59.

A-Hayvanlar yavrularını hayata ve geleceğe nasıl hazırlıyorlar?

B-İnsanlar bu gün yavrularını hayata nasıl hazırlıyorlar ve geleceğe nasıl hazırlanmalıdırlar?

C-Hangi yaşlarda değişimsiz kemikleşmiş mutlak gerekli hangi farzları gerekçeli çocuklara vermemiz gerekir ki büyüyünce yeşeren yeni bilgiler sağlam temeller üzerinde yükselsin?

D-21. YY’DA insan yavruları nasıl hangi öncelik ve eşgüdümlerle eğitilmelidir?

E-Eğitim hangi öncelik sıralarına göre nasıl yapılmalıdır?

F-İnsanlara önce hangi işletim sistemi öğretilmeli ve yüklenmelidir?

G-Peygamberin güzel ahlak işletim sistemi mi önce öğretilmeli ve yüklenmelidir?

H-Doğayı ve çevreyi tanıma doğal ahlak işletim sistemi mi öncelikle öğretilmelidir ve yüklenmelidir?

İ-Doğa(vahşi) ve peygamber ahlakı almaşlı mı, ilişkilendirici mi eş güdümlü mü veya birlikte mi verilmelidir?

Çözümler öneriniz.

                                                            

C.59 A- Hayvanlar insanlar gibi konuşmadığı için onların nasıl hayata hazırladığını gözlemleyerek öğreniyoruz. Bir anne hayvan yavrularını küçüklükten itibaren besliyor koruyor. Eğer gerekiyorsa çocuğu için hayatını veriyor. Yavrularına neylerle besleneceğini ve besini nasıl bulacağını öğretiyor belli bir olgunluğa geldikten sonra doğaya bırakıyor ve hayatına kendisi devam ediyor. HÜSEYİN KAKCI

         B- İnsan bugün çocuklarını hayata hazırlamakta yetersiz kalmaktadır. Genellikle yetiştirme okullara bırakılıyor. Oğlum meslek sahibi olsun da nasıl olursa olsun gözüyle bakılmaktadır. Çocuklar o toplumun ahlaki değerler içinde eğitilmeli ve çocuklar başıboş bırakılmayarak devletine yararlı bir fert olarak yetiştirilmelidir. HÜSEYİN KAKCI

         C- 3–4 yaşından itibaren ahlaki değerler verilmelidir çünkü çocuk küçüklükten her şeye açtır boş bir levha gibidir bu zaman da eğitim en iyi şekilde verilmeli ve temelleri sağlam atılmalıdır.                                                                                                    HÜSEYİN KAKCI

         D- İnsanlar çocuklarını ahlaki değerler içersinde büyütmelidir. Ve gelecekte iyi bir meslek sahibi olması sağlanmaya çalışılmalıdır. HÜSEYİN KAKCI

         E- Bence ahlaki değerler ve vatan sevgisi şeklinde öncelik verilmelidir. Ve bilgiler basitten karmaşığa doğru verilmelidir. HÜSEYİN KAKCI

         F- Ahlaki değerler işletim sistemi yüklenmelidir. HÜSEYİN KAKCI

         G- Güzel ahlak öncelikli olmalıdır çünkü bir söz vardır insan 7 sinde neyse 77 sinde de odur.                                                                                                             HÜSEYİN KAKCI

         H-Peygamberlerin ahlak sisteminden sonra doğayı ve çevreyi tanıma doğal ahlak işletim sistemi verilmelidir. HÜSEYİN KAKCI

          İ- İlk öncelikle peygamber ahlakı verilmelidir. Sonra ilişkilendirici olarak da doğa ahlakı verilmelidir. HÜSEYİN KAKCI

 

C.59 A-Avlanmayı, nelerden korunmaları gerektiğini anne ve babalarının nasıl hareketler yaptığını hangi durumda ne yaptıklarına bakarak yaparak –yaşayarak öğretip hazırlıyorlar.

B-İnsanlar günümüzde çocuklarını ‘saldım çayıra Mevla kayıra ’mantığıyla yetiştiriyorlar ve hazırlıyorlar. Ceplerine parayı koyup birde karnını doyurup hazırlıyorlar. Şöyle hazırlanmalıdır ki; hayatın bütün zorluklarını öğretip, İslam ahlakı benimseterek, nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu göstererek yetiştirmelidir.

C-Güzel ahlak ve İslam ahlakı verilmelidir ki bunun üstüne konan her şey güzel yeşersin.

D-İyi ve kötüyü ayırt edebilme, toplum ve insanlığa faydalı bir birey olma eş güdümü ile eğitmektir.

E-Öncelikle güzel ahlak ve onun üzerine yapılandırılmalı ve sıralanmalıdır.

F-Güzel ahlak işletim sistemi işletilmelidir.

G-Evet çünkü insanlarda ahlak olmazsa toplumda refah ve düzen zordur.

H-Bu güzel ahlaktan sonra öğretilebilir. Doğayı ve çevreyi tanıması insanın kendini tanımasına yardımcı olur.

