57.Bir insanlık asrı düşünün;her kese yeteceğinden fazla aş ve iş var ama fakirlerin-İşsizlerin, güçsüzlerin, zenginlerin-güçlülerin sayısı gün geçtikçe artıyor ve fakirsen namuslu yaşama şansın sıfır. Yeterince paran yoksa namuslu hayat yaşayamazsın? Yetrince paran varsa istekli isen ancak kısmen namuslu yaşarsın. Hayvanlar ahırlardan çıkmış ya insanların sofrasına ortak olmuş baş köşede otururlar yada zülüm görüyorlar.

A-Böyle bir insanlık asrı olsaydı bu asra ne ad verirdiniz?

B-Önerme gerçek olabilir mi?

C-Yaşadığımız insanlık asrı bu önermelerin neresindedir?

D-Bu insanlık ayıbını çözmek için önerilerinizi yazınız?

E-Her hangi bir yönetim sisteminin kalitesi; parasız, güçsüz, engelli veya fakir insanlara namuslu ve şerefli yaşama olanaklarını sağlamakla doğru orantılıdır. Demirkuş 2009 Önermesinin eksiğini gerekçeli olarak yazınız.

İpucu;İnsanlığın her kademesinde; doğal ahlakın yaygınlaşması ve Liyakatsizliğin farkındalığını anlamaya çalışın. Verilen eğitimle ve doğal demokrasi ile güzel ahlaklı insanların sayısının gün geçtikçe azalmasının ardındaki toplumsal ve çevresel tufanları görmeye çalışın.

- Peygamber ahlakına sahip insanların sayısı çoğunlukta olmadıkça toplumsal ve çevresel tufanlarındaki felaketleri görmeye çalışın.

 

C.57 A-Vicdansızlık devri HÜSEYİN KAKCI        

        B- Olabilir ki olduğunu düşünüyorum. Şu anda Afrika da binlerce kişi aç ve açlıktan ölüyorlar dünyanın bütün insanları doyura bilecek imkân devletlerin birleşmesi ile mümkün. HÜSEYİN KAKCI

         C- Başındadır. Aç kalanlar gittikçe artmakta ve para elde etmek için akıllarına ilk gelen para elde etmeleri gerçekleştirmeye çalışmaktadır.  HÜSEYİN KAKCI

         D- Öncellikle zenginlerin yardımlar yaparak, fakir kişilerin karınları doyurulmalı ve fakir kişilere gerekli ihtiyaçları karşılanıp uygun işler verilmelidir. Böylece parasız kalıp yoldan çıkmaktansa en azından imkânları doğrusunda namusuyla yaşamayı hedefler.  HÜSEYİN KAKCI

         E-Bir insan bütün imkânlar olsa dahi bu adamın her şeyi var şereflidir namusludur demek hata ve yanlı olur günümüzde parası her şeyi olup da namussuzluk yapan çoğunlukla kişi vardır.  HÜSEYİN KAKCI

 

 

 

C.57 A-Namussuz-namuslu yaşamın asrı

B-Evet olabilir.

C-Tam yaşamımıza ortaktır.

D-Bütün insanların elinden gücünü devlet eliyle almak bunu halka eşit şekilde dağıtmaktır.

E-Güçsüz ve engelli insan sayısı arttıkça kalite artmaz.

                                                                                                       Hakan YILDIRIM  

 

c.58 Bu tufanlardan korunmak için kendini gerçekleştiren birey sayısını artırmak ve peygamber ahlakını o topluma benimsettirmek gerekir. Çünkü en güzel ahlak peygamber ahlakıdır… Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

 

C.57 A-Adaletsizlik derdim.

 

        B-Hayır gerçek olmasını istemem.

 

        C-Başlarında.

 

        D-İnsanların saygı ve sevgi içerisinde yaşamasını, bir birlerinin hakkına saygı gösterilmesine ve insanların eşit haklara sahip olduğunu unutmamaları gerekir.

