6.Yontma Taş, Cilalı Taş Devri...vb insanları ve günümüze dek uzanan benzeri insanlar ruhsuz ve akılsız doğal ya da Tarzan ahlaklı insandırlar. Cennetten dünyamıza indirilen Adem AS ve yeryüzünde türeyen zürriyeti...vb benzeri insanlar hem doğal hemde akıla ve ruha sahip peygamber ahlaklı insanlardır. Önermesini gerekçeli çürütünüz.

İpucu;doğal insanın işletim sistemi hayvanlardaki gibi zeka ve sanal-nesnel nefsine tabii doğal(vahşi) işletim sistemine sahiptir. Adem AS’ da ise bedensel olarak hem doğal(vahşi) işletim sistemine sahip hem de fazladan doğa ötesini akıl edebilen akıl ve ruh işletim sistemine sahip olabileceğini düşünün.


C.6.
Taş devri insanlarının olduğu doğru değil. İnsanlık Âdem (A:S) ile medenice başladı. Fakat zaman, zaman bazı cahiller o medeniyeti yıkıp insanlığı yabanileştirdiler. Ama sonunda medeniyetin güzelliği galebe çaldı. Salih ARSLAN

C.6)- Allahın dünyaya gönderdiği elçisi tüm insanlardan üstün özellikte gelir ve onu takip edenler de diğer insanlardan üstün özelliğe sahip olurlar. Peygamber ahlakıyla yetişmeyen insanlar ise nefsinin istediğini yaparlar buda hayvanların özelliğidir.  Erdal SALDUZ

C.6.    Taş devri insanları denince insanların aklına ilkel, düşüncesiz, akılsız  varlıklar geliyor. Oysa yaptığı icatlarla, insanlığa en fazla katkı sağlayan onlardır. Büşra Hafize BORA

 

C–6 Allah, insanları yaratılışları itibariyle varlıkların üstünü kılmıştır. Her insan ve kavim yaşadığı zaman ve mekâna göre kontrolü sürekli elinde bulundurmuştur. Tabiî ki peygamberler fıtrat olarak daha donanımlıdır. Ama insan aklını sürekli kullanmış ve ruhsal güdülerini de yaşadığı zamana adapte edebilmiştir. Ali AYDIN

 

C.6. Adem a.s. gibi insanlar doğaya hem hayvani bir içgüdüyle ve davranış ,tavırlarla hem de Allah c.c tarafından donanımlı bir şekilde akli ve ruhi birimlerle çevrelenmiştir. Ebru YOLCU

   

 C6- İnsanları ikiye ayıramayız. Çünkü bütün insanlara hemen hemen benzer nitelikte özellikler verilmiştir. Hz. Âdem’e de bizden farklı bir şey verilmemiştir. Unutmayalım ki peygamberlerde insandır. Peygamberlerin bizden tek farkı onlara Allah tarafından vahiy gelmesidir. İnsanda düşünen bir varlık olduğundan kendine ne mantıklı geliyorsa onu yapar. Bu onu bazen hayvandan daha düşük bazen de peygamber seviyesine yakın bir varlık yapar. Ferdi KODAŞ

        

 C.6: Öncelikle insanlık inancımız gereği Hazreti Ademle başladığı için bu iki zürriyet ayrımı yapmak mantıklı olmaz. (Varsa bir yabanilik yada gözelik o insanın fıtratı ile ilgilidir.) M. Nurullah ÖZDEN

 

C.6.  Yontma taş ve cilalı taş devrindeki insanlar vahşi bir yaşam tarzlarını akıl unsuru olmadan yaşamaktadırlar.Allah adem i yarattıktan sonra ona akıl ve düşünce vererek insanlığın bundan sonra daha yararlı ve kendine yetebilen insanlar yaratmıştır.   Pelin GÜMÜŞ

 

 C:6)İlk yaratılan insan ADEM( A.S) ve ADEM (A.S) in ruhu,düşünebilecek zekası olduğuna göre ondan sonra gelen doğal insan diye adlandırılan insanların ruhu ve düşünme gücü vardı.Dolayısıyla doğal insanın işletim sisteminin hayvandaki gibi aynı olması imkansızdır.ALLAH(C.C) ilk yarattığı insan ADEM (A.S) a akıl vermiştir.Ve adı üstünde tam bir insan olması için ona insanlıktan bütün özellikleri katmıştır.Ve ADEM (A.S) dan sonra gelen insanlarda aynı düşünme gücüne aynı insani biçime aynı insani hareketlere sahipti.Doğal insan düşünebiliyordu ve bunu yapılan kazılarda ortaya çıkan bulgulardan da(av malzemeleri,duvarlara çizilmiş resimler,bıçak haline getirilmiş taşlar,elde edilmiş bakırlar vb.) doğal insanın ne denli düşündüğünü görebiliyoruz. Yusuf ACAR