 

İ-Peygamber ahlakı önce verilmeli daha sonra doğa(vahşi)verilmelidir.                                                                                  

                                                                                                                   Hakan YILDIRIM  

 

 

 

 

 

c.59 A-Hayvanlar yavrularını hayatta nasıl besin sağlayacaklarını ve vahşi doğa tehlikelerine karşı nasıl davranacaklarını beraber yaşayarak öğrenmelerini sağlarlar. Mehmet ÜÇDAĞ

B-Önce terbiye, inanç ve ahlak sistemi sonra eğitimi-öğretimi için okula gönderme ve daha sonrada işinin olmasını ve yuva kurmasını sağlayarak insanlar yavrularını geleceğe hazırlar. Mehmet ÜÇDAĞ

C-6-11 Yaşları arasında çocuklara peygamber ahlakı aşılanmaya çalışılmalıdır. Mehmet ÜÇDAĞ

D-Ahlaklı, inançlı ve kendini gerçekleştirebilen olarak eğitim verilmelidir. Mehmet ÜÇDAĞ

E-Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak eğitim verilmelidir. Mehmet ÜÇDAĞ

F-Saygı, güzel ahlak, hoş gürü, kültürel değerler, vb. öğretilmelidir. Mehmet ÜÇDAĞ

G-Çocuğun kişiliği oturduktan sonra inanç sistemi öğretilmelidir. Mehmet ÜÇDAĞ

H-En sonunda doğal ahlak öğretilmelidir. Mehmet ÜÇDAĞ

I-Doğal ahlak peygamber ahlakıyla ilişkilendirilerek verilmelidir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.59 A-Düşmandan korunmak ve besin bulmak için onları hazırlıyorlar.

 

        B-Ahlaklı ve iyi bir insan olması için ve kötülüklerden korunmak için hazırlamalılar.

 

       C-Çocukları küçük yaşta eğitmek ve onlara doğruyu öğretmek gerekiyor.

 

       D-İnsanlara saygılı olmayı, hak yememeyi iyi ve doğru olan her şeyi öncelikle öğretmelidir.

 

        E-Öncelikle anne babaya saygılı olmayı, vatan ve millet sevgisi öğretilmelidir.

 

        F-Dürüst insan olmayı öğretmelidir.

 

        G-Evet. İyi ve ahlaklı bir insan olmayı ve kul hakkı yememeyi öğretmelidir.

 

        H-Öncelikle ahlak sistemi öğretilmelidir.

 

        İ-Doğa ve Peygamber ahlakı birlikte öğretilmelidir. AYFER EDE

 

 

 

      C.59 A-Hayvanlar yavrularına öğrenmesi gereken her şeyi öğrettikten sonra doğal yaşama serbest bırakmaktadır.

 

              B-İnsanlar ise yavrularını sadece eğitim –öğretim yarışına hazırlamaktadır.

 

              D-Öncelikle çocuklara İslam ahlak ve terbiyesi verilmelidir.

      

              E-Önce anne baba (aile) sonra okulöncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimle devam edilmelidir.

 

              G-Herkesin örnek aldığı güzel ahlaka sahip olduğu için öğretilmelidir.

 

             H-Öncelikle Peygamberin güzel ahlak işletim sistemi verilmelidir. Bu ahlaka sahip insanların doğaya ve çevreye bakış açısı daha farklı olur ve öğrenme kolaylaşır.

 

              İ-Peygamber ahlakını benimseyen kişi zaten doğa ahlakını da kavramış oluyor.                                                                                                                                         

                                                                                                                     NİGAR ÖZTELLİ

 

C.59 A- Hayvanlar yavrularını hayat ve geleceğe hazırlarken yaşamaları için gereken davranışları (avlanmayı, barınmayı…) öğretir ve yaşamla baş başa bırakır.

B- İnsanların yavrularını hayata nasıl hazırladıkları aileden aileye değişir. İyi bir aile çocuğuna gerekli ahlak ve terbiye kurallarını öğreterek sağlam bir kişiliğe sağlam olmasına yardımcı olur. Böylece çocuk kendine güvenen, sorumluluk sahibi bir birey olarak yetişir.

C- 7-12 yaşları arasında değişmez, kemikleşmiş mutlak bilgiler verilmeli ki büyüyünce yeşeren yeni bilgiler sağlam temeller üzerinde yükselsin.

D- İnsanlar yavrularına 21. Yüzyılda öncelikle güzel ahlaklı olmayı öğretmelidir.

E- Eğitimde öncelikle ahlak kuralları ve sonrasında ise bilimsel bilgiler aşılanmalıdır.

F- İnsanlara öncelikle peygamberin güzel ahlak işletim sistemi önce yüklenmelidir.

G- Peygamberin güzel ahlak işletim sistemi önce yüklenmeli ve sonrasında bilimsel bilgiler öğretilmelidir.

H- Bireyin doğayı ve çevreyi tanıyabilmesi doğal ahlak işletim sistemi öncelikle öğretilmelidir.

İ- Bireye önce peygamberin güzel ahlakı aşılanmalı daha sonra doğal ahlak öğretilmelidir.

                                                                                                          Fatih TEKİN

C.59 A- kendilerine bahşedilen içgüdüsel bilgileri  “ gösterip yaptırma “ öğretim tekniğini kullanarak aktarıyorlar.

