55.Sözle, giyimi ile, yürüyüşü ile, sokaktaki eylemle, konuşmasıyla, sokakta sevgilisiyle el ele tutuşup …gezmekle, yazı ile, yüz ifadesiyle…vb başkasına ve başkalarına küfür etmek, başkalarını tahrik etmek, başkalarının fıtratını zorlamak…vb normal insanların haklarını gasp etmek arasında nasıl bir ilişki var?

Doğada hayvanların doğayı ve daha güçlü hayvanları taklit etmenin mantık sistemlerini anlamaya çalışın.

İnsanlar neden kimleri ve hayvanları taklit ederler? Hasılatı vahşi ahlak!!

Bir Müslüman neden peygamberini taklit eder? Hâsılatı nedir? Güzel ahlak!!

Bir cahil inanç sahibi, cahil radikal peygamberini taklit eder? Hâsılatı nedir? Cahil ahlak!!

Bir münafık inanç sahibi peygamberini taklit eder? Hâsılatı nedir? Dünyalığı ve art niyet ahlakı !!

İpucu;erotik kokuları, giyinişleri…vb erotik şeyleriyle maymun iştahlı insanların fıtratını zorlamak ve tahrik etmek.

-Şehirlerde, üniversitelerde erotik sevgi ahırları (park benzeri) düşünün.

-Hayvanların için sokakta ve açık alanda her şey mubahtır.

-Hangileri insan için mubah değil neden?

-Güzel ve akli giyinmekle nefsi ve erotik giyinmek, davranmak, konuşmak, çalışmak …vb şeyler arasındaki farkındalığı anlamaya çalışın.

-Erotik zevklerini sokakta sergileme hastalığının hududu ne olmalıdır? Gerekçesi çocuk yaşta eğitimde nasıl verilmelidir?

-Erotik, kavramına yaptığımız açıklamayı, Ör,sokakta öpüşmek , sevişmek, eylem yapmak, tahrik edici dolaşmak, ayıl bayıl kıvırtmak…. tüm kavramlara uygulayın ve çözümler önerin.

-Hayvanların hemen çoğu doğada görsel cilveli davranış, koku, vücut dillerinden..vb çiftleşme dönemlerini anlarlar.

-Avlanma ve yaşam alanlarını dışkılarıyla koku bırakarak belirlerler.0,1,2, 3, 4, 5, 7

 

C.55 İkisinde de güzel ahlak kurallarının hiçe sayılmasıdır insanlara değer, saygı gösterilmemesidir. HÜSEYİN KAKCI

 

C.55 İnsanın fıtratında mahrumiyet vardır. Hayvanlarda böyle bir duygu yoktur. İnsanoğlu sokakta, başkalarının önünde çiftleşerek başkaları ile karşılaşır. İnsanda adap, edep, adap ve ahlaki kurallar vardır. Kıskanma duygusu vardır. Hayvanlarda kıskanma duygusu yoktur. Hayvanlarda kıskanma duygusu olmadığından ortalık yerde çiftleşirler. İnsanlar bir toplumda yaşadıkları için birbirlerinin dil, din, ahlak, kültür ve değer yargılarına saygı göstermek zorundadır.

                                                                                                                                Hakan YILDIRIM

C.55 Bazı insanlar toplum içinde yapamayacağı davranışları sokakta parkta yaparlar. Böyle insanlar normal insanların haklarını gasp etmiş olurlar. AYFER EDE

 

C.55 Peygamber efendimiz giyimi,davranışı,konuşmasıyla örnek alıyoruz bunlar zaten yaşamımızda normal uygun davranışlardan fakat;sokakta yüksek sesle konuşmak vb. davranışlar normal değil.İnsanın haklarını gasp etmiş olunuyor. NİGAR ÖZTELLİ

 

C.55 Bu tür davranışlar normal insanlar tarafından uygun karşılanmayacağı için bir ilişki yoktur. Toplum tarafından uygun olmayan bu davranışların bu tür insanlar tarafından yapılması gerekir. Hayvanların bu tür davranışları sokakta ve açık alan gibi her yerde yapabildiklerinden bu insanlarında hayvanlara benzetebiliriz.

                                                                                                          Fatih TEKİN

C.55 Bireyler toplumda belli kanunlarla çizilmiş sınırlar çerçevesinde özgür yaşama hakkına sahiptir ve bu bireyin en doğal hakkıdır. Ancak başka bireylerin bu özerk bölgeye herhangi bir hareketle zorla girmesi bireyi istemediği durumlara maruz bırakması en büyük hak gaspıdır. Nitekim fert en doğal hakkından mağdur edilmiş olur.