 

C:6) Yontma taş ve cilalı taş devrindeki insanlar vahşi bir yaşam tarzlarını ve aklını kullanamayan bir yaşam tarzını benimsemişlerdir. Âdem(as)’ı yaratıp ona akıl ve fikir vermiştir. İlyas SÜNMEZ

 

C6)İnsanlar adem a.s’ın soyundan gelen belirli fıtratlara sahip ahlak ilim ve bilgiye sahip varlıklardır. Şükran GÜR

 

 

  C6) İnsan yaratılışı itibariyle bütün varlıklardan üstün kılınmıştır.Her insan ve kavim yaşadığı zaman ve mekâna göre kontrolü sürekli elinde bulundurmuştur. Tabiî ki peygamberler fıtrat olarak daha donanımlıdır. Ama insan aklını sürekli kullanmış ve ruhsal güdülerini de yaşadığı zamana adapte edebilmiştir.Sevda MUTLU

 

C.6. Adem A.S. akıllı insanlığın başlangıcıdır.Ama ondan sonra bütün insanların peygamber ahlaklı olduğunu söyleyemeyiz.Peygamber ahlaklı insan başkasına zarar vermez,haklarını yemez.Ama şuandaki insanlara baktığımız zaman hakların yenildiği ırkçılığın yapıldığı öldürmelerin olduğu gibi özelliklerin yaşandığı insani zamandayız.Bunları yapanlar nasıl peygamber ahlaklı olurlar. Mehmet SARİBATUR


C.6
- İnsanın yaratılış itibariyle üreticiden çok tüketicilik özelliğinin görülmesi onun vahşi karakterli oluşuna bir delildir. Bu bütün insanlar için geçerlidir fıtridir. Cevdet ÇAKAR


C.6
.Tarih kitaplarında veya çizgi filmlerde insanlar ile hayvanlar günümüze iç içe yansıtılmış. Âdem(as) zamanında da öyle ancak Âdem(as) gökten cennetten indiğine inanılır. Bu yüzden insanlar Âdem(as) ve onun soyundan gelenleri çok ahlaklı bilmiştir. Eğer öyleyse bu insanlar nasıl türedi kardeş kardeşle ilişkiye girmedi mi? M. Ercan KARA


C6)Tüm insanoğlunu atası Hz. Adem A.S dır  bu yüzden böyle bir karşılaştırma yapamayız. Ubeydullah ERTAŞ


C.6.
Adem (A.S) yeryüzündeki ilk insan olduğundan bahsettiğimiz devirlerdeki tüm insanlar da Adem’in yerde türeyen zürriyeti olduğundan bu önerme çürür. Sema YILDIRIM

 

C.6.İnsanlar doğduğundan beri aynı zekayla aynı duygularla dünyaya gelmiştir.Sadece görünüm olarak farklı olabilirler ki bu insanların akılsız yada erdemsiz olduğu anlamına gelmez.Bence şimdiye kadar uzanan zaman içinde cilalı taş devride olsa Adem den sonrada olsa peygamberler gibi davranan akılsız insanlarda var olmuştur.Bunlar hep varolacaktır. Beyrivan GÖKTAŞ

 

C 6.Hiçbir insan mükemmel değildir. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.6- Önermede Hz. Adem yontma taş devrinden sonra gelmiş gibi gösterildiğinden önerme  yanlıştır. Yontma taş devrindeki insanlarda hem akla hem de ruha sahiplerdi. Serdar AKTAŞ

 

C.6- İnsanların ruhsuz, akılsız, Tarzan ahlaklı olarak nitelendirilmesi yanlıştır. Sonuçta insanları diğer canlılardan ayıran aklını kullanabilme yetisi vardır. Serpil ARİCİ

 

C.6- Akıl,İnsanlığın ortak paydasıdır.İnsan hayvan gibi olmak istemedi,hayvanlara hükmetmek istedi. Seyfettin SEYHAN

 