 

B- Aslında okul çağına kadar aynı yöntemin insana uyarlanmış şekliyle kullanılıyor. Okul döneminde ise insanlık tarihinin bilgi birikimi olan bilim aracılığıyla yapılıyor. Akabinde bu bilgi birikiminin sahibi olan insan, kendi yöntemlerini geliştirerek yaşamını sürdürüyor.

 

C- Bunlar toplumun doğru süper egoları yanında dinin getirdiği insani ilkelerdir.

 

D- Bilimin doğru ve tartışmasız olarak kabul ettiği doğrular çerçevesinde peygamber ahlakıyla eğiterek 21. yy. la uygun fertler yetiştirmelidir.

 

 E- 1.Ahlaki eğitim, 2.sosyal eğitim ve ilmi eğitim.

 

F- Ahlaki işletim sistemi yüklenmelidir.

 

G- Kesinlikle öyle olmalıdır.

 

H- Hayır önce güzel ahlak öğretilmeli ki birey çevreye ve bütün varlıklara bu zeminde hayat versin.

 

I- Önce peygamber ahlakı verilmeli ve bu ahlakın kırmızı çizgileri içerisinde doğal (vahşi) ahlak verilmeli.

                                                                                                          Halit KIRIKTAŞ

 

C.59 A- Yavrularını hiç bir şeyden habersiz değil de karşılaşabileceği zor şartlarda ne yapması gerektiğini kontrol dahilinde bir nebzede olsa ona  yaşatarak hazırlıyor.

        B- İnsanlar yavrularına 2 sn lik şehvetli duygularını basit bir ürünü olarak baktıkları için geleceğe hazırlama konusunda acımasız dünyada tek başlarına bırakıyorlar. Yavrularına bir anne şefkati ile yaklaşıp onlara hayatın gereklerini öğretmeli , küçük yaşta dini ve ahlaki mülahazalarda belli başlı şeyleri çocuğunun yaşantısında olmazsa olmazlarda biri yapmalıdır.

        C- Çocukluk çağında buluğ çağına erdiği itibaren küçükmüş, toymuş, tazeymiş falan gibi şefkate bürünmüş cahilliğe mahal vermeden gerekli eğitim verilmelidir. Ve gerekirse hafifçe köteklenmelidir.

        D- Dini ve ahlaki değerler öncelikli aşılanmalı ki diğer eş güdümlere bir temel teşkil etsin  ve bu temeller üzerine oturmuş bir karakter sağlam temeller üzerine oturtulmuş bina timsali etrafına ışık saçacaktır.

         E- Karakter üzerine etkili olacak olan frekanslarla ilgili eğitim verilmelidir.

         F- Ahlaki bir fert olma ehemmiyeti üzerinde durulmalı ve insanın ne kadar yüce bir varlık olduğu anlatılmalıdır.

         G-Peygamber ahlakı bizler için en iyi örnektir. O frekansı tutturabilene, yaşaya bilene, ayak uydura bilene ne mutlu. Tabiî ki kurtuluş vesilelerinden birisi şüphesiz onun sünnetidir.

         I- Evet birlikte verilmeli çünkü peygamberde normal insanlar gibi davranıyor onlar gibi yaşıyordu. Kesinlikle hiçbir konuda ifrat ve tefride kaçmıyordu doğal olması gereken gibi davranıyordu. Havva AKGÜL

 

 

 

 

C.59 A- Hayvanlar yavrularına beslenme, avlanma ve barınma gibi temel yaşam ihtiyaçlarını uygulamalı bir şekilde gösterip onları rekabet dolu dünyalarına hazırlıyorlar.   

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

        B- İnsanlar yavrularını hayata eğiterek ve yaşama nedenlerini anlatarak hazırlar. Her konu hakkında bilgilendirerek gerekli dini ve ahlaki değerleri öğreterek ve benimseterek onlar için gerekli önkoşulları sağlayarak yetiştiriyorlar.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

        C- Çocuğunun söylenenin ne demek olduğunu niye söylendiğini anlama erginliğine ulaştığında bu tip farz bilgiler söylenmelidir.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR                     D- 21.yy’da insanlar yavrularını güzel ahlak sistemi ve doğal ahlak sistemleri ile eş güdümlü olarak eğitmelilerdir.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

E- Ailede başlayan güzel ahlak sistemi ile ve daha sonra doğal ahlak sistemi ile eğitim gerçekleştirilmelidir.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

 F- İlk önce peygamberin güzel ahlak sistemi ve sonra doğal ahlak sistemine göre yapılmalıdır.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

G- Peygamberin güzel ahlak işletim sistemi önce verilmeli ve öğretilmelidir.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

H- Hayır. Peygamberin güzel ahlak işletim sistemi önce verilmeli ve öğretilmelidir.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

I- Bence ilişkilendirici bir şekilde verilmelidir. Bu kavramlar arasındaki farkın neler olduğunu, hayatımıza nasıl düzenlemeler getirdiğini tartışarak, bularak ve görerek verilmelidir.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

C.59. A. Hayvanlar yavrularını hayata hazırlarken onların çevreye adaptasyonlarını sağlamaya çalışırlar. Daha sonra hayvan yavruları belli bir olgunlaşma seviyesinden sonra, yaratılış hikmetlerinin bir gereği olarak, anne-babalarından artık "yavru" muamelesi görmez. O devreye kadar bilhassa annede çok açık tecelli eden merhamet ve koruma duyguları yerini sanki bir hafıza kaybına, bir yabancılaşmaya bırakır. Dilek AKMAN

