58.Sizce 21. YY’DA bu toplumsal, çevresel, düşünsel…vb tufanlardan insanlık nasıl kurtulur?

-Geçen asırlar da genellikle şahlar, padişahlar, çarlar, imparatorlar, krallıklar, hanedanlar…vb isimler altında insanlığı yönetiyorlardı.

-Yönettikleri tabanın genel istemleri ve özgünlüklerinin ortak paydasına adil icabetlerinin seviyesi ve taşeronluğu bedelinde çok iyi yaşıyorlardı.

-Bu devasa taşeronluk bedelinde adaletleriyle birkaç asır yaşamayı başardılar

-Toplumsal ve doğal değişimlere uyum sağlayamayanlar elendiler.

-Yıkılan bu şahlar, padişahlar, çarlar, imparatorlar, krallıklar, hanedanlar…vb nefisleri doğal demokrasi ile hortlatıldı şimdi insanlığı onların nefisleri yönetiyor!! Bu ciddi bir toplumsal felakettir.

-20.YY'DA ABD, ÇİN ve bazı ülkeler hariç yada Vetolu Ülkeler hariç hemen hepsinin varisi yapay ve uydu krallıklar, nasyonalistler hortlatıldı.

-Doğal(vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk …vb azınlıkların bekası ve her şeyi çoğunluğun kilerine tarladır ve bu gizli açık sosyal tufandır.

-Daha sonra nasyonalist mücadeleleri, dil azınlığı, din azınlığı, mezhep azınlığı tabanındaki sözde özgünlük ve özgürlük için mücadele ve boğuşma arenasına dönüştürerek toplumları Büyük Ortadoğu -Devletinin yapıtaşlarına parçalarken Avrupa’da ve bazı batılı ülkelerde nasyonalizmin şoven afatından emin olmak için globalleşmeye gidilmeye başladılar.

-İslam’ın yaygın olduğu alanlarda salavatı şerefeyi parçalamak için alternatif nasyonalizm özellikle teşvik edildi.

-Bazı kavimlere gizli şantaj atama usulü ile ergsiz muhtariyet ve ergsiz yada geçici ergli devlet (sözde devlet) verildi. Daha sonra ileriki amaçlar için onların içinde de daha da ileri gidilerek; dil azınlığı, din azınlığı, mezhep azınlığı tabanındaki sözde özgünlük ve özgürlük için mücadele ve boğuşma, kokuşma arenasına dönüştürülerek Müslümanların arasında Siyonizm ve şovenizm teşvik edilerek bu güne gelindi.

-Bu mecburiyetten kurdurulan devletlere baktığınızda adı, sorumluğu, suçu, günahı kimin? Tadı, hasılatı, parası, olanakları ve sevabı kimin?

-Bu liyakatsiz dünya konumuna zengin ülkelerin doğal demokrasi ve zengin ülkelerin menfaatlerine endeksli yürütmeye konulmuş sözde uluslar arası ekonomik denklem ile gelindi.

-Varılan sonuç,doğayı ve insanlığı kötüye kullanmanın tepkileri olarak; çevresel, toplumsal, sanal, düşünsel tufanların insanlığın kapısını çaldığı bir asrın girdabı oldu.

-Bu liyakatsizlik denkleminde memnun olanlar belli, bunun bilincinde olanlar belli ve bilincinde olamayanlarda bellidir.

-Laikle geçerli ve verimli dini değerlerle; devlet, din, yönetim ve toplum döngüsü arasında köprü tam tersi dinler, inanç değerleri ve hurafeler için uçurum olmayı düşünün.

-Birde laikle İslam dinini ve inananları kontrol etmeye ve dini değerleri azınlığın dünyevi menfaatlerine malzeme yapmaya veya bükmeye kalkışmanın toplumsal Siyonist tufanına yol alışın liyakatsizliğini düşünün.