 

        E-Yönetim zengin ve güçlü insanlara daha iyi davranıyor. Fakir ve güçsüzleri eziyor. AYFER EDE

 

 

 

 

 

C.57 A- Büyük balığın küçük balığı yuttuğu çirkin asır derdim

 

             B-Tam olarak böyle olmasa da gidişat bunu gösteriyor.Yani yüzyıl sonra bu şekilde de olabilir bundan daha kötü de olabilir.

 

            C-Fakir olan çok fakir zengin olan ise çok zengin ve fakirlerin yaşama şansı sıfır.

 

            D-Sadece kendimizi düşünmeyerek birazda etrafımızdaki insanları düşünmekle başlaya biliriz. Toplumsal kurallara uyarak, bencil davranışlarda bulunmayarak, İnsan gözü doymak nedir bilmesiyle de olabilecektir.

 

            E-Sadece para ve namus yeterli değil aynı zamanda eğitimde düzeltilmelidir. Topluma yararlı, peygamber ahlakına sahip insanlar yetiştirilmelidir. NİGAR ÖZTELLİ

 

 

C.57 A- Paran varsa namuslusun.

B- Olabilir. Şu an yaşadığımız dünya bu önermeye uygundur.

C- İşsiz ve fakir insanların sayısının artması ve bu insanların maddi ihtiyaçlarını karşılaması için namussuz işlere yönelmesidir.

D- İnsanlara paranın her şeyi satın alamayacağını öğretmeli, bütün insanların eşit olduğu öğretilmeli, fakir ve işsiz insanlara istihdam olanağı sağlanmalı, insanların birbirlerine maddi ve manevi destekte bulunmaları sağlanmalıdır.

E- Sadece bu olanakların sağlanmasıyla yönetimin kalitesi doğru orantılı değildir. Bunun yanında insanlara güzel ahlak yani peygamber ahlakı ve toplumsal değerlerin aşılanması gerekmektedir.

                                                                                                          Fatih TEKİN

C.57 A- Orta Çağ Avrupa’sı.

 

B- Nitekim yaşamıştır.

 

C- Laiklik, demokratiklik ve insan hakları bürünmüş ve teknolojik gelişmelerle modifiye olmuş bir emaresidir.

 

D- İslam ve kuran nın doğru anlaşılarak insanlara doğru aktarılması ve yaşatılması yegâne yoldur.

 

E-Yönetim biçimleri bir fikirler sistemidir. Fikirler sistemi insanı ahlak kurallarının süper egolarını benimserlerse bu tip insanların hak ve özgürlükleri korunabilir. Buna karşın fikirlerin hayata geçirilebilmesi için kapitale ihtiyaç vardır. Bu bağlamda hem fikir hem de para yegâne güç olmalıdır

                                                                                                          Halit KIRIKTAŞ

 

C.57 A - Asr-ı sefalet olabilir. Havva AKGÜL

         B- Olabilir ve bu durum bazı ülkelerde fevkaladesi ile yaşanmaktadır. Gün geçtikçe birilerinin cebi dolarken itibar kazanırken, birilerin cebi boşalıyor ve itibar kaybediyor. Havva AKGÜL

         C- Tam merkezindedir. Havva AKGÜL

         D- Bu dengesizliğin çözümü için Allah korkusu ve peygambere vefa gibi iki temel unsuru benimsemek yeterli olacaktır. Havva AKGÜL

         E- Şerefli konu başlığı altında dini ve ahlaki konulara sadık olma var ise bir eksik yoktur. Ancak bu iki temel maddeye saygı duyulmaz ise diğerlerininde temelinde yatan mesele bu olduğudan gün geçtikce bazı manevi değerlerimizi kaybeder durunda ise ve dini hassasiyetlerimize saygı duyulmuyor ise her zaman fakir ama onurlu genç oluruz. Havva AKGÜL

 

 

C.57        A Kıyamet asrı

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

               B İnsanlığın gün geçtikçe bu çizgiye meyil verdiğini düşünürsek neden olmasın.

Sinan BAŞAR

               C Bu asrın yönünün nerede olduğunu bulabilme yolundadır.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

               D Toplumsal değerlere saygılı, realist, insancıl birey sayısını artırıp insanlara değer veren toplumlar yetiştirmekle olabilir.