 

B. İnsanlar içinde yetiştikleri ailenin bir yansımasıdırlar. Anne babalar yavrularını kendi yaşam şekillerine, istediklerine göre yetiştirmektedirler. Bazıları çok iyi bir şekilde bazıları da olumsuz şartlar da yetişmektedirler, bu değişim göstermektedir. Ailede ki eğitimin yanında daha sonra okul eğitimini sağlayarak geleceğe hazırlarlar. Eğitimlerini İslam dininin gereklerini dikkate alarak yapmaları hem güzel ahlaklı olmalarını hem de iyi bir yaşam sürmelerini sağlar. Dilek AKMAN

 

C. İnsanların bir işi yapabilmeleri için olgunluk derecesine gelmeleri gerekir. Çocuklara yaşlarına, olgunluklarına göre eğitim ve öğretim vermeliyiz ki büyüyünce yeşeren bilgiler sağlam temellere dayanmış olsun. Peygamber ahlakı örnek alınıp ona göre eğitilmelidir. Dilek AKMAN

 

D. Din 21. yy’ da işlevi dışında bir takım amaçlar için kullanılan bir kurum olarak değil de sürekli ve düzenli vicdan ilişkisi ve ALLAH’ a ulaşmanın bir yolu olarak görülmelidir. İnsanlar da yavrularını din eğitimi ve diğer eğitimleri vererek hayata hazırlamalıdırlar. Bilimsel yönden de gelişmeleri ve kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri sağlanmalıdır. Dilek AKMAN

 

E. Eğitim öncelikle insanın doğuştan sahip olduğu yeteneklerinin geliştirilmesi ve bireylere birlikte yaşadığı toplumla uyum halinde yaşayabilme kabiliyetinin kazandırılmasını amaçlamalıdır. Ahlak eğitimi ve din eğitimi verilmelidir. Daha sonra gerekli eğitimler kademelerine göre verilmelidir. Dilek AKMAN

 

F. İnsanlara kendilerini anlama, tanıma işletim sistemi öğretilmelidir ve peygamberin güzel ahlakı verilmelidir. Dilek AKMAN

G. Evet peygamberin güzel ahlak işletim sistemi öğretilmelidir. Çünkü peygamber ahlakı insanlık için en güzel örnektir. Dilek AKMAN

 

H. Hayır doğayı ve çevreyi tanıma doğal ahlak işletim sistemi sonra verilmelidir. Öncelikle peygamber ahlakı verilmelidir. Peygamber ahlakı yeryüzündeki en güzel ve kusursuz ahlaktır. Dilek AKMAN

I. Öncelikle peygamber ahlakı verilmelidir, daha sonra doğa ahlakı verilmeli. Tabi peygamber ahlakı sadece hayatın bir döneminde değil, yaşam boyu öğrenilmelidir. Dilek AKMAN

 

C.59 A- Hayvanlar yavrularını tehlikelerden koruyarak, besleyerek ve avlanmayı öğreterek hayata hazırlar. Ümit MEMİŞ

        B- İnsanlar yavrularını çağın gereksinimlerine göre eğiterek geleceğe hazırlıyorlar. Ümit MEMİŞ

        C- Çocukluk çağında sağlam temeller üzerine kurulmuş farzları vermek gerekir.  Ümit MEMİŞ   

         D- Düşünsel, çevresel ve toplumsal tufanlar yaşadığımız asırda fazla olduğu için insanlar bunu dikkate alarak doğayı ve çevreyi tanıyan eğitime öncelik vermelidir. Bunun yanında güzel ahlak ve inanç ihmal edilmemelidir. Ümit MEMİŞ

         E- Güzel ahlakla birlikte doğayı ve çevreyi tanıma eğitimi de verilmelidir. Ümit MEMİŞ

         F- Önce güzel ahlak işletim sistemi yüklenmelidir. Ümit MEMİŞ

         G- Peygamberin güzel ahlak işletim sistemine öncelik verilmelidir. Ümit MEMİŞ

         H- Doğal ahlak işletim sistemi sonra verilmelidir. Ümit MEMİŞ  

    İ-  Doğal ahlak peygamber ahlakından sonra güzel ahlakla ilişkilendirilerek verilmelidir. Ümit MEMİŞ 

 

C.59 A-Hayvanlar yavrularını hayatta nasıl besin sağlayacakları ve doğal hayattaki tehlikelerden nasıl kurtulacaklarını beraber yaşayarak öğretip geleceğe hazırlarlar.

B-Önce terbiye,inanç ve ahlak sistemi daha sonra eğitimi ve öğretimi için okula gönderme daha sonra işinin olması ardından yuva kurması sağlanarak insanlar yavrularını geleceğe hazırlar.

C- 6-11 yaşları arasında ahlak ve imanın gerekleri öğretilip iyi bir terbiye sağlanmalıdır.

D-Ahlaklı,inançlı,kültürlü,bilgili ve topluma karşı hoşgörülü olacak şekilde eğitilmelidir.