-Dini aşamazsınız (hadis)

 

C.58 ALLAH (c.c) İnsanlara dinler ve peygamber aracığı ile insanlığın nasıl olacağını ve nelere dikkat etmesi gerektiğini peygamberde uygulayarak göstermiştir. Dünyanın genel iti bari ile dine inan maktadır. Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Musevilik dinlerinin başında bulunan din âlimlerinin dinlerinin emrettiklerini daha güzel daha inandırıcı bir şekilde anlatması ve toplumun bu kurallara uymasıyla gerçekleşir.  HÜSEYİN KAKCI

 

C.58 İslam dininin emir, yasak ve güzel ahlakını benimseyip onu yaşayan toplumlar haline gelirsek bu tufandan etkilenmeyiz. Çünkü ölüm hakikat sonsuz bir hayat yok ve düşünülemez.

                                                                                                           Hakan YILDIRIM  

 

C.58 Bu dünyada güçlüler kazanır güçsüzler her zaman yok olur. Büyük balık küçük balığı yutar. AYFER EDE

 

C.58 Menfaatlerden ve çıkarlardan uzak durup doğayı ve insanlığı kötüye kullanmadan. Dil, din, kültür ve rengi bir fark olarak vurgulamayarak bu tufandan insanlık bir nebze olsun kurtula bilir.

                                                                                                                                NİGAR ÖZTELLİ

C.58 İnsanlar arasında din, ırk, kültür..vb ayrımı yapmadan tüm insanlar eşit kabul edilmeli ve insanların İslam dinini benimsemeleri sağlanmalıdır.

                                                                                                          Fatih TEKİN

 

58. Bireylerin birbirlerini bütün farklılık ve çeşitliliğine rağmen kendisiyle eşit görmesi v e ” Yaratılanı Yaratandan ötürü severiz.” Felsefesinin benimsetilmesiyle bütün olumsuzluklar çözüle bilir.

                                                                                                          Halit KIRIKTAŞ

 

C.58 Tufanlardan kurtulmanın tek yolu insanların kendine ait bir düşüce fikir dağarcığı olmalı ve bunun içinde çok okumalıdır. Yumuşak başlı olmalı ancak bilgisiz her sürüldüğü yere giden koyundan farklı olmalıdır. Yanlışta olsa kendi düşünceleri kendi fikirleri olmalı. Yönetim şekli olarak da insanlar bir egosu tatmin için zorlanmamalı. Havva AKGÜL

 

C.58 Müslüman olan ülkemizden bahsedersek bu tufanlardan(oyunlardan) korunmak için milli birlik ve beraberliğimizden, dinimizden, kültürümüzden taviz vermeden atalarımızın geçtiği bu yollardan kendi özdeğerlerimizle geçmeliyiz. Emperyalizme, Siyonizm prim vermemeliyiz ve insanlarımıza bu konuları anlatarak bilinçlendirmeliyiz. Dinimizden yardım almalıyız.

Sinan BAŞAR

C.58. Gerek ülkemizde ve gerekse diğer dünya ülkelerinde milli gelirin büyük bir bölümü savunmaya ayrılmaktadır. Çünkü, toplumların maddi ve manevi refahına yönelik teknolojik buluşlar, pek çok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Ekonomik büyümenin neredeyse tek hedef olarak kabul edilmesiyle birlikte her geçen gün bir yenisi geliştirilen mekanik, kimyasal ve nükleer silahlar, bir anda bütün dünyayı etkileyecek durumdadır. İnsanların birbirleriyle olan sosyal ilişkilerini düzenleyen unsurlar arasında hem dinin hem de eğitimin önemi büyüktür. Her ikisi yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir. Dilek AKMAN

 

C.58 İnsanları kendi nefsiyle yöneten, insanlığı kötüye kullanan devletler, toplumlar ve yöneticiler olduğu surece 21 yy. çevresel toplumsal ve düşünsel tufanlardan kurtulamaz. Ümit MEMİŞ  

 

C.58 Tam demokratik bir toplumla bütün bu tufanlara insanlık karşı koyabilir.Bunun yanında gerçek manadaki bir demokratik ortamla kişilerin özgür iradeleri ile yaşamalarına olanak sağlayacaktır. Bu da insanlığın sağduyulu olmayı, paylaşmayı, birbirilerinin hak-hukukuna riayet eden birbirlerinin fikirlerine saygı duyan bir toplum olur ki bu da her türlü tufana göğüs gerecek bir toplumdur.Şahin CEYHAN