C.6. Eski devirlerde yaşamış insanlar yaşam koşulları gereği Tarzan ahlaklı bir yapıya sahip olabilirler. İnsanlar zamanla aldıkları eğitimle değişirler. Peygamber ahlakı en üstün ahlaktır ama onlardan türeyen insanlar onlar gibi olamamışlardır. Fatma ALTUN

 

C.6-Adem(a.s) tabii olarak ahlaklı ve insani değer yargılara sahip olarak yaratıldı.Sonraki neslinin bu hale(tas devride yasayan Tarzan kılıklılar) gelmesinde yasam alanının daralması ile uzaklara göç nedeniyle;insanlar arası ilişkilerin azami olarak zayıflaması. Böylece ahlaki değerlerin tam olarak aktarımı sağlanamamış ve bu çeşit yasam tarzları ortaya çıkmıştır. Murat YILANLI

 

C.6-İlk insan Adem AS olduğundan ilk insandan beri insanlar doğal ve akla dayalı bir yaşam sürdürmüşlerdir.O dönemin sahip olduğu koşullar insanları doğal bir yaşam sürdürmeye itmiştir. Kemal ASLAN

 

C.6.İslam göre ilk insan Hz Âdemdir. Cilalı taş devrinde yaşayan da onun zürriyetidir, günümüzde yaşayan insanda onun zürriyetidir. Doğal olarak hangisinin peygamber ahlaklı ya da ruhsuz olduğunu onları tanıyarak anlayabiliriz. Ersin ŞİMŞEK

                                                                                                         

C.6. Allah cc ilk insan olarak âdemi yaratı ve ona kendi ruhundan üfledi ona diğer yaratıklardan farklı olarak akıl verdi. Onu ilk peygamber yaptı. İnsanlığı onun soyuttan türetti ve her insanı da akıl sahibi olarak yarattı. Bir insan, ister eğitimli olsun isterse de mağarada büyümüş olsun akıldan yoksun değildir. Tabii eğitilen insan aklını daha iyi kullanır. Mehmet Rauf ORHAN

                                                                                                 

 

C:6) Akılsız, ruhsuz yâda ahlak bakımından bir noksanlık içerisinde olan insanlar asla peygamber ahlaklı yâda peygamber benzeri kişilikli olamazlar. Çünkü peygamberler akıl, ruh, ahlak. vb alanlar bakımından kusursuzdurlar. Ki zaten peygamberler insanların en üstünüdür.    Kerim DURMAZ 

 

 

C.6: Âdem AS bedensel olarak hem doğal iletişim sistemine hem de fazladan doğa ötesini kabul edebilen akıl ve ruh iletişimi varken cilalı devri insanlarında sadece doğal iletişim sistemine sahiplerdir. Ayrıca AS’ dan sonra gelen insanlarında akıl hocalığını yapan peygamberleri varken ondan önceki insanların böyle bir rehberleri de koşullara göre akıllı ve ruhludurlar. Serkan İNAN

 

C.6 Bütün insanlar hem doğal dürtülere hem de akıla ve ruha sahiptirler.Fakat bazıları akıl ve ruh melekelerini doğru kullanmayıp,nefsine tabii olup insanlığa zararlı hale gelirler.Bazıları ise sahip olduğu bütün işletim sistemlerini dengeli bir şekilde çalıştırarak zararsız hatta insanlığa faydalı bireyler haline gelirler. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C6) Yontma taş devri cilalı taş devri vb. devirlerde yaşayan insanların ruhsuz ve akılsız diyemeyiz. Kanaatimce onlar daha dini tanımayan ve bilimsel hiçbir bulgu olmadığı ve onları teşvik edecek bir fert ya da teknoloji olmadı için akıl ve mantığını kullanamıyorlardı. Mehmet ULUS

 

(C.6) Allah Teala CC’HUtığı insanlara akıl, ruh gibi nimetler vermiştir. Ve bununla Allah’a ulaşabilirler. Bu yüzden belli dönemlerdeki insanlara öyle demek doğru değildir. Ayfer GÜRBÜZ

(C.6)  İlk insan Hz. Adem’dir. Dolayısıyla Yontma Taş, Cilalı Taş vb. insanlar ruhsuz,akılsız ya da Tarzan ahlaklı insan değildirler. Onlarında birer inanç sistemi vardır. Zekalarını kullanarak hayatlarını devam ettirebilmişlerdir. Ancak Hz. Adem’e Allah tarafından diğer insanlarda olmayan birtakım insanüstü meziyetler verilmiştir. Metin ERGÜL