                                                                                                          Halit KIRIKTAŞ

C.55 Sıralanmış olan maddelerin toplumun ahlaki durumu(muhafazakârlık seviyesine) na, toplumsal değerlere sahip çıkma durumuna göre değişir. Ancak bir toplum ne durumda olursa olsun ahlaki konularda mutlak bir hassasiyet beslemeli. Bizlere göre çok normal olabilir yanlışta olsa her koyun kendi bacağından asılır ama toy zihinleri kimsenin bulandırmaya hakkı yoktur. Ve bu mevzu yazılı ve sözlü küfürden daha etkili olduğu kanısındayım. Havva AKGÜL

 

c.55 İnsanlar nefisleriyle ve hayvani duygularıyla bir bütündür. Normal insanlar nefislerini. Erotik ve hayvani duygularını kontrol altına alabilen insanlardır. Ama giyim tarzıyla, konuşmasıyla, topluma sessiz küfür eden insanlar nefislerini ve hayvani duygularını saklayamayanlardır. Bu tarz insanlar normal insanlarında nefis ve hayvani duygularının ortaya çıkmasında önemli rol oynarlar. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.55 Sokakta ve parklarda bu davranışları sergileyenler topumda hoş karşılanmayacağı için mütevazı tabir ettiğimiz aileler ve insanları bu çevrelerden uzak tutarlar ve oralardan uzak durmasını sağlarlar. Bu sayede mütevazı insanların haklarına gasp ederler.

                                                                                                                      Sinan BAŞAR

 

C.55. İnsanların haklarını gasp etmeye, tahrik etmeye, fıtratını zorlamaya sebep olan yine bir insanın sözü, giyimi, yaptığı eylemleridir. Bir insan etrafındakileri etkiler ve etrafındakilerden de etkilenir.  Bir Müslüman peygamberini doğru yolu bulmak için taklit eder. Peygamber ahlakının bulunmadığı yer karanlık ve bataklıktır. Peygamber ahlakı yeryüzünden çekildikçe, dünya Cehennemleşiyor. Dilek AKMAN

 

 

C.55 İnsanların fıtratını zorlayan ve tahrik eden eylemler kastidir ve keyfidir. Gasp ise menfaat içindir. İkisi de insanlık normlarını kirletici örneklerdir. Ümit MEMİŞ

 

C.55 Sözle,yürüyüşüyle,sokaktaki eylemi ile insanları tahrik edip başkasının fıtratını zorlayan kişi toplum ahlakına zarar verirken;normal insanların haklarını gasp eden kişi ise bireylerin mallarına zarar vermektedir. Bayram KARAÇINAR

 

 

C.55 Aklı duyguları ve inancı ile bir sistem oluşturmayan insanlar her yöne yönlendirilebilecek olan ve bir nevi kişiliği olmayan insanlardır. Bu insanlar akılları nereye yatarsa oraya giderler. Toplumsal bir sistematikten haberdar değillerdir.Şahin CEYHAN

 

 

C.55Şöyle bir ilişki var ;birinde amaca ulaşmak için insanları dolaylı yoldan,diğerinde ise insanları direk etkilemeye çalışılmaktadır.sokakta insanların sevgilisiyle elele tutuşarak,öpüşerek insanların hayvani duygularını   harekete geçirmeleri ile  erotik görüntülerle, hoş kokularla ,erotik sözlerle insanları tahrik edip yoldan çıkarmak aynı şeydir.bu şekilde toplumun ahlakını yerle bir edip toplumu sapıklığa   sürüklüyorlar.                                                                                            Emine UĞUR

 

C.55 Tamamıyla insanların inandığı değerleri hiçe saymamaktır.Çünkü farklılık yaratmak istemektedirler.Peygamberler örnek teşkil edecek bir yaşam tarzı sürdürdüklerinden dolayıdır.NAFİH ASLANCI

C.55 Kişi kendisinin aynasıdır. Nasıl yaşamak istiyorsa yaşayabilir, kendi dengini de bulmuşsa her yerde her şeyi yapabilir. Başkasının özgürlüğüne dokunmamak gerek. Toplumsal ahlakı zedelememek gerekir. İnsan ulvi değerlerini kaybetmişse, yaşam gayesi kalmamış demektir. İnsanı hayvanlardan ayıran en önemli fark akıldır. Hayvanın yarını yoktur ancak insanın yarını vardır. İnsan yarınını ve insanlığın yarınını düşünerek hareket etmeli, toplumsal ahlaksızlığa sebep olmamalıdır. Toplumsal ahlakta başrol oynamalıdır. Sinem DEMİR

 