                                                                                                                        Sinan BAŞAR

               E Bence önermenin eksik yanı zengin, fakir fark etmez insanlara insanlığın gerekçelerini ve önemini anlatarak zenginin fakire, fakirin zengine yardımlarıyla gerçek bir şerefli yaşama ortamı sağlamaktır. Önemli olan insanlığa değer veren bir toplum olmaktır. Büyük oranda da toplumsal sınıf ayrımını da bu sayede ortadan kaldırmak mümkün olabilir. Sinan BAŞAR

 

C.57. A. Bu asra modern cahiliye asrı adını verebiliriz.  Dilek AKMAN

B. Evet doğru olabilir.  Dilek AKMAN

C. Yaşadığımız insanlık asrı önermedeki asra yaklaşma yollarında. Dilek AKMAN

D. Bu insanlık ayıbını İslam dinine yönelmekle olur. Dinimiz, birey ve toplum hayatına anlam kazandıran, kişinin insanca yaşamasına yardımcı olan, toplum halinde yaşayan bireylerin birbirlerini anlayabilmelerini kolaylaştıran ve kulun Allah’la ilişkisini düzenleyen bir araçtır. Dilek AKMAN

E. Doğru bir önermedir diyebiliriz. Dilek AKMAN

 

C.57 A- Böyle bir asra kapitalizm devri ya da hayvani(vahşi) sistemlerin hüküm sürdüğü bir asır denilebilir. Ümit MEMİŞ

   B- Önerme gerçek olabilir, çünkü böyle bir sistem günümüzde çoğu toplumlarda mevcuttur. Ümit MEMİŞ

   C- Yaşadığımız asır doğal( vahşi) ahlakın yaygınlaştığı, güzel ahlaklı insanların azınlıkta olduğu bir dönemdir. Çevresel ve toplumsal tufanlar artmaktadır. Ümit MEMİŞ

   D- Kapitalist sistem ortadan kalkarsa, güzel ahlak ve inanç sistemiyle donanmış insanlar çoğunlukta ise ya da asr-ı saadet dönemi örnek alınırsa bu insanlık ayıbı çözüme kavuşur. Ümit MEMİŞ

 

C.57 A-Vahşilik ve cehalet asrı.

B-Önermesi gerçekleşmemiştir

C-Nerdeyse böyle bir asrı yaşayacağız

D-Peygamberimizin güzel ahlakı ve dinimizin hoşgörü ve takvasını örnek alarak

E-Evet doğru orantılıdır.Bayram KARAÇINAR

 

 

C.57 A- Büyük balık küçük balık asrı

        B- Olabilir

        C- Bu asır içindeki her yerde bu durum farklıdır.

        D- Sosyalist bir hayat ( tam anlamıyla çıkarsız yardımsever emekçi )          

        E- Eğitim kalitesi insan için eğitim fikrini güdüyorsa kalitelidir. Şahin CEYHAN

 

 

C.57A- Asrı sefalet diyebiliriz.

B-Önerme tabiî ki gerçek olabilir.zaten şu an içinde bulunduğumuz asır bu asırdır işte.

C-Tam içerisindedir,ama daha zirvesinde değildir.pek yakında zirvesine de varacakdır.çünkü günümüz de gidişat bunu göstermektedir.

 D-Hayır,bir sistemin kalitesi ancak zengin ile fakiri ile.güçlüsü ile güçsüzü ile,engelli ile engelsizi ile kısacası herkese namuslu ve şerefli bir yaşam olanağı sağlamakla orantılıdır.

                                                                                                           Emine UĞUR 

 

 

C.57 A-Kapitalist rejimin hakim olduğu asır olurdu.

B- Tabii ki alabilir.

C-Tam olmazsa bile büyük oranda bu asrı yaşıyoruz.

D-İnsanlara iyiyi.doğruyu,güzeli,paylaşmayı öğretmek gerekir.