E-İnsan gelişimine katkıda bulunup,gelişimsel özellikleri dikkate alınarak eğitim verilmelidir.

F-Sevgi,saygı,iman,ahlak öğretilmeli

G-Çocuğun kişiliği oturduktan sonra peygamberin güzel ahlak sistemi öğretilmelidir.

H-Allah inancı ve imanı,peygamberin güzel ahlakı öğretildikten sonra doğal ahlak sistemi öğretilmeli.

İ-Doğal ahlak anlayışı peygamber ahlakından sonra peygamber ahlak anlayışına uygun bir şekilde ilişkilendirilerek verilmelidir.Bayram KARAÇINAR

 

C.59 A-Hayvanların öyle bir hazırlama durumu yoktur sadece doğumun ilk haftalarında yasaması için annesinin bir takım görevleri vardır yoksa ilk doğan ördeğe annesinin yüzme öğrettiğini söyleyemeyiz.

        B-İnsanlar kendi yavrularını kendi gelenek ve örflerine göre hazırlar.Bu hazırlama yapılırken bilinçli bir şekilde yapılması gerekir.

        C- Ağaç yaşken eğilir.Bunun farkında olarak çocuğun sorgulamaya başladığı andan itibaren çocuğa bir şeyler vermeliyiz ki bu tam manasıyla gelecekte yeşersin.

        D-21.yy’ da bana kalırsa insanlar yavrularını başta kendini tanımaya yönelik bir eğitim vermelidir.

        E- Eğitim bir toplumun refahı için çalıştığı zaman başta toplumun oluşmasında olmazsa olmazlardan olan insanları kendisiyle barışık ve kendisini tanımasına yardımcı olmalıdır.

        F- İnsan başta kendisini tanıtacak, kendisinin sorunlarına cevap verecek bir işletim sistemi yüklenmelidir.

        G- Bir insana kendi öz benliği tanıtılırsa zaten peygamberin güzel ahlak işletim sistemini kendine rehber edecektir. Sorun kendimizi tanıyıp tanınmamızdadır.

        H- İnsanın kendisini tanıması demek doğayı, çevreyi tanıması demektir.

          İ- Her zaman için bunu söyleyebiliriz ki; her şey zıtlığıyla bilinir.Dolaysıyla kendisini tanıyan insana ikisini birlikte vermek daha uygundur.Şahin CEYHAN

 

 

 

C.59 A-Hayvanlar yavruların gelecekte karşılaşabilecekleri her türlü zorlukları aşabilecek şekilde hayata hazırlar .Ki gelecekte kendi yiyeceklerini kendi temin etsin ,kendini saldırılara karşı koruyabilsin.

B-Genelde insanlar çocuklarını sadece ilerde iş aş sahibi olsunlar diye yetiştirir.Eğer çocuklarımız geleceğe hazırlamak istiyorsak onları toplumda karşılaşacakları sorunlarla baş edebilecek şekilde ,kendi kendilerine çözüm üretebilecek şekilde yetiştirmeliyiz

 C-Öncelikle inancımızı sağlam bir şekilde vermeliyiz.ki ilerde sağlam bir kişiliği oluşsun.ve de insan olma vasıflarını kafasına yarleştirmeliyiz.

D-20 YY insanlar öncelikle inançlı olarak ,insan sevgisi aşılanarak ve de toplum ihtiyacına göre bilgi ve beceriler öğretilerek eğitilmelidir.

 E-Öncelikle sağlam bir inanç ve kişilik geliştirerek sonra da insanların yetenekleri doğrultusunda eğitim yapılmalıdır.

 F-İnsana öncelikle düşünsel sistem öğretilmeli ki daha sonra insan kendi kendine işlevi olan bir varlık haline gelsin.

 G-Olabilir tabi .peygamberin ahlakı ile ahlaklanmış bir insan dan kötülük beklenir mi?

 H-Hayır aslında öncelikle insanı tanıma ve ahlakı verilmeli ve yüklenmelidir.

İ-Doğa ahlakı ile peygamber ahlakı birlikte verilmeli ki .ilerde çocuk iki ara da bir dere de kalmasın

                                                                                                         Emine UĞUR

 

C.59 A-Kendi bildiği herşeyi yavrusuna öğreterek

B-Bütünüyle Batı’ya özenti içerisinde yetiştiriliyor.Oysa ki kendi kültürünü öğretecek yetiştirilmeli.

C-Çocuklar kişiliklerini 0-15 yaş aralığında olduğu için bu yaş aralığı uygundur.

D-İyi ahlak ve iyi bir fert önceliğiyle eğitmelidir.

E-Ahlak,örf,adet,toplum düzeni sıralarına göre yapardım.

F-Kendi kendini yönetebilme.

G-Evet.

H-Önce kendini daha sonra onlar yüklememelidir.