 

 

C-58Tek kelime ile islamla…çünkü insanlığın varoluşu ile günümüze kadar milyonlarca ideoloji ,toplum ,devlet yok olmuş yada yok olma noktasına varmıştır.ama İslam insanlıkla doğmuş ,günümüze kadar bozulmadan gelmiş ve insanlığın sonuna kadar da varlığını devam ettirecektir.bunun için insanlık ancak islamla kurtulabilir.

                                                                                                        Emine UĞUR

 

C.58 İnsanlın kurtuluşu ancak hak yolunu bulmakla olur.   NAFİH ASLANCI

 

C.58 Cahiliye devrinden, insanları Asrı Saadete geçiren sistem insanları rahatlıkla bu tufandan kurtarır. Sinem DEMİR

 

C.58 Bütün çöküş asrından sonra şüphesiz ki bir asr-ı saadet çağı yaşanacaktır.   Tuba GÜZEL

 

C.58 21.yy’da tufanlara karşı koya bilmek için Siyonizm ve farklı inançları red edilmesi gerekir. Sadece İslam inancına bağlı kalınmalıdır. Celal ŞAKAR

 

C.58 İnsanların birbirine saygı göstermesi gerekir. İnsanların birbirleriyle savaşmaktan vazgeçmesi gerekir. Bu dünya hepimize yeter. Sınırlar kaldırılmalı. Herkesin eşit olduğu bir dünya yaratılmalı. Nihal GÜLÇEK

 

c.58 Bu tufanlardan korunmak için kendini gerçekleştiren birey sayısını artırmak ve peygamber ahlakını o topluma benimsettirmek gerekir. Çünkü en güzel ahlak peygamber ahlakıdır… Mehmet ÜÇDAĞ

 

C 58 Kur anı Kerimi anlayarak okuyup hayatımıza uygulayarak. Şaban ADAŞ

 

C.58  21.yy da insanlık tufanlara karşı koyabilmek için Siyonizm’i, kapitalizmi ret edip İslami değerlere sımsıkı bağlanması gerekir. Bunlara karşı en kuvvetli zırh İslami değerlerdir. Kurandır sünnettir.İsmet ALPYÜREK

 

C.58 Ancak İslam’ın güzelliklerini iyilikleri kavrayarak kurtulur.       Emrah TAN

 

 

C.58 Yüzyıllarca insanlar dinden uzaklaştıkça toplum içindeki sorunlar artmıştır. Nitekim son peygamber HZ.MUHAMMED (S.A.V.) ve İslamiyet gelmiştir. İnsanların dini inançlarına sahip çıkması gerekir. Bu da eğitimle olur. Hüseyin ŞERMET

 

C.58 Bu şekildeki tufanlardan kurtulmanın yolu,insanlara sadece insan olduğu için değer veren,onları din,dil,renk ayrımı gözetmeksizin bir arada yaşamaları için uygun ortamı sağlayan bir yönetim şekliyle yönetilirse bu tufanlardan kurtulurlar. Ahmet ŞAHİN

 

C.58. Allahın emir ve yasaklarına uyup peygamber efendimiz s.a.v sünnetine uyarak İslam'ın  şartlarına uyarak iman hakikatlerini doğru anlamak anlatmak ve yaşamak. Mehmet Sebil KARACA

 

C.58-21YY insanlık bu tufandan sürekli kendini geliştirerek doğaya katkı sağlayarak, doğa ile barışık peygamber ahlakına bireyler ve toplumlar yetiştirerek. M.Selim YALÇIN

 

C.58 İnsanoğlu bu tufanlarda ancak din ve vicdan rehberliğinde kurtulur. Zehra Kut

C.58 21. Yüzyılda insanlığın toplumsal, çevresel, düşünsel tufanlardan kurtulması için insani değerleri ön planda tutacak anlayışının geliştirilmesi ile mümkündür. Dinçer KÜÇÜK