E-Herhangi bir eksiği yoktur.     NAFİH ASLANCI

 

C.57 A-Daha önce var olan ismi tekrar verirdim. “Cahiliye devri…”  
B-
İnsanlığın olduğu her yerde en güzeli de olabilir, en çirkini de olabilir.  
C-
İnsanlık şu devrin burasındadır yada şurasındadır demek doğru olmaz. Dünyanın her döneminde insanlık adına mükemmel işler yapanlar olduğu kadar, ahlaksızlığa çalışanlar olmuştur. Ancak doğru işler yapanlar daima galip gelecektir.  
D-
Bozmaya çalışanlardan kat kat fazla çalışarak düzeltmeye çalışmak. Temel prensip bu olursa her ayıp çözülür.
E-
Namuslu ve şerefli yasama olanağı sağlarken; manevi değerlerde bireye kazandırılırsa mükemmel bir sistem ortaya çıkar. Sinem DEMİR

C.57 A- Çöküş asrı.

B- Gerçek olmuştur maalesef.

C- Tam ortasındadır.

D- Peygamberimizin ahlakı ile göstermiş olduğu hak yoluna  geri dönmek.

E- Bu önermede eksik bir taraf görmüyorum. Elbette ki bir yönetim sistemin temel amaçları bu şekilde olabilmelidir. Tuba GÜZEL


C.57 A-Vahşilik asrı.

B-Önermesi gerçekleşebilir

C- Böyle bir asrı yaşayacağız

D-Peygamberimizin güzel ahlakı örnek alarak

E-Evet doğru. Celal ŞAKAR

 

 

C.57 a- İnsanlığın bittiği asır. Nihal GÜLÇEK

         b-  Şu an içinde yaşadığımız hayat çokta namuslu bir hayat değil. Neden olmasın. Nihal GÜLÇEK

         c-Herhalde çokta uzak değildir diye düşünüyorum. Nihal GÜLÇEK

         d-Kapitalizmin kölesi olmaktan insanların kurtulması gerekir. Bu dünya aç gözlü olmasak hepimize yeter. Sosyalizmin güzel tarafları önemsenebilir. Nihal GÜLÇEK

        e- Evet öyle olabilir. Nihal GÜLÇEK

 

C 57 A- Medeniyet zırhına bürünen hayvanların devri derdim.

 B- bence gerçektir.

C- Tam ortasındayız. Örnek Amerika

D- Liyakatli bir yönetim seçip herkesin elini taşın altına koyduğu bir toplum oluşturmak.

E- Tek eksiği bu olanakları sağlarken meşru yolları denememesidir. Şaban ADAŞ

 

C.57 A- Böyle bir asra zırvana asrı denilirdi bence.

B- Önerme Kuran ve sunnetullah var oldukça gerçekleşmez.

C- Bu asır önermenin çok ama çok uzağında bulunmaktadır.

D- Kuran ve sunetullaha sımsıkı tutunmaktadır. Nitekim peygamberimiz de bunu söylemektedir.

E-Önerme çok doğru dur önermenin bir eksikliği yoktur.İsmet ALPYÜREK

 

C. 57 A- Bencillik asrı

B-Evet.

C- Ortasında.

D- Adaletli olmak, kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih etmek, fakirleri ve yoksulları gözetmek, büyüklerimize saygılı davranmak, küçüklerimize şefkatle yaklaşmak. İnsanlara ^HAK^ olan bilgileri hakkıyla anlatmak. Aile, okul, üniversite vb eğitim yerlerinde güzel ahlakı yaşayarak anlatmak.

E-Önermenize katılıyorum.     ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.57 A-21.yy adını verirdim.

B- Evet çünkü yavaş yavaş oluyor.

C-Hem başında hem de en sonunda.

D-İnsanın inançlarına sahip çıkması peygamber ahlakı ve İslam ile çözülür.