İ-Kesinlikle katılıyorum.   NAFİH ASLANCI

 

C.59 A-Gelecek kaygısı taşımadan, kendi ayakları üzerinde kalana kadar bakımını üstlenerek hazırlamaktadırlar.  
B-
İnsanlar yavrularını kapitalist düzen üzerine yetiştirmektedirler. Başka bir kaygıları kalmamıştır. Oysa bir toplumun temel hedefi manevi değerlere sahip bireyler yetiştirmek olmalıdır. Çünkü manevi değerlere sahip insanlar sağlam karakterli olurlar ve toplumun kalkınmasında etkin rol alırlar.  
C-
Bir sözden yola çıkarak bu konuya değinelim. “Çocuk yedisinde neyse, yetmişinde de odur.” Bu pencereden bakarsak Çocuğa manevi değerleri küçük yaştan itibaren vermemiz gerekir yoksa başkaları kendi değerlerini verir.  
D-
21. yy en büyük sorunu aile bağlarında meydana gelen çözünme ve para tutkusudur. Aile bağları kuvvetlendirilmeli ve bireye paradan daha önemli  şeylerin olduğu anlatılmalıdır. Topluma en büyük erdemin güzel ahlak olduğu anlatılmalıdır.  
E-
Dini bütünlük, vatan sevgisi, temiz toplum için güzel ahlak eğitimi verilmelidir.  
F-
İlk önce Dini eğitim verilmedir. Bu eğitimi de temelde Aile vermelidir.  
G-
Evet Kesinlikle en güzel model peygamberimizin modelidir.  
H-
Hayır, çünkü sen yetiştirmezsen mutlaka birileri kendi istedikleri gibi şekillendirirler.  
I-
Peygamber ahlakı her şeye yeter. Zaten peygamber ahlakı ile yetişmiş bir birey bütün güzel ahlaklara sahip olur. Sinem DEMİR


 

C.59  A- Korunması gereken dönemde korur, aynı zamanda da tek başına hayatta kalmasını sağlayacak becerilerle donatır.

B- Fazla korunmacı ve içine kapanık hazırlıyorlar. Girişimciliğe ve kendi başına gelişimine pek izin vermiyorlar.

C- Kul hakkı yememeli en önemlisi budur.

D- Ahlaki önceliklerle ve ilmi kılavuz edinen bir nesil olarak yetişmeli.

E- Toplumun değerlerini göz önünde tutarak, ilmin ve çağın gerekleri hesap edilerek yapılmalı.

F- DAS yani doğru ahlak sistemi yüklenmelidir.

G-  Sanal işletim sistemi olarak yüklenmeli aynı anda birkaç işletim sistemi yüklenip işletilebilmelidir. Doğru ahlak, peygamber ahlakı ve yaradan işletim sistemi aynı anda çalışabilmelidir.

H- Bir üstteki işletim sistemlerinde gerekli paketler mevcut olduğundan onu uygulamak yeterli olacaktır.

İ- Duruma göre mümkünse beraber bireyin algılamasına göre de sırasıyla verilebilir.    Tuba GÜZEL

 

 

C.59 A-Hayvanlar doğum yaptıktan sonra yavruları doğayla baş başa kalıp geleceğe öyle hazırlanırlar.

B-İnsanlar bugün çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirmiyorlar. Geleceğe daha iyi yetiştirmeleri için öncelikle yavrularına eğitim vermelidirler.

C-İnsanın çocuklarına vereceği en önemli özellikler dini eğitimdir. Daha sonra gelenek ve göreneklerdir

D-Öncelikle çocuğa gerekli olan ihtiyaçlar verilmelidir daha sonra çocuğu en iyi şekilde eğitmelidir.

E-Eğitim öncelikle çocuğun ailesinden alacağı eğitim önemlidir. Daha sonra okul eğitimi verilmelidir

F-Öncelikle çocuğa kültür kuralları yüklenmelidir

G-Bütün güzel ahlaklar öğretilmeli ve yüklenmelidir

H-Öncelikle önce dini öğretilmelidir. Çevre daha sonra gelir

İ-Bütün bunların bir arada verilmesi en uygundur. Celal ŞAKAR

 

  C.59 a- Hayvanlar yavrularını mümkün olduğunca özgür bırakıp hayatı kendi başlarına öğrenmelerini sağlamaya çalışıyor. Nihal GÜLÇEK

  b-İnsanlar yavrularını daha çok gelecekte para kazanabileceği bir şekilde eğitiyorlar gerisini pek önemsemiyorlar. Yani çocuğun ahlaklı olup olmamasını pek önemsemiyorlar. Nihal GÜLÇEK

  c-Öncelikle ahlaklı olmasını sağlayacak şeyler verilmelidir. İnsanlara saygı göstermeli parayı önemsememeli. Nihal GÜLÇEK

  İnsanlar yavruların anne babaya saygılı insanlara saygılı olarak eğitmelidir. Nihal GÜLÇEK

  e-Eğitimde ahlaka çok önem verilmeli. Nihal GÜLÇEK

  f- Önce İslami ahlak sistemi verilmelidir. Nihal GÜLÇEK

  g- Evet o dünyanın gelmiş geçmiş en ahlaklı insanı olduğu için böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Nihal GÜLÇEK

 h-Doğaya ve çevreye saygı göstermek için bunlarından öğretilmesi gerekir. Nihal GÜLÇEK

 i-Almalı ve birlikte verilmelidir. Nihal GÜLÇEK

 

C 59 A- Kendi içgüdüleri ile.

B- Çoğu insan saldım çayıra mevlam kayıra mantığı ile yetiştiriyorlar.Ama böyle olmaz.

 C- Çocukluk döneminde.

