşu ile ters orantılıdır, sıfır ise dengeye gitme söz konusudur!! Önermesini düşünün. Demirkuş 2009

 

C.60 Bir arada yaşacaklarsa dil, din, mezhep bakmaksızın birbirleri ile olan ilişkiler dikkate alınmalıdır. Doğada aslanlar ile ceylan bir arada yaşayamazlar. İnsanlarda bu gibidir. Birbirlerine olan saygınlığı sevgisine dikkat edilmelidir. HÜSEYİN KAKCI

 

C.60 Birbirlerine saygılıları, güvenleri olmalı. Birbirlerinin hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı hareketlerden kaçınmalıdırlar.

                                                                                                                     Hakan YILDIRIM 

 

C.60 İnsanlar birlikte yaşamaya karar vermişse düşüncelerini, isteklerinin ve kurallarının aynı olması gerekir. AYFER EDE

 

 C.60 Nesnel, düşünsel, zihnen beklentileri birbiriyle uyumlu olmalıdır. NİGAR ÖZTELLİ

 

 C.60 Birden çok insan bir arada uzun süre yaşayacaklarsa bu insanların düşünceleri, ilgi ve ihtiyaçları haşlandıkları ve hoşlanmadıkları durumlar, birbirine benzer ise uyumlu bir biçimde yaşarlar.

                                                                                                          Fatih TEKİN

 

C.60 Doğal düşünen ve dengeyi sağlamak için ahlaki kurallardan oluşan ve birlikteliği düzene sokacak bir kurallar sistemi tercih edilmelidir.

                                                                                                          Halit KIRIKTAŞ

 

C.60 Birlikte yaşayacak olan fertler aynı fikir ve (mecazi anlamda ) kafa yapısına sahip olmalıdır. Aksi halde devamlı bir çatışma hali hasıl olacak ve gruplaşmalar doğacaktır. Fikirler uyuşmalı en azından aynı doğrultuda olmalıdır. Havva AKGÜL

 

C.60 Bu insanların düşünceleri tam anlamıyla tezatlık göstermemesi gerekir. Farklı düşünceler mutlak olacaktır sonucunda insanlığın fıtratında var ama bu farklı düşünceler insanların ahlaki, toplumsal ve dini değerlerine ters düşmemelidir.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

C.60. Birlikte yaşama da uyumun sağlanabilmesi için o toplumda barışın, hoşgörünün, adaletin hüküm sürmesi gerekir. Birlikte yaşayacakları insanların haklarına saygı duymaları da temel şarttır.

Dilek AKMAN

C.60 Birlikte yaşayacak insanların düşünsel, zihinsel ve sanal yönden birbirlerine etkilerinin pozitif olması gerekir. Ümit MEMİŞ

 

C.60 Birbirine karşı anlayışlı,hoşgörülü,saygılı ve beraber yaşamanın gereklerine uygun davranışların sergilenmesi gerektiğine dikkat edilmelidir.Bayram KARAÇINAR

 

C.60 İnsanlar toplu yaşamaya karar vereceklerse en önemli şeyin ‘’ben’’ ifadesinin yerine ‘’ biz ‘’ ifadesini aklına, hayat tarzına ve yaşamanın her karesine yerleştirmesi gerekir. Bu da uzun süre birlikte yaşamayı sağlayacaktır.Şahin CEYHAN

 

C.60 Birdan fazla insan  tarzları  birbirine uyumlu olmalı.düşünceleri farklı olabilir ama birlikte yaşayan insanlar birbirlerine saygılı olmalılar,

                                                                                                    Emine UĞUR 

 

C.60 Kendi fıtratına uygun kişilerle kalmalıdır. NAFİH ASLANCI

 

c.60 Bir arada yaşayacak bireylerin öncelikle birbirlerine saygılı, hoşgörülü, dürüst ve birbirlerinin özgürlüklerini zedeleyecek davranışlardan kaçınmalılar. Aksi halde bir arada yaşamayı uzun vadeli başaramazlar.  Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

C.60 Birbirinin haklarına ve düşüncelerine saygı en öncelikli prensip olmalıdır. Sinem DEMİR

 

C.60 Ahlaklı, paylaşımcı, yardımsever, liyakatli hem işbirliği hem işbölümü yaparak hareket etmelidirler.              Tuba GÜZEL

 

C.60 En önemli tercihleri birbiriyle her konuda anlaşılır olmalıdırlar. Celal ŞAKAR

 

C.60 Örneğin dindar bir insansa kendisi gibi dindar ve saygılı olabilecek birilerini almalı. Yani kendine benzeyen birileri olmasına dikkat etmeli. Nihal GÜLÇEK

 

C 60 Karşılıklı empati. Şaban ADAŞ

 

 

C.60 Sevgi, saygı ve hoşgörü yani Bermuda Üçgeninin olması gerekir.İsmet ALPYÜREK

 

C. 60 Birden çok insan uzun süre bir arada yaşamayı tercih edeceklerse duygu, düşünce ve inanç birliğinin olması gerekir. Ancak karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörü içinde uzun süre kalabilirler.          ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.60 İlk önce inançları ortak olan insanlar seçilmelidir. Daha sonra siyasi fikirleri birbirilerine yakın olmalıdır. Değer veren insanlar seçilmelidir.     Emrah TAN

 

C.60 Bir lider seçilmelidir. Bu lider demokratik ve bilgili olmalıdır. Yoksa düzen olmaz. Hüseyin ŞERMET

 

C.60 Birden çok insanın birlikte yaşamaları için belli kriterler olmalıdır.Bu kriterler ise zaten toplumda var olan değer yargıları,süper ego,ahlak kuralları v.b.   kavramlardır.bu kavramlar ışığında birlikte yaşayabilirler. Ahmet ŞAHİN

 

C.60.pozitif ortak yanları olmalı ki denge olsun Mehmet Sebil KARACA

 

C.60 En önemli tercihleri sevgi, saygı, adalet, ait olma gibi kurallar olmalıdır. M.Selim YALÇIN

 

C.60 İnsanların en önemli tercihi kendi benliği ve düşünce,duygusal ve zihinsel yönden benzer olmalı ki sorun yaşamasınlar.Etkileşimleri pozitif  ve katkı sağlayıcı olsun. Zehra Kut

C.60 Birlikte uzun süre yaşayacak insanların düşünsel, sanal, nesnel enerji halleri birbirlerini yok edici olumsuz yönde etkilememelidir. Dinçer KÜÇÜK