E-Şeriat yöntemi.      Emrah TAN

 

C.57 A- Gayrimüslim derdim. Çünkü islamiyette böyle bir şey yoktur. Gerçek şekle inanan bir kişi hiçbir zaman maddi olarak zengin olamaz. Hüseyin ŞERMET

         B- Gerçek olamaz. Namuslu bir şekilde ve hayırsever bir insan zengin olamaz. Hüseyin ŞERMET

         C- Yaşadığımız asır bundan çok uzakta. Fakirler daha inançlıdır. Zenginler ise haram para; Fakirleri sömürdüğü için zengin olmuşlardır. İyi bir mümin kardeşi aç iken o para biriktirmez. Hüseyin ŞERMET

         D- Bütün toplumlara İslamiyeti ve İslamiyetin içeriğinin öğretilmesi lazım. Hüseyin ŞERMET

 

C.57 A-Ahirzaman adı verirdim.

B-Önerme kısmen gerçektir.

C-Yaşadığımız insanlık asrı bu önermede söz edilen asra yakın bir zamandadır.

D-Bu insanlık aybının çözülebilmesi için insanlar arasında ekonomik açıdan uçurumlar olmamalı,insanlar çok zengin ya da çok fakir olmamalı.Zaten böyle bir tutarsızlık olduğundan dolayı günümüzde insanlık ahirzamana doğru ilerlemektedir.

 E-Böyle bir yönetimin kalitesi sadece insanlara namuslu ve şerefli yaşama olanaklarının yanı sıra,hak ve özgürlüklerini,dini inançlarını rahat bir şekilde yaşayabilmesini de sağlamalıdır. Ahmet ŞAHİN

 

C.57.A-Ahir zaman.Mehmet sebil KARACA

B- Evet olmuştur da. Mehmet sebil KARACA

C- Ortasında.Mehmet sebil KARACA

D-Tahkiki imanı elde etmek ve onunla amel etmek vicdan, hürmet ,  saygı gibi kavramlara önem vermek.Mehmet sebil KARACA

E-Dini tahşidat  yapılabilir. Mehmet sebil KARACA 

 

C.57 A-Cehalet

B-Böyle asırlar geçmişte yaşamışlardır ve ALLAH CC Peygamberlerini bu asırlarda göndermiştir.

C-Dünyamız bu asra yaklaşmaktadır.

D-Peygamber ahlakına sahip insanların yetişmesiyle.

E- Geçmişten gelen örf ve adetlerini en önemlisi Peygamber ahlakı ile yönlendirilerek iyi bir yönetim sağlanır. M.Selim YALÇIN

 

C.57 A Yozlaşmış devir ya da maddi güç devri denirdi. Zehra Kut

  B Son yıllarda para saygınlık , kişilik ve itibar olarak nitelendirilmektedir. Zehra Kut

  C Yaşadığımız insanlık asrı maddi gücün önemli olduğu din ve ahlak kurallarının yok sayıldığı bir çağdır. Zehra Kut

  D Dine sahip çıkma Kuran-ı Kerim rehberliği ile çözülür. Zehra Kut

  E Kaliteli yönetim sistemi insanlarını sınıf gözetmeksizin ihtiyaçlarını karşılayan yönetimdir.Ahlak kurallarına göre hareket eden yönetim insanlarına refah getirir. Zehra Kut

C.57 A – Fakirlerin, işsizlerin, göçsüzlerin, zenginlerin göçlülerin olduğu toplumun yaşadığı asra vahşi asır denilebilir. Çünkü sosyal bir yardımdan yoksundur. Dinçer KÜÇÜK

         B – Geçmişte toplum köylüler, sefiller, köleler, burjuvalar olarak kategorilere ayrılmıştır. Dinçer KÜÇÜK

         C – Yaşadığımız asır bu asra çok yakındır. Dinçer KÜÇÜK

         D – Bunu çözmek için toplumsal iletişim ve empati geliştirilmelidir. Dinçer KÜÇÜK

         E – Yönetim sistemi eğer muhtaç insanları kalkındırırsa, olanaklar sağlayarak eğitirse güzel ahlaklı insanlar çoğalır. Böylece sistem daha kaliteli ve kabul görecek seviyeye yükselir. Dinçer KÜÇÜK