D- Toplumun iyisini ve kötüsünü bilerek yetiştirmelidir.

E- Çocuğun zihinsel gelişimine göre sıralanmalıdır.

F- İnsanlık işletim sistemi yüklenmelidir.

G- Zaten insanlık işletim sistemi de peygamber işletim sisteminin bir parçasıdır.

H- Hayır.

I-  Ayrı ayrı verilmelidir. Şaban ADAŞ

 

C-59 A-Doğumdan sonra onları vahşi doğayla baş başa bırakmalarıyla

B- Başı boşluk içinde geleceğe hazırlıyorlar. bunun aşılması gerekir Çocuklar özene bezene bir şekilde geleceğe hazırlanmalıdır.

C- İslami bilgilerin hepsinin ve gelenek ve göreneklerimizi çocukları iyi bir şekilde vermeliyiz.

D-Sevgi saygı ve hoşgörü kültürüyle eğitilmelidir.

E- Eğitimin toplumun yapısına  ret etmeyecek şekilde verilmesi öğeliklidir.

F-Din kuralları işletim sistemi yüklenmelidir

G- Önce din kuralları yüklenmeli sonra bu yüklenmelidir.

H-Hayır önce İslam öğretilmeli sorma çevre öğretilmeli önce din gelir.

I- Birlikte verilmesi en uygun yöntemdir.İsmet ALPYÜREK

 

C. 59 A-Hayvanlar yavrularını belli bir zamana kadar çok iyi korur ve muhafaza ederler(tabi bu sadece onların maddi gelişimleri içindir) daha sonra hepsi kendi hayatını yaşar

B-Bilinçsiz insanlar da ne yazık ki çocuklarını sadece maddi yönü itibariyle düşünür, yedirir, içirir, giydirir. Duygu, düşünce, ruh, akıl ve kalp gelişimini dikkate almadan büyütür. Kültürlü aileler ise çocuğun maddi ve manevi yönünü bir bütün olarak düşünür ve ikisini beraber eğitir.

C-Henüz çocuk annenin karnındayken eğitimi başlar.

D-Bir çocuğa öncelikle inanç değerleri benimsetilmeli

E-Güzel ahlak öncelikli olarak öğretilmeli buda ailenin sözden ziyade tavır ve davranışlarıyla güzel ahlakı yaşamalarıyla mümkündür

F-Güzel ahlak

G-Evet

H-Hayır

I-Öncelikle peygamber ahlakı iyice benimsetilmeli daha sonra doğa ahlakı karşılaştırmalı olarak verilmeli ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.59 A-En iyi şekilde hazırlıyor.

B-Parası olan iyi hazırlıyor parası olmayan ise beli değil.

C-İnanç değerlerimizi en iyi şekilde vermeliyiz.

D-İyi bir insan faydalı bir birey nasıl olunur şeklinde eğitmeliyiz.

E-İnanç eğitimi sonrada insanlık eğitimi verilmelidir.

F-Peygamberin güzel ahlak işletim sistemi yüklenmeli.

G-Evet katılıyorum.

H-Daha sonra hemen öğretilmelidir.

İ-Önce peygamber sonra doğa.        Emrah TAN

 

 

C.59 A- Hayvanlarda içgüdü olduğu için yavru dünyaya geldikten yaklaşık bir saat sonra yürüyebiliyor. Bazı ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sonraki davranışları da yaşayarak ve yaşatarak öğretiyor. Hüseyin ŞERMET

        B- Yeni doğan bir bebek, buluğ çağını geçene kadar ailesine muhtaçtır. Birçok davranış çocuğa anlatılır. Çocuk öğrenir. Bazı davranışlar ise çocuk kendisi gözlemler. Hüseyin ŞERMET

        C- Çocuk 0-15 yaş arası iyi eğitilmelidir. Hüseyin ŞERMET

        D- Eğitim aile ve bütün toplum şeklinde olmalıdır. Hüseyin ŞERMET

 

C.59 A-Hayvanların tek hedefi yaşamlarını idame ettirmektir.bu hedeflerini de yavruları aracılığı ile nesillerini devam ettirebildiklerinden dolayı yavrularını dış faktörlere karşı hazırlıklı yetiştirirler.

B-İnsanlar yavrularını gelecekte bir gün onlardan mutlaka ayrılacağı ve onun yalnız başına kendi hayatını sürdürebileceği şekilde yetiştirirler ve bu şekilde de yetiştirmelidirler.

C-Erkek ve kızlarda da Peygamber Efendimizin (S.A.V) dediği gibi 7 yaşından itibaren namaz kılmaya başlatılmalı ve o yaşlarda imanın şartları,islamın şartları gibi dini bilgileri vermeliyiz ki diğer bilgileri de bu temeller üzerine oturtabilsin.

D-21.yy’ da insan yavruları dini bilgiler ışığında eğitilmelidir.

E-Eğitim olgunlaşma düzeyine göre kademeli olarak yapılmalıdır.

F-Peygamberin güzel ahlakı işletim sistemi öğretilmelidir.