C.55  Toplumun bir takım dış ve iç etkilerle ahlaki ve kültürel gerilemesiyle bu tür davranışlar arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Teknolojinin kontrol edilemez gelişimi de bu duruma çanak tutuyor. Rafine davranışlar edinmemiş ve dini duyarlıkları azalmış birey toplum hayatında ilkel güdülerinin esiri olabiliyor ve onları gösterebiliyor.   Tuba GÜZEL

 

C.55 Sokakta gezmek, sevgilisiyle el ele tutuşup gezmek butur özgürlükler hiç kimse tarafından yasak edilmemesi gerekir. Celal ŞAKAR

 

C.55 Dışarıda açık seçik gezmek istediğini yapmak hayvanlara özgüdür. Bunu çocuk yaşta vermeye çalışmak lazım. Diğer insanlar hakkını önemseyerek davranmak lazım. Nihal GÜLÇEK

 

c.55 İnsanlar nefisleriyle ve hayvani duygularıyla bir bütündür. Normal insanlar nefislerini. Erotik ve hayvani duygularını kontrol altına alabilen insanlardır. Ama giyim tarzıyla, konuşmasıyla, topluma sessiz küfür eden insanlar nefislerini ve hayvani duygularını saklayamayanlardır. Bu tarz insanlar normal insanlarında nefis ve hayvani duygularının ortaya çıkmasında önemli rol oynarlar. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C 55 Çevrene güzel görünürsün çevrenin insani yönü ortaya çıkar.Kötü görünürsün hayvani yönü ortaya çıkar.İnsani yön cennete hayvani yön ahıra götürür.Kimsenin kimseyi ahıra götürmeye hakkı yoktur. Şaban ADAŞ

 

C.55 Bunlar arasında sıkı sıkıya bir ilişki vardır. Çünkü bunlara bakan insanlar kendilerinde öyle yapma istekleri artacaktır.İsmet ALPYÜREK

 

C.55 Yaratılan varlıklar içerisinde en şerefli olan insan dünyada yaptığı tüm davranışların hesabını verecektir. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır, yaptığı tüm işlerden sorumludur. Yani insan hayvan gibi yaşayamaz onlarda akıl yoktur. Hayvanlar için sokakta ve açık alanda her şey mubahtır. Bu sebeplerden dolayı insan güzel ve akli giyinmeli, davranmalı, nefsi ve erotik yaşamamalı.       ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.55 Giyimiyle yürüyüşü ile vb. hal ve hareketleri ile karşındaki insanı tahrik etmek ve başkalarının haklarını gasp etmek arasında hiçbir fark yoktur.        Emrah TAN

 

C.55 Günümüzde sevgili edinmek, topluma açık alanlarda sevgilisini öpmek, onunla sevişmek sosyal insan adı altında toplanılır. Hayvanlara özenmekten başka hiç bir şey değildir. Bu düşünceye sahip olan insanların hanımları, kızları... bir taraflarını açarlar kimse bir şey diyemez. Birisi kapanır onu dışlarlar. Hüseyin ŞERMET

 

C.55 Bu tür davranışları sergileyen insanlar;bu gibi şeylere değer vermeyen aklı selim insanların da fıtratını zorlarlar.o insanlar da ister istemez sevgilisinin olmasını,onunla el ele dolaşmayı v.b. arzularlar.bu d toplumun ilgisini farklı yönlere çevirerek insanlığı kalkınmasını yavaşlatır. Ahmet ŞAHİN

 

C.55.İnsan eşref-i mahlukattır zira yaptıklarından mesuldür.Hayvan gibi çıplak bir şekilde sosyal hayatta bulunması  insan fıtratına terstir. Mehmet Sebil KARACA

 

C.55 Sözle giyimi ile yürüyüşü ile insan fıtratını zorlayan insan fıtratına aykırı hareket edenler insanlara sözleriyle, giyimleriyle, yürüyüşleriyle, hal ve hareketleriyle insanlara dolaylı yoldan küfür eder ve kendi bekasını diğer insanların toplumların bekasından üstün görürler. Bu tür davranışlar insanı toplumu liyakatsizliğe sürükler. M.Selim YALÇIN

 

C.55 İki durumda da insan haklarına gasp söz konusudur.Çünkü insanın doğuştan gelen cinsel dürtülerinin uyanmasına neden olur aynı zaman da göz hakkı da ihlal edilir.Zehra Kut

C.55 Sözle, giyimle, yürüyüş ile başkalarının fıtratını zorlamak, tahrik etmek ile kişinin haklarını direkt gasp etmek aynı şeydir. Dinçer KÜÇÜK