G-Evet

İ-İlişkilendirici bir şekilde verilmelidir. Ahmet ŞAHİN

 

C.59. A- Hissi olarak hareket ettikleri için onlarında insanlar gibi bir nevi şefkatleri tahattur ediyor gerektiğinde aç kalıp kendi yavrularına  yedirirler yavrular iktidar kazandıktan sonra annelerin vazifesi biter gerekirse yavrusunu döver yemeğini elinden alır Mehmet Sebil KARACA

B-İnsanlar materyalist düşündüğü için çocukların  maddi hayatını düşünerek hareket ediyorlar. Said  Nursi’nin dediği gibi  aman doktor olsun paşa olsun diye bütün malını verir.Hafız mektebinden alır Avrupa’ya gönderir.Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesinin  tehlikeye girdiğini düşünmez.Dünya hapsinden kurtarmaya çalışır ama cehennem hapsine düşmesini nazara almaz. Mehmet Sebil KARACA

C-Yedi  yaşlarında ahlaki dersler vermek buluğ çağlarında namaz kılması oruç tutması vb. Mehmet Sebil KARACA

D-akli ve mantıki ilimler öğrenirken dini öğrenimlerde öğretmek. Mehmet Sebil KARACA

E-önce somut sonra soyut bilgiler verilmeli bununla birlikte aşamalı şekilde olmalıdır. Mehmet Sebil KARACA

F-önce dini ahlak verilmeli sonra diğerleri verilmeli Mehmet Sebil KARACA

G-Evet önce peygamberin ahlakı verilmeli. Mehmet Sebil KARACA

H-Evet Mehmet Sebil KARACA

İ-birlikte verilmeli çünkü birlikte olmalı maddenin yanın da mana da olmalıdır.  Mehmet Sebil KARACA

 

C.59 A- Hayvanlar yavrularını nesillerinin devamı için yetiştirirler. Bunun için içgüdüsel olarak korunma, barınma, göç … vb öğretileri yavrularına öğretirler.

B- İnsanlar bugün yavrularını bilinçsizce kendilerince doğru bildiklerini çocuklarına onlara düşüme fırsatı vermeden eğitmektedirler. Bu da bireyin çevresinde gördüklerin kolay etkilenmesine ve liyakatsizliğe sürüklemektedir.

Nasıl hazırlanmalıdır? Doğruyu ve çirkini yan yana koyarak doğrunun neden doğru yanlışınsa neden yanlış olduğunu bireye aktarmaya çalışarak, geçmişini öğretip geleceğe onun doğrultunda hazırlayarak, peygamber ahlakı öğretilerek yetiştirilmelidirler.

C- Çocuk yaşta ve en önemlisi ergenlikte verilmedir.

D-Sevgi, saygı, ait olma, doğal ahlak ve en önemlisi peygamber ahlakı verilmelidir.

E-Peygamber ahlakı, doğal ahlak, sevgi saygı ve ait olma.

F-Peygamber ahlakı önce yüklenmelidir.

G-Evet

H-Peygamber ahlakından sonra yüklenmelidir.

İ-İlişkilendirirci olarak verilmelidir. M.Selim YALÇIN

 

C.59 A Hayvanlar yavrularını önce besler ve korur.Daha sonra yavrularına hayatta kalmayı ve avlanmayı öğretirler.Kısaca hayvanlar yavrularını yetiştirirken yaşam deneyimlerini aktarıyorlar. Zehra Kut

  B İnsanlar yavrularını yetiştirirken daha çok psikolojik ve sosyal yönlerini ön plana çıkararak hazırlıyorlar. Zehra Kut

  C İnanç ve ahlak kurallarını öğreterek. Zehra Kut

   D Din ve inanç kuralları öğretilerek. Zehra Kut

   E Eğitimde önce ahlak kuralları öğretilmeli. Zehra Kut

  F  Peygamberin güzel ahlak işletim sistemi önce öğretilmeli. Zehra Kut

  G Evet. Zehra Kut

  H Yaratandan dolayı çevrenin mucizesini dinle özleştirilerek anlatılmalı. Zehra Kut

  İ Doğa ve peygamber ahlakı birlikte verilmeli. Zehra Kut

C.59 A ­­­– Hayvanlar doğumdan sonra yavrularını doğa şartlarıyla baş başa bırakırlar.  Dinçer KÜÇÜK

         B – İnsanlar bugün yavrularını gelecekte muhtemelen meydana gelecek değişimlere göre yetiştiriyorlar . Dinçer KÜÇÜK

         C – Çocuk çağında değişmez mutlak farzlar vermemiz gerekli. Dinçer KÜÇÜK

         D – 21. yüzyılda çocukların eğitiminde özellikle inanç değerleri üretilmelidir. Dinçer KÜÇÜK

         E – Eğitim toplumun inançlarına göre düzenlenmeli ve etkili öğrenmede başarılı modeller uygulanmalıdır . Dinçer KÜÇÜK

         F – İnsanlara önce insani değerler içeren işletim sistemi yüklenmelidir.  Dinçer KÜÇÜK

         G – Peygamberin güzel ahlakı insanlık için en liyakatlisidir.  Dinçer KÜÇÜK

         H – Doğal ahlak işletim sistemi insanı vahşileştiriyor.  Dinçer KÜÇÜK

         İ – Önce peygamber ahlakı verilmeli, daha sonra doğayı anlamak için doğa ahlakı öğretilmelidir. Dinçer KÜÇÜK